Politieke content

We steunen verantwoordelijk politiek adverteren en verwachten van alle politieke advertenties en bestemmingen voor die advertenties dat ze voldoen aan lokale wettelijke vereisten, waaronder campagne- en verkiezingswetten en verplichte stilteperioden tijdens verkiezingen, voor alle geografische gebieden die ze targeten. Politieke content bestaat onder andere uit advertenties voor politieke organisaties, politieke partijen, pleidooien of fondsenwerving voor politieke kwesties, en individuele kandidaten en politici.

Als u ons beleid voor politieke content niet naleeft, kan dit ertoe leiden dat informatie over uw account en politieke advertenties openbaar wordt gemaakt of aan relevante overheidsinstanties en toezichthouders wordt bekendgemaakt.

Verkiezingsadvertenties

Verkiezingsadvertenties mogen worden weergegeven, met beperkingen in bepaalde landen. Hieronder ziet u hoe we verkiezingsadvertenties in elk land of elke regio definiëren en welke vereisten op adverteerders van toepassing zijn.

Verkiezingsadvertenties in de Europese Unie

 

In de EU bestaan verkiezingsadvertenties onder andere uit advertenties voor:

 • een politieke partij, een huidig gekozen ambtsdrager of kandidaat voor het Europees Parlement, of
 • een politieke partij, een huidige ambtsdrager of kandidaat voor een gekozen nationale functie binnen een EU-lidstaat. Voorbeelden zijn leden van een nationaal parlement en direct verkozen presidenten of
 • een referendumvraag waarop kan worden gestemd, een referendumcampagnegroep of een oproep om te stemmen in verband met een nationaal referendum of een staats- of provinciaal referendum over soevereiniteit.

Houd er rekening mee dat advertenties voor producten of services niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend. U kunt hierbij denken aan promotionele politieke merchandise zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond referendums, politieke partijen, campagnes in de EU, kandidaten of huidige gekozen ambtsdragers.

Hieronder staan de vereisten waaraan adverteerders moeten voldoen die verkiezingsadvertenties in de EU willen weergeven.


Verificatievereiste voor adverteerders voor verkiezingsadvertenties in de Europese Unie

Toegestaan met beperkingenVerkiezingsadvertenties in de EU kunnen alleen worden weergegeven als de adverteerder is geverifieerd door Google.

Meer informatie over hoe u een aanvraag voor certificering kunt indienen

Probleemoplosser
 1. EU-verkiezingsadvertenties mogen alleen in de EU worden weergegeven. Controleer of uw EU-verkiezingsadvertenties alleen in de EU worden weergegeven en of u bent geverifieerd om EU-verkiezingsadvertenties weer te geven. Meer informatie over het verificatieproces

 2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen of bewerk de advertentie. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

 3. Als u het verificatieproces niet kunt voltooien, verwijdert u alle content die in strijd is met het beleid voor verkiezingsadvertenties.

Verkiezingsadvertenties in India

 

Op 15 oktober 2019 treedt het beleid van Google in werking voor verkiezingsadvertenties voor een politieke partij, politieke kandidaat of huidig lid van de Vidhan Sabha, of advertenties die worden weergegeven door een politieke partij, politieke kandidaat of huidig lid van de Vidhan Sabha. Adverteerders kunnen momenteel verificatie aanvragen en hun pre-certificaten voor advertenties indienen.

Verkiezingsadvertenties in India zijn advertenties voor een politieke partij, politieke kandidaat of huidig lid van de Lok Sabha of Vidhan Sabha, of advertenties die worden weergegeven door een politieke partij, politieke kandidaat of huidig lid van de Lok Sabha of Vidhan Sabha.

Houd er rekening mee dat advertenties van niet-politieke entiteiten voor producten of services niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend. U kunt hierbij denken aan politieke merchandise zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond politieke partijen, verkiezingscampagnes voor de Lok Sabha of Vidhan Sabha, kandidaten of huidige leden van de Lok Sabha of Vidhan Sabha.

Hieronder staan de vereisten waaraan adverteerders moeten voldoen die verkiezingsadvertenties in India willen weergeven.

Verificatievereiste voor adverteerders voor verkiezingsadvertenties in India
Toegestaan met beperkingenVerkiezingsadvertenties in India kunnen alleen worden weergegeven als de adverteerder is geverifieerd door Google. Adverteerders die nog niet zijn geverifieerd, moeten het verificatieproces starten voordat ze verkiezingsadvertenties weergeven in India. 
Voor verkiezingsadvertenties in India geldt dat er een pre-certificaat moet worden ingediend

Toegestaan met beperkingenAdverteerders die verkiezingsadvertenties willen weergeven in India, moeten voor elke advertentie een geldig pre-certificaat indienen dat is verstrekt door de Indiase verkiezingscommissie (Election Commission of India, ECI) of door een bron die door de ECI is gemachtigd.

Opmerking: Adverteerders moeten eerst door Google zijn geverifieerd voordat dit pre-certificaat voor elke advertentie kan worden ingediend.
 

Als u al bent geverifieerd door Google, verzendt u hier de pre-certificaten voor uw verkiezingsadvertenties

Probleemoplosser
 1. Verkiezingsadvertenties voor India mogen alleen in India worden weergegeven. Controleer of uw verkiezingsadvertenties voor India alleen in India worden weergegeven. Controleer bovendien of u bent geverifieerd door Google en of u een pre-certificaat heeft ingediend voor elke verkiezingsadvertentie die u wilt weergeven. Meer informatie over het verificatieproces.

