Sekswal na content

Nagbibigay ang Google ng mga nakasaling bersyon ng aming Help Center para mapadali ang paggamit, gayunpaman, hindi ginawa ang mga ito para baguhin ang content ng aming mga patakaran. Ang English na bersyon ang opisyal na wikang ginagamit namin para ipatupad ang aming mga patakaran. Para tingnan ang artikulong ito sa ibang wika, gamitin ang dropdown ng wika sa ibaba ng page.

Dapat sumunod ang mga user ng Display & Video 360 sa patakaran ng Google Ads na ito. Bisitahin ang help center ng Display & Video 360 para sa mga karagdagang paghihigpit.

Dapat igalang ng mga ad ang mga kagustuhan ng user at dapat sumunod ang mga ito sa mga legal na regulasyon. Pinaghihigpitan namin ang ilang partikular na uri ng sekswal na content sa mga ad at destinasyon, na lalabas lang sa mga limitadong pagkakataon batay sa mga query sa paghahanap ng user, edad ng user, at mga lokal na batas kung saan inihahatid ang ad. Hindi dapat mag-target ng mga menor de edad ang mga ad.

Alamin kung ano ang mangyayari kung lalabag ka sa aming mga patakaran.


Mga lubos na pinaghihigpitang kategorya

Lubos na pinaghihigpitan ang mga ad na nagtatampok o nagpo-promote ng mga sumusunod na uri ng sekswal na content. Ihahatid lang ang mga ito batay sa mga sumusunod na kundisyon:

  • Ang edad ng user, ang mga lokal na batas sa kung saan inihahatid ang ad, at ang mga setting sa SafeSearch ng user.
  • Ang mga Query sa paghahanap ng user para sa sekswal na content.

Kahubaran

Pinaghihigpitan Mga tao o representasyon ng mga tao na nagpapakita ng mga nakalantad na maselang bahagi ng katawan, kabilang ang mga representasyong naka-blur o naka-censor.

Mga Halimbawa: Nakikitang ari, mga dibdib ng babae, o puwit

Pakikipag-date para makipagtalik

Pinaghihigpitan Pakikipag-date na may tahasang layuning makipagtalik

Mga Halimbawa: Hook-up o fling dating, mga swinger dating site


Mga kategoryang may katamtamang paghihigpit

May katamtamang paghihigpit ang mga ad na nagtatampok o nagpo-promote ng mga sumusunod na uri ng kategorya ng sekswal na content. Ihahatid lang ang mga ito batay sa mga sumusunod na kundisyon:

  • Ang edad ng user, ang mga lokal na batas sa kung saan inihahatid ang ad, at ang mga setting sa SafeSearch ng user.

Bahagyang kahubaran

Pinaghihigpitan Mga tao o representasyon ng mga tao na nagpapakita ng mga bahagyang nakalantad na maselang bahagi ng katawan

Mga Halimbawa: Nakalantad na ibaba o gilid na bahagi ng dibdib ng babae, nakalantad na malaking bahagi ng puwit

Pakikipag-date na may temang sekswal

Pinaghihigpitan Pakikipag-date na para sa mga sekswal na tema

Mga Halimbawa: Pakikipag-date sa may asawa, pakikipag-date para sa sekswal na fetish

Sekswal na merchandise

Pinaghihigpitan Pagbebenta ng merchandise na ginawa para mapahusay ang sekswal na aktibidad

Mga Halimbawa: Mga sex toy, lubricant, aphrodisiac, sexual enhancer, lingerie para sa sekswal na fetish

Sekswal na entertainment

Pinaghihigpitan Online o offline na entertainment na may sekswal na pahiwatig

Mga Halimbawa: Mga strip club, pang-adult na movie festival, live streaming o live chat na may sekswal na pahiwatig, mga role playing game na may sekswal na pahiwatig

Mga mature na kosmetikong pamamaraan

Pinaghihigpitan Mga kosmetikong serbisyo at plastic surgery na nakatuon sa maseselang bahagi ng katawan

Mga Halimbawa: Pagpapalaki ng dibdib ng babae, operasyon para sa pagpapalaki ng ari ng lalaki, vaginal laser rejuvenation, mga implant sa puwit, pag-groom ng pubic hair

Mga elemento at temang may sekswal na pahiwatig

Pinaghihigpitan Text, mga larawan, audio, o video na puwedeng ituring na nagpapahiwatig ng sekswal na layunin o nag-uudyok ng sekswal na pagnanasa. Content na naglalaman ng mga pose o posture na may sekswal na pahiwatig

Mga Halimbawa: Bastos o sekswal na pananalita, mga larawang nagtatampok ng mga binting nakabukaka, paghawak sa may takip na maseselang bahagi ng katawan, paggaya sa mga posisyon o kilos sa pakikipagtalik, pakikipag-date para sa mga pangkalahatang audience na may koleksyon ng larawang may higit pang sekswal na pahiwatig.


Country restrictions

Not allowed Countries where all sexual content will not serve: Not allowed Countries where strongly restricted content will not serve:
Algeria
Bahrain
Djibouti
Egypt
India
Iran
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libya
Morocco
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
Tunisia
United Arab Emirates
Yemen
China
Germany
Hong Kong
Indonesia
Malaysia
Peru
Philippines
Russia
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Ukraine
Vietnam

In addition to the requirements above, your ads must comply with local laws in the regions your campaigns target.

Effect of the policy

If your ad meets the requirements above and is eligible, here are details of how it can run.

Ad platform
Not allowed Sexual content ads cannot run:

AdMob
Google Ad Manager
YouTube

Allowed with restrictions Sexual content ads can run:
Google Ads
Ad Network

Not allowed Sexual content ads cannot run:

Display Network
Google Ad Manager Network

Allowed with restrictions Sexual content ads can run:

Google Search Network

Ad Formats

Not allowed Sexual content ads cannot run, though acceptable ad formats can vary depending on factors such as the platform you're using, the status of your ad, and whether a publisher or partner has opted to show such ads:

App ads and App extensions
Consumer ratings annotations
Dynamic display ads
Gmail ads
Image ads
Lightbox ads
Reservation display ads
Responsive ads
TrueView video ads

Kailangan mo ba ng tulong?

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa aming mga patakaran, ipaalam sa amin: Makipag-ugnayan sa Suporta sa Google Ads
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?