Politický obsah

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Podporujeme zodpovednú politickú reklamu a očakávame, že všetky politické reklamy a ciele budú dodržiavať miestne zákonné podmienky. To zahŕňa právne predpisy týkajúce sa volebných kampaní a volieb, ako aj moratórií, a to v prípade všetkých geografických oblastí, na ktoré tieto reklamy zacieľujú.

Google má rôzne požiadavky na politickú a predvolebnú reklamu podľa jednotlivých regiónov.

V niektorých regiónoch sa predvolebné reklamy môžu zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom. V týchto regiónoch sa na predvolebné reklamy vzťahujú požiadavky na zverejnenie informácií a obmedzenia zacielenia. Viac sa dozviete nižšie v tomto článku. V účtoch Google Ad Grants v týchto regiónoch nie je možné zobrazovať predvolebné reklamy ani požiadať o overenie na zobrazovanie týchto reklám. Príslušné informácie o overení a obmedzeniach nájdete pod nadpisom regiónu.

V ostatných regiónoch sa na politické reklamy vzťahujú obmedzenia. Zoznam týchto regiónov a zakázaných položiek nájdete nižšie. Ďalšie obmedzenia alebo požiadavky môžu byť uvedené v pravidlách súvisiacich s miestnymi právnymi podmienkami

Ak región, na ktorý zacieľujú vaše reklamy, nie je uvedený v tomto článku ani príslušných miestnych právnych podmienkach, politické reklamy sa môžu zobrazovať, pokiaľ sú v súlade so všetkými ostatnými pravidlami služby Google Ads a tiež s miestnymi právnymi predpismi a nariadeniami.

Nedodržanie našich pravidiel pre politický obsah môže viesť k sprístupneniu informácií o vašom účte a politických reklamách verejnosti alebo príslušným orgánom verejnej správy a regulačným orgánom.

Predvolebné reklamy

V týchto regiónoch sa predvolebné reklamy môžu zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom. Nižšie nájdete informácie o tom, ako definujeme predvolebné reklamy v jednotlivých regiónoch, a podmienky, ktoré musia inzerenti splniť.

Zistite, ako požiadať o overenie.
Predvolebné reklamy v Austrálii

Predvolebné reklamy v Austrálii sú reklamy, v ktorých sa spomína:

 • politická strana, súčasný zvolený činiteľ alebo kandidát do Snemovne reprezentantov alebo Senátu.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Austrálii, musia spĺňať nasledujúce podmienky.

Podmienky súvisiace s overením inzerenta pre predvolebné reklamy v Austrálii

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Austrálii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom. Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Austráliu sa môžu zobrazovať len v Austrálii. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Austráliu zobrazujú len v Austrálii a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.
Predvolebné reklamy v Brazílii

V Brazílii sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, v ktorých sa spomína:

 • politická strana, súčasný zvolený činiteľ alebo kandidát na prezidenta, viceprezidenta, člena federálneho senátu alebo poslaneckej snemovne.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Brazílii, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.

Podmienky súvisiace s overením inzerenta pre predvolebné reklamy v Brazílii

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Brazílii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Brazíliu sa môžu zobrazovať len v Brazílii. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Brazíliu zobrazujú len v Brazílii a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľ sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.
Predvolebné reklamy v Európskej únii

V EÚ sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do Európskeho parlamentu;
 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do voleného štátneho úradu v členskom štáte EÚ (napríklad o členoch národného parlamentu alebo prezidentoch, ktorí sú volení priamo);
 • otázke, ktorá bude predmetom hlasovania v referende, skupine organizujúcej referendovú kampaň alebo výzve na hlasovanie v národnom referende či referende určitého štátu alebo provincie, v ktorom sa bude hlasovať o suverenite.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s referendami, politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v EÚ, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.


Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Európskej únii

Povolené s obmedzeniamiPredvolebné reklamy v EÚ možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre EÚ sa môžu zobrazovať iba v EÚ. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre EÚ zobrazujú len v EÚ a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v Indii

V Indii sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o politickej strane, politickom kandidátovi alebo súčasnom poslancovi dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha). Okrem toho sú to reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátom alebo súčasným poslancom dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha).

