Huomiotekstilaajennuksia koskevat vaatimukset

Huomiotekstilaajennukset sisältävät lisätietoja yrityksestä tai sen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Huomiotekstilaajennuksiin sovelletaan Google Adsin mainoskäytäntöjä ja alla eriteltyjä vaatimuksia.

Välimerkkien ja symbolien käyttö huomiotekstilaajennuksissa

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sellaisten välimerkkien ja symbolien käyttäminen huomiotekstissä, joiden ainoa tarkoitus on kiinnittää huomiota mainokseen

Esimerkkejä: huutomerkit, välimerkit tekstin alussa, ►-symbolin käyttö

Aiheeseen liittyviä käytäntöjä ja yleisiä syitä hylkäämiseen

Seuraavat Google Ads ‑käytännöt koskevat erityisesti huomiotekstilaajennuksia. Mainosten hylkääminen liittyy usein näihin käytäntöihin. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Toisto

Emme salli mainoksissa liiallista tai huomiota herättävää sanojen tai lauseiden toistamista, sillä haluamme säilyttää mainokset ammattimaisina. Lue lisää toimituksellisesta käytännöstä. Huomiotekstilaajennuksen teksti ei saa toistua samassa huomiotekstissä tai muissa saman mainosryhmän, kampanjan tai tilin huomio-, mainos- tai sivustolinkkiteksteissä. Huomiotekstilaajennus hylätään esimerkiksi silloin, jos sekä mainosteksti että mainosryhmän, kampanjan tai tilitason huomioteksti sisältävät tekstin "Ilmainen toimitus".

Tavaramerkit

Google saattaa poistaa mainoksia tai laajennuksia tavaramerkin omistajien tekemien valitusten perusteella. Mainostajat ovat vastuussa siitä, että tavaramerkkejä käytetään asianmukaisesti mainostekstissä, sisällöissä ja yritystiedoissa. Lue lisää tavaramerkkikäytännöstä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?