Xuyên tạc

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Chúng tôi muốn người dùng tin tưởng vào quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các quảng cáo luôn được trình bày rõ ràng và trung thực, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để người dùng đưa ra các quyết định sáng suốt. Chúng tôi không cho phép quảng cáo hoặc đích đến đánh lừa người dùng bằng cách không cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc cung cấp thông tin gây hiểu lầm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều mà bạn cần tránh trong quảng cáo của mình. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép:

Lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà quảng cáo

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ):

 • Mạo danh các thương hiệu hoặc doanh nghiệp bằng cách đề cập hoặc sửa đổi nội dung thương hiệu trong quảng cáo, URL, trang đích hoặc tuyên bố sai rằng bạn chính là thương hiệu hoặc doanh nghiệp đó khi tương tác với người dùng
 • Lôi kéo người dùng chi tiền hay cung cấp thông tin thông qua một doanh nghiệp hư cấu thiếu khả năng chuyên môn hoặc năng lực để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo
 • Quảng cáo sai các dịch vụ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng hoặc sự an toàn của người dùng.  Giả vờ cung cấp các dịch vụ quan trọng khiến người dùng trì hoãn việc tìm dịch vụ điều trị hoặc chăm sóc y tế 

Trang đích của quảng cáo sử dụng các kỹ thuật "lừa đảo" để thu thập thông tin của người dùng

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Các trang web lừa người dùng tiết lộ thông tin cá nhân của họ bằng cách bắt chước một pháp nhân đáng tin cậy như một trình duyệt hoặc ngân hàng

Lưu ý: Chúng tôi có thể thực hiện hành động đối với tài khoản của nhà quảng cáo, ví dụ như cảnh báo vi phạm luật, quyết định hoặc phán quyết về phương thức kinh doanh của nhà quảng cáo, hoặc khiếu nại trực tiếp từ doanh nghiệp và các pháp nhân khác về việc mạo danh.

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng của chúng tôi. Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba.  Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện và không có cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong các trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Các hành vi phối hợp lừa đảo

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Phối hợp với các trang web hoặc tài khoản khác, và che dấu hoặc trình bày sai danh tính của bạn hay các thông tin quan trọng khác về bản thân bạn, khi nội dung của bạn liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm.

Không được phép Hiển thị nội dung liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm cho người dùng ở một quốc gia khác, nếu bạn trình bày sai hoặc che giấu nguồn gốc quốc gia hoặc các thông tin quan trọng khác về bản thân bạn. 

Chúng tôi coi các lỗi vi phạm đối với chính sách này là rất nghiêm trọng. Một lỗi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của Google Ads là các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt hại đáng kể cho người dùng của chúng tôi. Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba.  Nếu phát hiện thấy các lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện và không có cảnh báo trước, đồng thời bạn sẽ không được phép quảng cáo với chúng tôi nữa. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ khôi phục tài khoản trong các trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Nội dung trình bày gây hiểu nhầm

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Đưa ra tuyên bố sai lệch, che giấu hoặc lược bỏ thông tin quan trọng về danh tính, đơn vị liên kết hoặc khả năng chuyên môn của bạn

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): ngụ ý rằng họ có quan hệ liên kết với (hoặc được chứng thực bởi) một cá nhân, tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà cá nhân, tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ đó không hề biết; một nhà tiếp thị liên kết quảng cáo dịch vụ pháp lý mà không tiết lộ rằng họ không cung cấp dịch vụ pháp lý; nhà thầu xây dựng không có giấy phép tuyên bố là nhà cung cấp có giấy phép; không cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ được tuyên bố trong quảng cáo do thiếu khả năng chuyên môn

Không được phép Cung cấp tên doanh nghiệp không chính xác hoặc tên doanh nghiệp không thể hiện rõ ràng doanh nghiệp được quảng cáo hoặc cho thấy sự khác biệt với các doanh nghiệp tương tự trong quảng cáo hoặc các lượt tương tác của người dùng

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): đưa sai tên doanh nghiệp của bạn trong các cuộc gọi với người dùng

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Hành vi định giá không trung thực

Chúng tôi không cho phép:

