Googles politik vedrørende tredjeparter

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Denne politik gælder alle tredjeparter, som køber eller administrerer Google-annoncer på vegne af deres kunder.

Ansvarlighed er et af de vigtigste principper i forbindelse med Google-annoncering, og vi vil gerne sikre, at annoncørerne – uanset om de har et direkte samarbejde med Google eller ej – får indsigt i deres Google-annoncerings effektivitet og viden om, hvad de kan forvente af deres tredjepartspartnere.

Vores politik vedrørende tredjeparter omfatter tre områder:

Krav med hensyn til gennemsigtighed

Hvis annoncørerne skal kunne udnytte fordelene ved at annoncere på Google fuldt ud, er de nødt til at have de relevante oplysninger, så de kan træffe velovervejede beslutninger. Vi stiller derfor krav om, at alle vores tredjepartspartnere giver kunderne letgennemskuelige oplysninger, især når det drejer sig om emner, der er relevante for sådanne beslutninger. Ud over at overholde de nedenfor beskrevne krav skal tredjeparter i rimeligt omfang bestræbe sig på at sikre, at deres kunder får eventuelle andre relevante oplysninger, de måtte anmode om.

Google-annonceringens pris og effektivitet

Hvis de gældende servicevilkår vedrørende annoncering mellem dig og Google kræver en månedlig effektivitetsrapport for kunder, skal du medtage data om priser, klik og eksponeringer på annonceringskontoniveau for Google. Når du deler data vedrørende Google-annonceringsomkostninger med kunder, skal du rapportere om det nøjagtige beløb, Google opkræver, eksklusive eventuelle gebyrer, som du opkræver.

Hvis du, ud over at overholde de ovenfor beskrevne minimumskrav, giver adgang til andre rapporter om pris eller effektivitet, skal disse rapporter også specifikt vedrøre Google-annonceringsprodukter. Hvis du eksempelvis giver dine kunder adgang til daglige rapporter om pris og effektivitet på søgeordsniveau på tværs af alle annoncenetværk, er du også forpligtet til at rapportere om den daglige pris og effektivitet specifikt for Google Ads-søgeord.

Del dine rapporter om Google-annonceringens pris og resultater med dine kunder på en måde, der gør det let for dem at få adgang til rapporterne, f.eks. via mail eller via dit website. Alternativt kan du sikre dig, at du overholder disse krav med hensyn til rapportering, ved at tillade, at dine kunder logger direkte ind på deres Google-annonceringskonti for at få adgang til de relevante data vedrørende pris og effektivitet. Find ud af, hvordan du deler kontoadgang med andre.

Administrationsgebyrer

Tredjeparter opkræver ofte et administrationsgebyr for de værdifulde tjenester, de yder, og slutannoncører har krav på at vide, om der pålægges et sådant gebyr. Hvis du ud over prisen for Google Ads eller AdWords Express opkræver et administrationsgebyr, skal du oplyse kunderne om det. Nye kunder skal som minimum informeres om dette skriftligt inden deres første køb, og et eventuelt gebyr skal fremgå af kundens faktura.

Deling af erklæringen "Samarbejde med en tredjepartspartner" med kunderne

Det er især vigtigt for annoncører med mindre budgetter – dvs. annoncører, som muligvis ikke har samme ressourcer eller erfaring som store annoncører – at vide, hvad de kan forvente, når de vælger at samarbejde med en tredjepartspartner. Derfor er alle de tredjeparter, som primært betjener kunder med et lille eller mellemstort budget, forpligtet til at dele Annoncørvejledning: Samarbejde med tredjeparter med alle deres kunder.

Hvis 80 % eller flere af dine kunder bruger mindre end 1.000 USD (eller tilsvarende i lokal valuta) om måneden på Google Ads eller AdWords Express, skal du dele denne erklæring med alle de kunder, der køber Google Ads eller AdWords Express af dig. Sørg for, at der er et link til erklæringen et meget synligt sted på dit website. Som eksempler på acceptable steder kan nævnes din startsides sidefod, sektionen for annoncører på dit website, betjeningspanelet til annoncørrapporter og sektionen om produkter eller tjenester på dit website. Derudover skal du ved nysalg eller fornyelser oplyse dine kunder om, at erklæringen kan findes på dit website, enten ved at sende dem en kopi via mail eller ved at sende dem en udskrevet kopi med almindelig post.

Kunde-id'er i Google Ads eller AdWords Express

Det er vigtigt, at annoncører har mulighed for at kontakte Google direkte i tilfælde af problemer med en tredjepartspartner. For at gøre det muligt for Google at foretage en grundig undersøgelse og hjælpe annoncøren stiller vi krav om, at du oplyser dine kunder om kunde-id'et til deres Google Ads- eller AdWords Express-konto, hvis de anmoder om det. Se, hvordan du finder et Google Ads-kunde-id eller AdWords Express-kunde-id.

Forbudte praksisser

Urigtige, vildledende eller urealistiske påstande

Vi vil gerne sikre, at annoncørerne har mulighed for at træffe velovervejede beslutninger vedrørende samarbejde med tredjepartspartnere. Det betyder, at din beskrivelse af din virksomhed, dine tjenester, de omkostninger, der er forbundet med disse tjenester, og de resultater, annoncører kan forvente, skal være korrekt og fyldestgørende. Du må ikke fremsætte urigtige, vildledende eller urealistiske påstande.

