Tekniska krav

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

För att hjälpa oss att hålla annonser tydliga och funktionella måste annonsörerna uppfylla vissa tekniska krav.

Nedan ser du exempel på vad du ska undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

En webbplats per annonsgrupp

Följande är inte tillåtet:

Mer än en visningsadressdomän per annonsgrupp

Exempel: två visningsadressdomäner som ligger på olika webbplatser
Felsökningsverktyg: en webbplats per annonsgrupp
Illustrating one domain per ad group

Om din annons inte godkändes kan din annonsgrupp innehålla fler än en toppdomän i annonsernas visningsadresser eller sökordsadresser. Kom ihåg att även pausade annonser måste använda samma domän som övriga annonser och sökord i din annonsgrupp.

Gör så här:

När din annonsgrupp endast innehåller aktiva och pausade annonser med samma domän kan du begära en granskning så ser vi om vi kan godkänna annonsen.

  1. Gå till fliken Annonser, till kolumnen Status. Håll muspekaren över den vita pratbubblan Bubbla för ej godkänd annons intill Inte godkänd.
  2. Klicka på Skicka in min kampanj för granskning. Kom ihåg att den här länken bara visas om din annons inte är godkänd pga vissa överträdelser.
  3. Följ instruktionerna på skärmen om du vill skicka in kvalificerade, ej godkända annonser i kampanjen igen.

Oacceptabel HTML5-annons

Följande är inte tillåtet:

HTML5-annonser som inte fungerar ordentligt eller visas utan innehåll

Exempel: inbäddning av tillgångar i underordnade ramar, inläsning av resurser från otillåtna tredjepartskällor, användning av teckensnitt som inte kommer från Google, användning av ljud- eller videotaggar.

Felsökningsverktyg: oacceptabel HTML5-annons
  1. Hitta problemet. Gå igenom annonsen och dess innehåll, och använd valideringsverktyget för HTML5 i Google Ads för att ta reda på varför annonsen visas på ett felaktigt sätt eller utan innehåll.
  2. Redigera annonsen. När du har åtgärdat problemet laddar du upp annonsen igen. På så sätt skickas annonsen in för granskning.

    Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Kontobegränsningar

Följande är inte tillåtet:

Annonser och annat innehåll överstiger kontobegränsningarna

För mycket inskickat material från flera konton

Kampanjkonfigurationen belastar våra system på ett överdrivet sätt

I avsnittet om kontobegränsningar finns information om hur mycket innehåll vi tillåter från annonsörer. Du kan inte skapa några nya kampanjer, annonser eller tillägg förrän du har tagit bort överflödigt innehåll.

Språk som inte stöds

Följande är inte tillåtet:

Annons- eller målinnehåll på ett språk som det inte går att rikta in sig på.

Exempel: Språk som inte stöds av språkinriktningen i Google Ads

Obs! Standardspråken som du kan rikta in dig på kan användas i annonser och mål. Vissa annonsformat, till exempel recensionstillägg, har andra språkbegränsningar. Se till att innehållet i dessa format är på ett godkänt språk.

Inte tillgänglig video

Följande är inte tillåtet:

Videor som har tagits bort, är privata eller av annan orsak inte är offentligt tillgängliga.

Videor som inte är tillgängliga i ett land som annonsen är inriktad på.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Kontrollera att videon inte är borttagen eller privat. Om tjänsten som står värd för videon ligger nere kan du pröva att överföra videon på YouTube.

Otillåtet videoformat

Följande är inte tillåtet:

Överföra videor i ett format som inte stöds i Google Ads eller YouTube.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om det inte går att konvertera videon till ett tillåtet format kan du överföra en annan video som följer policyn. Se listan över tillåtna videoformat som kan överföras till YouTube.

Otillåtet skript

Följande är inte tillåtet:

Använda Google Ads-skript för att kringgå eventuella begränsningar som ålagts din användning av Google Ads, eller för något annat icke-företagsrelaterat ändamål.

Exempel: Använda skript för att kringgå kvotbegränsningar för verksamheten.

Använda metoder som inte stöds för att komma åt Google Ads-skript.

Obs! Information om tillåtna metoder finns i skriptdokumentationen.

Överdriven användning eller missbruk av skript, inklusive orimliga anropsvolymer.

Skript som modifierar, stör eller inaktiverar Google Ads-plattformens funktioner eller resultat.

Underlåtenhet att följa de bästa metoderna vid användning av skript för att avläsa data för över en miljon enheter (t.ex. sökord eller annonser) eller för att redigera över 100 000 enheter per dag.

Obs! Information om de bästa metoderna finns i skriptdokumentationen.

Kontrollera att dina skript inte innehåller aktivitet som missbrukar våra tjänster eller skickar för många anrop. Om de gör det redigerar du dem så att de följer policyerna.

Policytillämpning för Google Ads-skript

Rätt att granska skript

Google kan övervaka och granska all Google Ads-skriptaktivitet. Detta kan omfatta att Google får åtkomst till, granskar och använder ditt skript för att t.ex. identifiera säkerhetsproblem som kan påverka Google och dess användare. Om Google begär det måste du tillhandahålla åtkomst till alla dina Google Ads-skript (även om de lagras utanför Google Ads) inom två arbetsdagar efter begäran.

Du får inte störa övervakningen eller granskningen och får inte på annat sätt dölja eller undanhålla din Google Ads-skriptaktivitet från Google.

Meddelanden om och konsekvenser av överträdelser

Om du bryter mot någon av dessa policyer skickar Google e-post till användarna med administrativ åtkomst till ditt MCC- eller Google Ads-konto. Vi kan även kräva att du tillhandahåller ytterligare kontaktuppgifter. Om överträdelserna inte åtgärdas inom två arbetsdagar efter Googles meddelande kan vi stänga av alla skript i ditt förvaltarkonto eller Google Ads-konto och/eller begränsa dina totala prisgränser.

Utöver detta kan Google, om Google har skäl att anse att du har begått en allvarlig överträdelse av dessa policyer (t.ex. om din användning av skript avbryter eller inaktiverar funktioner, prestanda eller funktionalitet i Google Ads-plattformen), stänga av alla skript i ditt MCC- eller Google Ads-konto utan föregående meddelande.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?