Biên tập

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Để cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng, Google yêu cầu tất cả các quảng cáo, tiện ích và đích đến phải đáp ứng các tiêu chuẩn biên tập và chuyên nghiệp cao. Chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo có hình thức trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp và dẫn người dùng đến nội dung có liên quan, hữu ích và dễ dàng tương tác.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều bạn cần tránh trong quảng cáo của mình. Tìm hiểu về các biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google.

Văn phong và chính tả

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc tiện ích không sử dụng chính tả hoặc ngữ pháp được chấp nhận phổ biến

Ví dụ: "Hoa tại đây mua" hoặc "Mua hoa t.đây" thay vì "Mua hoa tại đây"

Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng ngữ pháp, chính tả, dấu chấm câu hoặc viết hoa không chuẩn. Nếu muốn sử dụng tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không chuẩn đó xuất hiện một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc tiện ích khó hiểu hoặc vô nghĩa

Ví dụ: Văn bản quảng cáo vô nghĩa hoặc quá chung chung; quảng cáo quá chung chung hoặc mơ hồ; văn bản quảng cáo bị cắt xén hoặc không đầy đủ

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc tiện ích vượt quá giới hạn ký tự đối với các ngôn ngữ có ký tự 2 byte

Lưu ý: Giới hạn ký tự cho văn bản sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc văn bản đó sử dụng ngôn ngữ 1 byte hay ngôn ngữ 2 byte. Các ngôn ngữ 2 byte, chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn, sử dụng ký tự 2 byte và chiếm gấp đôi không gian so với ký tự 1 byte. Do đó, giới hạn ký tự trong các ngôn ngữ này bằng một nửa so với các ngôn ngữ khác.

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc tiện ích không phù hợp với kiểu trình bày rõ ràng và mang tính thông tin của kết quả Google Tìm kiếm.

Ví dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số; quảng cáo chứa gọi hành động chung chung (chẳng hạn như "nhấp vào đây") có thể áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nào

Dấu câu và ký hiệu

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu sai cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Dấu chấm than trong dòng tiêu đề quảng cáo; dấu câu hoặc ký hiệu lặp lại; ký hiệu, số và chữ cái không tuân theo ý nghĩa hoặc mục đích thực của chúng (chẳng hạn như việc sử dụng "@ nhà" để chỉ "tại nhà"); sử dụng chỉ số trên không chuẩn; các ký hiệu hoặc ký tự không chuẩn (chẳng hạn như dấu hoa thị; dấu đầu dòng và dấu ba chấm); sử dụng quá mức hoặc phô trương số, ký hiệu hoặc dấu câu (chẳng hạn như f1owers, fl@wers, Flowers!!!, f*l*o*w*e*r*s, F.L.O.W.E.R.S), sử dụng dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi quá 2 lần trong văn bản quảng cáo

Lưu ý: Một số loại dấu câu và ký hiệu không chuẩn được cho phép trong một số trường hợp nhất định. Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu đặc biệt một cách nhất quán trong đích đến của quảng cáo có thể được chấp thuận để sử dụng trong quảng cáo. Ngoài ra, chúng tôi cho phép sử dụng các ký hiệu thông thường có thể chấp nhận, chẳng hạn như sử dụng dấu hoa thị cho xếp hạng sao (khách sạn 5*) hoặc để cho biết rằng có áp dụng các điều kiện bắt buộc về phương diện pháp lý. Để sử dụng bất kỳ loại dấu câu hoặc ký hiệu nào trong số này, bạn phải yêu cầu xem xét.

Lưu ý: Tiêu đề ứng dụng và tên nhà phát triển đều phải tuân thủ chính sách này. Bạn có thể phải thay đổi tên trong bảng điều khiển dành cho nhà phát triển để quảng cáo của bạn được chấp thuận hoặc yêu cầu xem xét để tên được chấp thuận.

dấu x màu đỏ Ký tự không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ

Ví dụ: Biểu tượng cảm xúc, chữ katakana 1 byte

Cách viết hoa

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Viết hoa không đúng cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Sử dụng viết hoa quá mức hoặc phô trương, chẳng hạn như: HOA TƯƠI, HoA TưƠi, H.O.A.T.Ư.Ơ.I

Lưu ý: Trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn cho phép viết hoa không chuẩn. Đối với mã phiếu giảm giá, từ viết tắt thông dụng (chẳng hạn như "TNHH"), nhãn hiệu, tên thương hiệu và tên sản phẩm, bạn có thể yêu cầu xem xét để xem liệu chúng tôi có chấp thuận viết hoa không chuẩn hay không.

