บทบรรณาธิการ

Google มีเวอร์ชันแปลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายของเราแต่อย่างใด เวอร์ชันภาษาอังกฤษคือภาษาทางการที่เราใช้เพื่อบังคับใช้นโยบาย หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดใช้รายการแบบเลื่อนลงของภาษาที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

เพื่อมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพ Google จึงกำหนดให้โฆษณา ส่วนขยาย และปลายทางทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เป็นมืออาชีพอย่างสูง เราอนุญาตเฉพาะโฆษณาที่มีความชัดเจน ดูเป็นมืออาชีพ และนำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ และโต้ตอบได้ง่ายเท่านั้น

ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณามีดังนี้ ดูรายละเอียดสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

รูปแบบและคำสะกด

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต โฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ใช้การสะกดหรือไวยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

ตัวอย่าง: "ที่นี่ดอกไม้ซื้อ" หรือ "ซื้อดกไม้ที่นี่" แทนที่จะใช้ "ซื้อดอกไม้ที่นี่"

หมายเหตุ: คำที่เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้ไวยากรณ์ การสะกด เครื่องหมายวรรคตอน หรืออักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หากต้องการใช้ชื่อดังกล่าวในโฆษณา คุณจะต้องขอรับการตรวจทานก่อน และแสดงให้เห็นว่าคำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ปรากฏอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งเว็บไซต์หรือแอป

ไม่อนุญาต โฆษณาหรือส่วนขยายที่เข้าใจได้ยากหรือไม่เป็นเหตุเป็นผล

ตัวอย่าง: ข้อความโฆษณาที่อ่านไม่เป็นภาษา การโปรโมตที่กว้างเกินไปหรือคลุมเครือ ข้อความโฆษณาที่ถูกตัดกลางคันหรือไม่สมบูรณ์

ไม่อนุญาต โฆษณาหรือส่วนขยายที่มีอักขระเกินจำนวนสูงสุดในภาษาแบบ Double-width

หมายเหตุ: จำนวนอักขระสูงสุดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าข้อความนั้นปรากฏในภาษาแบบ Single-width หรือ Double-width ภาษาแบบ Double-width เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใช้อักขระแบบ Double-width ซึ่งใช้พื้นที่เป็น 2 เท่าของอักขระแบบ Single-width ดังนั้นจำนวนอักขระสูงสุดในภาษาเหล่านี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของภาษาอื่นๆ

ไม่อนุญาต โฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอที่ให้ข้อมูลและมีความชัดเจนของผลการค้นหาของ Google

ตัวอย่าง: โฆษณาที่ใช้เครื่องหมายหัวข้อหรือรายการที่เป็นตัวเลข โฆษณาที่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจกว้างๆ (เช่น "คลิกที่นี่") ที่ใช้กับโฆษณาใดก็ได้

เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต เครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมา

ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายอัศเจรีย์ในบรรทัดแรกของโฆษณา การใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนซ้ำๆ สัญลักษณ์ ตัวเลข และพยัญชนะที่ไม่เป็นไปตามความหมายหรือจุดประสงค์ที่แท้จริง เช่น การใช้ "@ home" เพื่อหมายถึง "at home" การใช้ตัวยกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สัญลักษณ์หรืออักขระที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายหัวข้อและจุดไข่ปลา การใช้ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไปหรือใช้เป็นลูกเล่น เช่น f1owers, fl@wers, Flowers!!!, f*l*o*w*e*r*s, F.L.O.W.E.R.S การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายคำถามตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปในข้อความโฆษณา

หมายเหตุ: อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในบางกรณี เครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอในปลายทางของโฆษณาอาจได้รับอนุญาตให้ใช้ในโฆษณา สัญลักษณ์ที่ใช้ในแนวทางที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น การใช้เครื่องหมายดอกจันในการจัดอันดับดาวของโรงแรม (โรงแรม 5*) หรือเพื่อระบุว่ามีเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมาย หากต้องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือสัญลักษณ์ในลักษณะนี้ คุณต้องขอรับการตรวจสอบ

โปรดทราบว่าชื่อแอปและชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเป็นไปตามนโยบายนี้ด้วย คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อใน Developer Console เพื่อให้โฆษณาได้รับการอนุมัติ หรือขอรับการตรวจสอบเพื่อให้อนุมัติชื่อ

