Pangongolekta at paggamit ng data

Gusto naming magtiwala ang mga user na igagalang at pangangasiwaan nang may angkop na pangangalaga ang impormasyon tungkol sa kanila. Dahil dito, hindi dapat gamitin nang mali ng aming mga partner sa pag-advertise ang impormasyong ito, o kolektahin ito para sa hindi malinaw na mga layunin o nang walang angkop na mga paghahayag o hakbang na panseguridad.

Tandaang nalalapat ang mga karagdagang patakaran kapag gumagamit ng naka-personalize na pag-advertise, kung saan kasama ang audience ng remarketing at custom na audience. Kung gagamit ka ng mga feature sa pag-target ng naka-personalize na pag-advertise, tiyaking suriin ang mga patakaran sa pangongolekta at paggamit ng data ng mga naka-personalize na ad.

Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng kung ano ang dapat iwasan sa iyong mga ad.Alamin ang tungkol sa kung anong mangyayari kapag lumabag ka sa aming mga patakaran.

Hindi hahantong ang mga paglabag sa mga patakaran sa ibaba sa agad na pagsususpinde ng account nang walang paunang babala. Magbibigay ng babala sa loob ng hindi bababa sa 7 araw bago ang anumang pagsususpinde ng iyong account. Matuto pa tungkol sa mga nasuspindeng account.

Hindi sapat na seguridad sa data

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Hindi paggamit ng mga naaangkop na hakbang na panseguridad para sa uri ng impormasyong kinokolekta batay sa mga nauugnay na pamantayan sa industriya.

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Pagkolekta ng mga numero para sa mga credit o debit card, mga bank account at investment account, mga wire transfer, pambansang pagkakakilanlan, tax ID, pension, pangangalagang pangkalusugan, lisensya sa pagmamaneho, o mga numero ng social security sa isang hindi ligtas na page na hindi protektado ng SSL (Secure Sockets Layer) at walang valid na SSL certificate

Troubleshooter: Hindi sapat na seguridad sa data
 1. Ayusin ang destinasyon ng ad. Huminto sa pangongolekta ng personal na impormasyon mula sa mga user o kolektahin ang personal na impormasyong iyon sa pamamagitan ng isang secure na SSL server para panatilihin itong ligtas.
  • Opsyon 1: Gumamit ng secure na server.
   Gumamit ng secure na server sa pagproseso (tinatawag na SSL) kapag nangongolekta ng personal na impormasyon. Gamit ang SSL, magkakaroon ng https:// sa halip na http:// ang URL ng iyong webpage. Alamin kung paano mag-set up ng SSL sa iyong site.
  • Opsyon 2: Huwag mangolekta ng data ng user.
   Baguhin ang iyong website o app para hindi ito humingi ng personal na impormasyon kapag ina-access ng mga user ang iyong content.
 2. I-edit ang ad. Muli nitong isusumite ang ad at ang destinasyon nito para sa pagsusuri.

  Sinusuri ang karamihan ng mga ad sa loob ng 1 business day, bagama't puwedeng mas matagalan ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri.

Hindi katanggap-tanggap na pagbabahagi ng impormasyon

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Pagbabahagi ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan (personally identifiable information o PII) sa Google sa pamamagitan ng mga tag ng remarketing, tag ng pagsubaybay sa conversion, o sa pamamagitan ng anumang feed ng data ng produkto na puwedeng nauugnay sa mga ad

Halimbawa (hindi kumpleto): Pagbabahagi ng mga email address ng user sa pamamagitan ng mga URL na may mga tag ng remarketing

Tandaan: Hindi nalalapat ang kinakailangang ito sa mga serbisyo ng Google na napapailalim sa Mga Tuntunin sa Pagpoproseso ng Data ng Google Ads.

Troubleshooter: Hindi katanggap-tanggap na pagbabahagi ng impormasyon
 1. Tukuyin ang source. Gamitin ang email ng abiso sa paglabag na ibinigay ng Google upang tukuyin kung aling mga URL ang lumalabag sa patakaran. Kadalasan, naidaragdag nang hindi sinasadya ang PII sa mga URL na naipapasa sa Google mula sa mga web form, page sa pag-log in, at custom na parameter ng marketing campaign sa email.
 2. Alisin ang PII sa nakabahaging data. I-update ang iyong mga system upang walang maisamang PII sa mga URL. Nasa ibaba ang mga pinakakaraniwang pamamaraan upang mag-alis ng PII sa mga URL.

  Mga web form: Dapat isumite ang mga HTML form gamit ang protocol na POST. Kung gagamitin ang protocol na GET, magiging bahagi ng URL sa address bar ang mga parameter ng form. I-update ang page source o ang bahaging bumubuo sa HTML upang magkaroon ng method=”post” sa attribute ang tag ng form. Matuto pa tungkol sa paraan ng form.

