Misbruik van het advertentienetwerk

We willen dat advertenties in het Google Netwerk praktisch, gevarieerd, relevant en veilig zijn voor gebruikers. We staan adverteerders niet toe advertenties, content of bestemmingen te gebruiken die ons proces voor advertentiebeoordeling proberen te misleiden of omzeilen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Schadelijke of ongewenste software

Deze vereisten gelden voor uw advertenties en software die wordt gehost op uw site of in uw app of waarnaar uw site of app linkt, ongeacht of de software wordt gepromoot via het advertentienetwerk van Google. Het volgende is niet toegestaan:

Schadelijke software of 'malware' die een computer, apparaat of netwerk kan beschadigen of ongeautoriseerde toegang tot een computer, apparaat of netwerk kan verkrijgen

Voorbeelden: computervirussen, gijzelsoftware, wormen, Trojaanse paarden, rootkits, keyloggers, dialers, spyware, valse beveiligingssoftware en andere schadelijke programma's of apps

Probleemoplosser: schadelijke software
 1. Controleer de status van uw site in Google Search Console. Als u Search Console niet eerder heeft gebruikt, geeft u de URL van uw website op en klikt u op 'Een property toevoegen' om de bijbehorende status te bekijken. U moet mogelijk aantonen dat u de eigenaar van de site bent.

  Ook als in Search Console geen problemen worden gemeld, is het toch mogelijk dat Google Ads beveiligingsproblemen met uw site heeft gedetecteerd. Neem contact op met uw webmaster of webhostingprovider en gebruik tools zoals Stop Badware om het probleem verder te onderzoeken. Meer informatie over hoe we schadelijke of ongewenste software identificeren.

 2. Verwijder schadelijke of ongewenste software.

  Via Hulp bij gehackte websites heeft Google bronnen en instructies beschikbaar gesteld voor het corrigeren van uw site. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.

 3. Bewerk de advertentie.

  Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, maar soms duurt dit langer als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Advertenties of bestemmingen die het beleid voor ongewenste software van Google schenden

Voorbeelden: onduidelijkheid over de functies die de software biedt of over de gevolgen van het installeren van de software, de servicevoorwaarden of een licentieovereenkomst voor eindgebruikers niet leveren, software of apps bundelen zonder dat de gebruiker hiervan weet, wijzigingen aanbrengen in het systeem zonder toestemming van de gebruiker, het gebruikers moeilijk maken de software uit te schakelen of te verwijderen, geen gebruik maken van openbaar beschikbare Google API's bij het werken met services of producten van Google

Probleemoplosser: ongewenste software
 1. Controleer uw advertentie en bestemming om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan het Google-beleid voor ongewenste software.

 2. Bewerk de advertentie en/of bestemming.

  Als u de advertentie bewerkt, worden de advertentie en de bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, maar soms duurt dit langer als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Oneerlijk voordeel

Het volgende is niet toegestaan:

Het Google Netwerk gebruiken om een oneerlijk verkeersvoordeel te verkrijgen ten opzichte van andere deelnemers aan de veiling

Voorbeelden: Partners die adverteren op Google Ads zonder de toepasselijke partnerprogrammaregels in acht te nemen, dezelfde of vergelijkbare content promoten vanuit meerdere accounts voor dezelfde of vergelijkbare zoekopdrachten, proberen meer dan één advertentie tegelijkertijd weer te geven voor uw bedrijf, app of site

Opmerking: Zoekwoorden moeten aansluiten bij de bedoeling die de doelgroep waarschijnlijk heeft wanneer deze zoekt en elke website of app die u promoot, moet duidelijk waarde bieden aan gebruikers. U mag bijvoorbeeld niet vergelijkbare producten met vergelijkbare prijzen promoten op verschillende gerelateerde bestemmingen.

