Ongepaste content

We hechten veel waarde aan diversiteit en respect voor anderen en streven ernaar gebruikers niet te beledigen. Daarom staan we geen advertenties of bestemmingen toe die schokkende content weergeven of haat, onverdraagzaamheid, discriminatie of geweld promoten.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wat u moet vermijden in uw advertenties. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Gevaarlijke of denigrerende content

Het volgende is niet toegestaan:

Content die aanzet tot haat of discriminatie van, of kleinerend is voor een individu of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering

Voorbeelden: Content die haatgroepen of producten van haatgroepen promoot. Content die anderen aanmoedigt om te geloven dat een persoon of groep onmenselijk of minderwaardig is, of dient te worden gehaat.

Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst

Voorbeelden: Content die iemand tot doelwit van misbruik of pesten maakt; content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families acteurs zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis.

Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen

Voorbeelden: Content die aanzet tot zelfmoord, anorexia of een andere vorm van zelfbeschadiging. Content die schadelijke gezondheids- of medische claims of praktijken verdedigt of promoot. Content waarin wordt gedreigd om iemand fysiek letsel toe te brengen of waarin wordt opgeroepen tot een aanval op een ander. Content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of gedoogt. Content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groepen of internationale organisaties voor drugshandel. Content die terroristische daden promoot (waaronder rekrutering) of waarin terroristische aanslagen door terreurorganisaties of internationale organisaties voor drugshandel worden gevierd.

Content die is bedoeld om anderen uit te buiten

Voorbeelden: Afpersing; chantage; verzoeken om of promotie van bruidsschatten.

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Schokkende content

Het volgende is niet toegestaan:

Promoties die gewelddadige taal, gruwelijk of weerzinwekkend beeldmateriaal of onthullende afbeeldingen of beschrijvingen van fysiek trauma bevatten

Voorbeelden: foto's van een plaats delict of ongeluk, executievideo's

Promoties van provocerende afbeeldingen van lichaamsvloeistoffen of uitwerpselen

Voorbeelden: bloed, ingewanden, gestold bloed, seksuele vloeistoffen, menselijke of dierlijke uitwerpselen

Promoties die obscene of godslasterlijke taal bevatten

Voorbeelden: scheldwoorden, beledigingen gerelateerd aan ras of seksualiteit, varianten en foutieve spelling van godslasterlijke taal

Opmerking: Als de officiële naam van uw product, website of app godslasterlijke taal bevat, vraagt u een beoordeling aan en verstrekt u gegevens met betrekking tot de naam. Denk na over de doelgroep voor uw campagnes en stel uw zoekwoorden zo samen dat ze aansluiten bij de bedoeling die gebruikers waarschijnlijk hebben wanneer ze zoeken.

Promoties die waarschijnlijk choqueren of angst aanjagen

Voorbeelden: promoties die suggereren dat u gevaar loopt, dat u bent geïnfecteerd met een ziekte of het slachtoffer van een samenzwering bent

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Gevoelige gebeurtenissen

Het volgende is niet toegestaan:

Inhoud die kan worden beschouwd munt te slaan uit of die weinig gevoeligheid getuigt jegens een natuurramp, oorlog, de dood of een andere tragische gebeurtenis

Voorbeelden: voordeel halen uit een tragische gebeurtenis zonder aanwijsbaar voordeel voor de slachtoffers

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Dierenmishandeling

Het volgende is niet toegestaan:

Content die mishandeling of zinloos geweld jegens dieren promoot

Voorbeelden: het promoten van dierenmishandeling voor amusementsdoeleinden, zoals hanen- of hondengevechten

Content die kan worden geïnterpreteerd als het verhandelen of verkopen van producten die zijn gemaakt van bedreigde of uitgestorven diersoorten

Voorbeelden: de verkoop van tijgers, haaienvinnen, ivoor van olifanten, tijgervel, hoorn van neushoorns, dolfijnenolie

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?