Klaidinantis pristatymas

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, kad jums būtų patogiau, bet jos negali pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią vartojame politikai įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

„Display & Video 360“ naudotojai privalo laikytis šios „Google Ads“ politikos. Informacijos apie papildomus apribojimus rasite „Display & Video 360“ pagalbos centre.

Norime, kad naudotojai pasitikėtų mūsų platformos skelbimais, todėl stengiamės būti atviri ir sąžiningi bei teikti informaciją, kurios naudotojams reikia, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus. Skelbimai ar paskirties vietos, kuriose siekiama apgauti naudotojus, neįtraukiant atitinkamos produkto informacijos arba teikiant klaidinančią informaciją apie produktus, paslaugas ar įmones, neleidžiami.

Toliau pateikiama pavyzdžių, ko turėtumėte vengti skelbimuose. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Nepriimtina verslo praktika

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Naudotojų apgaulė nuslepiant arba netinkamai pateikiant informaciją apie reklamuotojo įmonę, produktą ar paslaugą

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

 • Apsimetinėjimas prekės ženklais ar įmonėmis nurodant ar keičiant prekės ženklo turinį skelbimuose, URL, paskirties vietose arba klaidinančiai prisistatant prekės ženklo ar įmonės atstovu naudotojų sąveikose
 • Naudotojų skatinimas dalytis pinigais ar informacija per fiktyvią įmonę, kuriai trūksta kvalifikacijos ar galimybių teikti reklamuojamus produktus ar paslaugas
 • Klaidingas paslaugų, kurios gali kelti pavojų naudotojo sveikatai, gyvybei ar saugai, reklamavimas.  Apsimetimas teikiant gyvybiškai svarbias paslaugas, dėl kurio gali būti uždelstas naudotojo gydymas ar medicininė pagalba 

Skelbimų paskirties vietos, kuriose sukčiaujant renkama naudotojų informacija

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): svetainės, kuriose bandoma apgaule priversti naudotojus atskleisti asmens informaciją, imituojant patikimą subjektą, pvz., naršyklę ar banką

Pastaba: galime imtis veiksmų dėl reklamuotojo paskyros, atsižvelgdami į, pvz., neigiamus reguliavimo institucijų įspėjimus, susitarimus ar nutarimus dėl reklamuotojo verslo praktikos arba tiesioginius skundus iš įmonių ir kitų subjektų dėl apsimetinėjimo.

Šios politikos pažeidimus vertiname labai rimtai ir laikome juos šiurkščiais pažeidimais. Šiurkštus „Google Ads“ politikos pažeidimas yra toks rimtas pažeidimas, kad jis neteisėtas arba daro didelę žalą naudotojams. Siekdami nustatyti, ar reklamuotojas arba paskirties vieta pažeidžia šios politikos nuostatas, galime peržiūrėti informaciją iš įvairių šaltinių, įskaitant skelbimą, svetainę, paskyras ir trečiųjų šalių šaltinius.  Aptikę šios politikos pažeidimų, laikinai sustabdysime jūsų „Google Ads“ paskyras iš anksto neįspėję, o jums nebebus leidžiama reklamuoti naudojantis mūsų paslaugomis. Jei manote, kad įvyko klaida ir nepažeidėte politikos, pateikite apeliaciją ir nurodykite, kodėl taip manote. Paskyras atkuriame tik pagrįstomis aplinkybėmis ir esant svariai priežasčiai, todėl svarbu, kad stengtumėtės būti atidūs, tikslūs ir sąžiningi. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Koordinuotos apgaulingos praktikos

Neleidžiama

Neleidžiama Koordinuoti veiksmų su kitomis svetainėmis ar paskyromis ir slėpti arba klaidingai pristatyti tapatybę ar kitą esminę informaciją apie save, kai turinys susijęs su politika, socialinėmis problemomis ar visuomenei svarbiais klausimais.

Neleidžiama Turinio apie politiką, socialines problemas arba viešai rūpimus dalykus pritaikymas naudotojams kitoje šalyje nei jūsų, jei prisistatote klaidinamai arba nuslepiate kilmės šalį ar kitą esminę informaciją apie save. 