 2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

 3. Als u het verificatieproces niet kunt voltooien of als u geen pre-certificaat heeft, verwijdert u alle content die in strijd is met het beleid voor verkiezingsadvertenties.

Verkiezingsadvertenties in Taiwan

Van 15 november 2019 tot 17 januari 2020 is in Taiwan het volgende verboden op Google-platforms:

 Advertenties voor een politieke partij, kandidaat of huidige ambtsdrager voor het verkozen ambt van president, vice-president of lid van de Wetgevende Yuan
 

Advertenties voor federale verkiezingen in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten bestaan verkiezingsadvertenties onder andere uit advertenties voor een huidige ambtsdrager of kandidaat voor een gekozen federaal ambt, zoals dat van president of vice-president van de Verenigde Staten, of leden van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten of de Senaat van de Verenigde Staten.

Houd er rekening mee dat advertenties voor producten of services niet tot verkiezingsadvertenties worden gerekend. U kunt hierbij denken aan promotionele politieke merchandise zoals T-shirts, of advertenties van nieuwsorganisaties om hun berichtgeving te promoten rond federale verkiezingscampagnes, kandidaten of huidige gekozen federale ambtsdragers.

Hieronder staan de vereisten waaraan adverteerders moeten voldoen die advertenties voor federale verkiezingen in de Verenigde Staten willen weergeven.

Verificatievereiste voor adverteerders voor verkiezingsadvertenties in de Verenigde Staten

Toegestaan met beperkingen Verkiezingsadvertenties in de Verenigde Staten kunnen worden weergegeven als de adverteerder is geverifieerd door Google. 

Meer informatie over hoe u een verificatieverzoek kunt indienen.

Probleemoplosser
 1. Amerikaanse verkiezingsadvertenties mogen alleen in de Verenigde Staten worden weergegeven. Controleer of uw Amerikaanse verkiezingsadvertenties alleen in de Verenigde Staten worden weergegeven en of u bent geverifieerd om Amerikaanse verkiezingsadvertenties weer te geven. Meer informatie over het verificatieproces
 2. Neem contact met ons op om uw advertentie opnieuw te laten beoordelen of bewerk de advertentie. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.
 3. Als u het verificatieproces niet kunt voltooien, verwijdert u alle content die in strijd is met het beleid voor verkiezingsadvertenties.

Advertenties voor de Senaatsverkiezingen in de Verenigde Staten

Naast de bovenstaande vereisten gelden er in sommige Amerikaanse staten aanvullende beperkingen voor advertenties voor staats- en lokale verkiezingen. Hieronder vindt u de gegevens per staat.

Beperkingen in Maryland
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen
Beperkingen in New Jersey
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen
Beperkingen in New York

Voor onafhankelijke uitgavencomités (Independent Expenditure Committees) in de staat New York gelden de volgende vereisten voordat er politieke advertenties kunnen worden gekocht:

Toegestaan met beperkingen Onafhankelijke uitgavencomités die voor verkiezingen voor de staat New York of voor lokale verkiezingen advertenties willen kopen met betrekking tot volksraadplegingen of kandidaten, moeten Google ervan op de hoogte stellen dat ze inderdaad onafhankelijke uitgavencomités zijn. Daarnaast moeten ze een kopie van hun registratiedocumenten verstrekken die zijn ingediend bij de verkiezingsraad van de staat New York (New York State Board of Elections). 
 
Vul dit formulier in om aan de bovenstaande vereisten te voldoen.  
Als u het Display & Video 360-platform gebruikt voor adverteren, vult u dit formulier in om aan de bovenstaande vereisten te voldoen.
Beperkingen in Nevada
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen
Beperkingen in Washington
Het volgende is niet toegestaan:
Advertenties met betrekking tot volksraadplegingen en kandidaten voor staats- en lokale verkiezingen

Verkiezingsadvertenties in Canada

In Canada is van 30 juni tot 21 oktober 2019 het volgende niet toegestaan op Google-platforms:

Advertenties voor een federale politieke partij, de leider van een federale politieke partij, een huidig lid van het Canadese parlement of een kandidaat voor het Canadese parlement (dit geldt ook voor een persoon die zich voor het parlement verkiesbaar probeert te stellen).

Opmerking: Dit beleid is niet van toepassing op advertenties die worden uitgevoerd door nieuwsorganisaties die hun berichtgeving over de verkiezing promoten.

Advertenties over kwesties in Canada

In Canada is van 27 augustus tot 21 oktober 2019 het volgende niet toegestaan op Google-platforms:

Advertenties over kwesties die verband houden met een federale politieke partij, een huidig lid van het Canadese parlement of een kandidaat voor het Canadese parlement.

Opmerking: Dit beleid is niet van toepassing op advertenties die worden uitgevoerd door nieuwsorganisaties die hun berichtgeving over de verkiezing promoten.

Vereisten voor kennisgeving in verkiezingsadvertenties 

Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties in de EU, India en de Verenigde Staten een kennisgeving bevatten waarin staat vermeld wie er voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie.

Toegestaan met beperkingen Voor de volgende advertentie-indelingen en -functies die op Google beschikbaar zijn, is de adverteerder er verantwoordelijk voor dat er een 'Betaald door'-kennisgeving in de advertentie wordt geplaatst, gevolgd door de naam van de organisatie of persoon die voor de advertentie heeft betaald. De kennisgeving moet te allen tijde zichtbaar zijn in de advertentie.

Houd er rekening mee dat deze kennisgeving geen vervanging is van andere kennisgevingen die u mogelijk verplicht bent in uw advertentie op te nemen.

Meer informatie over hoe u een afgekeurde advertentie corrigeert

 

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?