Không công khai thông tin rõ ràng và dễ thấy về phương thức thanh toán hoặc chi phí đầy đủ mà người dùng sẽ phải chịu

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): không tiết lộ giá, chi phí giao hàng và thông tin khác liên quan đến thanh toán; lãi suất; phạt thanh toán muộn hoặc phí đăng ký định kỳ; sử dụng số điện thoại trả tiền trong phần mở rộng về cuộc gọi; tăng giá cao hơn mức thực tế để khai thác người dùng trong các hoàn cảnh dễ bị tổn thương hoặc người dùng trong tình trạng bị ép buộc

Quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ là miễn phí trong khi có thể tính phí

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo ứng dụng là miễn phí trong khi người dùng phải trả tiền để cài đặt ứng dụng

Trình khắc phục sự cố: Hành vi định giá không trung thực
 1. Kiểm tra quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem có bị thiếu thông tin quan trọng hay không. Dưới đây là một số ví dụ:
  • Phương thức thanh toán và thông tin thanh toán: Đảm bảo trang web hoặc ứng dụng của bạn công khai rõ ràng và dễ thấy toàn bộ chi phí mà người dùng sẽ phải trả, cũng như cách thức hoạt động của quy trình thanh toán. Khi đưa ra quyết định liệu một nội dung nào đó có rõ ràng và dễ thấy hay không, chúng ta có thể tính đến các yếu tố như: 
   • Liệu người dùng có thể nhìn thấy rõ ràng thông tin về giá hay không (ví dụ: bạn không nên bắt đầu mà không có thông tin về giá trên trang đích hoặc ẩn thông tin về giá vì người dùng nên có quyền biết những thông tin này trước khi sử dụng dịch vụ)
   • Liệu khách hàng có thể dễ dàng xem và hiểu các chi phí họ sẽ phải trả hay không. Ngược lại, thiết kế trang có làm ẩn đi thông tin về giá hoặc khiến khách hàng khó hiểu được chi phí họ sẽ phải trả (ví dụ: hiển thị thông tin về giá bằng các ký tự màu xám trên nền màu xám, sử dụng phông chữ rất nhỏ hoặc hiển thị các yếu tố khác của trang chồng lên thông tin quan trọng)
   • Liệu công thức tính phí có dễ hiểu hay không (ví dụ: công thức được trình bày để giải thích cách xác định chi phí dịch vụ nên đơn giản và dễ hiểu nhất có thể) 
    Ví dụ cụ thể: Khi tính phí người dùng cho việc sử dụng số điện thoại có trả phí có hiển thị rõ ràng và dễ thấy các chi phí mà người dùng sẽ phải trả (chẳng hạn như giá mỗi cuộc gọi và/hoặc giá mỗi phút của cuộc gọi) hay không. 
  • Lượt cài đặt ứng dụng: Hãy nhớ loại bỏ khỏi tệp sáng tạo của quảng cáo mọi nội dung đánh lừa người dùng tin rằng họ có thể tải ứng dụng của bạn xuống miễn phí trong khi thực tế không phải như vậy.
 2. Chỉnh sửa trang đích của quảng cáo. Thêm bất kỳ thông tin bắt buộc nào. Nếu bạn không thể chỉnh sửa đích đến của quảng cáo, hãy cập nhật quảng cáo với đích đến mới tuân thủ chính sách này.
 3. Chỉnh sửa quảng cáo. Thêm bất kỳ thông tin bắt buộc nào. Nếu quảng cáo đã tuân thủ chính sách nhưng sau đó bạn lại thay đổi đích đến của quảng cáo, hãy thực hiện chỉnh sửa trong quảng cáo và lưu quảng cáo đó lại. Thao tác này sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để được xem xét.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Quảng cáo có hành vi dụ nhấp

Chúng tôi không cho phép:

Quảng cáo sử dụng chiến thuật dụ nhấp vào hoặc sử dụng văn bản/hình ảnh giật gân nhằm tăng lưu lượng truy cập

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo tuyên bố tiết lộ bí mật, vụ bê bối hoặc thông tin giật gân khác về sản phẩm/dịch vụ đang được quảng cáo; quảng cáo sử dụng thông điệp dụ nhấp vào (như ''Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm”, “Bạn sẽ không tin điều gì đã xảy ra đâu” hay các cụm từ đồng nghĩa hoặc tương tự) nhằm khuyến khích người dùng nhấp vào Quảng cáo để hiểu toàn bộ ngữ cảnh của quảng cáo; quảng cáo sử dụng hình ảnh về các bộ phận cơ thể được phóng to hoặc đã bị thay đổi rõ ràng, ảnh chụp nhanh hoặc ảnh chụp thực tế về một vụ tai nạn hoặc thảm họa để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ; hoặc quảng cáo sử dụng hình ảnh “trước và sau” để quảng bá những thay đổi đáng kể trên cơ thể con người

Quảng cáo đề cập đến các sự kiện tiêu cực trong đời (như tử vong, tai nạn, bệnh tật, bắt giữ hoặc phá sản) để gây ra nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi hoặc những cảm xúc quá tiêu cực khác nhằm thúc ép người xem thực hiện hành động ngay lập tức.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo thúc ép người dùng mua, đăng ký hoặc ngừng sử dụng sản phẩm/dịch vụ để tránh thiệt hại; quảng cáo đề cập đến cảm giác đau khổ, đau đớn, sợ hãi hoặc sốc quá mức để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ.
Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Thiết kế quảng cáo gây hiểu nhầm

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Quảng cáo khiến người dùng khó hiểu được rằng họ đang tương tác với quảng cáo

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo giống với cảnh báo/thông báo lỗi của hệ thống hoặc trang web; quảng cáo mô phỏng tin nhắn, hộp thoại, trình đơn hoặc thông báo yêu cầu; quảng cáo được lưu trữ không phân biệt được với các nội dung khác; quảng cáo mô tả các tính năng không hoạt động (như nút đóng, hộp nhập nội dung, tùy chọn dạng trắc nghiệm; nút tải xuống/cài đặt hoặc biểu tượng trong quảng cáo dạng hình ảnh); quảng cáo có nền trong suốt; hình ảnh bị phân nhỏ; hình ảnh lặp lại nhiều lần trong quảng cáo; hình ảnh trông giống như nhiều quảng cáo; mũi tên di chuyển và nhấp chuột; quảng cáo sử dụng kỹ thuật gian lận để che giấu bản chất

Lưu ý: Quảng cáo dạng ảnh động và Quảng cáo thư viện ảnh có thể bắt chước tính năng hoặc biểu tượng động, miễn là chức năng đó vẫn hoạt động hoặc mục đích của các tính năng này vẫn được thể hiện trên trang đích.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Nội dung nghe nhìn bị bóp méo

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Sửa đổi nội dung nghe nhìn để đánh lừa, lừa dối hoặc gây hiểu nhầm cho người khác

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Giả mạo là nội dung nghe nhìn có vẻ liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Tuyên bố không đáng tin cậy

Chúng tôi không cho phép:

Đưa ra nội dung tuyên bố sai lệch hoặc nội dung tuyên bố dụ dỗ người dùng bằng cách đưa ra một kết quả không chắc sẽ xảy ra (ngay cả khi kết quả này có thể xảy ra) như là kết quả mà người dùng có thể mong đợi

Tuyên bố liên quan đến sức khỏe và việc giảm cân
 • Đưa ra tuyên bố chưa được chứng minh về phương pháp chữa trị cho bệnh nan y

  Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): "phương thuốc thần kỳ" cho những bệnh như viêm khớp, tiểu đường, bệnh Alzheimer hoặc ung thư; Các sản phẩm tuyên bố là "trị bách bệnh" cho một số bệnh; ủng hộ việc phản đối sử dụng vắc-xin và tiêm chủng;

  Lưu ý: Đối với các nội dung tuyên bố liên quan đến sức khỏe (bao gồm cả nội dung đã chứng thực), chúng tôi có thể tuân theo các bản hướng dẫn quy định của địa phương khi thực thi chính sách này.

 • Đưa ra tuyên bố không thực tế về việc giảm cân trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc chỉ bỏ rất ít công sức

  Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Sản phẩm hoặc chương trình giảm cân cực đoan

  Ví dụ cụ thể: Quảng cáo giảm cân cho biết bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích và vẫn giảm 5 kg một tháng

Lưu ý: Nếu bạn đảm bảo sẽ mang lại một số kết quả nhất định, hãy có chính sách hoàn tiền (trả lại tiền) rõ ràng và dễ thực hiện. Lời chứng thực khẳng định về các kết quả cụ thể phải bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm dễ thấy nêu rõ rằng bạn không đảm bảo về các kết quả cụ thể và kết quả có thể khác nhau. Bao gồm đường liên kết đến nội dung xác minh của bên thứ ba hoặc bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm có liên quan và dễ nhận thấy khi có những lời chứng thực hoặc xác nhận ngụ ý rằng các kết quả này là thường gặp.

Tuyên bố liên quan đến sản phẩm tài chính hoặc kế hoạch kiếm tiền
 • Đưa ra lời hứa về khoản thu lợi tài chính lớn mà người chơi chỉ đầu tư hoặc bỏ công sức ở mức tối thiểu

  Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Kế hoạch "Làm giàu nhanh"

Đưa ra tuyên bố liên quan đến chính trị, các vấn đề xã hội hoặc các vấn đề được công chúng quan tâm
 • Đưa ra tuyên bố sai sự thật và có thể làm giảm đáng kể mức độ tham gia hoặc niềm tin vào quá trình bầu cử hoặc dân chủ

  Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Thông tin về quy trình bỏ phiếu công khai, điều kiện để trở thành ứng viên chính trị dựa trên độ tuổi hoặc nơi sinh, kết quả bầu cử hoặc việc tham gia vào cuộc điều tra dân số mâu thuẫn với các hồ sơ chính thức của chính phủ; lời tuyên bố sai rằng một nhân vật công chúng đã chết hoặc bị tai nạn

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối.

Mức độ liên quan không rõ ràng

Chúng tôi không cho phép:

Quảng cáo không liên quan đến trang đích

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo sử dụng tính năng chèn từ khóa mà không dùng từ khóa "mặc định" có liên quan; tiêu đề quảng cáo không liên quan đến nội dung quảng cáo; quảng cáo không chỉ rõ rằng trang đích là trang kết quả tìm kiếm; quảng cáo không mô tả chính xác nội dung mà người dùng sẽ thấy ở trang đích; sử dụng từ khóa quá chung chung hoặc từ khóa không phù hợp

Lưu ý: Khi sử dụng tính năng chèn từ khóa, hãy bao gồm văn bản quảng cáo mặc định rõ ràng và dễ hiểu.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Ưu đãi hiện không thể sử dụng

Chúng tôi không cho phép:

Sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi khuyến mại hứa hẹn trong quảng cáo không có sẵn hoặc không dễ tìm thấy trên trang đích

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Quảng cáo sản phẩm đã hết hàng; quảng cáo ưu đãi không còn hiệu lực; quảng cáo giá không chính xác; lời kêu gọi hành động trong quảng cáo không dễ dàng thực hiện trên trang đích

Ví dụ cụ thể: Quảng cáo nêu "Mua máy tính bảng giá chỉ từ 40 đô la", nhưng khi nhấp vào quảng cáo, người dùng nhận thấy không có máy tính bảng nào có thể mua với giá 40 đô la

Lưu ý: Tránh tạo quảng cáo cho các ưu đãi cụ thể trừ khi bạn có thể cập nhật quảng cáo khi danh mục sản phẩm hoặc ưu đãi của bạn thay đổi. Ví dụ: nếu bạn tạo quảng cáo cho giảm giá khuyến mại một ngày, hãy nhớ cập nhật hoặc xóa quảng cáo vào ngày hôm sau khi ưu đãi không còn hiệu lực. Nếu danh mục sản phẩm hoặc giá trên trang web của bạn thay đổi thường xuyên, hãy cân nhắc thiết lập Quảng cáo tìm kiếm động, một loại quảng cáo tự động hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung trang web của bạn.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.
 

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết bằng cách: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?