Šios politikos pažeidimus vertiname labai rimtai ir laikome juos šiurkščiais pažeidimais. Šiurkštus „Google Ads“ politikos pažeidimas yra toks rimtas pažeidimas, kad jis neteisėtas arba daro didelę žalą naudotojams. Siekdami nustatyti, ar reklamuotojas arba paskirties vieta pažeidžia šios politikos nuostatas, galime peržiūrėti informaciją iš įvairių šaltinių, įskaitant skelbimą, svetainę, paskyras ir trečiųjų šalių šaltinius.  Aptikę šios politikos pažeidimų, laikinai sustabdysime jūsų „Google Ads“ paskyras iš anksto neįspėję, o jums nebebus leidžiama reklamuoti naudojantis mūsų paslaugomis. Jei manote, kad įvyko klaida ir nepažeidėte politikos, pateikite apeliaciją ir nurodykite, kodėl taip manote. Paskyras atkuriame tik pagrįstomis aplinkybėmis ir esant svariai priežasčiai, todėl svarbu, kad stengtumėtės būti atidūs, tikslūs ir sąžiningi. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Klaidinančios informacijos pateikimas

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Klaidinančių teiginių teikimas, svarbios informacijos apie tapatybę, ryšius ar kvalifikaciją neįtraukimas arba praleidimas

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): ryšio su kitu asmeniu, organizacija, produktu ar paslauga arba jų patvirtinimo nurodymas be jų žinios ar sutikimo; filialų rinkodara užsiimanti įmonė, reklamuojanti teisines paslaugas, nenurodo, kad ji neteikia teisinių paslaugų; nelicencijuotas namų statybos rangovas tvirtina esąs licencijuotas teikėjas; skelbime nurodyto produkto ar paslaugos nesuteikimas dėl kvalifikacijos trūkumo

Neleidžiama Netikslaus įmonės pavadinimo arba įmonės pavadinimo, kuriuo aiškiai nenurodoma reklamuojama įmonė arba kuris pateikiamas kaip panašių įmonių pavadinimas, pateikimas skelbime arba naudotojų sąveikose

Pavyzdys (sąrašas nėra baigtinis): klaidinantis įmonės pavadinimo pristatymas naudotojams skirtuose raginimuose

Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Nesąžininga kainodaros praktika

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Nėra aiškiai ir akivaizdžiai apibūdinamas mokėjimo modelis ar visos išlaidos, kurias teks patirti naudotojui

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): nenurodoma kaina, siuntimo išlaidos ir kita su atsiskaitymu susijusi informacija, palūkanų normos, delspinigiai ar pasikartojantis prenumeratos mokestis; padidinto tarifo telefono numerių naudojimas skambučių plėtiniuose; kainų didinimas, palyginti su nurodyta suma, siekiant išnaudoti naudotojus, atsidūrusius pažeidžiamoje padėtyje arba priverstus įsigyti produktą ar paslaugą

 Nemokamų produktų ar paslaugų reklamavimas, kai jie apmokestinami

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): nemokamų programų reklamavimas, kai naudotojas turi mokėti už programos diegimą

Trikčių šalinimo įrankis: nesąžininga kainodaros praktika
 1. Patikrinkite skelbimą ir jo paskirties vietą, kad sužinotumėte, kur gali trūkti svarbios informacijos. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai.
  • Mokėjimo modelis ir atsiskaitymo informacija: įsitikinkite, kad jūsų svetainėje ar programoje aiškiai ir pastebimoje vietoje atskleidžiamos visos išlaidos, kurias patirs naudotojas, taip pat nurodoma, kaip veikia jūsų atsiskaitymo procesas. Nustatydami, ar informacija atskleidžiama aiškiai ir pastebimoje vietoje, galime atsižvelgti į toliau nurodytus veiksnius. 
   • Ar informacija apie kainodarą naudotojams yra matoma ir akivaizdi (pvz., informacijos apie kainodarą nepateikimas nukreipimo puslapyje arba jos slėpimas yra nekokia pradžia, nes naudotojai šią informaciją turi galėti pasiekti prieš pradėdami naudotis paslauga).
   • Ar klientai gali lengvai matyti ir suprasti mokesčius, kuriuos reikės mokėti. Arba atvirkščiai, ar puslapis nėra sukurtas taip, kad informacija apie kainodarą būtų paslėpta arba klientams būtų sudėtinga suprasti mokesčius, kuriuos reikės mokėti (pvz., informacija apie kainodarą rodoma pilkais simboliais pilkame fone, labai smulkiu šriftu arba svarbią informaciją užstoja kiti puslapio elementai).
   • Ar mokesčio struktūra yra lengvai suprantama (pvz., pateikta formulė, kaip bus apskaičiuotas mokestis už paslaugą, turi būti kuo paprastesnė ir aiškesnė). 
    Konkretus pavyzdys: kai naudotojai apmokestinami naudojant padidinto tarifo telefono numerį, aiškiai ir pastebimoje vietoje nurodomi mokesčiai, kuriuos naudotojas turės mokėti, pvz., skambučio kaina ir (arba) skambučio minutės kaina. 
  • Programos diegimai: būtinai iš skelbimo pašalinkite bet kokį turinį, pagal kurį naudotojai gali suprasti, kad jūsų programą galima atsisiųsti nemokamai, nors tai netiesa.
 2. Išspręskite skelbimo paskirties vietos problemas. Pridėkite reikiamą informaciją. Jei nepavyksta išspręsti skelbimo paskirties vietos problemų, atnaujinkite skelbimą taikydami naują paskirties vietą, kuri atitiktų šią politiką.
 3. Redaguokite skelbimą. Pridėkite reikiamą informaciją. Jei skelbimas jau atitinka politiką, bet pakeitėte jo paskirties vietą, suredaguokite ir išsaugokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pateikti peržiūrėti.

Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Masinančios antraštės skelbimai

Neleidžiama

Skelbimai, kuriuose naudojama masinančių antraščių taktika arba sensacingas tekstas ar vaizdai srautui pritraukti

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) Skelbimai, kuriuose tvirtinama, kad bus atskleistos paslaptys, skandalai ar kita sensacinga informacija apie reklamuojamą produktą ar paslaugą; skelbimai, kuriuose naudojami masinančių antraščių pranešimai, pvz., „Spustelėkite čia, kad sužinotumėte“, „Nepatikėsite, kas nutiko“, ar panašios frazės, norint paskatinti naudotoją spustelėti skelbimą, kad suprastų visą jo kontekstą; skelbimai, kuriuose naudojamos aiškiai pakeistos priartintų kūno dalių nuotraukos, suimtųjų nuotraukos arba realių nelaimingų atsitikimų ar katastrofų nuotraukos produktui ar paslaugai reklamuoti; arba skelbimai, kuriuose naudojami vaizdai „prieš ir po“ drastiškiems žmogaus kūno pokyčiams reklamuoti.

Skelbimai, kuriuose naudojami neigiami gyvenimo įvykiai, pvz., mirtis, nelaimingi atsitikimai, ligos, areštas ar bankrotas, baimės, kaltės jausmui ar kitoms stiprioms neigiamoms emocijoms skatinti, verčiant naudotoją nedelsiant atlikti veiksmus.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) Skelbimai, kuriais naudotojui daromas spaudimas įsigyti, prenumeruoti produktą ar paslaugą arba nutraukti vartojimą, kad būtų išvengta žalos; skelbimai, kuriuose produktui ar paslaugai reklamuoti pasitelkiamas didelis sielvartas, skausmas, baimė ar sukrėtimas.
Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Klaidinantis skelbimo dizainas

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Skelbimai, dėl kurių naudotojui sunku suprasti, kad jie sąveikauja su skelbimu

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): skelbimai, primenantys sistemos arba svetainės įspėjimus ar klaidų pranešimus; skelbimai, imituojantys pranešimus, dialogų langus, meniu arba užklausų pranešimus; priglobti skelbimai, kurių negalima atskirti nuo kito turinio; skelbimai, nurodantys neveikiančias funkcijas, pvz., uždarymo mygtukus, teksto įvesties laukelius, kelias pasirinkimo parinktis; atsisiuntimo ar diegimo mygtukai ar piktogramos vaizdo skelbimuose; skelbimai skaidriu fonu; į segmentus suskirstyti vaizdai; skelbimai, kuriuose pateikiamos kelios to paties vaizdo kopijos; vaizdai, atrodantys kaip keli skelbimai; judančios ir spustelėjamos rodyklės; skelbimai, kuriuose naudojami slapti šaltiniai, siekiant nuslėpti jų pobūdį

Pastaba. Animuotuose ir skelbimų galerijos skelbimuose galima rodyti imituojančias animuotas funkcijas arba piktogramas, jei šios funkcijos veikia arba gali būti randamos nukreipimo puslapyje.

Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar plėtinį.

Manipuliatyvi medija

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Manipuliavimas žiniasklaidos priemonėmis, siekiant apgauti arba suklaidinti kitus

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): apgaulingų faktų apie politiką, socialines problemas ar visuomenei svarbias problemas teikimas žiniasklaidai

Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar plėtinį.

Nepatikimi teiginiai

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Netikslių ar neįtikėtinus rezultatus (net jei tokie rezultatai yra įmanomi) siūlančių teiginių vartojimas, tikinant naudotoją, kad jis gali tikėtis tokių rezultatų

Teiginiai, susiję su sveikata ir lieknėjimu
 • Nepagrįsti teiginiai apie vaistus, kuriais galima išgydyti nepagydomus medicininius negalavimus

  Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): „stebuklingi išgijimai“, susiję su medicininiais negalavimais, pvz., artritu, diabetu, Alzheimerio liga ar vėžiu; produktai, kuriais, kaip teigiama, galima išgydyti keletą ligų;

  Pastaba. Dėl su sveikata susijusių teiginių, įskaitant atsiliepimų turinį, galime sutikti su vietinėmis reguliavimo gairėmis reikalaudami laikytis šios politikos.

