Cho phép hành vi không trung thực

Chúng tôi coi trọng sự trung thực và công bằng, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ được thiết kế để cho phép hành vi không trung thực.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Cho phép hành vi không trung thực

Các sản phẩm hoặc dịch vụ trợ giúp người dùng lừa dối những người dùng khác

Ví dụ: Hành vi tạo tài liệu giả mạo hoặc trái phép như hộ chiếu hoặc bằng cấp; hành vi bán số liệu (ví dụ: "số bảo mật tín dụng") bắt chước định dạng của số thẻ căn cước; các dịch vụ môi giới trong đó bao gồm cả khách hàng là người dùng được ủy quyền ở các hạn mức tín dụng; các hành vi trợ giúp để vượt qua các xét nghiệm ma túy; các dịch vụ viết bài thuê hoặc làm bài kiểm tra hộ; hành vi bán hoạt động người dùng giả mạo dưới hình thức lượt nhấp không hợp lệ, bài đánh giá hoặc lời chứng thực trên mạng xã hội

Các sản phẩm hoặc dịch vụ cho phép người dùng có được quyền truy cập trái phép (hoặc thực hiện các thay đổi trái phép) vào hệ thống, thiết bị hoặc tài sản

Ví dụ: Dịch vụ lấy cắp dữ liệu máy tính, lấy cắp cab, thiết bị gây nhiễu ra đa, thay đổi tín hiệu giao thông, nghe trộm điện thoại hoặc điện tín

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?