Изисквания за разширенията за допълнителни описания

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Разширенията за допълнителни описания дават възможност рекламите да включат допълнителна информация за рекламирания бизнес или за предлаганите продукти и услуги. Те са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу.

Пунктуация и символи в разширенията за допълнителни описания

Не се допуска следното:

Препинателните знаци и символите в текста на допълнителното описание имат единствената цел да привлекат внимание към рекламата Ви

Примери: Удивителни знаци, препинателни знаци в началото на текст, добавяне на символа ►

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за разширенията за допълнителни описания и често са причина за неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Повторение

За да поддържаме професионален облик на рекламите, не допускаме прекомерно или използвано за ефект повторение на думи или фрази. За повече информация вижте редакционните правила. За разширенията за допълнителни описания това означава, че текстът не може да се повтаря в рамките на едно допълнително описание или да е копиран от други допълнителни описания, рекламен текст или текст на връзка към сайта в рамките на същата рекламна група, кампания или профил. Например разширение за допълнително описание няма да бъде одобрено, ако рекламният текст и рекламната група, кампанията или допълнителни описания на ниво профил съдържат текста „Безплатна доставка“.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и фирмената информация. За повече информация вижте правилата за запазените марки.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false