Zbieranie i wykorzystywanie danych

Chcemy, by nasi użytkownicy wiedzieli, że szanujemy ich prywatność, a informacje o nich są traktowane z należytą ostrożnością. Dlatego nasi partnerzy reklamowi nie powinni wykorzystywać takich informacji niezgodnie z zasadami, zbierać ich w niejasnych celach lub bez odpowiednich komunikatów wyświetlanych w reklamie albo zaniedbywać środków bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że w przypadku reklam spersonalizowanych, które obejmują remarketing i niestandardowych odbiorców, obowiązują dodatkowe zasady. Jeśli korzystasz z funkcji kierowania reklam spersonalizowanych, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi zbierania i wykorzystywania danych do kierowania takich reklam.

Poniżej znajdziesz przykłady treści i działań, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

Niedostateczna ochrona danych

Nie zezwalamy na:

Niestosowanie zabezpieczeń zgodnych ze standardami branżowymi i odpowiednich do typu zbieranych informacji

Wybrane przykłady: zbieranie numerów kart kredytowych lub debetowych, rachunków bankowych i inwestycyjnych, przelewów, dowodów osobistych, identyfikatora podatkowego, emerytury, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa jazdy lub ubezpieczenia społecznego na niezabezpieczonej stronie bez protokołu SSL i ważnego certyfikatu SSL

Rozwiązanie problemu: niedostateczna ochrona danych
 1. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Przerwij gromadzenie danych osobowych użytkowników lub zacznij je gromadzić przez serwer z bezpiecznym protokołem SSL.
  • Opcja 1: korzystaj z bezpiecznego serwera.
   Jeśli zbierasz dane osobowe klientów, używaj do ich przetwarzania bezpiecznego serwera (z protokołem SSL). Jeśli korzystasz z protokołu SSL, adres URL Twojej strony zaczyna się od https://, a nie http://. Dowiedz się, jak skonfigurować protokół SSL w witrynie.
  • Opcja 2: zrezygnuj z gromadzenia danych użytkowników.
   Zmień witrynę lub aplikację tak, by użytkownicy korzystający z Twoich treści nie musieli podawać danych osobowych.
 2. Wprowadź zmiany w reklamie. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Zwykle robimy to w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Niedopuszczalne udostępnianie informacji

Nie zezwalamy na:

Udostępnianie Google informacji umożliwiających identyfikację osoby poprzez tagi remarketingowe, tagi śledzenia konwersji lub pliki danych o produktach związane z reklamami

Wybrane przykłady: wykorzystywanie adresów e-mail użytkownika w adresach URL z tagami remarketingowymi

Uwaga: nie dotyczy to usług Google podlegających Zasadom przetwarzania danych w reklamach Google.

Rozwiązanie problemu: niedopuszczalne udostępnianie informacji
 1. Zidentyfikuj źródło. Skorzystaj z e-maila od Google z powiadomieniem o naruszeniu zasad, by zidentyfikować adresy URL naruszające zasady. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika są często przypadkowo włączane do adresów URL przekazywanych Google z formularzy internetowych, stron logowania i niestandardowych parametrów kampanii marketingu e-mailowego.
 2. Usuń z udostępnianych danych informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Zaktualizuj swoje systemy w taki sposób, by URL nie zawierał informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Poniżej znajdziesz najczęściej stosowane metody usuwania takich informacji z adresów URL.

  Formularze internetowe: formularze HTML powinny być przesyłane za pomocą protokołu POST. Jeśli korzystasz z protokołu GET, parametry formularza staną się częścią adresu URL w pasku adresu. Zaktualizuj źródło strony lub komponent generujący kod HTML tak, aby ciąg method="post" pojawił się w atrybucie tagu formularza. Dowiedz się więcej o metodach przesyłania formularzy.

  Strony logowania: niektóre witryny, zwłaszcza jeśli oferują użytkownikom profile i możliwość logowania, używają schematów URL, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Zastąp je w adresie URL unikalnym identyfikatorem właściwym dla witryny lub unikalnym identyfikatorem użytkownika (UUID).

