Σημαντική ενημέρωση: Προσεχείς αλλαγές στις πολιτικές του Google Ads

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 θα παρουσιάσουμε ένα νέο και βελτιωμένο Κέντρο πολιτικών του Google Ads.

Γιατί πραγματοποιούμε αυτές τις αλλαγές: Θέλουμε να κάνουμε τις πολιτικές μας για το Google Ads πιο φιλικές προς το χρήστη, πιο προσβάσιμες και πιο ελκυστικές τόσο για τους διαφημιζόμενους όσο και για τους χρήστες. Ευελπιστούμε αυτές οι αλλαγές να σας δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για το ποια θέματα θεωρεί σημαντικά η Google και για ποιο λόγο.

Οι αλλαγές συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • λιγότερες και απλούστερες πολιτικές του Google Ads
  • μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζουμε κάθε πολιτική
  • περισσότερες πληροφορίες για το πώς μια πολιτική μπορεί να επηρεάσει τις διαφημίσεις σας

Τι συνεπάγονται οι αλλαγές αυτές για εσάς: Σχεδόν όλοι οι διαφημιζόμενοι που συμμορφώνονται με τις τρέχουσες πολιτικές μας θα συμμορφώνονται, επίσης, με τις νέες πολιτικές. Ωστόσο, κατά τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο, για να ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες πολιτικές και να σκεφτείτε εάν πρέπει να κάνετε αλλαγές. Για παράδειγμα, θα εφαρμόσουμε ορισμένους νέους περιορισμούς σχετικά με τα όπλα, τον καπνό και τα πυροτεχνήματα που θα αντικατοπτρίζονται στη νέα πολιτική για επικίνδυνα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τι πρέπει να κάνετε: Ανατρέξτε στο νέο Κέντρο πολιτικών και βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις, ο ιστότοπος και η επιχείρησή σας θα πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, όταν οι πολιτικές τεθούν σε ισχύ γύρω στον Σεπτέμβριο αυτού του έτους.

Η Google απαιτεί από τους διαφημιζόμενους να συμμορφώνονται πάντα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις πολιτικές του Google Ads. Επομένως, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε σχετικά με αυτές τις απαιτήσεις για τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες περιοχές όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014)

 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού