Política de tercers de Google

Aquesta política és aplicable als tercers que adquireixin o gestionin serveis publicitaris de Google en nom dels seus clients.

La rendició de comptes és un principi bàsic dels serveis publicitaris de Google i ens volem assegurar que tots els anunciants (tant si treballen directament amb Google com si no) entenguin el rendiment que trauran d'aquests serveis i què poden esperar dels partners tercers amb què col·laboren.

La nostra política de tercers comprèn tres àrees:

Requisits de transparència

Per tal que els anunciants puguin ser del tot conscients dels avantatges de fer publicitat amb Google, han de tenir informació adequada que els permeti prendre decisions fonamentades. Per tant, demanem a tots els nostres partners tercers que siguin transparents pel que fa a la informació que pugui influir en aquestes decisions. A banda de complir els requisits que s'indiquen tot seguit, cal que els tercers facin tot el que sigui a les seves mans per facilitar als seus clients qualsevol altra informació que els sol·licitin.

Rendiment i cost publicitari de Google

Si, d'acord amb les condicions del servei publicitari aplicables que teniu amb Google, heu de facilitar informes mensuals de rendiment als clients, cal que hi afegiu les dades de costos, de clics i d'impressions de tot el compte publicitari de Google. Quan compartiu les dades de cost publicitari amb els clients, cal que indiqueu l'import exacte que cobra Google, sense incloure-hi cap comissió vostra.

Si faciliteu altres informes de rendiment i de costos que van més enllà del mínim requerit que citàvem més amunt, aquests informes també s'han d'aplicar específicament als productes publicitaris de Google. Si, per exemple, faciliteu als clients informes diaris de rendiment i de costos del nivell de paraula clau de totes les xarxes publicitàries, aleshores també heu de facilitar informes diaris de rendiment i de costos específicament de les paraules clau de Google Ads.

Per compartir aquests informes de rendiment i de costos dels serveis publicitaris de Google, utilitzeu un mitjà que sigui de fàcil accés per als clients, com ara el correu electrònic o el vostre web. Una altra manera de complir aquest requisit pel que fa als informes és permetre que els clients iniciïn la sessió als seus comptes publicitaris de Google per accedir personalment a les dades de rendiment i de costos. Obteniu més informació sobre com podeu compartir l'accés al compte.

Comissions de gestió

Els tercers solen cobrar una comissió de gestió pels serveis que ofereixen. En aquest cas, han d'informar els anunciants finals de si tenen intenció de cobrar-los aquestes comissions. Per tant, si cobreu una comissió de gestió (independentment del cost de Google Ads o d'AdWords Express), cal que ho comuniqueu als clients. Com a mínim, comuniqueu-ho per escrit als clients nous abans de la primera venda i detalleu clarament aquesta comissió a les factures.

Compartir l'avís de cessió de dades

És especialment important que els anunciants amb pressupostos reduïts ―que segurament no tenen ni els recursos ni l'experiència dels grans anunciants― sàpiguen el que poden esperar quan treballen amb un partner tercer. Per tant, els tercers que treballen principalment amb clients que tenen pressupostos petits o mitjans han de fer-los arribar l'avís de cessió de dades "Treballar amb un tercer".

Si un 80% o més dels vostres clients inverteix menys de 1.000 dòlars mensuals (o l'equivalent en la moneda local) a Google Ads o a AdWords Express, cal que compartiu l'avís de cessió d'informació amb tots els clients als quals presteu serveis de Google Ads o AdWords Express. Col·loqueu un enllaç a l'avís de cessió de dades en una ubicació fàcil de trobar del vostre lloc web com, per exemple, al peu de la pàgina d'inici, a la secció d'anunciant del lloc, al tauler d'informes de l'anunciant o a la secció de productes i de serveis. D'altra banda, quan feu vendes noves o bé renovacions, informeu els clients que poden trobar l'avís de cessió de dades al vostre lloc, enviant-los una còpia per correu electrònic o per correu postal.

Identificadors de client de Google Ads o d'AdWords Express

És important que els anunciants tinguin la possibilitat de posar-se en contacte amb Google directament per a qualsevol consulta en relació amb un partner tercer. Per tal que Google pugui aclarir la consulta i assistir l'anunciant degudament, cal que faciliteu als vostres clients els identificadors de client dels comptes de Google Ads o d'AdWords Express quan se us demanin. Obteniu més informació sobre com podeu trobar l'identificador de client de Google Ads o l'identificador de client d'AdWords Express.

Pràctiques prohibides

Reclams falsos, enganyosos o poc realistes

Volem que els anunciants prenguin decisions fonamentades en la seva col·laboració amb partners tercers, per la qual cosa cal que sigueu sincers i clars en descriure la vostra empresa, els serveis que oferiu, els costos associats amb aquests serveis i els resultats que els anunciants poden esperar. No feu reclams falsos, enganyosos o poc realistes.