 • Nepagrįsti teiginiai apie nerealistišką sulieknėjimą per tam tikrą laikotarpį arba dedant mažai pastangų

  Pavyzdys (sąrašas nėra baigtinis): intensyvaus lieknėjimo produktai arba programos

  Konkretus pavyzdys: lieknėjimo programos skelbimas, teigiantis, kad galite valgyti bet ką ir numesti 10 kg per mėnesį

 • Turinys, kuriame teikiama žalinga informacija apie sveikatą, arba turinys, susijęs su dabartine didžiule sveikatos krize ir prieštaraujantis autoritetingam mokslininkų konsensusui

  Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): nesiskiepijimo propagavimas, tokių ligų kaip AIDS arba COVID-19 neigimas, homoseksualių žmonių konversijos terapija

Pastaba. Jei garantuojate tam tikrus rezultatus, turite turėti aiškią ir lengvai pasiekiamą lėšų grąžinimo politiką. Į atsiliepimus, kuriuose minimi konkretūs rezultatai, turi būti įtrauktas matomas atsisakymas, kuriame būtų nurodyta, kad konkretūs rezultatai nėra užtikrinti ir gali būti įvairūs. Įtraukite nuorodų į trečiųjų šalių patvirtinimus arba atitinkamus, pastebimus atsisakymus, kai atsiliepimai ir tvirtinimai nurodo, kad minimi rezultatai yra įprasti.

Teiginiai, susiję su finansiniais produktais arba pinigų uždirbimo schemomis
 • Nerealistiniai pažadai, susiję su didele finansine grąža prisiimant minimalią riziką, įdedant nedaug pastangų arba nedaug investuojant

  Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): greito praturtėjimo schemos; garantuojama grąža ar žadama nerealistinė arba pernelyg didelė grąža iš reklamuojamo investicinio produkto, investicinių produktų pristatymas kaip neturinčių rizikos arba investavimo galimybių rizikos sumažinimas

Teiginiai, susiję su politika, socialinėmis problemomis ar viešą susirūpinimą keliančiais klausimais
 • Teiginių, kurie yra akivaizdžiai klaidingi ir gali aiškiai pakenkti dalyvavimui rinkimuose ar kituose demokratiniuose procesuose ar menkinti pasitikėjimą jais, vartojimas

  Pavyzdys (sąrašas nėra baigtinis): informacija apie viešą balsavimo tvarką, politinių kandidatų tinkamumą pagal amžių ar gimimo vietą, rinkimų rezultatus arba dalyvavimą surašyme, prieštaraujančius oficialiems vyriausybės įrašams; neteisingi tvirtinimai, kad visuomenės subjektas mirė arba pateko į avariją

 • Teiginiai, kuriuose prieštaraujama autoritetingam mokslininkų konsensusui dėl klimato kaitos
Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar plėtinį.

Neaiškus atitikimas

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Reklama, nesusijusi su paskirties vieta

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): skelbimas, kuriame naudojama raktinio žodžio įterpimo funkcija be atitinkamo numatytojo raktinio žodžio; skelbimo antraštė neatitinka skelbimo turinio; skelbime nėra aiškiai nurodyta, kad pateikiama paskirties vieta yra paieškos rezultatų puslapis; skelbime netiksliai aprašoma, kas bus rodoma naudotojui paskirties vietoje; per didelio skaičiaus bendrų raktinių žodžių naudojimas arba generuojamas raktinių žodžių šlamštas

Pastaba. Kai naudojate raktinio žodžio įterpimą, įtraukite numatytąjį skelbimo tekstą, kuris yra aiškus ir lengvai suprantamas.

Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Nepasiekiami pasiūlymai

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Produktai, paslaugos ar reklaminiai pasiūlymai skelbime, kurie nepasiekiami arba sunkiai randami paskirties vietoje

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): reklamuojami produktai, kurių nėra sandėlyje; reklamuojamas pasiūlymas, kuris nebetaikomas; reklamuojama kaina, kuri nėra tiksli; skelbime esantis raginimas veikti yra sunkiai pasiekiamas paskirties vietoje

Konkretus pavyzdys: skelbime rašoma „Pirkite planšetinius kompiuterius nuo 40 EUR“, tačiau spustelėjęs skelbimą naudotojas neranda planšetinių kompiuterių už 40 EUR.

Pastaba: stenkitės nekurti skelbimų konkretiems pasiūlymams, nebent galite atnaujinti skelbimus keičiantis prekėms ar pasiūlymams. Pavyzdžiui, jei kuriate nuolaidos, kuri bus taikoma vieną dieną, skelbimą, nepamirškite atnaujinti arba pašalinti skelbimo kitą dieną, kai pasiūlymas nebebus pasiekiamas. Jei svetainės prekės arba kainos keičiasi dažnai, turėtumėte nustatyti dinaminius paieškos skelbimus. Taip bus automatiškai rodomi skelbimai atsižvelgiant į svetainės turinį.

Dėl šios politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.
 

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
73067
false