Toimetamine

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Kvaliteetse kasutuskogemuse pakkumiseks nõuab Google, et kõik reklaamid, laiendid ja sihtkohad järgiksid rangeid professionaalseid ning toimetamise standardeid. Lubame ainult selliseid reklaame, mis on selged ja professionaalse välisilmega ning suunavad kasutajad asjakohase, kasuliku ja lihtsalt kasutatava sisu juurde.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Stiil ja õigekiri

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Reklaamid või laiendid, mis ei järgi üldtunnustatud õigekirja- või grammatikareegleid

Näited: Fraasi „Osta lilli siit” asemel kasutatakse lauseid „Lilled siin osta” või „Osta lilleid siit”

Märkus. Mõned kaubamärgiga kaitstud terminid, brändinimed või tootenimed võivad grammatikat, õigekirja, kirjavahemärke või suurtähti kasutada ebastandardselt. Kui soovite oma reklaamides kasutada selliseid nimesid, peate esmalt taotlema ülevaatamist ja näitama, et ebastandardsed terminid kuvatakse kõikjal teie veebisaidil või rakenduses.

Pole lubatud Arusaamatud või ebaloogilised reklaamid või laiendid

Näited: seosetu või liiga üldine reklaami tekst, liiga üldised või ebamäärased sooduspakkumised, poolik või katkendlik reklaami tekst

Pole lubatud Reklaamid või laiendid, mis ületavad mitmebaidiste tähemärkidega keelte tähemärgipiiranguid

Märkus. Teksti tähemärgipiirangud olenevad sellest, kas reklaam kasutab ühebaidiste või mitmebaidiste tähemärkidega keelt. Mitmebaidiste tähemärkidega keeled, nagu hiina, jaapani ja korea keel, kasutavad mitmebaidiseid tähemärke, mis võtavad kaks korda rohkem ruumi kui ühebaidised tähemärgid. Seetõttu on nende keelte tähemärgipiirang teiste keelte omast poole väiksem.

Pole lubatud Reklaamid või laiendid, mis ei ole kooskõlas Google'i otsingutulemuste selge ja informatiivse esitlusstiiliga

Näited. Reklaamid, milles kasutatakse täpp- või numberloendeid; reklaamid, mis sisaldavad üldist kutset tegevusele (nt käsku „Klikkige siin”), mis võiks kehtida iga reklaami puhul

Kirjavahemärgid ja sümbolid

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Kirjavahemärgid või sümbolid, mida ei kasutata õigesti või sihipäraselt

Näited. Hüüumärgid reklaami pealkirjas, korduvad kirjavahemärgid või sümbolid; numbrid, tähed ja sümbolid, mis ei kajasta algset tähendust, näiteks väljendi „@ kodu” kasutamine tähenduses „kodus”; ülaindeksite ebastandardne kasutamine; ebastandardsed sümbolid või tähemärgid, näiteks tärnid; täpid ja väljajätud; numbrite, sümbolite või kirjavahemärkide liigne või reklaamitrikina kasutamine, nt: lillled, k@unid lilled, Lilled!!!, l*i*l*l*e*d, L.I.L.L.E.D.

Märkus. Mõnel juhul on ebastandardsed kirjavahemärgid ja sümbolid lubatud. Kaubamärgid, brändinimed või tootenimed, kus kasutatakse mittestandardseid kirjavahemärke või sümboleid pidevalt reklaami sihtkohas, saab reklaamides kasutamiseks kinnitada. Lubatud on ka üldiselt aktsepteeritud viisidel kasutatud sümbolid, nt tärn hotelli tärnide näitamiseks väljendis „5* hotellid” või selleks, et viidata seadusega nõutud tingimuste rakendumisele. Kui soovite seda tüüpi tähemärke või sümboleid kasutada, peate taotlema ülevaatamist.

Märkus. Need eeskirjad kehtivad ka rakenduse pealkirjadele ja arendajate nimedele. Reklaamide kinnitamiseks võib tarvilikuks osutuda arendajakonsoolis nime muutmine või nime kinnitamiseks ülevaatamise taotlemine.

Pole lubatud Sobimatud või toetamata tähemärgid

Näited. Emotikonid, ühebaidine katakana

Suurtähtede kasutamine

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Suurtähtede vale või mittesihipärane kasutamine

Näited: suurtähtede liigne või reklaamitrikina mõjuv kasutamine, nt: LILLED, LiLLED, L.I.L.L.E.D

Märkus. Mõnel juhul on mittestandardne suurtähtede kasutamine lubatud. Näiteks kupongikoodide, levinud lühendite (nt „ASAP”), kaubamärkide, brändinimede ja tootenimede puhul saate taotleda ülevaatamist, et näha, kas mittestandardne suurtähtede kasutamine lubatakse.

Kordused

Lubatud pole järgmine.