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy nepolitických subjektov, ktoré propagujú politický reklamný tovar (napríklad tričká), ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, volebnými kampaňami a kandidátmi vo voľbách do dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha) či súčasnými poslancami dolnej komory parlamentu (Lok Sabha) alebo dolnej komory zákonodarného zboru (Vidhan Sabha).

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Indii
Povolené s obmedzeniamiPredvolebné reklamy v Indii možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený spoločnosťou Google. Inzerenti, ktorí ešte neboli overení, musia pred zobrazovaním akýchkoľvek predvolebných reklám v Indii začať proces overenia.
Podmienka predbežného certifikátu pre reklamu v prípade predvolebných reklám v Indii

Povolené s obmedzeniamiInzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Indii, musia v prípade každej reklamy odoslať platný predbežný certifikát vydaný Indickou volebnou komisiou (Election Commission of India, ECI) alebo inou inštitúciou, ktorá má oprávnenie od ECI.

Poznámka: Skôr než inzerent odošle tento predbežný certifikát pre jednotlivé reklamy, musí byť overený spoločnosťou Google.
 

Ak vás spoločnosť Google už overila, pomocou tohto odkazu odošlite predbežné certifikáty pre predvolebné reklamy.

Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.

 

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Indiu sa môžu zobrazovať len v Indii. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Indiu zobrazujú len v Indii. Okrem toho skontrolujte, či ste získali overenie od spoločnosti Google a či ste odoslali predbežný certifikát pre jednotlivé predvolebné reklamy, ktoré chcete zobrazovať. Prečítajte si viac o procese overenia.

 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia alebo nemáte predbežný certifikát, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.

Predvolebné reklamy v Izraeli

V Izraeli sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, v ktorých sa spomína alebo ktoré prevádzkuje:

 • politická strana, súčasne zvolený činiteľ či individuálny kandidát do knesetu;
 • zoznam kandidátov z jednej alebo viacerých politických strán kandidujúcich do knesetu.

Medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi, zoznamami pozostávajúcimi z viacerých politických strán alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Všetci inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Izraeli, musia spĺňať nasledujúce podmienky.

Podmienky súvisiace s overením inzerenta pre predvolebné reklamy v Izraeli

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Izraeli možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom.

Povolené s obmedzeniami Počas overovania musia inzerenti uviesť, či sú kandidátmi, súčasnými zvolenými činiteľmi, politickými stranami alebo zoznamami kandidátov z jednej alebo viacerých politických strán kandidujúcich do knesetu. V prípade týchto inzerentov sa všetky reklamy zobrazované z overeného účtu budú považovať za predvolebné reklamy.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Povolené s obmedzeniami Inzerenti musia do svojich reklám zahrnúť vylúčenie zodpovednosti tak, ako to vyžadujú izraelské právne predpisy.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Izrael sa môžu zobrazovať len v Izraeli. Skontrolujte, či sa vaše izraelské predvolebné reklamy zobrazujú iba v Izraeli a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre izraelské predvolebné reklamy.
Predvolebné reklamy na Novom Zélande

Na Novom Zélande sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú niektorú z informácií o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do parlamentu Nového Zélandu;
 • možnosti, o ktorej sa má hlasovať v referende, navrhovateľovi možnosti v referende alebo výzve na hlasovanie po tom, čo Rada prijatím rozhodnutia alebo nariadenia oficiálne vyhlásila národné referendum.

Medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Predvolebné reklamy na Novom Zélande možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom. Zistite, ako požiadať o overenie.
 
Podmienky súvisiace s overením inzerenta pre predvolebné reklamy na Novom Zélande

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy na Novom Zélande možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom.

Zistite, ako požiadať o overenie.
 

Povolené s obmedzeniami Inzerenti musia dodržiavať právne predpisy Nového Zélandu a príslušné usmernenia volebnej komisie súvisiace s vylúčením zodpovednosti vrátane uvedenia jasného vyhlásenia propagátora v reklamách tak, ako to vyžaduje zákon. Ak to vyžaduje zákon, inzerenti musia pred nákupom reklám získať autorizáciu od politickej strany alebo kandidáta.

