Nội dung chính trị

Chúng tôi hỗ trợ quảng cáo có trách nhiệm về nội dung chính trị và yêu cầu tất cả các quảng cáo và trang đích về nội dung chính trị đều phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý của địa phương, bao gồm cả luật về chiến dịch và bầu cử cũng như “thời gian im lặng" bắt buộc của cuộc bầu cử, đối với mọi khu vực địa lý mà quảng cáo nhắm mục tiêu. Nội dung chính trị bao gồm các quảng cáo cho tổ chức chính trị, đảng phái chính trị, quan điểm ủng hộ vấn đề chính trị hoặc hoạt động gây quỹ, cũng như cá nhân ứng viên và chính trị gia.

Nếu bạn không tuân thủ chính sách về nội dung chính trị của chúng tôi, thì thông tin về tài khoản và quảng cáo về nội dung chính trị của bạn có thể bị tiết lộ công khai hoặc cung cấp cho các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý có liên quan.

Quảng cáo bầu cử

Chúng tôi cho phép chạy quảng cáo bầu cử ở một số quốc gia nhất định, nhưng kèm theo một số quy định hạn chế. Hãy xem mục bên dưới để biết định nghĩa về quảng cáo bầu cử ở mỗi quốc gia hoặc khu vực và các yêu cầu áp dụng đối với nhà quảng cáo.

Tùy chọn nhắm mục tiêu bị hạn chế cho quảng cáo bầu cử

Chỉ có thể sử dụng các tiêu chí sau để nhắm mục tiêu quảng cáo bầu cử:

Vị trí địa lý (trừ bán kính xung quanh một vị trí)

Độ tuổi, giới tính

Các tùy chọn nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh như: vị trí đặt quảng cáo, chủ đề, từ khóa đối với trang web, ứng dụng, trang và video

Không được phép sử dụng tất cả các loại nhắm mục tiêu khác trong quảng cáo bầu cử. Điều này bao gồm tất cả các Sản phẩm Nhắm mục tiêu theo đối tượng, Tiếp thị lại, Đối sánh khách hàng, Nhắm mục tiêu theo bán kính và Đối tượng của bên thứ ba, chẳng hạn như danh sách đã tải lên.

Quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu

 

Ở Liên minh Châu Âu (EU), quảng cáo bầu cử bao gồm các quảng cáo về:

 • đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm do bầu cử hoặc ứng viên tranh cử vào Nghị viện Châu Âu;
 • đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên tranh cử một chức vụ cấp quốc gia được bầu cử tại một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu. Ví dụ bao gồm nghị sĩ quốc hội và tổng thống được bầu trực tiếp
 • cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, nhóm chiến dịch trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hay cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của bang hoặc tỉnh

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các cuộc trưng cầu dân ý, đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm do bầu cử.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu phải đáp ứng.


Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo để đủ điều kiện chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu

Được phép nhưng có giới hạnQuảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể chạy khi nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký xác minh.

Trình khắc phục sự cố
 1. Quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu chỉ có thể chạy ở Liên minh Châu Âu. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu của bạn chỉ chạy ở Liên minh Châu Âu và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh

 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.

Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh

Ở Vương quốc Anh, quảng cáo bầu cử bao gồm các quảng cáo về:

 • đảng phái chính trị, chính trị gia đương nhiệm do bầu cử hoặc ứng viên tranh cử vào Nghị viện Vương quốc Anh
 • cuộc trưng cầu dân ý để bỏ phiếu, nhóm chiến dịch trưng cầu dân ý hoặc lời kêu gọi bỏ phiếu liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý quốc gia hay cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền của khu vực

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về các sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức về các cuộc trưng cầu dân ý, đảng phái chính trị, ứng viên hoặc chính trị gia đương nhiệm do bầu cử.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh phải đáp ứng.

Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký xác minh

Trình khắc phục sự cố
 1. Quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh chỉ có thể chạy ở Vương quốc Anh. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh của bạn chỉ chạy ở Vương quốc Anh và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Vương quốc Anh. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để chỉnh sửa hoặc yêu cầu xem xét lại quảng cáo. Khi đó, bạn cũng sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.

Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ

 

Ở Ấn Độ, quảng cáo bầu cử là quảng cáo về một đảng phái chính trị, ứng viên chính trị hoặc thành viên đương nhiệm của Lok Sabha/Vidhan Sabha hoặc mọi quảng cáo của một đảng phái chính trị, ứng viên chính trị hay thành viên đương nhiệm của Lok Sabha/Vidhan Sabha.