ไม่อนุญาต อักขระที่ไม่ถูกต้องหรือที่ไม่รองรับ

ตัวอย่างเช่น อีโมจิ ตัวคาตาคานะแบบไบต์เดี่ยว

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบมา

ตัวอย่าง: การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มากเกินไปหรือใช้เป็นลูกเล่น เช่น FLOWERS, FlOwErS, F.L.O.W.E.R.S

หมายเหตุ: เราอาจอนุญาตการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่เป็นมาตรฐานในบางกรณี สำหรับรหัสคูปอง ตัวย่อที่ใช้อย่างแพร่หลาย (เช่น "ASAP") เครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ และชื่อผลิตภัณฑ์ คุณจะขอรับการตรวจทานได้เพื่อดูว่าการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะได้รับอนุญาตหรือไม่

การกล่าวซ้ำๆ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

Not allowed ใช้ชื่อ คำ หรือวลีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นลูกเล่น หรือซ้ำเกินความจำเป็น

หมายเหตุ: นโยบายนี้รวมถึงส่วนขยายที่กล่าวซ้ำถึงข้อความที่แสดงในข้อความโฆษณาไปแล้ว

ตัวอย่าง: การกล่าวซ้ำถึงชื่อผู้ลงโฆษณา การกล่าวซ้ำถึงชื่อผลิตภัณฑ์

Not allowed ข้อความส่วนขยายที่กล่าวซ้ำถึงคำหรือวลีภายในส่วนขยายเดียวกัน หรือส่วนขยายอื่นในกลุ่มโฆษณา แคมเปญ หรือบัญชีเดียวกัน

การเว้นวรรคที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต การไม่เว้นวรรคหรือเพิ่มการเว้นวรรค

ตัวอย่าง: "ขายซื้อดอกไม้" "ขาย ซื้อ ดอกไม้"

ไม่อนุญาต การเว้นวรรคมากเกินไปหรือใช้การเว้นวรรคเป็นลูกเล่น

ตัวอย่าง: ด อ ก ไ ม้, ซื้อดอกไม้ ที่นี่

หมายเหตุ: คำที่เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้การเว้นวรรคที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หากต้องการใช้ชื่อดังกล่าวในโฆษณา คุณจะต้องขอรับการตรวจทานก่อน และแสดงให้เห็นว่าคำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ปรากฏอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งเว็บไซต์หรือแอป

หมายเลขโทรศัพท์ในข้อความโฆษณา

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต การใส่หมายเลขโทรศัพท์ในข้อความโฆษณา

ตัวอย่าง: การเพิ่ม "โทร 1-800-123-4567" ในคำอธิบายของโฆษณา

หมายเหตุ: หากต้องการเชิญชวนให้ลูกค้าโทรหาคุณ ลองพิจารณาใช้ส่วนขยายการโทรหรือโฆษณาแบบโทรออกเท่านั้นแทนการใส่หมายเลขลงในข้อความโฆษณา หากชื่อบริษัทของคุณคือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้จริง (เช่น "1-800-EXAMPLE") ให้ขอรับการตรวจทานเพื่อดูว่าคุณจะใช้ชื่อดังกล่าวในข้อความโฆษณาได้หรือไม่

การใช้ฟีเจอร์โฆษณาในทางที่ผิด

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต โฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของหน่วยโฆษณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ตัวอย่าง: โฆษณาที่ไม่มีเนื้อหาการโปรโมต โฆษณาแบบข้อความที่ไม่มีบรรทัดข้อความ การใช้ช่อง URL เป็นบรรทัดข้อความเพิ่มเติม โฆษณาภาพเคลื่อนไหวที่มีเกมหรือการแข่งขันที่ผู้ใช้เล่นเพื่อชิงรางวัลหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ โฆษณาที่กระตุ้นให้ผู้ใช้เล่นเกมให้ชนะหรือการแข่งขันหรือเคลมของรางวัลด้วยการคลิกโฆษณา การใช้ภาพหน้าจอของโฆษณาแบบข้อความเพื่อจำลองโฆษณาแบบข้อความจริง การแสดงแท็ก ValueTrack ให้เห็นในข้อความโฆษณา โฆษณา HTML5 แบบกำหนดเองที่อัปโหลดซึ่งมีการแก้ไขความสามารถในการคลิก

หมายเหตุ: อนุญาตให้ใช้เสียงและวิดีโอได้ แต่การตั้งค่าเริ่มต้นจะต้องเป็น "ปิด" หรือหยุดชั่วคราว

