Uygunsuz içerik

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Display & Video 360 kullanıcılarının bu Google Ads politikasına uyması gerekir. Ek kısıtlamalar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret edin.

Rusya'da reklamları kısa süre önce askıya almamız kapsamında, Rusya'da bulunan reklamverenlerin dünya genelindeki Google mülkleri ve ağlarına vereceği reklamlar da askıya alınacaktır.
Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle, Google reklamlarının Rusya'da bulunan kullanıcılara yayınlanması geçici olarak askıya alınacaktır.

Kendi dilinizdeki altyazıları görmek için YouTube altyazılarını açın. Video oynatıcının en alt kısmındaki ayarlar simgesini YouTube ayarları simgesinin resmi seçtikten sonra "Altyazılar"ı ve dilinizi seçin.


Çeşitliliğe değer verir, başkalarına saygı duyar ve kullanıcıları rencide etmemeye titizlikle özen gösteririz. Bu nedenle, şok edici içerik gösteren ya da nefret, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya şiddet tanıtımı yapan reklamlara veya hedeflere izin vermeyiz.

Aşağıda, reklamlarınızda kaçınmanız gereken hususlara dair bazı örnekler verilmiştir. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Irk veya etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle bağlantılı başka nitelikler temelinde bireylere ya da gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren veya birey ya da grupları küçük düşürücü içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Nefreti teşvik eden grupların veya bu gruplarla ilgili ürünlerin tanıtımını yapan içerik; başkalarını belirli bir kişi ya da grubun insan vasıfları taşımadığına, ikinci sınıf varlık olduğuna ya da nefret odağı olmayı hak ettiğine inanmaya teşvik eden içerik

kırmızı x işareti Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık anlamına gelen içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Bir kişiyi istismar veya tacizin hedefi haline getiren içerik; trajik bir olayın yaşanmadığını veya mağdurların ya da ailelerinin aktör veya olayı örtbas etmede suç ortağı olduklarını öne süren içerik; finansal dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığını, zararlı doğrudan iletişimi veya tacizi teşvik edecek şekilde kimliği tanımlayabilecek bilgileri paylaşan içerik

kırmızı x işareti Kendine ya da başkalarına fiziksel veya zihinsel zarar vermeye yönelik tehditkar ya da bu tür bir zarar vermeyi savunan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): İntihar, anoreksi veya herhangi bir şekilde kendine zarar vermeyi savunan; bir kişiyi kendisine gerçek hayatta zarar vermekle tehdit eden ya da başka bir kişiye yönelik saldırıları özendiren; başkalarına karşı şiddete teşvik eden, bu tür şiddeti yücelten veya hoş gören; terörist gruplar ya da uluslararası uyuşturucu ticareti yapan kuruluşlar tarafından veya onları desteklemek için oluşturulan; yandaş toplamak dahil olmak üzere terör faaliyetlerini özendiren; uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan ya da terörist kuruluşların saldırılarını öven içerikler

kırmızı x işareti Başkalarını sömürmeyi amaçlayan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Gasp, şantaj, başlık parası teklif etme veya başlık parası almayı teşvik etme, çıkar amaçlı içerik kaldırma

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Müstehcen içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

Cinsel eylemlerin açıkça gösterildiği tahrik amaçlı metin, resim, ses veya videolar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Açık pornografi; genital, anal ve oral seks gibi cinsel eylemler; mastürbasyon; pornografik çizgi film veya hentai

Reşit olmayanları konu alan veya rıza dışında gerçekleşen ya da yasa dışı nitelikteki diğer cinsel temalar (simülasyon veya gerçek)

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Tecavüz, ensest ilişki, hayvanlarla cinsel ilişki, ölülerle cinsel ilişki, genç kız veya ergen temalı pornografi, reşit olmayanlar için arkadaşlık hizmetleri

