Здравеопазване и лекарства – термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през октомври 2014 г. Правилата се променят, за да позволят следното в ограничени случаи и когато се разрешава от местното законодателство: използване на термини за лекарствени средства, отпускани с рецепта, в рекламния текст, целевите страници или ключовите думи за кампании на тема обществено здраве и информираност за безопасност, провеждани от правителствени или реномирани организации за здравна подкрепа с нестопанска цел. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.
(Публикувано през октомври 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?