Not allowed Ebastandardsed, reklaamitrikina mõjuvad või ebavajalikud nimede, sõnade või fraaside kordused

Märkus. See eeskiri hõlmab laiendeid, mis kordavad juba reklaami tekstis sisalduvat teksti

Näited. reklaamija nime või tootenime korduv kasutamine

Not allowed Laiendi tekst, mis kordab selle sama laiendi või reklaamirühma, kampaania või konto mõne teine laiendi teksti sõnu või fraase

Lubamatu tühikute kasutamine

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Tühiku ärajätmine või lisatühikute lisamine

Näited: „Soodusmüük,ostke lilli”, „Soodusmüük, ostke lilli”

Pole lubatud Liigne või reklaamitrikina mõjuv tühikute kasutamine

Näited: l i l l e d, ostkesiitlilli

Märkus. Mõned kaubamärgiga kaitstud terminid, brändinimed või tootenimed kasutavad tühikuid ebastandardselt. Kui soovite oma reklaamides kasutada selliseid nimesid, peate esmalt taotlema ülevaatamist ja näitama, et ebastandardsed terminid kuvatakse kõikjal teie veebisaidil või rakenduses.

Telefoninumber reklaami tekstis

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Telefoninumbri sisestamine reklaami teksti

Näide: lisate reklaami kirjeldusse teksti „Helistage numbril 1 800 123 4567”

Märkus. Kui soovite julgustada kliente teile helistama, kaaluge kõnelaiendite või ainult telefonikõnedega reklaamide kasutamist selle asemel, et lisada reklaami teksti number. Kui teie ettevõtte nimi on telefoninumber (nt 1 800 NÄIDE), taotlege ülevaatamist, et näha, kas seda saab reklaami tekstis kasutada.

Reklaamifunktsioonide väärkasutus

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Reklaamid või laiendid, mis ei kasuta reklaamiüksuse funktsioone sihipäraselt

Näited. Reklaamid, mis ei sisalda reklaamsisu; puuduva tekstireaga tekstreklaamid; URL-i välja kasutamine teksti lisareana; animeeritud reklaamid, mis hõlmavad mängu või võistlust, mida inimesed auhindade võitmiseks või muu kompensatsiooni saamiseks mängivad; reklaamid, mis julgustavad inimesi reklaamil klikkides võitma mängu, võistlust või auhindu; tekstreklaami ekraanipildi kasutamine ehtsa tekstreklaami jäljendamiseks; reklaamitekstis on näha ValueTracki märgendid; üleslaaditud kohandatud HTML5-reklaamid, mille klikitavust on muudetud

Märkus. Heli ja video on lubatud, aga vaikimisi peavad need olema välja lülitatud või peatatud.

Märkus. HTML5-reklaamid ei saa klikitavuse muutmiseks kasutada funktsiooni „Tap Area” (tööriistas Google Web Designer) ega Javascripti funktsiooni Exitapi.exit(). Vaadake muudetud klikitavuse kohta lisateavet.

Identifitseerimata ettevõte

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Reklaamid või sihtkohad, milles pole nimetatud reklaamitavat toodet, teenust ega juriidilist isikut

Näited. Reklaamis ei ole toote või ettevõtte nime ega kuvatavat URL-i; animeeritud reklaamid, mis ei kuva viimases staatilises kaadris (pärast animatsiooni lõppu) selgelt tuvastavat teavet, nt toote või ettevõtte nime, logo või kuvatavat URL-i; rakendusereklaamid, mis ei kuva reklaami interaktsiooni käigus rakenduse nime.

Ettevõtte nime nõuded

Seda poliitikat kohaldatakse nende reklaamivormingute korral, mis nõuavad ettevõtte nime välja. Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Ettevõtte nimi, mis erineb domeenist, reklaamija tunnustatud nimest või reklaamitava allalaaditava rakenduse nimest

Näited (loend pole ammendav): üldiste või asukohapõhiste ettevõtte nimede (nt Mountain View’ torulukksepp, New Yorgi takso) kasutamine.

Pole lubatud Reklaami teksti kasutamine ettevõtte nime väljal

Näide (loend ei ole ammendav): „Ostke Acme kingi“ või „Acme majapidamisteenuste sooduspakkumine“.

Ettevõtete nimede mitmekesisust silmas pidades tuleb järgmistel juhtudel arvestada eritingimusi.

Domeenipõhised ettevõttenimed. Soovi korral võite ettevõttenimena oma domeeninime kasutada, kui kasutate sõnade vahel õigesti tühikuid. Näiteks www.acmesolutions.com oleks reklaamis „Acme Solutions“.

Edasimüüjad ja volitatud jaemüüjad. Kui olete toote või teenuse volitatud edasimüüja või jaemüüja, kasutage asjakohast täpsustavat teksti. Näiteks San Antonios tegutsev Acme autode müüja võiks kasutada ettevõtte nime „San Antonio Acme“.

Pildikvaliteet

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Kujutised, mis on külili, tagurpidi või ei kata kogu valitud kujutise suuruse puhul saadaolevat ruumi

Pole lubatud Kujutised, mis on hägusad, ebaselged, arusaamatud või sisaldavad loetamatut teksti

Pole lubatud Sähvivad, vilkuvad või muul moel häirivad kujutised

Märkus. Hiireefektid, näiteks hiire liigutamisele reageeriv graafika, on lubatud, kui liigutuse algatab kasutaja ja see lõpeb viie sekundi pärast.

Pole lubatud Reklaamid, mis laienevad üle raami või katavad muul moel veebisaiti või rakendust

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Kui te ei saa kujutist nõuetekohaseks muuta, laadige üles muu kujutis, mis järgib eeskirju.

Videokvaliteet

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Loetamatu teksti, kehva helikvaliteedi või hägusa, ebaselge või arusaamatu visuaalse sisuga videod

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Kui te ei saa videot nõuetekohaseks muuta, laadige üles muu video, mis järgib eeskirju.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?