Opphavsrett

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi overholder lokal lovgivning for eiendomsrett og beskytter rettighetshavernes rettigheter. Derfor tillater vi ikke annonser der opphavsrettsbeskyttet innhold brukes uten tillatelse. Hvis du har juridisk tillatelse til å bruke opphavsrettsbeskyttet innhold, kan du søke om sertifisering for å annonsere. Hvis du oppdager uautorisert innhold, ber vi deg om å rapportere dette.

Nedenfor ser du eksempler på ting du bør unngå i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Opphavsrettsbeskyttet innhold

Dette bildet viser Google Ads-retningslinjene for opphavsrettsbeskyttet innhold.

Uautoriserte nettsteder eller programvare som tar opp, kopierer eller gir tilgang til opphavsrettsbeskyttet innhold

Eksempler: nettsteder, programvare eller verktøy som muliggjør strømming, deling, kopiering eller nedlasting av lydveiledninger, e-bøker, anime, spill, filmer, MP3-ringelyder, musikk, programvare, TV-programmer, verker av uavhengige artister, plateselskaper eller andre innholdsprodusenter

Nettsteder eller apper der det legges til rette for distribusjon av opphavsrettsbeskyttet innhold utenfor nettet

Eksempler: nettsteder som distribuerer uautoriserte fysiske kopier av opphavsrettsbeskyttede CD-er, DVD-er eller programvare

Programvare, nettsteder eller verktøy som fjerner DRM-teknologi (Digital Rights Management) fra opphavsrettsbeskyttet materiale eller på annen måte omgår opphavsretten (uavhengig av om den tiltenkte bruken er lovlig eller ikke)

Eksempler: Produkter eller tjenester (f.eks. for kopiering, brenning og konvertering av Blu-ray- eller DVD-plater) som gir tilgang til opphavsrettsbeskyttet innhold ved å fjerne eller omgå DRM-teknologien for lyd, video, e-bøker eller programvare

Feilsøkingsprogram for problemer knyttet til opphavsrettsbeskyttet innhold
  1. Send oss dokumentasjonen din på opphavsrett. Hvis du mener at du har juridisk fullmakt til å annonsere for opphavsrettsbeskyttet innhold, kan du søke om å bli sertifisert. Vi gjennomgår søknaden og gir deg beskjed om vi kan kjøre annonsene dine.
  2. Fjern opphavsrettsbeskyttet innhold fra annonsens destinasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
  3. Endre annonsen. Fjern alt opphavsrettsbeskyttet innhold. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til gjennomgang.

    De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

DMCA-klage

Hvis Google mottar en DMCA-klage som gjelder innholdet i en annonse eller på nettstedet annonsen leder til, kan det hende at annonsen mister statusen som godkjent.

Slik fungerer DMCA-klager

Hva er DMCA?

DMCA står for Digital Millennium Copyright Act, som er en amerikansk opphavsrettslov vedtatt i oktober 1998. Finn ut mer om DMCA på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

Hva er DMCA-varsler?

DMCA-varsler er påstander om brudd på opphavsretten som opphavsrettsinnehavere fremsetter i henhold til kravene i DMCA-prosedyrene for varsling og nedstenging. Google skal ifølge retningslinjene våre reagere på slike påstander om brudd på opphavsretten.

Hvem kan fremsette et DMCA-varsel?

Bare opphavsrettsinnehaveren eller en autorisert representant kan fremsette et DMCA-varsel om brudd på opphavsretten.

Hvordan ser et DMCA-varsel ut?

Her ser du et eksempel på et DMCA-varsel.

Hvis annonsene mine ikke har blitt godkjent på grunn av DMCA-brudd, kan de da sendes inn på nytt?

Hvis du vil sende inn annonsene dine til ny godkjenning, må du fremsette en innsigelse som oppfyller alle DMCA-kravene. Hvis du vil fremsette en innsigelse, må du fylle ut skjemaet for DMCA-innsigelse.

Vær oppmerksom på at du kan være erstatningsansvarlig (innbefattet kostnader og advokatsalærer) hvis du fremsetter en vesentlig feilaktig påstand om at materialet eller aktiviteten ikke er i strid med andres opphavsrett. Hvis du er usikker på om et bestemt materiale er i strid med andres opphavsrett, anbefaler vi at du først kontakter en advokat. Hvis du sender inn annonser på nytt uten å fremsette en gyldig DMCA-innsigelse, kan kontoen din bli avsluttet på grunn av brudd på retningslinjene om gjentatte overtredelser.

Underkjenner Google annonsene mine hvis det pågår en rettslig behandling av opphavsretten?

Hvis du sender inn en gyldig DMCA-innsigelse, men personen som hevder å ha opphavsrett til det aktuelle innholdet, tar rettslige skritt mot deg, godkjenner ikke Google annonsene dine igjen før det foreligger en rettskjennelse i din favør.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067