Obsah pre dospelých

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Reklamy by mali zohľadňovať predvoľby používateľa a byť v súlade s právnymi predpismi, preto v reklamách a cieľových umiestneniach nepovoľujeme určité typy obsahu pre dospelých. Niektoré druhy reklám a cieľových umiestnení zameraných na dospelých sú povolené v prípade, že sú v súlade s pravidlami uvedenými nižšie a nezacieľujú na neplnoletých. Zobrazovať sa však budú iba v obmedzených prípadoch na základe vyhľadávacích dopytov používateľov, ich veku a miestnych zákonov platných v oblasti zobrazovania reklám.

Ďalšie informácie o postupe v prípade porušenia našich pravidiel

Pre dospelých

Nasledujúce možnosti sú povolené iba za určitých podmienok:

Nepovolené Propagácia zoznamovania motivovaného sexom

Príklady: zoznamovacie weby na účely striedania partnerov, známosti na jednu noc alebo príležitostný sex.

Nepovolené Skutoční alebo znázornení ľudia ukazujúci intímne časti tela

Príklady: viditeľné genitálie, bradavky alebo zadky; intímne časti tela, ktoré sú rozmazané alebo cenzurované.

Nevhodné pre deti

Nasledujúce možnosti sú povolené iba za určitých podmienok:

Nepovolené Propagácia zábavy súvisiacej so sexom vrátane zábavy poskytovanej na konkrétnych miestach

Príklady: striptízové kluby, oslavy pre dospelých, festivaly s filmami pre dospelých.

Nepovolené Propagácia alebo predaj tovaru určeného na zlepšenie sexuálnej aktivity

Príklady: sexuálne hračky, lubrikanty, afrodiziaká, výrobky na zlepšenie sexuálneho života.

Nepovolené Propagácia zoznamovania motivovaného neverou 

Príklad: zoznamovanie na účely ľúbostného pomeru

Nepovolené Obsah s textom, obrázkami, zvukovými záznamami alebo videom so sexuálnym podtextom

Príklady: zmyselné alebo sexuálne výrazy, neexplicitné erotické časopisy.

Nepovolené Obsah znázorňujúci pózy so sexuálnym podtextom

Príklady: ohnutý chrbát, roztiahnuté nohy alebo rukami zakryté genitálie, obrázky zaostrené na zahalené genitálie alebo prsia, napodobňovanie sexuálnych polôh, kresby sexuálnych polôh.

Nepovolené Plastické operácie zamerané na zväčšovanie genitálií alebo prsníkov

Príklady: zväčšenie prsníkov, kozmetické alebo rekonštrukčné operácie vagíny.

 

Obmedzenia podľa krajín

Nepovolené Krajiny, ktoré nepovoľujú reklamy pre dospelých ani reklamy nevhodné pre rodinu Nepovolené Krajiny, ktoré nepovoľujú reklamy pre dospelých
Alžírsko
Bahrajn
Džibutsko
Egypt
India
Irán
Irak
Jordánsko
Kuvajt
Libanon
Líbya
Maroko
Omán
Palestína
Katar
Saudská Arábia
Sýria
Tunisko
Spojené arabské emiráty
Jemen
Čína
Nemecko
Hongkong
Indonézia
Malajzia
Peru
Filipíny
Rusko
Singapur
Južná Kórea
Ukrajina
Vietnam
Thajsko

Okrem požiadaviek uvedených vyššie musia vaše reklamy dodržiavať súlad s miestnymi zákonmi upravujúcimi inzerovanie obsahu pre dospelých v oblastiach, na ktoré zacieľujete svoje kampane. Ďalšie informácie o obmedzeniach platných v krajinách, na ktoré chcete zacieliť, nájdete v úplnom zozname požiadaviek špecifických pre jednotlivé krajiny.

Účinnosť pravidiel

Ak vaša reklama spĺňa požiadavky uvedené vyššie a je vhodná, môže sa zobrazovať takto:

Reklamná platforma
Nepovolené Môže zobrazovať reklamy pre dospelých a reklamy nevhodné pre rodinu:
Google Ads a AdWords Express
Nepovolené Nemôže zobrazovať žiadny obsah pre dospelých:
AdMob
Google Ad Manager
YouTube (Inzerenti alkoholu, ktorí chcú na svojej domovskej stránke, v značkovom kanáli alebo vo videu použiť vekové obmedzenia, môžu tak urobiť v sekcii pravidlá vekového obmedzenia.)
Inzertná sieť
Nepovolené Vyhľadávanie Google: Reklamy s obsahom pre dospelých sa môžu zobrazovať v službe Google a našej Vyhľadávacej sieti. Ak však používateľ aktivoval funkciu Bezpečné vyhľadávanie, tento typ reklám sa mu nezobrazí. Nepovolené Obsahová sieť a sieť predajcu Ad Manager: Reklamy s obsahom pre dospelých sa nesmú zobrazovať na týchto partnerských webových stránkach.
Formáty reklamy
Prijateľné formáty reklamy sa môžu líšiť v závislosti od faktorov, ako sú používaná platforma, stav vašej reklamy a skutočnosť, či vlastník alebo partner aktivoval zobrazovanie takýchto reklám. Pravidlá prispôsobenej inzercie sa vzťahujú aj na všetky prispôsobené reklamy. Tu sú niektoré typické príklady, hoci sa môžu líšiť:

Nepovolené Nemôžu propagovať obsah pre dospelých:
Reklamy na aplikáciu a Rozšírenia o aplikáciu
Anotácie s hodnotením od spotrebiteľov
Dynamické obsahové reklamy
Dynamické reklamy vo vyhľadávaní
Reklamy v službe Gmail
Obrázkové reklamy
Reklamy lightbox
Rezervačné grafické reklamy
Responzívne reklamy
Videoreklamy TrueView

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?