  Niestandardowe parametry kampanii marketingu e-mailowego: sprawdź adresy URL wygenerowane przez testową kampanię marketingu e-mailowego, by zidentyfikować adresy e-mail lub inne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w parametrach adresu URL. Przypisz każdemu użytkownikowi unikalny identyfikator właściwy dla witryny lub unikalny identyfikator użytkownika (UUID) i śledź go poprzez parametry adresu URL.

  Możesz wykorzystać unikalny identyfikator użytkownika, by nie przesyłać do Google informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Na przykład adres site.com/my_settings/sample@email.com można zastąpić adresem site.com/my_settings/43231, w którym numer 43231 identyfikuje konto z adresem sample@email.com.
 3. Wypełnij formularz odpowiedzi. Skorzystaj z formularza, by wykazać, że starasz się rozwiązać problem. Formularz pozwala Google dowiedzieć się, na jakim etapie procesu obecnie jesteś.
 4. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Po otrzymaniu formularza z Twoją odpowiedzią Google sprawdzi, czy wprowadzone na stronie zmiany rozwiązały problem. W ciągu dwóch tygodni otrzymasz kolejne powiadomienie z potwierdzeniem rozwiązania problemu lub komunikatem, że informacje umożliwiające identyfikację użytkownika przez adresy URL przypisane do Twojego konta są nadal udostępniane. W tym drugim przypadku sprawdź zaktualizowaną listę adresów URL, które nie spełniają zasad, aby ustalić przyczynę problemu.

  Pamiętaj, że możesz sprawdzić, czy zmiany dają oczekiwane rezultaty, korzystając z witryny testowej przed wprowadzeniem zmian kodu w działającej witrynie. Oznacz witrynę testową tagami z identyfikatora klienta Google Ads, którego używasz do reklam spersonalizowanych. Jeśli Twoja witryna testowa pojawi się na liście adresów URL zawierających informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, możesz wprowadzić zmiany testowe. Jeśli przestaniemy wykrywać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika w Twojej witrynie testowej, zniknie ona z raportów. Możesz wtedy wprowadzić zmiany w działającej witrynie.

Listy remarketingowe oraz inne listy powiązane z remarketingiem, takie jak niestandardowe zestawienia i podobni odbiorcy, zostaną wyłączone, jeśli nie będą zgodne z zasadami. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Nieodpowiednie wykorzystanie danych osobowych

Nie zezwalamy na:

Wykorzystywanie danych osobowych w sposób, na który użytkownicy nie wyrazili zgody

Wybrane przykłady: sprzedawanie firmom zewnętrznym danych kontaktowych użytkowników, wykorzystywanie zdjęć użytkowników w reklamach bez ich zgody

Reklamy kierowane bezpośrednio do użytkownika z wykorzystaniem jego danych osobowych

Wybrane przykłady: reklamy zwracające się do użytkownika po imieniu lub z wykorzystaniem nazwy stanowiska

Konkretny przykład: „Specjalna promocja dla Jana Kowalskiego”.

Reklamy sugerujące znajomość prywatnych informacji o użytkowniku

Wybrane przykłady: reklamy zawierające sugestię, że reklamodawca zna Twój status finansowy albo poglądy polityczne

Konkretny przykład: „Toniesz w długach. Skorzystaj z naszej pomocy”.

Zgoda użytkownika z Unii Europejskiej

Nie zezwalamy na:

Reklamy naruszające naszą politykę w zakresie zgody użytkownika z UE na wysyłanie mu plików cookie

Wybrane przykłady: korzystanie z funkcji Google Ads, takich jak remarketing lub śledzenie konwersji, bez odpowiedniej zgody użytkowników w UE na wysyłanie im plików cookie

Nieautoryzowane pliki cookie w domenach Google

Nie zezwalamy na:

Ustawianie pliku cookie w domenie Google

Wybrane przykłady: dowolny podmiot inny niż Google ustawiający plik cookie w domenie doubleclick.net lub googlesyndication.com albo umożliwiający innemu podmiotowi ustawienie takiego pliku cookie

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?