Sexuálny obsah

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Reklamy by mali zohľadňovať predvoľby používateľa a dodržiavať právne predpisy. V reklamách a cieľových umiestneniach obmedzujeme určité typy sexuálneho obsahu, ktoré sa budú zobrazovať iba v obmedzených prípadoch na základe vyhľadávacích dopytov používateľov, ich veku a miestnych právnych predpisov platných v oblasti zobrazovania reklám. Reklamy nesmú byť zacielené na neplnoletých.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.


Výrazne obmedzené kategórie

Reklamy obsahujúce alebo propagujúce nasledujúce typy sexuálneho obsahu sú výrazne obmedzené. Budú sa zobrazovať iba na základe nasledujúcich podmienok:

  • vek používateľa, právne predpisy platné v mieste zobrazovania reklamy a nastavenia Bezpečného vyhľadávania používateľa;
  • vyhľadávacie dopyty používateľa súvisiace so sexuálnym obsahom.

Nahota

Obmedzené Skutoční alebo znázornení ľudia ukazujúci odhalené intímne časti tela vrátane rozmazaných alebo cenzurovaných obrazov

Príklady: viditeľné genitálie, ženské prsia alebo zadok

Zoznamovanie zamerané na sexuálne stretnutia

Obmedzené Zoznamovanie, ktorého cieľom je výslovne sexuálny styk

Príklady: weby zamerané na zoznamovanie na účely výmeny partnerov, jednorazových pomerov alebo nezáväzných vzťahov


Mierne obmedzené kategórie

Reklamy obsahujúce alebo propagujúce nasledujúce typy sexuálneho obsahu sú mierne obmedzené. Budú sa zobrazovať iba na základe nasledujúcich podmienok:

  • vek používateľa, právne predpisy platné v mieste zobrazovania reklamy a nastavenia Bezpečného vyhľadávania používateľa.

Čiastočná nahota

Obmedzené Skutoční alebo znázornení ľudia ukazujúci čiastočne odhalené intímne časti tela

Príklady: odhalené spodné alebo bočné krivky ženských pŕs, odhalená veľká časť zadku

Zoznamovanie sexuálnej povahy

Obmedzené Zoznamovanie so sexuálnym podtextom

Príklady: zoznamovanie na účely ľúbostného pomeru, zoznamovanie so zameraním na sexuálne fetiše

Sexuálny tovar

Obmedzené Predaj tovaru určeného na obohatenie sexuálnej aktivity

Príklady: erotické hračky, lubrikanty, afrodiziaká, prostriedky na zlepšenie sexu, bielizeň v oblasti sexuálnych fetišov

Sexuálna zábava

Obmedzené Online alebo offline zábava so sexuálnym podtextom

Príklady: striptízové kluby, festivaly filmov pre dospelých, priame prenosy alebo živý čet so sexuálnym podtextom, hry spočívajúce v predstieraní rol so sexuálnym podtextom

Kozmetické procedúry pre dospelých

Obmedzené Kozmetické služby a plastické operácie zamerané na intímne časti tela

Príklady: zväčšovanie ženských pŕs, operácia na zväčšenie penisu, laserové omladzovanie vagíny, implantáty pre zadok, úpravy ochlpenia ohanbia

Prvky a témy so sexuálnym podtextom

Obmedzené Text, obrázky, zvuk alebo video, ktoré možno interpretovať ako obsah so sexuálnym zámerom alebo sexuálnou evokáciou. Obsah obsahujúci pózy alebo polohy so sexuálnym podtextom.

Príklady: obscénne alebo sexuálne výrazy, obrázky doširoka roztiahnutých nôh, dotýkanie sa zakrytých intímnych častí tela, napodobňovanie sexuálnych polôh či pohybov, zoznamovanie pre širokú verejnosť, ktoré zahŕňa obrázky s výraznejším sexuálnym podtextom


Country restrictions

Not allowed Countries where all sexual content will not serve: Not allowed Countries where strongly restricted content will not serve:
Algeria
Bahrain
Djibouti
Egypt
India
Iran
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Morocco
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
Tunisia
United Arab Emirates
Yemen
China
Germany
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Peru
Philippines
Russia
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Ukraine
Vietnam

In addition to the requirements above, your ads must comply with local laws in the regions your campaigns target.

Effect of the policy

If your ad meets the requirements above and is eligible, here are details of how it can run.

Ad platform
Not allowed Sexual content ads cannot run:

AdMob
Google Ad Manager
YouTube

Allowed with restrictions Sexual content ads can run:
Google Ads
Ad Network

Not allowed Sexual content ads cannot run:

Display Network
Google Ad Manager Network

Allowed with restrictions Sexual content ads can run:

Google Search Network

Ad Formats

Not allowed Sexual content ads cannot run, though acceptable ad formats can vary depending on factors such as the platform you're using, the status of your ad, and whether a publisher or partner has opted to show such ads:

App ads and App extensions
Consumer ratings annotations
Dynamic display ads
Gmail ads
Image ads
Lightbox ads
Reservation display ads
Responsive ads
TrueView video ads

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false