Politický obsah

Podporujeme zodpovednú politickú reklamu a očakávame, že všetky politické reklamy a cieľové umiestnenia budú dodržiavať miestne zákonné podmienky vrátane právnych predpisov týkajúcich sa volebných kampaní a volieb, ako aj moratórií, a to v prípade všetkých geografických oblastí, na ktoré tieto reklamy zacieľujú. Politický obsah zahŕňa reklamy súvisiace s politickými organizáciami, politickými stranami, presadzovaním politických záujmov, peňažnými zbierkami a jednotlivými kandidátmi a politikmi.

Nedodržanie našich pravidiel pre politický obsah môže viesť k sprístupneniu informácií o vašom účte a politických reklamách verejnosti alebo príslušným orgánom verejnej správy a regulačným orgánom.

Predvolebné reklamy

Predvolebné reklamy sú s obmedzeniami povolené v určitých krajinách. Nižšie nájdete informácie o tom, ako definujeme predvolebné reklamy v jednotlivých krajinách alebo regiónoch, a podmienky, ktoré musia inzerenti splniť.

Obmedzené zacielenie pre predvolebné reklamy

Predvolebné reklamy možno zacieliť len pomocou nasledujúcich kritérií:

geografická oblasť (okrem okruhu v oblasti);

vek, pohlavie;

možnosti kontextového zacielenia, ako napríklad umiestnenia reklamy, témy a kľúčové slová súvisiace s webmi, aplikáciami, stránkami a videami.

V predvolebných reklamách sa nesmú používať žiadne iné typy zacielenia. Zahŕňa to všetky služby zacielenia na publikum, remarketing, Vlastné zoznamy zákazníkov, geografický okruh zacielenia a publiká tretích strán, ako napríklad nahrané zoznamy.

Predvolebné reklamy v Európskej únii

 

V EÚ sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do Európskeho parlamentu;
 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do voleného štátneho úradu v členskom štáte EÚ (napríklad o členoch národného parlamentu alebo prezidentoch, ktorí sú volení priamo);
 • otázke, o ktorej sa má hlasovať v referende, agitačnej skupine spojenej s referendom alebo výzve na hlasovanie v národnom referende či referende nejakého štátu alebo provincie, v ktorom sa bude hlasovať o suverenite.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s referendami, politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v EÚ, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.


Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Európskej únii

Povolené s obmedzeniamiPredvolebné reklamy v EÚ možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre EÚ sa môžu zobrazovať iba v EÚ. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre EÚ zobrazujú len v EÚ a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie.Prečítajte si viac o overovacom procese.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve

V Spojenom kráľovstve sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do parlamentu Spojeného kráľovstva;
 • otázke, o ktorej sa má hlasovať v referende, agitačnej skupine spojenej s referendom alebo výzve na hlasovanie v národnom či regionálnom referende, v ktorom sa bude hlasovať o suverenite.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s referendami, politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Spojenom kráľovstve

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom.

Ako požiadať o overenie

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Spojené kráľovstvo sa môžu zobrazovať len v Spojenom kráľovstve. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Spojené kráľovstvo zobrazujú len v Spojenom kráľovstve a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o overovacom procese.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v Indii

 

V Indii sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane, politickom kandidátovi alebo súčasnom poslancovi dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha). Okrem toho sú to reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátom alebo súčasným poslancom dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha).

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy nepolitických subjektov, ktoré propagujú politický reklamný tovar (napríklad tričká), ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, volebnými kampaňami a kandidátmi vo voľbách do dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha) či súčasnými poslancami dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha).

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Indii
Povolené s obmedzeniamiPredvolebné reklamy v Indii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. Inzerenti, ktorí ešte neboli overení, musia pred zobrazovaním akýchkoľvek predvolebných reklám v Indii začať overovací proces.
Podmienka predbežného certifikátu pre reklamu v prípade predvolebných reklám v Indii

Povolené s obmedzeniamiInzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, musia v prípade každej reklamy odoslať platný predbežný certifikát vydaný Indickou volebnou komisiou (Election Commission of India, ECI) alebo inou inštitúciou, ktorá má oprávnenie od ECI.

Poznámka: Skôr než inzerent odošle tento predbežný certifikát pre jednotlivé reklamy, musí byť overený spoločnosťou Google.
 

