Tähelepanulaiendi nõuded

Tähelepanulaienditega saab lisada reklaamidele täiendavat teadet ettevõtte või selle toodete ja teenuste kohta. Tähelepanulaienditele kehtivad standardsed Google Adsi eeskirjad ja alltoodud nõuded.

Kirjavahemärgid ja sümbolid tähelepanulaiendites

Järgmine pole lubatud.

Kirjavahemärgid ja sümbolid tähelepanulaiendi tekstis, mille ainus eesmärk on reklaamile tähelepanu tõmmata.

Näited: hüüumärgid, kirjavahemärgid lause alguses, sümboli ► lisamine

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on tähelepanulaiendite puhul eriti asjakohased ja sageli seotud tagasilükkamisega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Kordused

Reklaamide professionaalse ilme säilitamiseks ei luba me kasutada liigseid ega reklaamitrikina mõjuvaid sõna- ja fraasikordusi. Lisateavet leiate redigeerimiseeskirjadest. Tähelepanulaiendite puhul tähendab see, et ühes reklaamirühmas, kampaanias või kontol ei või korrata tähelepanulaiendi teksti teistes tähelepanulaiendites, reklaamitekstides ega saidilingitekstides. Näiteks lükatakse tähelepanulaiend tagasi, kui teie reklaami tekst ja reklaamirühm, kampaania või konto tasemel tähelepanulaiend sisaldab teksti „Tasuta kohaletoimetamine“.

Kaubamärgid

Kaubamärgi omaniku kaebuse korral võib Google reklaami või laienduse eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?