Politický obsah

Podporujeme zodpovednú politickú reklamu a očakávame, že všetky politické reklamy a cieľové umiestnenia budú dodržiavať miestne zákonné podmienky vrátane zákonov týkajúcich sa volebných kampaní a volieb, ako aj moratórií, a to v prípade všetkých geografických oblastí, na ktoré tieto reklamy zacieľujú.  Politický obsah zahŕňa reklamy súvisiace s politickými organizáciami, politickými stranami, presadzovaním politických záujmov, peňažnými zbierkami a jednotlivými kandidátmi a politikmi.

Predvolebné reklamy

Nasledujúca možnosť je povolená s obmedzeniami v určitých krajinách:

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy: reklamy obsahujúce informácie o kandidátovi na politickú funkciu, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo politickej strane v prípade parlamentných systémov.

Nižšie sú uvedené podmienky, ktoré sa vzťahujú na predvolebné reklamy v jednotlivých regiónoch alebo krajinách.

Predvolebné reklamy v Európskej únii

V EÚ sa za predvolebné reklamy považujú všetky reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane alebo súčasnom zvolenom činiteľovi či kandidátovi do Európskeho parlamentu.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napr. tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, volebnými kampaňami kandidátov do Európskeho parlamentu alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Nižšie sú uvedené podmienky, ktoré musia splniť inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v EÚ.


Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Európskej únii

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v EÚ možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Riešenie problémov
  1. Predvolebné reklamy pre EÚ možno zobrazovať len v EÚ. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre EÚ zobrazujú len v EÚ a či ste na zobrazovanie reklám získali overenie. Ďalšie informácie o overovacom procese 

  2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

  3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Reklamy súvisiace s voľbami do dolnej komory Lok Sabha v Indii

V Indii sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane, politickom kandidátovi alebo súčasnom poslancovi dolnej komory Lok Sabha. Okrem toho sú to reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátom alebo súčasným poslancom dolnej komory Lok Sabha.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy zobrazované nepolitickými osobami propagujúcimi politický reklamný tovar (napr. tričká) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, volebnými kampaňami kandidátov do dolnej komory Lok Sabha alebo súčasnými poslancami dolnej komory Lok Sabha.

Nižšie sú uvedené podmienky, ktoré musia splniť inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Indii
Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Indii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. 
Podmienka predbežného reklamného certifikátu v prípade predvolebných reklám v Indii

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Indii je možné zobrazovať, len ak inzerent v prípade každej reklamy odošle platný predbežný certifikát vydaný Volebnou komisiou v Indii (Election Commission of India, ECI) alebo inou inštitúciou, ktorá má oprávnenie od ECI.

Poznámka: Skôr než inzerent odošle tento predbežný certifikát pre jednotlivé reklamy, musí byť najprv overený spoločnosťou Google.
 

Ak vás spoločnosť Google už overila, odošlite predbežné certifikáty pre predvolebné reklamy

Riešenie problémov
  1. Predvolebné reklamy pre Indiu sa môžu zobrazovať len v Indii. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Indiu zobrazujú len v Indii. Okrem toho skontrolujte, či ste získali overenie od spoločnosti Google a či ste odoslali predbežný certifikát v prípade každej predvolebnej reklamy, ktorú chcete zobrazovať. Ďalšie informácie o overovacom procese

  2. Kontaktujte nás, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

  3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces alebo nemáte predbežný certifikát, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Reklamy v USA súvisiace s federálnymi voľbami

V USA sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o súčasnom činiteľovi alebo kandidátovi na volený federálny úrad, akým je napríklad úrad prezidenta alebo viceprezidenta USA, prípadne o členoch Snemovne reprezentantov či Senátu USA.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napr. tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kampaňami týkajúcimi sa federálnych volieb alebo súčasnými zvolenými federálnymi činiteľmi.

Nižšie sú uvedené podmienky, ktoré musia splniť inzerenti, ktorí chcú zobrazovať reklamy v USA súvisiace s federálnymi voľbami.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v USA 

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v USA možno zobrazovať, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. 

Zistite, ako požiadať o overenie.

Riešenie problémov
  1. Predvolebné reklamy pre USA sa môžu zobrazovať len v USA. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre USA zobrazujú len v USA a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Ďalšie informácie o overovacom procese 
  2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
  3. Ak nemôžete dokončiť overovací proces, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Reklamy v USA súvisiace so štátnymi voľbami

Okrem uvedených podmienok sa v niektorých štátoch USA na reklamy súvisiace so štátnymi a miestnymi voľbami vzťahujú ďalšie obmedzenia. Nižšie sú uvedené podrobnosti v prípade jednotlivých štátov.

Obmedzenia v štáte Maryland:
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Obmedzenia v štáte New Jersey
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Obmedzenia v štáte New York

Výbory pre nezávislé výdavky v štáte New York musia pred nákupom politických reklám splniť nasledujúce podmienky:  

Povolené s obmedzeniami Výbory pre nezávislé výdavky, ktoré chcú nakupovať reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách štátu New York, musia spoločnosť Google informovať, že sú výbormi pre nezávislé výdavky, a odoslať kópiu svojich dokladov o registrácii predložených Volebnému výboru štátu New York. 
 
Ak chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.  
Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.
Obmedzenia v štáte Nevada
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Obmedzenia v štáte Washington
Nie sú povolené:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách

Podmienky sprístupnenia informácií v predvolebných reklamách 

Spoločnosť Google vyžaduje, aby predvolebné reklamy v EÚ, Indii a USA uvádzali informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy spoločnosť Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v overovacom procese. 

Povolené s obmedzeniami V prípade nasledujúcich formátov reklamy a reklamných funkcií dostupných v službách spoločnosti Google inzerent zodpovedá za uvedenie informácií o zadávateľovi priamo v reklame. Musí tu byť uvedený názov organizácie alebo meno osoby, ktorá za danú reklamu zaplatila. Tieto informácie musia byť v reklame vždy viditeľné.

Upozorňujeme, že toto sprístupnenie informácií nenahrádza žiadne iné sprístupnenia informácií vo vašich reklamách, ktoré môže vyžadovať zákon.

Zistite, ako odstrániť problém so zamietnutou reklamou

 

Potrebujete pomoc?

Ak máte v súvislosti s týmito pravidlami nejaké otázky, obráťte sa na nás:
Kontaktovať podporu služby Google Ads
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?