Ak vás spoločnosť Google už overila, pomocou tohto odkazu odošlite predbežné certifikáty pre predvolebné reklamy.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Indiu sa môžu zobrazovať len v Indii. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Indiu zobrazujú len v Indii. Okrem toho skontrolujte, či ste získali overenie od spoločnosti Google a či ste odoslali predbežný certifikát pre jednotlivé predvolebné reklamy, ktoré chcete zobrazovať. Prečítajte si viac o overovacom procese.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces alebo nemáte predbežný certifikát, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy na Novom Zélande

Na Novom Zélande sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú niektorú z informácií o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do parlamentu Nového Zélandu;
 • možnosti, o ktorej sa má hlasovať v referende, navrhovateľovi možnosti v referende alebo výzve na hlasovanie po tom, čo Rada prijatím rozhodnutia alebo nariadenia oficiálne vyhlásila národné referendum.

Medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Predvolebné reklamy na Novom Zélande možno zobrazovať, iba ak je inzerent overený Googlom. Ako požiadať o overenie

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám na Novom Zélande

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy na Novom Zélande možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom.

Ako požiadať o overenie
 

Povolené s obmedzeniami Inzerenti musia dodržiavať právne predpisy Nového Zélandu a príslušné usmernenia volebnej komisie súvisiace s vylúčením zodpovednosti vrátane uvedenia jasného vyhlásenia propagátora v reklamách tak, ako to vyžaduje zákon. Ak to vyžaduje zákon, inzerenti musia pred nákupom reklám získať autorizáciu od politickej strany alebo kandidáta.

Povolené s obmedzeniami Inzerenti musia dodržiavať právne predpisy Nového Zélandu týkajúce sa volebného moratória.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Nový Zéland sa môžu zobrazovať iba na Novom Zélande. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Nový Zéland zobrazujú iba na Novom Zélande a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o overovacom procese.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Uistite sa, že sa nepokúšate zobrazovať reklamy v maorijčine. Maorijčina momentálne nie je v službe Ads ani DV360 podporovaná a reklamy v nej nie je možné zobrazovať. Povolené sú predvolebné reklamy na Novom Zélande v podporovanom jazyku, ktoré obsahujú bežne používané maorijské slovo alebo slovné spojenie. Prečítajte si viac o jazykoch podporovaných v službách Google AdsDV360.
 4. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy pre Nový Zéland.

Predvolebné reklamy v Spojených štátoch

V USA sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • súčasnom činiteľovi alebo kandidátovi na volený federálny úrad – sú to napríklad federálne úrady, ako sú úrad prezidenta alebo viceprezidenta USA, prípadne členovia Snemovne reprezentantov či Senátu USA;
 • súčasnom činiteľovi alebo kandidátovi na volený úrad na úrovni štátu, ako je guvernér, minister zahraničných vecí alebo príslušník štátnych zákonodarných orgánov;
 • politickej strane na federálnej alebo štátnej úrovni;
 • otázke, iniciatíve alebo návrhu na úrovni štátu, ktorý sa kvalifikoval na hlasovanie v danom štáte.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s kampaňami a kandidátmi vo federálnych voľbách alebo súčasnými zvolenými federálnymi činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v USA súvisiace s federálnymi voľbami, musia dodržiavať podmienky uvedené nižšie.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v USA 

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v USA možno zobrazovať, ak je inzerent overený spoločnosťou Google.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre USA sa môžu zobrazovať len v USA. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre USA zobrazujú len v USA a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o overovacom procese.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v USA súvisiace so štátnymi voľbami

Okrem uvedených podmienok sa v niektorých štátoch USA na predvolebné reklamy súvisiace so štátnymi a miestnymi voľbami vzťahujú ďalšie obmedzenia. Nižšie sú uvedené podrobnosti v prípade jednotlivých štátov.

Obmedzenia v štáte Kalifornia

Od kalifornských výborov, ktoré na základe kalifornského vládneho zákonníka § 84504.6 (2018) pred nákupom „reklám zverejnených na online platforme“, ktoré sa týkajú buď kalifornských kandidátov na volený úrad, alebo hlasovaní o politických otázkach štátu Kalifornia, musia online platformám poskytnúť výslovné upozornenie, sa vyžaduje toto:

Povolené s obmedzeniamiKalifornské výbory, ktoré chcú kúpiť „reklamy zverejnené na online platforme“, musia (1) výslovne upozorniť Google a predložiť ďalšie informácie o sebe, ktoré budú viditeľné v našich informáciách o transparentnosti a sprístupnení informácií v reklame, a (2) overiť svoj účet.

