Tekstreklaamide nõuded

Tekstreklaam on kõige lihtsam reklaamivorming. Tekstreklaamid on reklaamilaiendite alusplatvormiks. Tekstreklaamide puhul kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad. Altpoolt leiate teavet Google Adsi eeskirjadega seotud probleemide kohta, mida selle vorminguga sageli seostatakse.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on eriti asjakohased tekstreklaamide puhul ja need on sageli seotud tagasilükkamistega.

Toimetamine

Kõigi reklaamide puhul kehtivad standardsed nõuded selguse ja õigekirja ning suurtähtede ja sümbolite õige kasutuse kohta. Lisateavet leiate redigeerimiseeskirjadest. Järgige stiili- ja õigekirjaeeskirju, kuna need aitavad reklaamide puhul säilitada selge ning professionaalse ilme. Näiteks ei tohi tekstreklaamid URL-ile suunamiseks kasutada kirjelduse teksti, kuvatava URL-i välja teksti lisareana ega sisaldada teksti, mis näib poolik. Pidage topeltlaiade tähemärkidega keelte puhul silmas ka tähemärgipiiranguid.

Asjakohatus

Kogu teave peaks olema reklaamitava suhtes asjakohane. Näiteks kõik esitatud reklaami väljad peavad esindama sama reklaamijat ja olema reklaamitava toote suhtes asjakohased. Lisateavet leiate eeskirjade jaotisest Asjakohatus.

Sobimatu sisu

Google väärtustab mitmekesisust ja teiste austamist. Seetõttu ei luba me sisu, mis solvab kasutajaid või on muul viisil sobimatu. Lisateavet vaadake sobimatu sisu eeskirjadest.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Lisateavet vaadake seksuaalse sisu eeskirjadest. Täiskasvanutele suunatud sisu ei tohi esitada tekstreklaamides, mis sihivad Google'i Display-võrgustikku või teenust Google Ad Manager.

Kaubamärgid

Kaubamärgi omaniku kaebuse korral võib Google reklaami või laienduse eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?