Nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej

Chcemy, aby reklamy wyświetlane w sieci Google były przydatne, zróżnicowane i bezpieczne dla użytkowników, a także zgodne z ich zainteresowaniami. Nie zezwalamy na reklamy, treści ani strony docelowe, które próbują oszukać lub obejść nasz proces oceny reklam.

Poniżej znajdziesz przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Złośliwe lub niechciane oprogramowanie

Te wymagania odnoszą się do Twoich reklam i oprogramowania, które znajduje się w Twojej witrynie lub aplikacji, lub do którego prowadzą zamieszczone w niej linki, niezależnie od tego, czy takie oprogramowanie jest promowane w sieci reklamowej Google. Nie zezwalamy na:

Złośliwe oprogramowanie („malware”), które może stanowić zagrożenie dla komputera, urządzenia lub sieci albo służyć do uzyskiwania do nich nieupoważnionego dostępu

Przykłady: wirusy komputerowe, ransomware, robaki internetowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, programy szpiegowskie, programy udające oprogramowanie zabezpieczające i inne złośliwe programy lub aplikacje

Narzędzie do rozwiązywania problemów: złośliwe oprogramowanie
 1. Sprawdź stan swojej witryny w Google Search Console. Jeśli korzystasz z Search Console po raz pierwszy, wpisz adres URL witryny i kliknij „Dodaj usługę”, żeby sprawdzić jej stan. Może być konieczna weryfikacja, czy jesteś właścicielem witryny.

  Nawet jeśli Search Console nie znajdzie żadnych nieprawidłowości, w witrynie mogą występować problemy z bezpieczeństwem wykryte przez Google Ads. Żeby przeanalizować je dokładniej, skontaktuj się ze swoim webmasterem lub dostawcą usług hostingowych i użyj odpowiednich narzędzi, takich jak Stop Badware. Więcej informacji o tym, co uważamy za złośliwe lub niechciane oprogramowanie.

 2. Usuń złośliwe lub niechciane oprogramowanie.

  Google udostępnia zasoby i wskazówki, które umożliwią Ci usunięcie problemu, na stronie pomocy dla właścicieli witryn zaatakowanych przez hakerów. Jeśli nie możesz rozwiązać problemu z miejscem docelowym reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.

 3. Edytuj reklamę.

  Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Reklamy lub miejsca docelowe, które naruszają Zasady Google dotyczące niechcianego oprogramowania

Przykłady: brak przejrzystych informacji o funkcjonalności oprogramowania lub wszystkich konsekwencjach jego instalacji; nieprzekazanie klientowi warunków korzystania z oprogramowania lub umowy licencyjnej użytkownika; łączenie różnych programów lub aplikacji bez wiedzy użytkownika; wprowadzanie zmian w systemie bez zgody użytkownika; utrudnianie użytkownikom wyłączenia lub odinstalowania oprogramowania; nieprawidłowe zastosowanie publicznie dostępnych interfejsów Google API podczas interakcji z usługami Google

Narzędzie do rozwiązywania problemów: niechciane oprogramowanie
 1. Sprawdź swoją reklamę i jej miejsce docelowe, by upewnić się, że nie naruszasz Zasad Google dotyczących niechcianego oprogramowania.

 2. Edytuj reklamę lub miejsce docelowe.

  Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu jednego dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Nieuczciwa przewaga

Nie zezwalamy na:

Korzystanie z sieci Google do zdobywania nieuczciwej przewagi nad innymi uczestnikami aukcji

Przykłady: podmioty stowarzyszone reklamujące się w Google Ads wbrew obowiązującym zasadom programu partnerskiego, promujące te same lub podobne treści z różnych kont dla tego samego lub podobnego zapytania, by wyświetlić naraz więcej niż jedną reklamę swojej firmy, aplikacji lub witryny

Uwaga: słowa kluczowe powinny jak najlepiej oddawać intencje odbiorców docelowych podczas wyszukiwania, a każda promowana witryna lub aplikacja powinna mieć dla użytkowników odrębną wartość. Nie należy na przykład promować podobnych produktów o podobnej cenie w powiązanych miejscach docelowych.

