Keperluan peluasan butiran

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Peluasan butiran membenarkan iklan mengandungi maklumat tambahan tentang perniagaan atau produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Peluasan butiran adalah tertakluk pada dasar Google Ads standard dan keperluan di bawah.

Tanda baca dan simbol dalam peluasan butiran

Perkara berikut tidak dibenarkan:

Tanda baca dan simbol dalam teks serlahan ciri yang tidak mempunyai tujuan khusus selain menarik perhatian kepada iklan

Contoh: Tanda seru, tanda baca pada permulaan teks, penambahan simbol ►

Dasar yang berkaitan dan penolakan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut sangat berkaitan dengan peluasan butiran dan sering dikaitkan dengan penolakan. Ketahui tentang akibatnya jika anda melanggar dasar kami.

Pengulangan

Untuk memastikan penampilan yang profesional dalam iklan, kami tidak membenarkan ulangan perkataan atau frasa yang berlebihan atau bersifat gimik. Lihat Dasar editorial untuk mendapatkan maklumat lanjut. Bagi peluasan butiran, ini bermaksud teks tidak boleh diulangi dalam serlahan ciri atau daripada serlahan ciri yang lain, teks iklan atau teks pautan tapak dalam kumpulan iklan, kempen atau akaun yang sama. Sebagai contoh, peluasan butiran akan tidak diluluskan jika teks iklan dan serlahan ciri peringkat kumpulan iklan, kempen atau akaun mengandungi teks "Penghantaran percuma".

Tanda dagangan

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?