  Mga page sa pag-log in: Ang ilang site, lalo na ang mga site na may mga profile ng user o pag-log in ng user, ay gumagamit ng mga pattern ng URL na naglalaman ng PII bilang bahagi ng disenyo. Palitan ang PII sa URL ng isang natatanging identifier na partikular sa site o isang unique user ID (UUID).

  Mga custom na parameter ng marketing campaign sa email: Suriin ang mga URL na mabubuo ng isang pansubok na marketing campaign sa email upang tukuyin ang mga email address o iba pang PII sa mga parameter ng URL. Magtalaga ng isang natatanging identifier na partikular sa site o isang unique user ID (UUID) sa bawat user at subaybayan ang UUID sa pamamagitan ng mga parameter ng URL.

  Maaari kang gumamit ng UUID upang maiwasan ang pagpapasa ng PII sa Google. Halimbawa, maaaring baguhin ang site.com/my_settings/sample@email.com at gawin itong site.com/my_settings/43231, kung saan natatanging tinutukoy ng numerong 43231 ang account na may address na sample@email.com.
 3. Punan ang form sa pagtugon. Gamitin ang form upang isaad na nagsagawa ka ng mga hakbang upang ayusin ang isyu. Nakakatulong ang form na malaman ng Google kung nasaan ka na sa proseso.
 4. I-verify na naayos na ang problema. Pagkatapos mong tumugon sa pamamagitan ng form, iva-validate ng Google na nalutas ng mga pagbabagong ginawa mo sa iyong site ang isyu. Sa loob ng dalawang linggo, makakatanggap ka ng isa pang abiso upang kumpirmahing nalutas na ang isyu o upang ipaalam sa iyo na may naibabahagi pa ring PII mula sa mga URL na nauugnay sa account mo. Kung may matukoy pa ring PII, suriin ang na-update na listahan ng mga URL na hindi sumusunod sa patakaran upang malaman ang dahilan ng isyu.

  Tandaan na maaari mong i-verify sa isang pansubok na site kung epektibo ang iyong mga pagbabago bago magpatupad ng mga pagbabago sa code sa live site mo. I-tag ang iyong pansubok na site gamit ang mga tag mula sa parehong Google Ads customer ID na ginagamit mo para sa naka-personalize na pag-advertise. Kapag lumabas ang iyong pansubok na site sa listahan ng mga URL kung saan may natukoy na PII, maaari kang gumawa ng mga pansubok na pagbabago. Kung wala na kaming matukoy na PII mula sa iyong pansubok na site, hindi na ito lalabas sa mga ulat. Pagkatapos, maisasagawa mo na ang mga pagbabago sa iyong live site.

Idi-disable ang mga listahan ng remarketing at iba pang listahang nakabatay sa remarketing, gaya ng mga listahan ng custom na kumbinasyon o mga katulad na audience, kung hindi makakasunod ang mga ito sa patakarang ito. Matuto pa tungkol sa kung ano ang mangyayari kung lalabag ka sa aming mga patakaran.

Maling paggamit sa personal na impormasyon

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Paggamit ng personal na impormasyon sa mga paraang hindi pinapahintulutan ng mga user

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Pagbebenta ulit ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga user, paggamit ng mga larawan ng mga user sa mga ad nang wala silang pahintulot

Mga ad na direktang tumutukoy sa user gamit ang kanyang personal na impormasyon

Halimbawa (hindi kumpleto): Mga ad na tumutukoy sa user ayon sa pangalan, titulo, o posisyon sa trabaho

Partikular na halimbawa: "Kumusta, Pedro Cruz - bili na ng mga bulaklak dito!"

Mga ad na nagpapahiwatig ng kaalaman sa personal na impormasyon ng user

Halimbawa (hindi kumpleto): Mga ad na nagsasaad na alam ng mga ito ang iyong pampinansyal na status o mga kaugnayan sa pulitika

Partikular na halimbawa: "Baon ka sa utang. Humingi ng tulong ngayon."

Pahintulot ng user sa European Union

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga promosyong lumalabag sa aming patakaran sa pahintulot para sa cookies mula sa mga user sa EU

Halimbawa (hindi kumpleto): Paggamit sa mga feature ng Google Ads tulad ng remarketing o pagsubaybay sa conversion nang walang angkop na pahintulot mula sa mga user sa EU para sa paggamit ng cookies

Hindi pinahihintulutang cookies sa mga domain ng Google

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Pagtatakda ng cookie sa isang domain ng Google

Mga Halimbawa (hindi kumpleto) Anumang entity maliban sa Google na nagtatakda ng cookie sa doubleclick.net o googlesyndication.com, o nag-e-enable ng anupamang entity para magtakda ng gayong cookie

Kailangan mo ba ng tulong?

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa aming mga patakaran, ipaalam sa amin: Makipag-ugnayan sa Suporta ng Google Ads
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?