หมายเหตุ: โฆษณา HTML5 ไม่สามารถใช้ "พื้นที่การแตะ" (ใน Google Web Designer) หรือ JavaScript Exitapi.exit() แก้ไขความสามารถในการคลิก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการคลิกที่มีการแก้ไข

ธุรกิจที่ไม่ได้ระบุตัวตน

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต โฆษณาหรือปลายทางที่ไม่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเอนทิตีที่กำลังโปรโมต

ตัวอย่าง: การไม่ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท หรือ URL ที่แสดงในโฆษณา หรือโฆษณาภาพเคลื่อนไหวที่ไม่ได้แสดงข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัท โลโก้ หรือ URL ไว้อย่างชัดเจนแบบหยุดนิ่งในเฟรมสุดท้าย (หลังจากภาพเคลื่อนไหวหยุดลงแล้ว) โฆษณาแอปที่ไม่ได้แสดงชื่อแอปและแหล่งดาวน์โหลดแอปไว้ในครีเอทีฟโฆษณาหรือหน้า Landing Page

ข้อกําหนดเกี่ยวกับชื่อธุรกิจ

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับรูปแบบโฆษณาที่ต้องใช้ข้อมูลชื่อธุรกิจ ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต การระบุชื่อธุรกิจที่มีข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากโดเมน ชื่อที่เป็นที่รู้จักของผู้ลงโฆษณา หรือแอปที่เปิดให้ดาวน์โหลดซึ่งผ่านการโปรโมตมาแล้ว

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): การใช้ชื่อธุรกิจทั่วไปหรืออิงตามสถานที่ตั้ง เช่น ช่างประปาบางแคหรือแท็กซี่กรุงเทพ

ไม่อนุญาต การใช้ข้อความโปรโมตในช่องชื่อธุรกิจ

ตัวอย่าง (โดยสังเขป): "ซื้อรองเท้า Acme กันเถอะ" หรือ "ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านกับ Acme วันนี้รับส่วนลดทันที"

เนื่องจากชื่อธุรกิจมีความหลากหลายมาก เราจึงพิจารณาเรื่องต่อไปนี้เป็นพิเศษ

ชื่อธุรกิจตามโดเมน: คุณใช้ชื่อโดเมนเป็นชื่อธุรกิจได้ โดยใช้การเว้นวรรคระหว่างคำอย่างเหมาะสม เช่น www.acmesolutions.com ก็อาจเขียนไว้ในโฆษณาเป็น "Acme Solutions"

ผู้ค้าปลีกและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต: หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้ใช้ภาษาที่เหมาะสม เช่น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Acme ในภูเก็ตใช้ชื่อธุรกิจว่า "Aeme ภูเก็ต" ได้

คุณภาพของรูป

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต รูปภาพที่ตะแคงข้าง กลับหัว หรือไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของขนาดรูปภาพที่เลือก

ไม่อนุญาต รูปภาพที่เบลอ ไม่ชัดเจน ดูไม่ออก หรือมีข้อความที่อ่านไม่ออก

ไม่อนุญาต รูปภาพที่มีพื้นหลังแบบใช้แสงหรือการกะพริบ หรือทำให้เกิดความรำคาญ

หมายเหตุ: อนุญาตให้ใช้เอฟเฟ็กต์ของเมาส์ เช่น ภาพกราฟิกที่ตอบสนองการเคลื่อนที่ของเมาส์ หากการเคลื่อนที่นั้นเกิดจากผู้ใช้และหยุดหลังผ่านไป 5 วินาที

ไม่อนุญาต โฆษณาที่ขยายออกไปนอกเฟรมหรือรุกล้ำพื้นที่บนเว็บไซต์หรือแอป

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ได้รับอนุมัติ หากแก้ไขรูปภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ ให้อัปโหลดรูปภาพอื่นที่เป็นไปตามนโยบาย

คุณภาพวิดีโอ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

ไม่อนุญาต วิดีโอที่มีข้อความที่อ่านไม่ออก เสียงคุณภาพต่ำ หรือภาพที่พร่ามัว ไม่ชัดเจน หรือดูไม่รู้เรื่อง

ดูวิธีแก้ไขโฆษณาหรือส่วนขยายที่ไม่ได้รับอนุมัติ หากแก้ไขวิดีโอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ ให้อัปโหลดวิดีโออื่นที่เป็นไปตามนโยบาย

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false