Teisiniai reikalavimai

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

„Display & Video 360“ naudotojai privalo laikytis šios „Google Ads“ politikos. Informacijos apie papildomus apribojimus rasite „Display & Video 360“ pagalbos centre.

Reklamuotojai turi atitikti visus bet kurios vietovės, pagal kurią taikomi jų skelbimai, vietos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat įprastos „Google Ads“ politikos nuostatas. Tikimasi, kad reklamuotojai susipažins su bet kurios vietovės, į kurią nukreipti jų skelbimai, vietos įstatymais ir taisyklėmis. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Taip pat atminkite, kad kai kurios šalys, pramonės sritys ir prekybos asociacijos turi savo reklamos ir rinkodaros kodeksus. „Google“ reklamuotojai prireikus turėtų remtis šiais kodeksais. Sąrašą, kuriame pateikiama dalis šių kodų, rasite čia.

Prekybos sankcijų pažeidimas

 

Reklamuotojai turi laikytis galiojančių sankcijų ir eksporto nuostatų, apimančių Užsienio lėšų kontrolės biuro (angl. „Office of Foreign Assets Control“, OFAC) administruojamas sankcijas, ir sutikti neleisti „Google“ jų pažeisti. Negalite naudoti „Ads“ subjektų ar asmenų, kuriems taikomi apribojimai, tikslais ar jų vardu. Negalite naudoti „Ads“ subjektų ar asmenų, esančių šalyse ar regionuose, kuriuose taikomos sankcijos, tikslais ar jų vardu.

Be to, „Ads“ nepasiekiama jokiems subjektams ar asmenims, kuriems taikomos galiojančios prekybos sankcijos ir eksporto atitikties įstatymai. Be to, ji nepasiekiama subjektams ar asmenims, priklausantiems tokiems subjektams ar asmenims, kuriems taikomi apribojimai, ar valdomiems tokių subjektų ar asmenų arba kurių tikslų siekdami ar kurių vardu jie veikia.

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

raudonas x ženklas Skelbimų kampanijos, kurios pagal geografines vietoves taikomos šalyse ar teritorijose, kuriose įvestas embargas

raudonas x ženklas Skelbimų kampanijos, kurios vykdomos įmonių, esančių šalyse ar regionuose, kuriuose įvestas embargas, vardu, net jei paskyros savininkas nėra šalyje ar regione, kuriame įvestas embargas

raudonas x ženklas Skelbimų kampanijos, kurios vykdomos subjektų ar asmenų, kuriems taikomos galiojančios prekybos sankcijos ir nuostatai, arba jų vardu

Pastaba: „Google“ turi laikytis OFAC taikomų sankcijų. Subjektai ir asmenys, kuriems taikomi apribojimai, negali kurti ar naudoti „Google Ads“ paskyros arba „Google Ads“ negali būti naudojama jų vardu. Žmonės, gyvenantys arba įprastai būnantys šalyse ar teritorijose, kuriose įvestas embargas, negali kurti ar naudoti „Google Ads“ paskyros. Šiuo metu embargas įvestas Kryme, Kuboje, vadinamosiose Donecko Liaudies Respublikoje (DLR) ir Luhansko Liaudies Respublikoje (LLR), Šiaurės Korėjoje ir Sirijoje.

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva

Reklamuotojams, taikantiems savo skelbimus pagal Europos Sąjungą ir JK, tai gali reikšti, kad jie turi laikytis visų Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (AŽPD) reikalavimų šalies, pagal kurią taiko, naudojama forma. Toliau pateikiame Direktyvos 9 straipsnį.

Tai nėra išsamus vietinių teisinių reikalavimų kiekvienoje šalyje sąrašas, reklamuotojai vis tiek turi išsiaiškinti, kokie vietiniai įstatymai taikomi ten, kur veikia įmonė, ir bet kuriame regione, pagal kurį taikomi skelbimai, bei jų laikytis.

(9 straipsnis)

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų perduodami komerciniai audiovizualiniai pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:
a) būtų galima iš karto atpažinti, kad tai yra komercinis audiovizualinis pranešimas; paslėpti komerciniai audiovizualiniai pranešimai draudžiami;
b) komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose neturi būti naudojamos pasąmonę veikiančios technologijos;
c) komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose neturi būti:
i) žmogaus orumo žeminimo;
ii) jokio diskriminavimo dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo;
iii) sveikatai ar saugai pavojingo elgesio skatinimo;
iv) aplinkos apsaugai ypač žalingo elgesio skatinimo;
d) turi būti draudžiami bet kokie komerciniai audiovizualiniai pranešimai, skirti cigarečių ir kitų tabako gaminių, taip pat elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų reklamai;
e) alkoholinių gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai neturi būti konkrečiai skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;
f) turi būti draudžiami vaistų ir medicininio gydymo, kurie valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, yra galimi tik pagal receptus, komerciniai audiovizualiniai pranešimai;
g) komerciniai audiovizualiniai pranešimai neturi daryti žalingo fizinio, psichinio ar dorovinio poveikio nepilnamečiams; todėl pasinaudojant nepilnamečių nepatyrimu ar patiklumu komerciniais audiovizualiniais pranešimais neturi būti tiesiogiai skatinama juos pirkti ar išsinuomoti produktą ar paslaugą, tiesiogiai skatinama nepilnamečius įtikinti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas, naudojamasi ypatingu nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis, arba nepagrįstai rodomi į pavojingą padėtį patekę nepilnamečiai.

Pranešimai „Google“ apie neteisėtą turinį

Kiekvienas gali pateikti „Google“ užklausą pašalinti neteisėtą turinį naudodamasis pagalbos centru „Pranešimas apie turinį dėl teisinių priežasčių“ adresu g.co/legal.

Reklamuotojai, kurių skelbimai buvo nepatvirtinti dėl šio proceso, gali pateikti apeliaciją naudodamiesi el. laiške arba reklamuotojo naudotojo sąsajos pranešime pateikta teisinės apeliacijos internetine forma.

Stengiantis užtikrinti skaidrumą, kiekvienos gautos teisinės užklausos kopija gali būti siunčiama „Lumen“ projektui, kuris gali jį paskelbti. Reklamuotojai gali rasti informaciją apie skundus prieš jų skelbimus „Lumen“, ieškodami atitinkamų skelbimų URL.

Reklamuotojai taip pat gali susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda, jei jie turi kitų klausimų apie teisėtas pašalinimo užklausas. Raginame reklamuotojus šią problemą pirmiausia spręsti tiesiogiai su ieškovu, pateikusiu teisinę informaciją.

Peržiūrėkite mūsų skaidrumo ataskaitą ir gaukite papildomų duomenų apie autorių teisių savininkų ir vyriausybių gautas užklausas pašalinti informaciją iš mūsų produktų.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu