Napačno predstavljanje

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Želimo, da bi uporabniki zaupali oglasom na naši platformi, zato si prizadevamo zagotoviti, da so oglasi jasni in pošteni ter da zagotavljajo informacije, ki jih uporabniki potrebujejo za sprejemanje premišljenih odločitev. Oglasi ali cilji, ki zavajajo uporabnike tako, da pomembne informacije ali dajejo zavajajoče informacije o izdelkih, storitvah ali podjetjih, niso dovoljeni.

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikazujejo, čemu se je treba izogibati v oglasih. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Nesprejemljive poslovne prakse

Naslednje ni dovoljeno:

Goljufanje uporabnikov s prikrivanjem ali napačnim predstavljanjem podatkov o oglaševalčevem podjetju, izdelku ali storitvi

Primeri (nepopoln seznam):

 • Lažno predstavljanje za blagovne znamke ali podjetja z navedbo ali spreminjanjem vsebine blagovne znamke v oglasih, na URL-ju oziroma ciljih ali napačno predstavljanje sebe kot blagovne znamke ali podjetja v interakcijah z uporabniki.
 • Napeljevanje uporabnikov, naj posredujejo denar ali informacije prek izmišljenega podjetja, ki ni kvalificirano ali usposobljeno, da bi zagotovilo oglaševane izdelke oziroma storitve.
 • Lažno oglaševanje storitev, ki bi lahko ogrozile uporabnikovo zdravje, življenje ali varnost.  Pretvarjanje, da se zagotavlja nujne storitve, zaradi česar uporabnik z zamudo prejme zdravljenje ali zdravstveno pomoč. 

Ciljne strani oglasov, ki uporabljajo tehnike lažnega predstavljanja, da pridobijo podatke o uporabniku

Primeri (nepopoln seznam): Spletna mesta, ki z zvijačo zavedejo uporabnike, da razkrijejo svoje osebne podatke, in sicer tako, da posnemajo zaupanja vredni subjekt, kot je brskalnik ali banka.

Opomba: Glede oglaševalčevega računa lahko ukrepamo na primer na podlagi negativnih opozoril regulativnih organov, poravnav ali sodnih odločb o oglaševalčevih poslovnih praksah, pa tudi neposrednih pritožb podjetij in drugih subjektov glede lažnega predstavljanja.

Kršitve tega pravilnika jemljemo zelo resno in jih smatramo kot hude kršitve. Huda kršitev pravilnikov programa Google Ads je kršitev, ki je tako resna, da je nezakonita ali močno škodi našim uporabnikom. Pri ugotavljanju, ali oglaševalec oziroma cilj krši ta pravilnik, lahko preverimo informacije iz več virov, vključno z vašim oglasom, spletnim mestom, računi in viri tretjih oseb.  Če odkrijemo kršitve tega pravilnika, bomo ob zaznavi brez predhodnega obvestila blokirali vaš račun Google Ads in ne boste več smeli oglaševati z nami. Če menite, da je prišlo do napake in da niste kršili pravilnika, vložite ugovor in to pojasnite. Račune znova omogočimo samo v izrednih primerih in ko za to obstaja dober razlog, zato je pomembno, da ugovor sestavite temeljito, natančno in pošteno. Preberite več o blokiranih računih.

Koordinirana goljufiva praksa

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Usklajevanje z drugimi spletnimi mesti ali računi ter prikrivanje ali napačno predstavljanje vaše identitete ali drugih pomembnih podatkov o vas, kadar vaša vsebina zadeva politiko, družbena vprašanja ali zadeve javnega pomena.

Ni dovoljeno Naslavljanje vsebine o politiki, družbenih vprašanjih ali zadevah javnega pomena na uporabnike v državi, ki ni vaša država, če napačno predstavljate ali prikrijete svojo državo porekla oziroma druge pomembne podrobnosti o sebi.

Kršitve tega pravilnika jemljemo zelo resno in jih smatramo kot hude kršitve. Huda kršitev pravilnikov programa Google Ads je kršitev, ki je tako resna, da je nezakonita ali močno škodi našim uporabnikom. Pri ugotavljanju, ali oglaševalec oziroma cilj krši ta pravilnik, lahko preverimo informacije iz več virov, vključno z vašim oglasom, spletnim mestom, računi in viri tretjih oseb.  Če odkrijemo kršitve tega pravilnika, bomo ob zaznavi brez predhodnega obvestila blokirali vaš račun Google Ads in ne boste več smeli oglaševati z nami. Če menite, da je prišlo do napake in da niste kršili pravilnika, vložite ugovor in to pojasnite. Račune znova omogočimo samo v izrednih primerih in ko za to obstaja dober razlog, zato je pomembno, da ugovor sestavite temeljito, natančno in pošteno. Preberite več o blokiranih računih.

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Zavajajoče prikazovanje

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Podajanje zavajajočih izjav, prikrivanje ali izpuščanje pomembnih informacij o identiteti, povezanosti ali kvalifikacijah

Primeri (nepopoln seznam): Nakazovanje povezanosti z drugimi posamezniki, organizacijami, izdelki ali storitvami oz. njihove podpore brez njihove vednosti ali soglasja; posredniški tržnik, ki oglašuje pravne storitve, ne da bi razkril, da sam pravnih storitev ne zagotavlja; nelicenciran izvajalec gradbenih del, ki trdi, da je licenciran ponudnik; neizpolnjevanje trditev glede izdelka ali storitve iz oglasa zaradi pomanjkanja kvalifikacij.

Ni dovoljeno Navajanje netočnega imena podjetja ali imena podjetja, ki ne predstavlja jasno oglaševanega podjetja oziroma podjetja na njegovi podlagi ni mogoče ločiti od podobnih podjetij, in sicer v oglasu ali interakcijah z uporabniki

Primer (nepopoln seznam): Napačno predstavljanje imena podjetja v klicih z uporabniki.

V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.

Nepoštene prakse določanja cen

Naslednje ni dovoljeno:

Opustitev jasnega in dobro vidnega razkritja plačilnega modela ali vseh stroškov, ki jih bo moral plačati uporabnik

Primeri (nepopoln seznam): Nerazkrivanje cen, stroškov pošiljanja in drugih informacij, povezanih z obračunavanjem, obrestnih mer, kazni zaradi zamude pri plačilu ali ponavljajočih se stroškov naročnine; uporaba plačljivih telefonskih številk v elementih za klic; napihovanje cen na podlagi navedenega zneska z namenom izkoriščanja uporabnikov v ranljivih okoliščinah ali stiski.

 Oglaševanje izdelkov ali storitev kot brezplačnih, čeprav so plačljive

Primeri (nepopoln seznam): Promoviranje aplikacij kot brezplačnih, čeprav mora uporabnik plačati za namestitev aplikacije.

 1. Oglejte si oglas in njegov cilj ter ugotovite, ali morda manjkajo pomembne informacije. Nekaj primerov:
  • Plačilni model in informacije, povezane z obračunavanjem: Zagotovite, da je na spletnem mestu ali v aplikaciji jasno in vidno razkrit celotni strošek, ki bo zaračunan uporabniku, ter postopek obračunavanja. Pri ugotavljanju, ali je dosežena jasnost in vidno razkrivanje, upoštevamo dejavnike, kot so: 
   • ali so podatki o ceni vidni in jasno prikazani uporabnikom (če na primer na ciljni strani ni podatkov o ceni ali če so ti podatki skriti, to ni dober znak, ker mora biti uporabnikom zagotovljen dostop do teh podatkov, preden začnejo uporabljati storitev);
   • ali si lahko stranke brez težav ogledajo in ugotovijo znesek stroškov, ki jim bo zaračunan, oziroma ali je stran v nasprotju s tem oblikovana tako, da so podatki o ceni skriti ali da stranke težje ugotovijo znesek stroškov, ki jim bo zaračunan (na primer prikaz podatkov o ceni s sivimi znaki na sivem ozadju, uporaba zelo majhne pisave ali prikaz drugih elementov strani tako, da prekrivajo pomembne podatke);
   • ali je mogoče strukturo stroškov razumeti brez težav (prikazana formula, na podlagi katere je mogoče razčleniti stroške za storitve, mora biti na primer čim bolj preprosta in jasna). 
    Poseben primer: Kadar uporabnikom zaračunavate prek uporabe plačljive telefonske številke, morajo biti jasno prikazani in vidno razkriti stroški, ki jih bo imel uporabnik, na primer podatki o ceni za klic in/ali ceni za klic na minuto. 
  • Namestitve aplikacij: Iz oglasa odstranite vso vsebino, ki uporabnike zavaja, da je prenos vaše aplikacije brezplačen, v resnici pa je plačljiv.
 2. Popravite cilj oglasa. Dodajte vse zahtevane podatke. Če ne morete popraviti cilja oglasa, spremenite oglas, tako da uporabite nov cilj, ki bo skladen s tem pravilnikom.
 3. Uredite oglas. Dodajte vse zahtevane podatke. Če je vaš oglas že skladen s pravilnikom, vendar ste spremenili cilj oglasa, izvedite spremembo v oglasu in ga shranite. S tem boste znova poslali oglas in njegov cilj v pregled.

