Redaktionella krav

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

För att användarupplevelsen ska hålla hög kvalitet kräver Google att alla annonser, tillägg och måladresser håller en hög professionell och redaktionell standard. Vi tillåter endast annonser som är tydliga och professionella samt leder användarna till innehåll som är relevant, användbart och enkelt att interagera med.

Nedan följer exempel på vad du bör undvika i dina annonser. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Stil och stavning

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonser eller tillägg som inte använder allmänt vedertagen stavning eller grammatik

Exempel: ”Blommor här köp” eller ”Köp blomer här” i stället för ”Köp blommor här”

Obs! I varumärkestermer, varumärken och produktnamn kan ovanligare grammatik, stavning, skiljetecken eller skiftlägen användas. Om du vill använda sådana namn i annonserna måste du först begära en granskning och visa att termerna visas på detta sätt på hela webbplatsen eller i hela appen.

rött kryss Annonser eller tillägg som är obegripliga eller nonsensartade

Exempel: annonser med nonsenstext eller mycket allmän text, allmänna eller vaga erbjudanden, annonstext som inte är fullständig

rött kryss Annonser eller tillägg som överskrider teckenbegränsningar för språk med dubbelbytetecken

Obs! Teckenbegränsningarna för text varierar beroende på om texten visas på ett språk med enkel- eller dubbelbytetecken. Språk med dubbelbytetecken, t.ex. kinesiska, japanska och koreanska, behöver dubbelt så mycket plats som språk med enkelbytetecken. Därför är teckenbegränsningarna för dessa språk hälften av begränsningarna för andra språk.

rött kryss Annonser och tillägg som inte följer det tydliga och informationsfokuserade formatet i Googles sökresultat

Exempel: annonser som använder punktlistor, annonser med generiska uppmaningar (t.ex. ”klicka här”) som kan passa i alla annonser.

Skiljetecken och symboler

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Skiljetecken eller symboler som inte används på rätt sätt eller för avsett syfte

Exempel: utropstecken i annonsrubriken; upprepade skiljetecken eller symboler; symboler, siffror och bokstäver som inte motsvarar den faktiska innebörden eller syftet, till exempel att skriva ”hemm@” istället för ”hemma”; icke-standardiserad användning av upphöjda tecken; icke-standardiserad användning av symboler och tecken som asterisker; punktlistetecken och ellipser; överdriven eller gimmickartad användning av siffror, symboler eller skiljetecken, till exempel: b1ommor, bl@mm@r, Blommor!!!, b*l*o*m*m*o*r*, B.L.O.M.M.O.R, utropstecken eller frågetecken två eller fler gånger i annonstexten

Obs! Vissa ovanliga skiljetecken och symboler är tillåtna i särskilda fall. Varumärken och produktnamn som skrivs med ovanliga skiljetecken eller symboler på ett konsekvent sätt på annonsens målsida kan godkännas för användning i annonser. Symboler som används på vanligt förekommande sätt är tillåtna, till exempel användning av en asterisk (*) för att ange antal stjärnor som i ”5* hotell” eller för att ange att lagstadgade villkor gäller. Om du vill använda någon av dessa typer av skiljetecken eller symboler måste du begära granskning.

Obs! Den här policyn gäller appnamn och utvecklarnamn. Du kan behöva ändra namnet i Developer Console för att annonserna ska kunna godkännas, eller så måste namnet godkännas i en granskning på begäran.

rött kryss Ogiltiga eller otillåtna tecken

Exempel: emojier, katakana med enkelbytetecken

Användning av stora bokstäver

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Stora bokstäver som inte används på rätt sätt eller för avsett syfte

Exempel: Överdriven eller gimmickartad användning av stora bokstäver, till exempel BLOMMOR, BlOmMoR, B.L.O.M.M.O.R

Obs! I vissa fall kanske stora bokstäver är tillåtna. Det kan gälla kupongkoder, vanliga förkortningar (som SEK), varumärken och produktnamn. Du kan begära en granskning om du vill kontrollera om din användning av stora bokstäver kan godkännas.

Upprepning

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Icke-standardiserad, gimmickartad eller onödig upprepning av namn, ord eller fraser

Obs! Policyn omfattar tillägg som upprepar text som redan visas i annonstexten.

Exempel: Upprepning av annonsörens namn eller produktnamnet.

rött kryss Tilläggstext som upprepar ord eller fraser i samma tillägg eller i ett annat tillägg i samma annonsgrupp, kampanj eller konto

Oacceptabelt radavstånd

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Utelämna ett mellanrum eller lägga till extra mellanrum

Exempel: ”Rea,köp blommor”, ”Rea, köp blommor”

rött kryss Överdriven eller gimmickartad användning av mellanrum

Exempel: b l o m m o r, köpblommorhär

Obs! I varumärkestermer, varumärken och produktnamn kan ovanligare mellanrum användas. Om du vill använda sådana namn i annonserna måste du först begära en granskning och visa att termerna visas på detta sätt på hela webbplatsen eller i hela appen.