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo do các pháp nhân phi chính trị chạy để quảng bá hàng hóa có nội dung chính trị như áo phông hay quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức mà họ đưa về các đảng phái chính trị, chiến dịch bầu cử Lok Sabha/Vidhan Sabha, ứng viên hoặc các thành viên đương nhiệm của Lok Sabha/Vidhan Sabha.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ phải đáp ứng.

Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo để đủ điều kiện chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ
Được phép nhưng có giới hạnQuảng cáo bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh. Các nhà quảng cáo chưa xác minh phải thực hiện quy trình xác minh trước khi chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ. 
Yêu cầu về giấy chứng nhận đối với quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ

Được phép nhưng có giới hạnNhững nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ phải gửi giấy chứng nhận hợp lệ do Ủy ban bầu cử Ấn Độ (ECI) hoặc một tổ chức được ECI ủy quyền cấp đối với từng quảng cáo.

Lưu ý: Nhà quảng cáo phải được Google xác minh trước khi gửi giấy chứng nhận này cho mỗi quảng cáo.
 

Nếu bạn đã được Google xác minh, hãy gửi giấy chứng nhận cho quảng cáo bầu cử của mình tại đây

Trình khắc phục sự cố
 1. Quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ chỉ có thể chạy ở Ấn Độ. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Ấn Độ của bạn chỉ chạy ở Ấn Độ. Ngoài ra, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã được Google xác minh và bạn đã gửi giấy chứng nhận cho mỗi quảng cáo bầu cử mà bạn muốn chạy. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh.

 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh hoặc không có giấy chứng nhận, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.

Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ

Tại Hoa Kỳ, quảng cáo bầu cử bao gồm các quảng cáo về:

 • Một chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho một chức vụ liên bang được bầu, bao gồm các chức vụ liên bang như Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Hoa Kỳ, các ứng viên cho Hạ viện hoặc Thượng viện Hoa Kỳ
 • Một chính trị gia đương nhiệm hoặc ứng viên cho một chức vụ được bầu ở cấp tiểu bang, chẳng hạn như Thống đốc, Tổng thư ký tiểu bang hoặc thành viên của cơ quan lập pháp tiểu bang
 • Một đảng chính trị cấp liên bang hoặc tiểu bang
 • Một dự luật, kiến nghị hoặc đề xuất cần bỏ phiếu ở cấp tiểu bang

Xin lưu ý rằng quảng cáo bầu cử không bao gồm quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ, kể cả hàng hóa quảng cáo có nội dung chính trị như áo phông hoặc quảng cáo của các tổ chức đưa tin nhằm quảng bá tin tức mà họ đưa về các chiến dịch bầu cử của liên bang, ứng viên hoặc chính trị gia liên bang được bầu cử đương nhiệm.

Dưới đây là những yêu cầu mà nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử của liên bang ở Hoa Kỳ phải đáp ứng.

Yêu cầu về việc xác minh nhà quảng cáo đối với quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ

Được phép nhưng có giới hạn Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ có thể chạy nếu nhà quảng cáo đã được Google xác minh.

Tìm hiểu cách đăng ký để được xác minh

Trình khắc phục sự cố
 1. Quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ chỉ có thể chạy ở Hoa Kỳ. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ của bạn chỉ chạy ở Hoa Kỳ và bạn đã được xác minh để chạy quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh
 2. Hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu xem xét lại quảng cáo của bạn hoặc để chỉnh sửa quảng cáo. Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.
 3. Nếu bạn không thể hoàn tất quy trình xác minh, hãy xóa mọi nội dung vi phạm chính sách về quảng cáo bầu cử.

Quảng cáo bầu cử cấp tiểu bang ở Hoa Kỳ

Ngoài các yêu cầu trên, Google còn có một số quy định hạn chế khác đối với quảng cáo bầu cử cấp tiểu bang và cấp địa phương ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Hãy xem phần bên dưới để biết các thông tin theo tiểu bang.