V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.

Oglasi, ki so vaba za klike

Naslednje ni dovoljeno:

Oglasi, ki uporabljajo taktike z vabo za klike oziroma senzacionalistično besedilo ali posnetke za spodbujanje prometa

Primeri (nepopoln seznam): Oglasi, ki trdijo, da bodo razkrili skrivnosti, škandale ali druge senzacionalistične informacije o oglaševanem izdelku ali storitvi; oglasi, ki uporabljajo besedilo, ki je vaba za klike, na primer »Kliknite tukaj, če želite izvedeti«, »Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo«, oziroma sinonimne ali podobne besedne zveze, ki uporabnika spodbujajo, naj klikne oglas, da bo izvedel celoten kontekst oglasa; oglasi, ki uporabljajo očitno spremenjene približane dele telesa, policijske fotografije ob aretaciji ali fotografije resničnih nesreč ali katastrof za promoviranje izdelka ali storitve; oglasi, ki uporabljajo fotografije »prej in potem« za promoviranje opaznih sprememb človeškega telesa.

Oglasi, ki uporabljajo negativne življenjske dogodke, kot so smrt, nesreče, bolezni, aretacije ali bankrot, za vzbujanje strahu, krivde ali drugih močnih negativnih čustev, da izvajajo pritisk na gledalca, naj takoj ukrepa.

Primeri (nepopoln seznam): Oglasi, ki pritiskajo na uporabnika, naj kupi izdelek ali storitev, se naroči na izdelek ali storitev oziroma neha uporabljati izdelek ali storitev, da se izogne poškodbam; oglasi, ki uporabljajo upodobitve hude stiske, bolečine, strahu ali šoka za promoviranje izdelka ali storitve.
V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Zavajajoča oblika oglasa

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglasi, ki uporabniku otežujejo razumevanje, da je v interakciji z oglasom

Primeri (nepopoln seznam): Oglasi, ki spominjajo na opozorila ali sporočila o napaki sistema ali spletnega mesta; oglasi, ki posnemajo sporočila, pogovorna okna, menije ali obvestila o zahtevah; gostujoči oglasi, ki se ne razlikujejo od druge vsebine; oglasi, ki prikazujejo nedelujoče funkcije, kot so gumbi za zapiranje, polja za vnos besedila, elementi za izbiro med več možnostmi; gumbi oziroma ikone za prenos/namestitev v slikovnih oglasih; oglasi s prozornim ozadjem; segmentirane slike; slika, ki se v oglasu večkrat ponovi; slike, ki dajejo vtis, da gre za več kot en oglas; lažni kazalci, ki se premikajo in klikajo; oglasi, ki uporabljajo nedovoljene postopke za prikrivanje, da gre za oglase.

Opomba: Animirani oglasi in oglasi iz galerije oglasov lahko vsebujejo lažne animirane ikone ali funkcije, če te delujejo ali če je namen teh funkcij mogoče poiskati na ciljni strani.

V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Zavajajoče spremenjena predstavnost

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Spreminjanje predstavnosti z namenom prevare, goljufije ali zavajanja drugih

Primeri (nepopoln seznam): Zavajajoče prirejanje predstavnosti v povezavi s politiko, družbenimi vprašanji ali zadevami javnega pomena.

V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Naslednje ni dovoljeno:

Podajanje netočnih trditev ali trditev, ki uporabniku obljubljajo neverjeten rezultat (četudi je ta rezultat mogoč) kot verjeten rezultat, ki ga uporabnik lahko pričakuje

Trditve, povezane z zdravjem in hujšanjem
 • Podajanje nedokazanih trditev glede zdravil za neozdravljive bolezni

  Primeri (nepopoln seznam): »Čudežna zdravila« za bolezni, kot je artritis, sladkorna bolezen, Alzheimerjeva bolezen ali rak; izdelki, ki naj bi bili zdravilo za več bolezni;

  Opomba: Pri trditvah, ki se nanašajo na zdravje, vključno z vsebino izjav uporabnikov, bomo ob izvajanju tega pravilnika morda morali upoštevati lokalne regulativne smernice.

 • Podajanje nerealnih trditev glede izgube teže v nekem časovnem obdobju ali z malo truda

  Primer (nepopoln seznam): Izdelki ali programi za zelo veliko izgubo telesne teže.

  Podrobnejši primer: Oglas za shujševalni izdelek, ki zatrjuje, da lahko jeste, kar koli želite, in kljub temu shujšate 5 kilogramov na mesec.