Bu politikayla ilgili ihlalleri çok ciddiye alıyor ve ağır ihlaller olarak nitelendiriyoruz. Google Ads politikalarının ağır ihlali, yasalara aykırı olacak veya kullanıcılarımıza önemli ölçüde zarar verecek kadar ciddi bir ihlaldir. Bir reklamveren veya hedefin bu politikayı ihlal edip etmediğine karar verirken reklamınız, web siteniz, hesaplarınız ve üçüncü taraf kaynaklar dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara ait bilgileri inceleyebiliriz.  Bu politikanın ihlal edildiğini tespit edersek bu tespitin ardından Google Ads hesaplarınız önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınır ve platformumuzda yeniden reklam yayınlamanıza izin verilmez. Bir hata olduğuna ve politikamızı ihlal etmediğinize inanıyorsanız itiraz formu göndererek nedenini açıklayın. Hesaplar yalnızca ikna edici şartlar ve inandırıcı bir neden olması durumunda yeniden etkinleştirilir. Dolayısıyla zaman ayırarak ayrıntılı, tutarlı ve doğru bilgiler iletmeniz önemlidir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücret karşılığında cinsel eylemler

Aşağıdakilere izin verilmez:

 kırmızı x işareti Bedel karşılığında cinsel hizmet sağlama olarak yorumlanabilecek içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Fuhuş; arkadaşlık ve eskort hizmetleri; erotik masaj ve benzer hizmetler; sarılma siteleri; bir katılımcının diğer katılımcıya para, hediye, finansal destek, mentorluk veya diğer avantajlar sağladığı, ücret karşılığı buluşmalar ya da cinsel amaçlı ayarlamalar (ör. menfaat karşılığı ilişki)

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

İçinde çocukların bulunduğu cinsel içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Reşit olmayanların cinsel istismarını tanıtan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): İçinde çocukların bulunduğu cinsel içeriğin açık tasviri veya diğer içerikler

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Anlaşmalı (mail-order) evlilik

Aşağıdakilere izin verilmez:

 kırmızı x işareti Yabancılarla evlilik hakkında tanıtım yapan içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Anlaşmalı (mail-order) evlilik, uluslararası evlilik olanağı sağlayan aracılar, romantizm turları

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Aile içeriklerinde yetişkin temaları

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Aile kitlesi için uygun gibi görünse de cinselliğe, şiddete, argo dile veya çocukların ya da çocuklara yönelik popüler karakterlerin genel kitleye uygun olmayan tasvirlerine yer veren içerik

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Şok edici içerik

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Şiddet içerikli dil, korkunç veya tiksindirici görüntüler, sansürlenmemiş fiziksel yaralanma görüntüleri ya da anlatımları içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Olay yeri veya kaza fotoğrafları, idam/infaz videoları

kırmızı x işareti Vücut sıvıları veya dışkının yersiz bir şekilde gösterilmesini içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Kan, bağırsak, cinsel sıvılar, insan veya hayvan dışkısı

kırmızı x işareti Müstehcen veya küfürlü dil içeren tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Küfür veya küfürlü sözler, ırk veya cinsellikle ilgili hakaretler, küfürlü dillerin varyasyonları ve yazım hataları

Not: Ürününüzün, web sitenizin veya uygulamanızın resmi adı küfürlü dil içeriyorsa inceleme isteyin ve adla ilgili ayrıntıları sağlayın. 

kırmızı x işareti Şok edici veya korkutucu tanıtımlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Tehlikede olabileceğinizi, bir hastalık kapabileceğinizi veya komplo kurbanı olabileceğinizi ifade eden tanıtımlar