Telefonnummer i annonstext

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Lägga till ett telefonnummer i annonstext

Exempel: Lägga till ”Ring 1-800-123-4567” i annonsbeskrivningen

Obs! Om du vill uppmuntra kunderna att ringa er kan du använda samtalstillägg eller samtalsannonser i stället för att lägga in telefonnumret i annonstexten. Om företagsnamnet är ett faktiskt telefonnummer (som 1-800-EXAMPLE) kan du begära en granskning för att se om du får använda det i annonstexten.

Missbruk av annonsfunktioner

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Annonser eller tillägg som inte använder annonsenhetens egenskaper i avsett syfte

Exempel: annonser som inte innehåller marknadsföringsinnehåll, textannonser där det saknas en textrad, användning av webbadressfältet som en extra textrad, animerade annonser som innehåller spel eller tävlingar som användarna spelar för att vinna priser eller annan ersättning, annonser som uppmuntrar användarna att vinna ett spel eller en tävling eller förvärva vinster genom att klicka på annonsen, användning av en skärmdump av en textannons för att efterlikna en riktig textannons, synliga ValueTrack-taggar i annonstexten, uppladdning av anpassade HTML5-annonser med modifierad klickbarhet.

Obs! Ljud och video är tillåtet, men får inte spelas upp automatiskt. Standardinställningen ska vara av eller pausad.

Obs! HTML5-annonser får inte använda tryckområdet (i Google Web Designer) eller Javascript Exitapi.exit() för att modifiera klickbarheten. Läs mer om modifierad klickbarhet.

Oidentifierad verksamhet

Följande är inte tillåtet:

rött kryss annonser och målsidor som inte innehåller namnet på produkten, tjänsten eller verksamheten som marknadsförs

Exempel: annonser som inte innehåller produktnamn, företagsnamn eller visningsadress, animerade annonser som inte tydligt visar identifierande information som produktnamn, företagsnamn, logotyp eller visningsadress i den sista statiska bildrutan (när animeringen är slut), appannonser som inte visar appens namn och nedladdningskällan i annonsmaterialet eller på målsidan

Krav på företagsnamn

Denna policy gäller de annonsformat som kräver ett företagsnamnfält. Följande är inte tillåtet:

rött kryss företagsnamn som skiljer sig från domänen, annonsörens officiella namn eller den nedladdningsbara app som marknadsförs

Exempel (inte uttömmande): generiska eller platsbaserade företagsnamn, som Rörmokare i Mountain View, Taxi Alingsås

rött kryss reklambetonade formuleringar i fältet för företagsnamn

Exempel (inte uttömmande): ”Köp XYZ-skor” eller ”Nedsatt pris på hushållstjänster från XYZ”

Med tanke på att det finns så många olika företagsnamn bör du tänka särskilt på följande:

Domänbaserade företagsnamn: Du får använda ditt domännamn som företagsnamn om du lägger in lämpliga blanksteg mellan orden. www.gunnarsglass.se kan till exempel visas som ”Gunnars Glass” i annonsen.

Auktoriserade återförsäljare: Om du är auktoriserad återförsäljare av en produkt eller tjänst bör du formulera detta på lämpligt sätt. En bilhandlare som säljer XYZ-bilar i Göteborg kan använda företagsnamnet ”XYZ i Göteborg”.

Bildkvalitet

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Bilder som är roterade åt sidan, är upp och ned eller som inte upptar hela utrymmet i den valda bildstorleken

rött kryss Bilder som är suddiga, obegripliga eller innehåller oläslig text

rött kryss Bilder som blinkar, blixtrar eller är distraherande på andra sätt

Obs! Pekareffekter, såsom grafik som reagerar på pekarens rörelser, är tillåtna så länge rörelsen initieras av användaren.

rött kryss Annonser som är större än ramen eller på annat sätt gör intrång på webbplatsen eller i appen

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om du inte kan redigera bilden så att den följer kraven måste du överföra en annan bild som följer policyn.

Videokvalitet

Följande är inte tillåtet:

rött kryss Videor med oläslig text, dålig ljudkvalitet eller suddiga, otydliga eller oigenkännliga bilder

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om du inte kan redigera videon så att den uppfyller dessa krav måste du ladda upp en annan video som följer policyn.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false