Văn bản lặp lại

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Tên, từ hoặc cụm từ không chuẩn, phô trương hoặc lặp lại không cần thiết

Lưu ý: Chính sách này bao gồm cả tiện ích lặp lại văn bản đã xuất hiện trong văn bản quảng cáo

Ví dụ: Lặp lại tên nhà quảng cáo, lặp lại tên sản phẩm

dấu x màu đỏ Văn bản tiện ích lặp lại các từ hoặc cụm từ trong cùng một tiện ích hoặc một tiện ích khác trong cùng một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản

Khoảng trắng không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Thiếu hoặc thừa dấu cách

Ví dụ: "Bán,mua hoa"; "Bán, mua hoa"

dấu x màu đỏ Sử dụng dấu cách quá mức hoặc phô trương

Ví dụ: h o a, muahoaởđây

Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu cách không chuẩn. Nếu muốn sử dụng tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không chuẩn đó xuất hiện một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Số điện thoại trong văn bản quảng cáo

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Nhập số điện thoại trong văn bản quảng cáo

Ví dụ: Thêm "Gọi 1-800-123-4567" vào phần mô tả của quảng cáo

Lưu ý: Nếu bạn muốn khuyến khích khách hàng gọi cho mình, hãy cân nhắc sử dụng tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại thay vì đưa số điện thoại vào văn bản quảng cáo. Nếu tên công ty của bạn là số điện thoại thực (chẳng hạn như "1-800-EXAMPLE"), hãy yêu cầu xem xét để biết liệu bạn có thể đưa tên công ty vào văn bản quảng cáo hay không.

Sử dụng tính năng quảng cáo sai mục đích

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc tiện ích sử dụng các tính năng của đơn vị quảng cáo sai mục đích

Ví dụ: Quảng cáo không chứa nội dung quảng cáo; quảng cáo văn bản thiếu dòng văn bản; sử dụng trường URL làm dòng văn bản bổ sung; quảng cáo ảnh động có chứa trò chơi hoặc cuộc thi mà mọi người chơi để giành giải thưởng hoặc khoản chi trả khác; quảng cáo xúi giục mọi người nhấp vào quảng cáo để chiến thắng trò chơi hoặc cuộc thi hoặc nhận giải thưởng; sử dụng ảnh chụp màn hình của quảng cáo văn bản để mô phỏng quảng cáo văn bản gốc; hiển thị thẻ ValueTrack trong văn bản quảng cáo; tải lên quảng cáo HTML5 tùy chỉnh đã sửa đổi khả năng nhấp

Lưu ý: Có thể sử dụng âm thanh và video, nhưng cài đặt mặc định phải là "tắt" hoặc tạm dừng.

Lưu ý: Quảng cáo HTML5 không được sử dụng "Tap Area" (trong Google Web Designer) hoặc Javascript Exitapi.exit() để sửa đổi khả năng nhấp. Tìm hiểu thêm về khả năng nhấp được sửa đổi.

Doanh nghiệp không xác định

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Quảng cáo hoặc đích đến không nêu tên sản phẩm, dịch vụ hoặc pháp nhân đang được quảng bá

Ví dụ: Không đưa tên sản phẩm/tên công ty/URL hiển thị vào trong quảng cáo; quảng cáo ở dạng ảnh động không hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng như tên sản phẩm hoặc tên công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trên khung tĩnh cuối cùng (sau khi hoạt ảnh đã ngừng); quảng cáo ứng dụng không hiển thị tên ứng dụng và nguồn tải xuống trong tệp sáng tạo và/hoặc trên trang đích

Các yêu cầu về tên doanh nghiệp

Chính sách này áp dụng cho các định dạng quảng cáo cần có trường tên doanh nghiệp. Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Cung cấp tên doanh nghiệp khác với miền, tên được công nhận của nhà quảng cáo hoặc ứng dụng có thể tải xuống được quảng bá

Một số ví dụ: Dùng tên doanh nghiệp chung chung hoặc dựa trên vị trí, chẳng hạn như Công ty sửa chữa ống nước ở Mountain View, Hãng taxi ở New York.

dấu x màu đỏ Dùng ngôn ngữ quảng cáo trong trường tên doanh nghiệp

Một số ví dụ : "Mua giày Acme" hoặc "Khuyến mại tại Dịch vụ nhà cửa Acme"

Do có rất nhiều tên doanh nghiệp, nên bạn cần đặc biệt cân nhắc những điều sau:

Tên doanh nghiệp dựa trên miền: Bạn có thể dùng tên miền làm tên doanh nghiệp bằng cách sử dụng khoảng trống thích hợp giữa các từ. Ví dụ: www.acmesolutions.com có thể được xem là "Giải pháp Acme" trong quảng cáo.

Người bán lại và đại lý được ủy quyền: Nếu bạn là người bán lại hoặc đại lý được ủy quyền cho sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy dùng từ bổ nghĩa thích hợp. Ví dụ: đại lý xe hơi cho hãng Acme ở San Antonio có thể dùng tên doanh nghiệp là "Acme ở San Antonio".

Chất lượng hình ảnh

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Hình ảnh lệch sang một bên, lật ngược hoặc không chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn

dấu x màu đỏ Hình ảnh bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được

dấu x màu đỏ Hình ảnh có ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc gây rối mắt

Lưu ý: Hiệu ứng rê chuột, như đồ họa phản ứng lại chuyển động của chuột, được cho phép miễn là chuyển động do người dùng thực hiện và dừng lại sau 5 giây.

dấu x màu đỏ Quảng cáo mở rộng ngoài khung hoặc xâm lấn trên trang web hoặc ứng dụng

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải một hình ảnh khác tuân thủ chính sách này lên.

Chất lượng video

Chúng tôi không cho phép:

dấu x màu đỏ Video có văn bản khó đọc, chất lượng âm thanh kém hoặc hình ảnh bị mờ, không rõ ràng hoặc không thể nhận ra

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa video để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải một video khác tuân thủ chính sách này lên.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bằng cách Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false