Ak chcete odoslať výslovné upozornenie, vyplňte tento formulár. Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.

Po tomto procese budú všetky reklamy vo vašom účte oprávnené na sprístupnenie informácií vyžadované zákonom. Keďže sprístupnenie informácií v reklame sa zobrazí prostredníctvom ikony Prečo táto reklama?, zobrazovanie tejto ikony pri svojich reklamách nemôžete deaktivovať. Viac o tomto procese a odporúčaniach týkajúcich sa správy účtu sa dozviete v sprievodcovi osvedčenými postupmi.

Obmedzenia v štáte Maryland
Nie sú povolené:
 reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách.
Obmedzenia v štáte New Jersey
Nie sú povolené:
 reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách.
Obmedzenia v štáte New York

Výbory pre nezávislé výdavky v štáte New York musia pred nákupom politických reklám splniť nasledujúce podmienky:  

Povolené s obmedzeniami Výbory pre nezávislé výdavky, ktoré chcú nakupovať reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách štátu New York, musia spoločnosť Google informovať, že sú výbormi pre nezávislé výdavky, a odoslať kópiu svojich dokladov o registrácii predložených Volebnému výboru štátu New York.
 
Ak chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.
Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.
Obmedzenia v štáte Nevada
Nie sú povolené:
 reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách.
Obmedzenia v štáte Washington
Nie sú povolené:
 reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách.
Obmedzenia v meste Seattle

Nie sú povolené:

 reklamy, ktoré priamo alebo nepriamo žiadajú o hlasy alebo finančnú či inú podporu vo volebnej kampani alebo komunikujú posolstvo týkajúce sa politických záležitostí lokálneho významu vrátane legislatívy alebo názoru voleného zástupcu v legislatívnych otázkach.

Informačné obsahové reklamy vo Francúzsku

Od 1. júna do 24. septembra 2020 budú vo Francúzsku v platformách Googlu zakázané:

reklamy, ktoré zahŕňajú informačný obsah súvisiaci s diskusiou o otázkach všeobecného záujmu.

Nepatria sem reklamy od oficiálnych vládnych komunikačných úradov (napr. Service d’information du Gouvernement) propagujúce usmernenia v oblasti verejného zdravia súvisiace s krízou COVID‑19 alebo informácie o procese volieb.

Politické reklamy v Singapure

V Singapure je na platformách spoločnosti Google zakázané nasledujúce:

Reklamy, ktoré ovplyvňujú alebo sa snažia ovplyvniť:
 • výsledok prezidentských volieb, parlamentných volieb, doplňujúcich parlamentných volieb alebo referenda;
 • názor verejnosti na záležitosť, ktorá je v Singapure vecou verejného záujmu alebo verejného sporu, pričom medzi hlavné príklady patria záležitosti týkajúce sa rasy či náboženstva; alebo
 • legislatívny proces alebo jeho výsledok v Singapure alebo presadzujú (prípadne sa snažia presadiť) čiastočné alebo celkové zmeny právnych predpisov v Singapure.
Reklamy, ktoré propagujú záujmy politickej strany alebo inej skupiny osôb organizovanej v Singapure na politické ciele.

Predvolebná reklama v Južnej Kórei

V Južnej Kórei sú na platformách spoločnosti Google zakázané:

reklamy propagujúce politických kandidátov alebo strany kandidujúce do volených úradov v Južnej Kórey.

Požiadavky na zverejnenie informácií v súvislosti s predvolebnou reklamou

Spoločnosť Google vyžaduje, aby všetky predvolebné reklamy v EÚ, Indii a USA uvádzali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy spoločnosť Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese.

Povolené s obmedzeniami V prípade nasledujúcich formátov reklamy a reklamných funkcií dostupných v službách spoločnosti Google inzerent zodpovedá za uvedenie informácií o zadávateľovi priamo v reklame. Musí tu byť uvedený názov organizácie alebo meno osoby, ktorá za danú reklamu zaplatila.Tieto informácie musia byť v reklame vždy viditeľné.

Upozorňujeme, že toto zverejnenie informácií nenahrádza žiadne iné zverejnenia informácií vo vašich reklamách, ktoré môže vyžadovať zákon.

Zistite, ako odstrániť problémy so zamietnutou reklamou.

 

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?