Upphovsrätt

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vi följer lokal upphovsrättslagstiftning och skyddar upphovsrättsinnehavares rättigheter. Därför tillåter vi inte att annonser använder upphovsrättsskyddat innehåll utan tillstånd. Om du har lagenligt tillstånd att använda upphovsrättsskyddat innehåll ska du ansöka om certifiering för att annonsera. Om du ser otillåtet innehåll kan du skicka in ett upphovsrättsrelaterat klagomål.

Här följer några exempel på vad du ska undvika i annonserna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Upphovsrättsskyddat innehåll

Obehöriga webbplatser eller programvara som registrerar, kopierar eller ger tillgång till upphovsrättsskyddat material

Exempel: Webbplatser, programvara eller verktygsfält som möjliggör obehörig streaming, delning, kopiering eller hämtning av ljudguider, e-böcker, anime, spel, filmer, mp3-ringsignaler, musik, programvara, tv-program, verk av oberoende artister, skivbolag eller andra innehållsproducenter

Webbplatser eller appar som underlättar otillåten offline-spridning av upphovsrättsskyddat innehåll

Exempel: Webbplatser som distribuerar otillåtna fysiska exemplar av upphovsrättsskyddade CD-skivor, DVD-skivor eller programvara

Programvara, webbplatser eller verktyg som tar bort DRM-teknik (digital rights management) från upphovsrättsskyddat material eller på annat sätt kringgår upphovsrätten (oavsett om den avsedda användningen är legitim eller inte)

Exempel: Produkter eller tjänster (t.ex. Blu-ray- eller DVD-brännare och konverterare) som ger tillgång till upphovsrättsskyddat material genom att ta bort eller kringgå DRM-teknik för ljud, video, e-böcker, eller programvara

Felsökningsverktyg: upphovsrättsskyddat innehåll
  1. Skicka in dokumentation om upphovsrätten till oss. Om du anser att du har rätt att marknadsföra upphovsrättsskyddat innehåll måste du fylla i en ansökan om att certifieras. Vi granskar den och ger dig besked om huruvida dina annonser kan köras.
  2. Ta bort upphovsrättsskyddat innehåll från annonsens destination. Om du inte kan ändra annonsens destination måste du lägga in en ny destination i annonsen som följer denna policy.
  3. Redigera annonsen. Ta bort allt upphovsrättsskyddat innehåll. Om annonsen redan följer policyn men du har ändrat dess destination måste du ändra något i annonsen och spara den. Då skickas annonsen och dess destination in för förnyad granskning.

    Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons. Annars kan ditt konto stängas av i framtiden på grund av att du har för många avvisade annonser.

DMCA-anmälan

Om Google tar emot en DMCA-anmälan angående innehållet i en annons eller en annons målsida kan annonsen underkännas.

Så fungerar en DMCA-anmälan

Vad är DMCA?

DMCA är lagen Digital Millennium Copyright Act, en amerikansk upphovsrättslag som gäller från oktober 1998. Läs mer om DMCA på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Vad är DMCA-meddelanden?

DMCA-meddelanden är upphovsrättsinnehavares rapporter om överträdelser av upphovsrätten i enlighet med DMCA:s riktlinjer för tillkännagivanden och avstängning. Google har som policy att vidta åtgärder vid sådana rapporter om överträdelser av upphovsrätten.

Vem kan skicka in ett DMCA-meddelande?

Endast upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad representant kan skicka in ett DMCA-meddelande om överträdelse.

Hur ser DMCA-meddelandet ut?

Se ett exempel på ett DMCA-meddelande .

Kan jag skicka in mina annonser på nytt om de har avvisats på grund av överträdelser av DMCA?

För att kunna skicka in dina annonser på nytt för godkännande måste du skicka in en överklagan som uppfyller alla krav från DMCA. Fyll i så fall i vårt formulär för DMCA-överklagan .

Observera att du kan bli ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) om du på felaktiga grunder motsätter dig att material eller aktiviteter gör intrång i andras upphovsrätt. Om du inte är säker på om materialet gör intrång i andras upphovsrätt föreslår vi att du först kontaktar en advokat. Om du skickar in dina annonser igen utan att fylla i en giltig DMCA-överklagan kan ditt konto komma att avslutas pga. överträdelse av policyn.

Kommer Google att avvisa mina annonser om rättsliga åtgärder rörande upphovsrätten är att vänta?

Om du skickar in en giltig DMCA-överklagan men personen som hävdar upphovsrätt till innehållet påbörjar en rättslig process mot dig kommer Google inte att godkänna dina annonser förrän ett rättsligt avgörande till din fördel har tillkännagivits.


Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false