 • Vsebina, ki spodbuja trditve, ki so škodljive za zdravje, ali vsebina v zvezi s trenutnimi, izrednimi kriznimi zdravstvenimi razmerami, ki je v nasprotju z verodostojnim znanstvenim konsenzom

  Primeri (nepopoln seznam): Nasprotovanje cepivom; zanikanje obstoja določenih medicinskih stanj, kot sta AIDS in COVID-19; terapije za spreminjanje istospolne usmerjenosti

Opomba: Če zagotavljate določene rezultate, imejte jasen in preprosto dostopen pravilnik o vračilu denarja. Izjave, ki govorijo o konkretnih rezultatih, morajo vsebovati vidno izjavo o zavrnitvi odgovornosti, v kateri navajate, da ni zagotovila za konkretne rezultate in da se lahko rezultati razlikujejo. Dodajte povezave do dokazil tretjih oseb ali navedite ustrezne in vidne zavrnitve odgovornosti v primeru, da izjave ter priporočila nakazujejo, da so rezultati tipični.

Trditve, povezane s finančnimi izdelki ali shemami za služenje denarja
 • Nerealno obljubljanje velikega finančnega donosa z malo tveganja, truda ali vložka

  Primeri (nepopoln seznam): Sheme za hitro obogatitev; obljubljanje nerealnega ali pretiranega donosa za oglaševani investicijski produkt; predstavljanje, da so investicijski produkti brez tveganja; ali pripisovanje premajhnega pomena tveganju pri investicijskih priložnostih.

Trditve, povezane s politiko, družbenimi vprašanji ali zadevami javnega pomena
 • Podajanje trditev, ki so dokazljivo lažne in lahko bistveno ogrozijo udeležbo v volilnem ali demokratičnem postopku oziroma zaupanje vanj

  Primeri (nepopoln seznam): Informacije o javnih volilnih postopkih, primernosti političnih kandidatov na podlagi starosti ali rojstnega kraja, rezultatih volitev ali udeležbi v popisu prebivalstva, ki so v nasprotju z uradnimi vladnimi viri; nepravilne trditve o smrti ali nesreči javne osebe.

 • Podajanje trditev, ki so v nasprotju z verodostojnim znanstvenim konsenzom glede klimatskih sprememb
V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Nejasna ustreznost

Naslednje ni dovoljeno:

Promocije, ki ne ustrezajo cilju

Primeri (nepopoln seznam): Oglas, ki uporablja funkcijo vstavljanja ključnih besed brez ustrezne »privzete« ključne besede; naslov oglasa, ki ne ustreza vsebini oglasa; oglas, v katerem ni jasno navedeno, da je cilj dejansko stran z rezultati iskanja; oglas, v katerem ni jasno navedeno, kaj bo uporabniku prikazano na cilju; uporaba preveč splošnih ključnih besed; uporaba ključnih besed, ki so neželena vsebina.

Opomba: Če uporabljate funkcijo vstavljanja ključnih besed, vključite privzeto besedilo oglasa, ki je jasno in zlahka razumljivo.

V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Nerazpoložljive ponudbe

Naslednje ni dovoljeno:

Obljubljanje izdelkov, storitev ali promocijskih ponudb v oglasu, ki niso na voljo ali jih ni mogoče zlahka najti na cilju

Primeri (nepopoln seznam): Promocija izdelkov, ki jih ni na zalogi; oglaševanje ponudbe, ki ni več veljavna; oglaševanje netočne cene; poziv k dejanju v oglasu, ki ga ni mogoče zlahka izvesti na cilju.

Natančnejši primer: V oglasu piše »Kupite tablični računalnik za 40 €«, po kliku oglasa pa uporabnik ne najde nobenega tabličnega računalnika za 40 evrov.

Opomba: Ne ustvarjajte oglasov za konkretne ponudbe, razen če lahko oglase posodobite ob vsaki spremembi zalog ali ponudb. Če na primer ustvarite oglas za enodnevni promocijski popust, ne pozabite posodobiti ali odstraniti oglasa naslednji dan, ko ponudba ne bo več na voljo. Če se zaloge ali cene na spletnem mestu pogosto spreminjajo, razmislite raje o dinamičnih oglasih v iskalnem omrežju, ki samodejno prikažejo vaš oglas na podlagi vsebine vašega spletnega mesta.

V primeru kršitev tega pravilnika vam računa ne bomo blokirali brez predhodnega opozorila. Opozorilo bo izdano vsaj 7 dni pred vsakim blokiranjem računa. Preberite več o blokiranih računih.
Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno element.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite: Obrnite se na podporo za Google Ads.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
true
true
73067
false