Povolené s obmedzeniami Inzerenti musia dodržiavať právne predpisy Nového Zélandu týkajúce sa volebného moratória.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Nový Zéland sa môžu zobrazovať iba na Novom Zélande. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Nový Zéland zobrazujú iba na Novom Zélande a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie.Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Uistite sa, že sa nepokúšate zobrazovať reklamy v maorijčine. Maorijčina momentálne nie je v službe Ads ani DV360 podporovaná a reklamy v nej nie je možné zobrazovať. Povolené sú predvolebné reklamy na Novom Zélande v podporovanom jazyku, ktoré obsahujú bežne používané maorijské slovo alebo slovné spojenie. Prečítajte si viac o jazykoch podporovaných v službách Google AdsDV360.
 4. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy pre Nový Zéland.
Predvolebné reklamy na Taiwane

Na Taiwane sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, v ktorých sa spomína:

 • politická strana, súčasný zvolený činiteľ alebo kandidát na prezidenta, viceprezidenta, člena legislatívneho jüanu alebo mestského zastupiteľstva nasledujúcich šiestich miest: Tchaj-pej, Nový Tchaj-pej, Tchao-jüan, Tchaj-čung, Tchaj-nan, Kao-siung.

Medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Všetci inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy na Taiwane, musia spĺňať požiadavky uvedené nižšie.

Požiadavky súvisiace s overením inzerenta pre predvolebné reklamy na Taiwane

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy na Taiwane možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom. Zistite, ako požiadať o overenie.

Povolené s obmedzeniami Inzerenti musia dodržiavať taiwanské právne predpisy týkajúce sa zverejňovania informácií a moratórií.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Taiwan sa môžu zobrazovať len na Taiwane. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Taiwan zobrazujú len na Taiwane a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy na Taiwane.
Predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve

V Spojenom kráľovstve sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • politickej strane, súčasnom zvolenom činiteľovi alebo kandidátovi do parlamentu Spojeného kráľovstva;
 • otázke, o ktorej sa má hlasovať v referende, agitačnej skupine spojenej s referendom alebo výzve na hlasovanie v národnom či regionálnom referende, v ktorom sa bude hlasovať o suverenite.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s referendami, politickými stranami, kandidátmi alebo súčasnými zvolenými činiteľmi.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve, musia spĺňať podmienky uvedené nižšie.

Podmienka overenia inzerenta v prípade predvolebných reklám v Spojenom kráľovstve

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Spojenom kráľovstve možno zobrazovať len vtedy, ak je inzerent overený Googlom.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre Spojené kráľovstvo sa môžu zobrazovať len v Spojenom kráľovstve. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre Spojené kráľovstvo zobrazujú len v Spojenom kráľovstve a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa tak znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.
Predvolebné reklamy v Spojených štátoch

V Spojených štátoch sa za predvolebné reklamy považujú reklamy, ktoré obsahujú informácie o:

 • súčasnom činiteľovi alebo kandidátovi na volený federálny úrad – sú to napríklad federálne úrady, ako sú úrad prezidenta alebo viceprezidenta USA, prípadne členovia Snemovne reprezentantov či Senátu USA;
 • súčasnom činiteľovi alebo kandidátovi na volený úrad na úrovni štátu, ako je guvernér, minister zahraničných vecí alebo príslušník štátnych zákonodarných orgánov;
 • politickej strane na federálnej alebo štátnej úrovni;
 • politickej otázke, iniciatíve alebo návrhu na štátnej úrovni, ktorý sa kvalifikoval na hlasovanie v danom štáte.

Upozorňujeme, že medzi predvolebné reklamy nepatria reklamy na výrobky alebo služby vrátane propagačného politického reklamného tovaru (napríklad tričiek) ani reklamy spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s volebnými kampaňami na federálnej alebo štátnej úrovni, politickými stranami, kandidátmi, súčasnými zvolenými činiteľmi alebo politickými otázkami, iniciatívami či návrhmi na štátnej úrovni.

Inzerenti, ktorí chcú zobrazovať predvolebné reklamy v Spojených štátoch súvisiace s federálnymi alebo štátnymi voľbami, musia spĺňať nasledujúce podmienky.

Podmienky súvisiace s overením inzerenta pre predvolebné reklamy v Spojených štátoch

Povolené s obmedzeniami Predvolebné reklamy v Spojených štátoch možno zobrazovať, ak je inzerent overený Googlom.