Quy định hạn chế của California

Theo yêu cầu của Bộ luật Chính phủ California mục § 84504.6 (2018), các ủy ban của California bắt buộc phải thực hiện yêu cầu sau để cung cấp thông báo rõ ràng cho các nền tảng trực tuyến trước khi mua "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến" liên quan đến các ứng cử viên của California cho một chức vụ được bầu hoặc dự luật cần bỏ phiếu ở California:

Được phép nhưng có giới hạnCác ủy ban của California muốn mua "quảng cáo được công bố trên nền tảng trực tuyến" phải: (1) thông báo rõ ràng cho Google và gửi thêm thông tin về chính những ủy ban đó để hiển thị thông báo trong báo cáo minh bạch và trong quảng cáo, và (2) xác minh tài khoản của họ.

Vui lòng gửi biểu mẫu này để hoàn tất quy trình thông báo rõ ràng. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Display Video 360 để quảng cáo, vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.

Sau khi hoàn tất quy trình này, tất cả các quảng cáo trong tài khoản của bạn sẽ đủ điều kiện hiển thị các thông báo theo yêu cầu của pháp luật. Vì thông báo trong quảng cáo sẽ xuất hiện qua biểu tượng "Tại sao bạn thấy quảng cáo này?", nên bạn không thể chọn không sử dụng quảng cáo hiển thị biểu tượng này. Để biết thêm thông tin về quy trình này và các nội dung đề xuất cho hoạt động quản lý tài khoản, hãy truy cập vào hướng dẫn về các phương pháp hay nhất này.

Quy định hạn chế của tiểu bang Maryland
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang New Jersey
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang New York

Những điều sau đây là bắt buộc đối với các ủy ban chi tiêu độc lập ở tiểu bang New York trước khi mua quảng cáo chính trị:  

Được phép nhưng có giới hạn Các ủy ban chi tiêu độc lập muốn mua quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như các ứng viên cho cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương ở New York đều phải thông báo cho Google rằng họ là ủy ban chi tiêu độc lập và gửi bản sao giấy tờ đăng ký đã đệ trình lên Ủy ban bầu cử của tiểu bang New York. 
 
Vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.
Nếu bạn đang sử dụng nền tảng Display & Video 360 để quảng cáo, vui lòng điền vào biểu mẫu này để đáp ứng các yêu cầu trên.
Quy định hạn chế của tiểu bang Nevada
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương
Quy định hạn chế của tiểu bang Washington
Chúng tôi không cho phép:
 Quảng cáo liên quan đến dự luật cần bỏ phiếu cũng như ứng viên cho các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương

Quảng cáo chính trị ở Singapore

Tại Singapore, Google nghiêm cấm quảng cáo những nội dung sau đây trên các nền tảng của mình:

Quảng cáo gây ảnh hưởng hoặc tìm cách gây ảnh hưởng đến:
 • kết quả bầu cử Tổng thống, tổng tuyển cử Đại biểu Quốc hội, cuộc bầu cử giữa kỳ của Đại biểu Quốc hội hoặc cuộc trưng cầu dân ý;
 • dư luận xã hội về một vấn đề mà ở Singapore là vấn đề lợi ích chung hoặc vấn đề gây tranh cãi, với các ví dụ chính là những vấn đề liên quan đến chủng tộc hoặc tôn giáo; hoặc
 • quy trình hoặc kết quả lập pháp ở Singapore hoặc việc thay đổi/tìm cách thay đổi toàn bộ hoặc một phần luật pháp của Singapore.
Quảng cáo quảng bá lợi ích của một đảng phái chính trị hoặc một nhóm người có tổ chức ở Singapore cho các đối tượng chính trị.

Các yêu cầu về thông tin công khai đối với quảng cáo bầu cử 

Google yêu cầu tất cả các quảng cáo bầu cử ở Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Hoa Kỳ phải công khai thông tin về đối tượng trả tiền cho quảng cáo. Đối với hầu hết các định dạng quảng cáo, Google sẽ tự động tạo thông tin công khai “Được chi trả bởi“ dựa vào thông tin được cung cấp trong quá trình xác minh. 

Được phép nhưng có giới hạn Đối với các định dạng và tính năng quảng cáo có thể sử dụng trên Google dưới đây, nhà quảng cáo có trách nhiệm công khai thông tin “Được chi trả bởi” ngay trong quảng cáo, theo sau là tên của tổ chức hoặc cá nhân trả tiền cho quảng cáo. Quảng cáo phải luôn hiển thị thông tin này.

Xin lưu ý rằng thông tin công khai này không thay thế cho bất kỳ thông tin nào khác mà bạn bắt buộc phải đưa vào quảng cáo của mình theo yêu cầu của pháp luật.

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo bị từ chối

 

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?