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Hassas olaylar

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Toplumsal acil durumlar, doğal afetler, kamu sağlığı sorunları, terörizm ve ilgili faaliyetler, çatışma ya da toplu şiddet gibi önemli ölçüde toplumsal, kültürel veya siyasi etki yaratan hassas olaylardan kâr elde etme ya da bu tür olayları istismar etme olasılığı olan reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Kullanıcılar için görülebilir hiçbir yararı olmaksızın, trajik bir olaydan kâr sağlama; hayati önem taşıyan malzemelere erişimi engelleyecek/kısıtlayacak şekilde fahiş fiyat uygulama veya fiyatları yapay olarak yükseltme; hassas bir olay sırasında ürün veya hizmetlerin talebi karşılamayacak düzeyde satışı; daha fazla trafik elde etmek için hassas olaylarla alakalı anahtar kelimeler kullanma

kırmızı x işareti Hassas bir olayda yaşadıkları durumdan ötürü mağdurların sorumlu olduğunu iddia eden veya benzer şekilde mağduru suçlayan reklamlar; hassas bir olayın mağdurlarının yardım veya desteği hak etmediğini iddia eden reklamlar

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Belirli ülkelerden mağdurların küresel bir halk sağlığı krizinden sorumlu olduğunu veya bu krizi hak ettiğini iddia eden reklamlar

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle; bu savaştan çıkar sağlayan, savaşı önemsiz gösteren veya hoş gören içeriklere sahip olan reklamları askıya alacağız.

Rusya'da reklamları kısa süre önce askıya almamız kapsamında, Rusya'da bulunan reklamverenlerin dünya genelindeki Google mülkleri ve ağlarına vereceği reklamlar da askıya alınacaktır.
Sürmekte olan hassas olaylar (Ukrayna'daki savaş) nedeniyle, Rusya Federasyonu'nun devlet destekli medya kuruluşlarınca yayınlanan veya bu kuruluşlar için yayınlanan reklamları askıya alıyoruz.
 

Hayvanlara eziyet

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Hayvanlara karşı işkence veya nedensiz şiddetin tanıtımını yapan içerik

Örnek (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Horoz veya köpek dövüşü gibi, hayvanlara eğlence amaçlı eziyeti tanıtmak

kırmızı x işareti Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan veya nesli tükenmiş türlerden elde edilen ürünlerin ticareti veya satışı olarak değerlendirilebilecek içerik

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir): Kaplan, köpekbalığı yüzgeci, fil dişi, kaplan derisi, gergedan boynuzu, yunus yağı satışı

Aşağıdaki politikaların ihlal edilmesi, önceden uyarı yapılmadan hesabın hemen askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi
Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Saldırıya uğramış siyasi materyaller

Aşağıdakilere izin verilmez:

kırmızı x işareti Google'ın seçim reklamları politikaları kapsamındaki siyasi kuruluşlarla ilgili saldırıya uğramış materyallere erişimi doğrudan kolaylaştıran veya bunun tanıtımını yapan reklamlar. Bu, bir üçüncü tarafça dağıtılmış olsa bile, bir bilgisayara, bilgisayar ağına veya kişisel elektronik cihaza yetkisiz müdahale veya bunlara erişim yoluyla elde edilmiş tüm korunan materyaller için geçerlidir.

Örnekler (Listede olası her duruma yer verilmemiştir.): Saldırıya uğramış içeriğe erişimin reklamını yapmak ("Sızdırılan tüm e-postaları hemen şimdi görün!", "Başkanın metin mesajları ele geçirildi! Bunlara hemen şimdi ulaşın!"); saldırıya uğramış içeriğe bağlantı oluşturmak ("Başkanın kampanyasına ait ele geçirilen belgeler veritabanımızı görüntüleyin", "Yabancı ajanlar Başkanın bilgisayarına sızdı, gerçek belgelere göz atın.")

Reklamın veya açılış sayfasının saldırıya uğramış siyasi materyallere doğrudan erişim sağlamıyor ya da bunu kolaylaştırmıyor olması koşuluyla, söz konusu materyallerle ilgili tartışma ve yorumlara izin verildiğini unutmayın.

Bu politikanın ihlal edilmesi, hesabın önceden uyarı yapılmaksızın askıya alınmasına neden olmaz. Hesabınız askıya alınmadan en az 7 gün önce uyarı gönderilir. Askıya alınan hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Onaylanmayan bir reklam veya öğenin nasıl düzeltileceğini öğrenin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
695115156120765332
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73067