Zistite, ako požiadať o overenie.

Nástroj na riešenie problémov
 1. Predvolebné reklamy pre USA sa môžu zobrazovať len v Spojených štátoch. Skontrolujte, či sa vaše predvolebné reklamy pre USA zobrazujú len v USA a či ste na zobrazovanie týchto reklám získali overenie. Prečítajte si viac o procese overenia.
 2. Ak chcete, aby sme vašu reklamu znova skontrolovali, kontaktujte nás alebo danú reklamu upravte. Reklama a jej cieľové umiestnenie sa znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.
 3. Ak nemôžete vykonať proces overenia, odstráňte všetok obsah porušujúci pravidlá pre predvolebné reklamy.
Predvolebné reklamy súvisiace so štátnymi a miestnymi voľbami v Spojených štátoch

Okrem uvedených podmienok sa v niektorých štátoch USA na predvolebné reklamy súvisiace so štátnymi a miestnymi voľbami vzťahujú ďalšie obmedzenia. Nižšie sú uvedené podrobnosti v prípade jednotlivých štátov.

Obmedzenia v štáte Kalifornia

Od kalifornských výborov, ktoré na základe kalifornského vládneho zákonníka § 84504.6 (2018) pred nákupom „reklám zverejnených na online platforme“, ktoré sa týkajú buď kalifornských kandidátov na volený úrad, alebo hlasovaní o politických otázkach štátu Kalifornia, musia online platformám poskytnúť výslovné upozornenie, sa vyžaduje toto:

Povolené s obmedzeniami Kalifornské výbory, ktoré chcú kúpiť „reklamy zverejnené na online platforme“, musia (1) výslovne upozorniť Google a odoslať o sebe ďalšie informácie, ktoré budú viditeľné v našich informáciách o transparentnosti a v informáciách o zadávateľovi, a (2) overiť svoj účet.

Ak chcete odoslať výslovné upozornenie, vyplňte tento formulár. Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.

Po tomto procese budú všetky reklamy vo vašom účte oprávnené na sprístupnenie informácií vyžadované zákonom. Keďže sprístupnenie informácií v reklame sa zobrazí prostredníctvom ikony Prečo táto reklama?, zobrazovanie tejto ikony pri svojich reklamách nemôžete deaktivovať. Viac o tomto procese a odporúčaniach týkajúcich sa správy účtu sa dozviete v sprievodcovi osvedčenými postupmi.

Obmedzenia v štáte Maryland
Nie sú povolené:
 reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách.
Obmedzenia v New Jersey
Nepovoľujeme:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v miestnych voľbách
Príslušní inzerenti v New Jersey uvedení nižšie musia pred nákupom reklám vykonať tento krok:

Povolené s obmedzeniamiPodľa odseku (d) oddielu 19:44A-22.3 zákonov New Jersey musia nasledujúci inzerenti pred nákupom reklám odoslať kópiu vyhlásenia o registrácii, ktoré je potrebné predložiť komisii pre presadzovanie volebného zákona (Election Law Enforcement Commission):

výbor kandidáta, spoločný výbor kandidátov, politický výbor, pokračujúci politický výbor, nezávislý politický výbor, nezávislý výbor pre výdavky, výbor politickej strany, legislatívny vedúci výbor, akákoľvek skupina okrem týchto výborov alebo akákoľvek osoba vynakladajúca, znášajúca či schvaľujúca výdavky na účely financovania komunikácie opísanej v odsekoch (a) a (b) oddielu 9:44A-22.3 zákonov New Jersey.

Tento krok je potrebné vykonať pred zobrazovaním reklám.

Ak chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.

Obmedzenia v štáte New York

Výbory pre nezávislé výdavky v štáte New York musia pred nákupom politických reklám splniť nasledujúce podmienky:

Povolené s obmedzeniami Výbory pre nezávislé výdavky, ktoré chcú nakupovať reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách štátu New York, musia spoločnosť Google informovať, že sú výbormi pre nezávislé výdavky, a odoslať kópiu dokladov o registrácii predložených Volebnému výboru štátu New York.
 
