Ongepaste content

We hechten veel waarde aan diversiteit en respect voor anderen en streven ernaar gebruikers niet te beledigen. Daarom staan we geen advertenties of bestemmingen toe die schokkende content weergeven of haat, onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld promoten.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van zaken die u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Schendingen van het onderstaande beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Gevaarlijke of denigrerende content

Het volgende is niet toegestaan:

Content die aanzet tot haat jegens of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat is gekoppeld aan systematische discriminatie of marginalisering

Voorbeelden (geen volledige lijst): content die haatgroepen of producten van haatgroepen promoot; content die anderen aanmoedigt om te geloven dat een persoon of groep onmenselijk of minderwaardig is, of dient te worden gehaat

Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst

Voorbeelden (geen volledige lijst): content die iemand tot doelwit van misbruik of pesten maakt; content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families acteurs zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis

Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen

Voorbeelden (geen volledige lijst): content die aanzet tot zelfmoord, anorexia of een andere vorm van zelfbeschadiging; content die schadelijke gezondheids- of medische claims of praktijken verdedigt of promoot; content waarin wordt gedreigd om iemand fysiek letsel toe te brengen of waarin wordt opgeroepen tot een aanval op een ander; content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of gedoogt; content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groepen of internationale organisaties voor drugshandel; content die terroristische daden promoot (waaronder rekrutering) of waarin aanslagen door terreurorganisaties of internationale organisaties voor drugshandel worden verheerlijkt

Content die is bedoeld om anderen uit te buiten

Voorbeelden (geen volledige lijst): afpersing; chantage; verzoeken om of promotie van bruidsschatten

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Schokkende content

Het volgende is niet toegestaan:

Promoties die gewelddadige taal, gruwelijk of weerzinwekkend beeldmateriaal of onthullende afbeeldingen of beschrijvingen van fysiek trauma bevatten

Voorbeelden (geen volledige lijst): foto's van een plaats delict of ongeval, executievideo's

Promoties van provocerende afbeeldingen van lichaamsvloeistoffen of uitwerpselen

Voorbeelden (geen volledige lijst): bloed, ingewanden, gestold bloed, seksuele vloeistoffen, menselijk of dierlijk afval

Promoties die obsceen of grof taalgebruik bevatten

Voorbeelden (geen volledige lijst): scheldwoorden, beledigingen met betrekking tot ras of seksualiteit, varianten en spelfouten van grof taalgebruik

Opmerking: Als de officiële naam van uw product, website of app grof taalgebruik bevat, vraagt u een beoordeling aan en verstrekt u gegevens met betrekking tot de naam.

Promoties die waarschijnlijk choqueren of angst aanjagen

Voorbeelden (geen volledige lijst): promoties waarin de suggestie wordt gewekt dat u gevaar loopt, dat u bent besmet met een ziekte of dat u het slachtoffer van een samenzwering bent

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Gevoelige gebeurtenissen

Het volgende is niet toegestaan:

Content die mogelijk inspeelt op of van weinig gevoeligheid getuigt jegens natuurrampen, oorlogen, sterfgevallen, noodsituaties voor de volksgezondheid of andere tragische gebeurtenissen

Voorbeelden (geen volledige lijst): voordeel halen uit een tragische gebeurtenis zonder aanwijsbaar voordeel voor gebruikers; prijzen opdrijven of kunstmatig verhogen waardoor de toegang tot essentiële benodigdheden onmogelijk wordt gemaakt of wordt beperkt; verkopen van producten of services (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen) die mogelijk onvoldoende zijn voor de vraag tijdens een gevoelige gebeurtenis; zoekwoorden gebruiken die zijn gerelateerd aan een gevoelige gebeurtenis, om zo extra verkeer te genereren

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Actueel om 21:16 uur UTC op 20 maart 2020

De situatie rond het coronavirus (COVID-19) verandert dagelijks. Google houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en doet er alles aan om een veilig advertentie-ecosysteem te handhaven.

Ga naar het Helpcentrum van Google Ads voor de meest recente updates in ons beleid voor gevoelige gebeurtenissen.

Dierenmishandeling

Het volgende is niet toegestaan:

Content die mishandeling of zinloos geweld jegens dieren promoot

Voorbeeld (geen volledige lijst): het promoten van dierenmishandeling voor amusementsdoeleinden, zoals hanen- of hondengevechten

Content die kan worden geïnterpreteerd als het verhandelen of verkopen van producten die zijn gemaakt van bedreigde of uitgestorven diersoorten

Voorbeelden (geen volledige lijst): de verkoop van tijgers, haaienvinnen, ivoor van olifanten, tijgerhuiden, hoornen van neushoorns of dolfijnenolie

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?