Exemples:

 • Afirmar falsament que esteu afiliat a Google.
 • Garantir la ubicació més alta dels anuncis a Google.
 • Afirmar que els anuncis es mostraran a la Cerca de Google en tot moment.
 • Presentar els productes gratuïts de Google com si fossin productes de pagament per inserció.
 • Fer afirmacions falses sobre la manera com es calculen els costos publicitaris de Google Ads.
 • Oferir clics il·limitats.

Assetjament o comportament abusiu o indigne de confiança

Els anunciants han de poder gaudir d'un servei de la mateixa qualitat, tant si el reben d'un partner tercer com si el reben directament de Google. Per tant, no admetem cap tipus d'assetjament ni cap tàctica abusiva o indigna de confiança envers els clients, siguin potencials o els que ja teniu.

Exemples:

 • Fer trucades comercials en fred reiterades als clients potencials.
 • Pressionar indegudament els anunciants perquè contractin la vostra agència o perquè no en marxin.
 • Fer que altres persones realitzin els exàmens de certificació de Google en nom vostre.
 • Fer ús de la pesca (suplantació d'identitat).
 • Oferir cupons de Google Ads a canvi de pagament.

Requisits de configuració del compte

Un anunciant per compte

Per tal de mantenir la integritat del nivell de qualitat de Google Ads és fonamental que cada compte correspongui a un sol anunciant final. Com que l'historial del compte és un dels components bàsics del nivell de qualitat de Google Ads, el fet que hi hagi més d'un anunciant al mateix compte pot implicar que els nivells de qualitat no representin d'una manera fidedigna el rendiment d'algun dels anunciants. D'altra banda, només mostrarem un anunci per compte per a una paraula clau en concret; per tant, si barregeu anunciants en un mateix compte pot ser que se'ls limiti injustament la publicació d'anuncis. Per aquestes raons, cal que utilitzeu un compte individual per a cada anunciant final que gestioneu.

Sobre les nostres polítiques

És important que estigueu al dia de la política de tercers de Google i que us hi familiaritzeu. Si creiem que infringiu les nostres polítiques, podem decidir dur a terme una revisió més detallada de les vostres pràctiques i demanar-vos que apliqueu mesures correctives. En cas d'infraccions greus o reiterades, podeu perdre el dret d'utilitzar els nostres serveis publicitaris i ho podríem notificar als vostres clients.

Aquestes polítiques s'afegeixen a qualssevol altres condicions o polítiques que puguin ser aplicables a tercers, com ara:

Què podeu fer

A continuació s'indica què podeu fer si el vostre lloc o la vostra aplicació s'han suspès a causa d'una infracció de la política de tercers.

Infraccions de la política de tercers
 1. Llegiu la política anterior per saber quins són els comportaments que no permetem. Aquests són els motius habituals pels quals es pot suspendre un lloc web:
  • Afirmar falsament que formeu part d'un programa de tercers de Google, com ara Google Partners. Per exemple, allotjar contingut amb aquestes afirmacions o incloure una insígnia del programa de tercers de Google que la vostra empresa no està autoritzada a mostrar.
  • Garantir una ubicació de l'anunci a la part superior de la pàgina a Google o vendre clics il·limitats al vostre lloc web.
 2. Corregiu la pàgina de destinació de l'anunci. Si no podeu fer-ho, canvieu-la per una que compleixi aquesta política.
 3. Editeu l'anunci. Això farà que l'anunci i la pàgina de destinació corresponent es tornin a enviar a revisió.

  La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns triguin més temps si la revisió és més complexa.

Què passa si s'infringeix aquesta política

Revisió del compliment: en qualsevol moment podem fer una revisió del vostre negoci per veure si compleix la política de tercers. Si us demanem informació relativa al compliment de la política, esteu obligat a respondre en un termini raonable i a emprendre ràpidament qualsevol mesura correctiva necessària per complir-la. També ens podem posar en contacte amb els vostres clients per verificar aquest compliment.

Notificació d'incompliment: si creiem que esteu infringint una política de tercers, és molt probable que us demanem directament que prengueu mesures correctives. Si no les adopteu dins del període de temps establert, pot ser que emprenguem mesures per garantir-ne el compliment. En cas d'una infracció greu o reiterada, pot ser que les emprenguem de manera immediata i sense notificació prèvia.

Suspensió de la participació en programes de tercers: la participació en programes de tercers de Google (com ara Google Partners) està subjecta al compliment de la política de tercers. És possible que es limiti o se suspengui aquesta participació si detectem que infringiu les nostres polítiques o si no col·laboreu amb nosaltres a l'hora de revisar la vostra empresa per assegurar-nos que les compliu.

Suspensió del compte publicitari: si cometeu una infracció greu de les polítiques, podem suspendre el vostre compte publicitari de Google. En cas d'infraccions reiterades o especialment greus, podem suspendre de forma permanent els vostres comptes publicitaris de Google, de manera que no podreu tornar a fer publicitat amb nosaltres. A més, ho podríem notificar als vostres clients.

Informar d'una infracció de la política de tercers

Creieu que un tercer infringeix aquesta política? Feu-nos-ho saber.

Informar d'una infracció de la política de tercers

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?