We nemen schendingen van dit beleid zeer serieus en beschouwen ze als zeer ernstig, omdat ze een risico vormen voor de veiligheid van onze gebruikers of hun eigendommen (denk bijvoorbeeld aan criminele activiteiten en/of schadelijke advertenties). We wijzen u erop dat om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt, we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden. Accounts die dit beleid schenden, kunnen worden opgeschort en mogen waarschijnlijk niet opnieuw met ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, dient u een bezwaar in en legt u uit waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Systemen omzeilen

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Proberen de advertentiesystemen en -processen van Google te omzeilen of te verstoren

Voorbeeld 1: Cloaking (andere content weergeven aan bepaalde gebruikers, waaronder Google, dan aan andere gebruikers) met als doel of resultaat de beoordelingssystemen van Google te verstoren of niet-naleving van het Google Ads-beleid te verbergen of proberen te verbergen (bijvoorbeeld omleiden naar content die niet aan de vereisten voldoet, dynamische DNS gebruiken om pagina- of advertentiecontent te wijzigen; sitecontent manipuleren of de toegang tot zo veel van uw bestemmingspagina's beperken dat het moeilijk is uw advertentie, site of content goed te kunnen beoordelen)

*Opmerking: Cloaking omvat niet contentpersonalisatie die echte waarde voor bepaalde gebruikers toevoegt, zoals het volgende:
 • Versies van dezelfde content in verschillende talen, mits het aanbod nog steeds grotendeels hetzelfde is.
 • De contentvariant voldoet nog steeds aan het advertentiebeleid van Google.
 • Google kan een versie van de content beoordelen.

Voorbeeld 2: Herhaalde beleidsschendingen in uw accounts, waaronder als nieuwe domeinen of accounts worden gemaakt om vergelijkbare advertenties te posten als advertenties die zijn afgekeurd (op basis van deze of alle andere Google Ads-beleidsregels)

Voorbeeld 3: Onjuiste informatie indienen voor onze verificatieprogramma's

We nemen schendingen van dit beleid zeer serieus en beschouwen ze als zeer ernstig, omdat ze een risico vormen voor de veiligheid van onze gebruikers of hun eigendommen (denk bijvoorbeeld aan criminele activiteiten en/of schadelijke advertenties). We wijzen u erop dat om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt, we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden. Accounts die dit beleid schenden, kunnen worden opgeschort en mogen waarschijnlijk niet opnieuw met ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, dient u een bezwaar in en legt u uit waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Niet toegestaan Advertentietekst manipuleren om te proberen onze geautomatiseerde systeemcontroles te omzeilen

Voorbeelden: Verboden woorden of woordgroepen verkeerd spellen om afkeuring van de advertentie te voorkomen; handelsmerktermen in de advertentietekst manipuleren om de beperkingen te vermijden die zijn gekoppeld aan het gebruik van dat handelsmerk

Als blijkt dat uw account herhaaldelijk is betrokken bij het manipuleren van advertentietekst, zoals hierboven wordt beschreven, kan uw account worden opgeschort.

Probleemoplosser: systemen omzeilen

Het is mogelijk dat een advertentie wordt afgekeurd vanwege schending van dit beleid, maar dat niet uw hele account wordt opgeschort. Dit komt het vaakst voor wanneer een woord of woordgroep in de advertentie te veel lijkt op een verboden woord of een handelsmerkterm waarvoor u niet mag adverteren. In dit geval verwijdert u dat woord of die woordgroep uit uw advertentie. Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze automatisch beoordeeld. De advertentie kan worden goedgekeurd voor weergave als we vaststellen dat deze niet meer in strijd is met dit beleid.

Richtlijnen voor webmasters

Het volgende is niet toegestaan:

Het uitvoeren van praktijken die in strijd zijn met de richtlijnen voor webmasters van Google

Voorbeelden: overmatig gebruik van zoekwoorden, cloaking, verborgen omleidingen, doorway-pagina's, sociale-netwerksites spammen

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?