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa naszych użytkowników i ich własności (na przykład związane z działalnością przestępczą lub złośliwymi reklamami). Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Konta reklamodawców dopuszczających się naruszeń mogą zostać zawieszone, a właściciele tych kont nie będą mogli korzystać w przyszłości z naszych usług reklamowych. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w specjalnych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

Oszukiwanie systemów

Nie zezwalamy na:

Not allowed Stosowanie metod mających na celu obejście lub zakłócenie działania systemów i procesów reklamowych Google

Przykład: maskowanie (wyświetlanie innych treści określonym użytkownikom, w tym Google), które ma na celu zakłócenie działania systemów weryfikacji Google, powoduje takie zakłócenia, ukrywa lub próbuje ukryć niezgodność z zasadami Google Ads (np. przekierowuje użytkownika do treści niezgodnych z zasadami, używa dynamicznego DNS do przełączania treści strony lub reklamy, manipuluje treścią witryny lub ogranicza dostęp do tak wielu stron docelowych, że wymierna ocena reklamy, witryny lub konta staje się niemożliwa)

Wybrany przykład: firma oferująca usługę płatnej informacji telefonicznej po zatwierdzeniu reklamy wielokrotnie dodaje i usuwa słowa kluczowe związane z niestowarzyszonymi firmami lub usługami administracji publicznej (co narusza zasady dotyczące sprzedaży produktów, które dostępne są bezpłatnie) lub zmienia stronę docelową, aby zastąpić zwykły numer powiązany z zatwierdzoną reklamą numerem premium, za połączenie z którym pobierana jest wyższa opłata   

Uwaga: maskowaniem nie jest personalizowanie treści, które poprawia wrażenia określonych użytkowników (np. dodanie różnych wersji językowych tej samej treści), o ile różne wersje nie wprowadzają zmian w ofercie, są zgodne z zasadami Google Ads, a Google może je sprawdzić. 

Przykład: wielokrotne naruszenia zasad na różnych kontach, w tym tworzenie nowych domen lub kont w celu publikowania reklam podobnych do takich, które zostały wcześniej odrzucone (w przypadku tej lub innej zasady Google Ads)

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Stwarzają one zagrożenie bezpieczeństwa naszych użytkowników i ich własności (na przykład związane z działalnością przestępczą lub złośliwymi reklamami). Aby ustalić, czy reklamodawca lub jego strona naruszają zasady, możemy analizować informacje z różnych źródeł, takich jak reklama, strona internetowa, konta i źródła zewnętrzne. Konta reklamodawców dopuszczających się naruszeń mogą zostać zawieszone, a właściciele tych kont nie będą mogli korzystać w przyszłości z naszych usług reklamowych. Jeśli uważasz, że zaszła pomyłka i nie naruszasz naszych zasad, prześlij odwołanie i wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz. Przywracamy konta tylko w specjalnych przypadkach, dlatego dopilnuj, aby przesłane odwołanie było szczegółowe, dokładne i wyczerpujące. Dowiedz się więcej o zawieszaniu kont.

Niedozwolone Manipulowanie tekstem reklamy, aby obejść nasze automatyczne kontrole systemowe

Przykłady: zapisywanie niedozwolonych słów lub wyrażeń z błędami, by uniknąć odrzucenia reklamy; manipulowanie hasłami będącymi znakami towarowymi w tekście reklamy, by uniknąć ograniczeń związanych z używaniem danego znaku towarowego

Możemy zawiesić Twoje konto, jeśli stwierdzimy wielokrotne manipulowanie tekstem reklamy w sposób opisany powyżej.

Rozwiązanie problemu: oszukiwanie systemów

Czasami odrzucamy reklamy naruszające nasze zasady, ale nie zawieszamy konta reklamodawcy. Dzieje się tak najczęściej, gdy słowo lub wyrażenie w reklamie jest podobne do niedozwolonego słowa lub hasła będącego znakiem towarowym, do którego reklamowania nie masz uprawnień. W takim przypadku wystarczy usunąć z reklamy dane słowo lub wyrażenie. Gdy poprawisz i zapiszesz reklamę, automatycznie ją sprawdzimy, a następnie zatwierdzimy do wyświetlania, jeśli będzie zgodna z zasadami.

Wskazówki dla webmasterów

Nie zezwalamy na:

Stosowanie metod naruszających Wskazówki Google dla webmasterów

Przykłady: upychanie słów kluczowych, maskowanie, niejawne przekierowania, strony doorway, witryny spamujące sieci społecznościowe

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o zasady, daj nam znać: Skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?