Hỗ trợ thực hiện hành vi không trung thực

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Chúng tôi coi trọng sự trung thực và công bằng, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ được thiết kế để cho phép hành vi không trung thực.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Cho phép hành vi không trung thực

Chúng tôi không cho phép:

Các sản phẩm hoặc dịch vụ trợ giúp người dùng lừa dối những người dùng khác

Ví dụ (không đầy đủ): Hành vi tạo tài liệu giả mạo hoặc trái phép như hộ chiếu hoặc bằng cấp; hành vi bán các con số (ví dụ: "số bảo mật tín dụng") bắt chước định dạng của số thẻ căn cước; các dịch vụ môi giới giúp khách hàng được phép sử dụng hạn mức tín dụng của công ty cung cấp dịch vụ; các hành vi trợ giúp để vượt qua các xét nghiệm ma túy; các dịch vụ viết bài thuê hoặc làm bài kiểm tra hộ; hành vi bán hoạt động người dùng giả mạo dưới hình thức lượt nhấp không hợp lệ, bài đánh giá hoặc lời chứng thực trên mạng xã hội

Các sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép người dùng có được quyền truy cập trái phép (hoặc thực hiện các thay đổi trái phép) vào hệ thống, thiết bị hoặc tài sản

Ví dụ (không đầy đủ)​: Dịch vụ lấy cắp dữ liệu máy tính, lấy cắp cab, thiết bị gây nhiễu ra đa, thay đổi tín hiệu giao thông, nghe trộm điện thoại hoặc điện tín

Các sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép người dùng theo dõi hoặc giám sát người khác hoặc hoạt động của người đó một cách trái phép

Ví dụ (chưa đầy đủ): Phần mềm gián điệp và công nghệ dùng để giám sát người phối ngẫu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm gián điệp/phần mềm độc hại cho phép người dùng giám sát tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại hoặc lịch sử duyệt web; Thiết bị theo dõi Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) được tiếp thị là có chức năng thu thập thông tin bí mật hoặc theo dõi ai đó mà không có sự đồng ý của họ; quảng cáo về thiết bị giám sát (ví dụ: camera, máy ghi âm, camera hành trình, camera ngụy trang) với mục đích rõ ràng là thu thập thông tin một cách bí mật

Điều này không bao gồm (a) các dịch vụ điều tra tư nhân hoặc (b) các sản phẩm/dịch vụ được thiết kế để giúp cha mẹ theo dõi hoặc giám sát con cái thuộc độ tuổi vị thành niên của họ.

Nếu vi phạm chính sách này thì bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết bằng cách: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?