Eksempler:

 • At fremsætte urigtige påstande om, at du er affilieret med Google
 • At give garanti for en topplacering på Google
 • At give garanti for, at annoncer altid bliver vist på Google Søgning
 • At påstå, at gratis Google-produkter er produkter med betaling for indsættelse
 • At fremsætte urigtige påstande om, hvordan Google-annonceringspriser beregnes
 • At give løfte om et ubegrænset antal klik

Chikanerende, grov eller utroværdig adfærd

Annoncører bør få samme gode service hos en tredjepartspartner som ved direkte samarbejde med Google. Du må derfor ikke udvise chikanerende, grov eller utroværdig adfærd over for potentielle eller nuværende kunder.

Eksempler:

 • At foretage gentagne uopfordrede opkald til kunder
 • At lægge overdrevent pres på en annoncør for at få vedkommende til at tilmelde sig eller blive ved med at benytte dit bureau
 • At få andre til at tage Google-certificeringseksamener for dig
 • At bruge phishing
 • At tilbyde Google Ads-kuponer i stedet for betaling

Krav med hensyn til kontooprettelse

Én annoncør pr. konto

En særskilt konto for hver slutannoncør er en altafgørende forudsætning for at opretholde Google Ads-kvalitetsresultatets integritet. Kontohistorikken er en vigtig komponent i Google Ads-kvalitetsresultatet, og hvis annoncører deler én og samme konto, er der risiko for, at kvalitetsresultatet ikke giver en præcis afspejling af den enkelte annoncørs effektivitet. Vi viser desuden kun én annonce pr. konto for et givet søgeord, så hvis annoncører deler en konto, kan det medføre en urimelig begrænsning af annoncevisningen for de pågældende annoncører. Vi stiller derfor krav om, at du opretter en særskilt konto for hver slutannoncør, du administrerer annoncering for.

Om vores politikker

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i og holder dig opdateret om Googles politik vedrørende tredjeparter. Hvis vi mener, at du overtræder vores politikker, kontakter vi dig muligvis med det formål at foretage en grundig gennemgang af din praksis og anmode om, at du løser problemet. I tilfælde af gentagne eller alvorlige overtrædelser, forhindrer vi dig muligvis i at annoncere hos os, og vi kontakter muligvis dine kunder for at underrette dem om det.

Blandt de politikker, der fungerer som et supplement til eventuelle andre vilkår og politikker, der måtte gælde for tredjeparter, kan nævnes følgende:

Hvad kan du gøre?

Du kan gøre følgende, hvis dit website eller din app er blevet suspenderet på grund af overtrædelser af politikken vedrørende tredjeparter:

Overtrædelser af politikken vedrørende tredjeparter
 1. Læs ovenstående politik for at få flere oplysninger om de typer adfærd, vi ikke tillader. Her er nogle af de typiske årsager til, at dit website kan blive suspenderet:
  • Der fremsættes urigtige påstande om, at dit program har status som tredjepartsprogram i forhold til Google, som f.eks. Google Partner. Dette kan omfatte indhold på dit website, der fremsætter disse påstande, eller at der vises et badge, der angiver, at du deltager i Google-programmet for tredjeparter, men som din virksomhed ikke er kvalificeret til at vise.
  • Du garanterer, at annoncerne vises øverst i Googles søgeresultater, eller du garanterer et stort antal klik på annoncerne på dit website.
 2. Løs problemet med annoncens destination. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
 3. Rediger annoncen. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

  De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Hvad sker der, hvis du overtræder en eller flere af vores politikker?

Kontrol af overholdelse: Vi forbeholder os ret til når som helst at gennemgå din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at vores politik vedrørende tredjeparter overholdes. Hvis vi kontakter dig for at anmode om oplysninger, der er relateret til overholdelse, er du forpligtet til at svare os inden for rimelig tid og til hurtigt at foretage eventuelle påkrævede handlinger med henblik på at overholde vores politikker. Vi kontakter muligvis også dine kunder for at få bekræftet, at politikkerne overholdes.

Underretning om manglende overholdelse: Hvis vi mener, at du overtræder vores politik vedrørende tredjeparter, kontakter vi dig normalt for at anmode dig om at løse problemet. Hvis du ikke løser problemet inden for den angivne tidsfrist, træffer vi de nødvendige foranstaltninger. I tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser træffer vi muligvis foranstaltninger med det samme og uden forudgående varsel.

Suspendering af deltagelse i tredjepartsprogrammer: Hvis du vil deltage i Googles tredjepartsprogrammer, f.eks. Google Partners, er det en forudsætning, at du overholder vores politik vedrørende tredjeparter, og vi begrænser eller suspenderer muligvis din deltagelse, hvis vi konstaterer, at du overtræder vores politikker, eller hvis du ikke samarbejder med os i vores bestræbelser på at gennemgå din virksomheds konto med det formål at kontrollere, at vores politikker overholdes.

Suspendering af annonceringskonti: Vi suspenderer muligvis dine Google-annonceringskonti, hvis du gør dig skyldig i en alvorlig overtrædelse af en eller flere af vores politikker. I tilfælde af gentagne eller særligt alvorlige overtrædelser af en eller flere af vores politikker, kan dine Google-annonceringskonti blive suspenderet permanent med det resultat, at du ikke længere kan annoncere hos Google. Vi kontakter desuden muligvis dine kunder for at underrette dem om det.

Rapportér en overtrædelse af politikken vedrørende tredjeparter

Mener du, at en tredjepartspartner overtræder denne politik? Så oplys os om det:

Rapportér en overtrædelse af politikken vedrørende tredjeparter

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false