Reklaamivõrgustiku väärkasutus

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Tahame kasutajatele esitada Google'i võrgustikus kasulikke, mitmekesiseid, asjakohaseid ja ohutuid reklaame. Me ei luba reklaamijatel esitada reklaame, sisu või sihtkohti, mis püüavad meie reklaamide ülevaatamise protseduuri petta või sellest mööda minna.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Pahatahtlik või soovimatu tarkvara

Need nõuded kehtivad teie reklaamidele ja tarkvarale, mida teie sait või rakendus hostib või millele lingib, olenemata sellest, kas tarkvara Google'i reklaamivõrgustiku kaudu reklaamitakse või mitte. Lubatud pole järgmine.

Pahatahtlik tarkvara ehk pahavara, mis võib arvutit, seadet või võrku kahjustada või hankida sellele loata juurdepääsu

Näited (loend pole lõplik): arvutiviirused, lunavara, ussid, Trooja hobused, juurkomplektid, klahvilogijad, helistamisprogrammid, nuhkvara, petturlik turvatarkvara ja muud pahatahtlikud programmid või rakendused

Vealeidja: pahatahtlik tarkvara
 1. Kontrollige saidi olekut Google'i otsingukonsoolis. Kui te ei ole otsingukonsooli enne kasutanud, sisestage oma veebisaidi URL ja klikkige saidi oleku nägemiseks valikul „Lisa atribuut“. Võimalik, et peate kinnitama, et olete saidi omanik.

  Kui otsingukonsool ei leia ühtegi probleemi, võib teie saidil Google Adsi tuvastatud turvaprobleeme sellegipoolest esineda. Pidage nõu oma veebihalduri või veebihostimisteenuse pakkujaga ja uurige probleemi täpsemalt. Soovi korral saate vaadata lisateavet selle kohta, kuidas tuvastame pahatahtlikku või soovimatut tarkvara.

 2. Eemaldage kogu pahatahtlik või soovimatu tarkvara.

  Google pakub vahendeid ja juhiseid saidi parandamiseks saidil Abi häkitud veebisaitidele. Kui te reklaami sihtkohta parandada ei saa, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis neid eeskirju järgib.

 3. Muutke reklaami.

  Reklaami muutmisel saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib selleks rohkem aega kuluda.

 

Reklaamid või sihtkohad, mis rikuvad Google’i soovimatu tarkvara eeskirju

Näited (loend pole lõplik): tarkvara pakutavate funktsioonidega või tarkvara installimise kõigi ohtudega seotud läbipaistvuse puudumine, teenusetingimuste või lõppkasutaja litsentsilepingu lisamata jätmine, kasutaja teadmata tarkvara või rakenduste komplekteerimine, kasutaja nõusolekuta süsteemimuudatuste tegemine, tarkvara keelamise või desinstallimise raskendamine kasutajate jaoks, avalikult kättesaadavate Google’i API-de ebaõige kasutamine Google’i teenuste või toodetega suhtlemisel

Vealeidja: soovimatu tarkvara
 1. Kontrollige oma reklaami ja sihtkohta ning veenduge, et need järgiksid Google'i soovimatu tarkvara eeskirju.

 2. Muutke reklaami ja/või sihtkohta.

  Reklaami muutmisel saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.

 
Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Ebaõiglane eelis

Lubatud pole järgmine.

Google’i võrgustiku kasutamine selleks, et hankida teiste oksjonil osalejate suhtes ebaõiglaseid liikluseeliseid

Näited (loend pole lõplik): sidusreklaamijad, kes rikuvad Google Adsi reklaamides kohaldatavaid sidusreklaamija programmireegleid; reklaamivad mitme kontoga samade või sarnaste päringute puhul sama või sarnast sisu, et näidata korraga mitut ettevõtte, rakenduse või saidi reklaami

Märkus. Märksõnad peavad kattuma sihtpubliku tõenäolise kavatsusega otsingu sooritamise ajal. Iga teie reklaamitav veebisait või rakendus peaks kasutajatele selgesti tajutavat väärtust pakkuma. Vältige näiteks seotud sihtkohtades sarnaste toodete ja hindade reklaamimist.

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Süsteemidest möödahiilimine

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Selliste meetodite kasutamine, mis väldivad või häirivad Google’i reklaamisüsteeme ja -protsesse või püüavad seda teha.

Näited (loend pole lõplik).