Ak chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.
Ak na zobrazovanie reklamy používate platformu Display & Video 360 a chcete splniť uvedené podmienky, vyplňte tento formulár.
Obmedzenia v Nevade
Nepovoľujeme:
 Reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v miestnych voľbách
Obmedzenia vo Virgínii

Od online inzerentov z Virgínie propagujúcich politický obsah, ktorí sú podľa zákona Virginia Code Ann. § 24.2‑960 povinní identifikovať sa online platforme ako online inzerenti propagujúci politický obsah a potvrdiť online platforme, že v súlade so štátnymi a miestnymi zákonmi majú zákonné povolenie nakupovať alebo propagovať za poplatok online politické reklamy, sa vyžaduje:

Povolené s obmedzeniami Online inzerenti z Virgínie propagujúci politický obsah, ktorí si chcú kúpiť „online politické reklamy“, sú povinní: (1) identifikovať sa Googlu ako online inzerenti propagujúci politický obsah; (2) potvrdiť Googlu, že v súlade so štátnymi a miestnymi zákonmi majú zákonné povolenie nakupovať alebo propagovať za poplatok online politické reklamy; a (3) overiť svoj účet.

Ak chcete vykonať proces vlastnej identifikácie alebo certifikácie, odošlite tento formulár.

Obmedzenia v štáte Washington
Nie sú povolené:
 reklamy súvisiace s hlasovaniami o politických otázkach a kandidátmi v štátnych a miestnych voľbách
Ak chcete nahlásiť reklamu, ktorá porušuje tieto pravidlá, alebo požiadať o ďalšie informácie o takejto reklame, vyplňte náš formulár žiadosti o informácie v súvislosti s predvolenými reklamami vo Washingtone.
Obmedzenia v Seattli

Nie sú povolené:

 reklamy, ktoré priamo alebo nepriamo žiadajú o hlasy alebo finančnú či inú podporu vo volebnej kampani alebo komunikujú posolstvo týkajúce sa politických záležitostí miestneho významu vrátane legislatívy alebo názoru voleného zástupcu v legislatívnych otázkach.

Obmedzené zacielenie pre predvolebné reklamy

Predvolebné reklamy v regiónoch, kde sa vyžaduje overenie na zobrazovanie týchto reklám, možno zacieliť len pomocou nasledujúcich kritérií:

Green checkmark, allowed geografická oblasť (okrem okruhu okolo určitého miesta);

Green checkmark, allowed vek, pohlavie;

Green checkmark, allowed možnosti kontextového zacielenia, ako napríklad umiestnenia reklamy, témy a kľúčové slová súvisiace s webmi, aplikáciami, stránkami a videami.

V predvolebných reklamách sa nesmú používať žiadne iné typy zacielenia.

Požiadavky na zverejnenie informácií v súvislosti s predvolebnou reklamou

V regiónoch, kde sa vyžaduje overenie na zobrazovanie predvolebnej reklamy, musia všetky predvolebné reklamy uvádzať informácie o tom, kto za ne zaplatil. V prípade väčšiny formátov reklamy Google automaticky generuje informácie o zadávateľovi na základe údajov, ktoré boli poskytnuté v procese overenia. Upozorňujeme, že toto zverejnenie informácií nenahrádza žiadne iné zverejnenia informácií vo vašich reklamách, ktoré môže vyžadovať zákon.

Povolené s obmedzeniami V prípade nasledujúcich formátov reklamy a reklamných funkcií dostupných v službách Googlu inzerent zodpovedá za uvedenie informácií o zadávateľovi priamo v reklame. Musí tu byť uvedený názov organizácie alebo meno osoby, ktorá za danú reklamu zaplatila.Tieto informácie musia byť v reklame vždy viditeľné.

Upozorňujeme, že toto zverejnenie informácií nenahrádza žiadne iné zverejnenia informácií vo vašich reklamách, ktoré môže vyžadovať zákon.