 • Varjamine (teatud kasutajatele (sh Google’ile) teistsuguse sisu näitamine kui ülejäänud kasutajatele), mille eesmärk või tulemus on Google’i ülevaatussüsteemide häirimine või Google Adsi eeskirju mittejärgiva sisu peitmine või peitmise üritamine, sh järgmine: 
  • Ümbersuunamine eeskirju mittejärgivale sisule
  • Dünaamilise DNS-i kasutamine lehe või reklaami sisu vahetamiseks
  • Saidi sisu manipuleerimine või juurdepääsu piiramine nii paljudele sihtlehtedele, et see muudab teie reklaami, saidi või konto korraliku ülevaatamise keeruliseks

  Märkus. Peitmiseks ei peeta sisu isikupärastamist, mis pakub teatud kasutajatele lisaväärtust (nt sama sisu pakkumine teises keeles või sama sisu eri versioonide pakkumine olenevalt kasutaja interneti teenusepakkujast) nii, et pakutav sisu on suures osas sama, erinev sisu järgib endiselt Google Adsi eeskirju ja Google’il on võimalik sisu teine versioon üle vaadata.

 • Korduv eeskirjade rikkumine teie mis tahes kontol, sh uute domeenide või kontode loomine selliste reklaamide postitamiseks, mis sarnanevad selle või mis tahes muu Google Adsi eeskirja tõttu tagasi lükatud reklaamidega
 • Jõustamismehhanismidest ja tuvastamisest möödahiilimine, luues selle või mis tahes muu Google Adsi eeskirja tõttu tagasi lükatud reklaamide, domeenide või sisu variatsioone
 • Google Adsi süsteemi uuesti kasutada üritamine pärast eelmist peatamisotsust, luues süsteemi uuesti sisenemiseks uued kontod
 • Google Adsi teenuste omaduste väärkasutamine selleks, et kuvada kasutajatele eeskirju mittejärgivat sisu ja/või suurendada liiklust
 • Valeteabe esitamine meie kinnitusprogrammide raames

Suhtume nende eeskirjade rikkumisse väga tõsiselt ja peame neid rängaks rikkumiseks. Google Adsi eeskirjade ränk rikkumine on selline tõsine rikkumine, mis on ebaseaduslik või kujutab märkimisväärset ohtu meie kasutajatele. Reklaamija või sihtkoha puhul eeskirjade rikkumise hindamisel võime juhinduda teabest, mis pärineb mitmesugustest allikatest, sh teie reklaam, veebisait, kontod ja kolmandatest osapooltest allikad.  Kui avastame nende eeskirjade rikkumise, peatame tuvastamisel ilma teid hoiatamata teie Google Adsi kontod ja teil pole enam lubatud meie kaudu reklaame esitada. Kui usute, et tegemist on eksitusega ja te pole meie eeskirju rikkunud, esitage apellatsioon. Ennistame kontosid üksnes mõjuvatel asjaoludel ning kindlatel põhjustel, seega on oluline, et esitatud andmed oleksid põhjalikud, täpsed ja tõesed. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Pole lubatud Reklaami teksti manipuleerimine automaatsete süsteemikontrollide vältimiseks

Näited (loend pole lõplik): keelatud sõnade või fraaside valesti kirjutamine, et vältida reklaami tagasilükkamist; kaubamärgiga kaitstud terminite manipuleerimine reklaami tekstis, et vältida selle kaubamärgi kasutamisega seotud piiranguid

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.
Vealeidja: süsteemidest möödahiilimine

On võimalik, et reklaam lükatakse nende eeskirjade rikkumise tõttu tagasi ilma, et peatataks kogu teie konto. See on kõige levinum juhul, kui reklaamis olev sõna või fraas on liiga sarnane keelatud sõnaga või kaubamärgiga kaitstud terminiga, mille reklaamimiseks teil pole volitust. Sellisel juhul eemaldage see sõna või fraas lihtsalt oma reklaamist. Kui oma reklaami muudate ja selle salvestate, vaadatakse reklaam automaatselt üle ja see võidakse esitamiseks kinnitada, kui leiame, et see ei riku enam neid eeskirju.

Veebihalduri juhised

Lubatud pole järgmine.

Google’i veebihalduri juhiseid rikkuvate meetodite kasutamine

Näited (loend pole lõplik): liigsete märksõnade lisamine, veebilehe peitmine, kaheldavad ümbersuunamised, lüüsilehed, rämpspostitamine sotsiaalvõrgustikes

Nende eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist väljastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?