Regionálne obmedzenia

V týchto regiónoch sa na politické reklamy vzťahujú obmedzenia. Zoznam týchto regiónov a položiek, ktoré sú v nich zakázané, nájdete nižšie. Ďalšie obmedzenia alebo požiadavky môžu byť uvedené v pravidlách súvisiacich s miestnymi právnymi podmienkami

Kanada
Predvolebné reklamy v Kanade

V Kanade nie sú na platformách spoločnosti Google počas predvolebného obdobia regulovaného kanadským zákonom o voľbách (Canada Elections Act) povolené nasledujúce reklamy:

Nepovolené reklamy, v ktorých sa spomína federálna politická strana, jej líder alebo súčasný člen či kandidát (vrátane uchádzačov o nomináciu) na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tieto pravidlá sa nevzťahujú na reklamy od spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s voľbami. Nevzťahujú sa ani na reklamy propagujúce usmernenia v oblasti verejného zdravia súvisiace s pandémiou COVID‑19 alebo informácie o procese volieb od oficiálnych ministerstiev, rezortov alebo úradov federálnej vlády (napr. reklamy na angažovanosť občanov od úradu Elections Canada).

Problematické reklamy v Kanade

V Kanade nie sú na platformách spoločnosti Google počas predvolebného obdobia regulovaného kanadským zákonom o voľbách (Canada Elections Act) povolené nasledujúce reklamy:

Nepovolené reklamy, v ktorých sa spomína nejaká sociálna alebo politická otázka spojená s niektorou federálnou politickou stranou, súčasným členom alebo kandidátom na člena kanadského parlamentu.

Poznámka: Tieto pravidlá sa nevzťahujú na reklamy od spravodajských organizácií, ktorými tieto organizácie propagujú svoje spravodajstvo v súvislosti s voľbami. Nevzťahujú sa ani na reklamy propagujúce usmernenia v oblasti verejného zdravia súvisiace s pandémiou COVID‑19 alebo informácie o procese volieb od oficiálnych ministerstiev alebo rezortov federálnej vlády, prípadne od federálnych orgánov verejnej správy (napr. reklamy na angažovanosť občanov, ktoré prevádzkuje úrad Elections Canada).

Francúzsko

V období začínajúcom sa tri mesiace pred prvým dňom mesiaca, v ktorom sa budú konať všeobecné voľby, a končiacom sa skončením volieb budú vo Francúzsku v platformách Googlu zakázané:

reklamy, ktoré zahŕňajú informačný obsah súvisiaci s diskusiou o otázkach všeobecného záujmu.

Nepatria sem reklamy od oficiálnych komunikačných úradov (t. j. úradu Service d’information du Gouvernement) propagujúce usmernenia v oblasti verejného zdravia súvisiace s pandémiou COVID‑19 alebo informácie o procese volieb.

Singapur

V Singapure sú na platformách Googlu zakázané nasledujúce reklamy:

Reklamy, ktoré ovplyvňujú alebo sa snažia ovplyvniť:
 • výsledok prezidentských volieb, parlamentných volieb, doplňujúcich parlamentných volieb alebo referenda;
 • názor verejnosti na záležitosť, ktorá je v Singapure vecou verejného záujmu alebo verejného sporu, pričom medzi hlavné príklady patria záležitosti týkajúce sa rasy či náboženstva; alebo
 • legislatívny proces alebo jeho výsledok v Singapure, prípadne presadzujú (alebo sa snažia presadiť) zmeny v právnom systéme v celom Singapure alebo v niektorej jeho časti.
Reklamy, ktoré propagujú záujmy politickej strany alebo inej skupiny osôb organizovanej v Singapure na politické ciele.
 

Verejné oznamy od ministerstiev, orgánov verejnej správy a štátnych orgánov, ktorých cieľom je zverejniť alebo šíriť informácie o vnútroštátnych politikách, projektoch alebo inštitúciách, nie sú v zmysle týchto pravidiel zakázané. V tejto súvislosti nie sú v zmysle týchto pravidiel zakázané ani informácie súvisiace s oznámeniami o vnútroštátnych politikách prednesenými na podujatiach, ako sú zhromaždenie pri príležitosti národného dňa alebo správa o rozpočte.

Ak v mene ministerstiev, orgánov verejnej správy alebo štátnych orgánov šírite takéto verejné oznamy, o overenie môžete požiadať natejto stránke.

Južná Kórea

V Južnej Kórei sú na platformách Googlu zakázané:

reklamy propagujúce politických kandidátov alebo strany kandidujúce do volených úradov v Južnej Kórey.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false