Kandungan politik

Pengguna Display & Video 360 mesti mematuhi dasar Google Ads ini. Lawati pusat bantuan Display & Video 360 untuk mendapatkan pengehadan tambahan.

Kami menyokong pengiklanan politik yang bertanggungjawab dan mengharapkan agar semua iklan serta destinasi politik mematuhi keperluan undang-undang tempatan, termasuk undang-undang kempen dan pilihan raya serta “tempoh berdiam" pilihan raya yang dimandatkan untuk mana-mana kawasan geografi yang disasarkan. Kandungan politik termasuk iklan untuk organisasi politik, parti politik, sokongan atau kutipan dana bagi isu politik serta calon dan ahli politik individu.

Ketidakpatuhan terhadap dasar kandungan politik kami boleh menyebabkan maklumat tentang akaun dan iklan politik anda didedahkan secara terbuka atau kepada agensi dan pengawal selia kerajaan yang berkaitan.

Iklan pilihan raya

Iklan pilihan raya dibenarkan untuk disiarkan dengan pengehadan di negara tertentu. Lihat di bawah untuk mengetahui cara kami menentukan iklan pilihan raya di setiap negara atau wilayah dan keperluan pengiklan yang berkuat kuasa.

Penyasaran dihadkan untuk iklan pilihan raya

Hanya kriteria berikut boleh digunakan untuk menyasarkan iklan pilihan raya:

Green checkmark, allowed Lokasi geografi (kecuali radius di sekitar lokasi)

Green checkmark, allowed Usia & Jantina

Green checkmark, allowed Pilihan penyasaran kontekstual seperti: peletakan iklan, topik, kata kunci terhadap tapak, apl, halaman dan video

Semua jenis penyasaran lain tidak dibenarkan untuk digunakan dalam iklan pilihan raya. Penyasaran tersebut termasuk produk Penyasaran Khalayak, Pemasaran semula, Padanan Pelanggan, Penyasaran Radius Geografi dan Khalayak Pihak Ketiga, seperti senarai yang dimuat naik.

Iklan pilihan raya di Kesatuan Eropah

 

Di EU, iklan pilihan raya termasuk iklan yang menampilkan:

 • parti politik, pemegang jawatan semasa yang dilantik atau calon Parlimen EU
 • parti politik, pemegang jawatan semasa atau calon untuk pejabat negara yang dipilih dalam negara anggota EU. Contohnya termasuk anggota parlimen negara dan presiden yang dipilih secara terus
 • soalan referendum untuk undian, kumpulan kempen referendum atau seruan mengundi yang berkaitan dengan referendum nasional, atau referendum negara atau daerah tentang kedaulatan

Harap maklum bahawa iklan pilihan raya tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang referendum, parti politik, calon atau pemegang jawatan semasa yang dilantik.

Berikut ialah keperluan yang mesti dipenuhi oleh pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di EU.


Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di Kesatuan Eropah

Dibenarkan dengan pengehadanIklan pilihan raya di EU hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google.

Ketahui cara memohon pengesahan.

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya EU hanya boleh disiarkan di EU. Semak sama ada iklan pilihan raya EU anda hanya disiarkan di EU dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya EU. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan

 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.

 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya.

Iklan pilihan raya di United Kingdom

Di UK, iklan pilihan raya adalah termasuk iklan yang menampilkan:

 • parti politik, pemegang jawatan semasa yang dilantik atau calon Parlimen UK
 • soalan referendum untuk undian, kumpulan kempen referendum atau seruan mengundi yang berkaitan dengan referendum nasional atau referendum serantau tentang kedaulatan

Harap maklum bahawa iklan pilihan raya adalah tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang referendum, parti politik, calon atau pemegang jawatan semasa yang dilantik.

Berikut ialah keperluan yang mesti dipenuhi oleh pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di UK.

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di United Kingdom

Dibenarkan dengan pengehadanIklan pilihan raya di United Kingdom hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google.

Ketahui cara memohon pengesahan

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya UK hanya boleh disiarkan di UK. Semak sama ada iklan pilihan raya UK anda hanya disiarkan di UK dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya UK. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan.
 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.
 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya.

Iklan pilihan raya di India

 

Di India, iklan pilihan raya ialah iklan yang menampilkan parti politik, calon politik atau ahli semasa Lok Sabha atau Vidhan Sabha, atau apa-apa iklan yang disiarkan oleh parti politik, calon politik atau anggota semasa Lok Sabha atau Vidhan Sabha.

Harap maklum bahawa iklan pilihan raya tidak termasuk iklan yang disiarkan oleh entiti bukan politik yang mempromosikan barang niaga politik seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang parti politik, kempen pilihan raya Lok Sabha atau Vidhan Sabha, calon atau anggota semasa Lok Sabha atau Vidhan Sabha.

Berikut ialah keperluan yang mesti dipenuhi oleh pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di India.

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di India
Dibenarkan dengan pengehadanIklan pilihan raya di India hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google. Pengiklan yang belum disahkan hendaklah memulakan proses pengesahan sebelum menyiarkan apa-apa iklan pilihan raya di India. 
Keperluan pra-sijil iklan untuk iklan pilihan raya di India

Dibenarkan dengan pengehadanPengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di India hendaklah menyerahkan pra-sijil yang sah untuk setiap iklan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya India (ECI) atau sesiapa sahaja yang dibenarkan oleh ECI.

Nota: Pengiklan hendaklah terlebih dahulu disahkan oleh Google sebelum menyerahkan pra-sijil ini untuk setiap iklan.
 

Jika anda telah pun disahkan oleh Google, serahkan pra-sijil untuk iklan pilihan raya anda di sini

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya India hanya boleh disiarkan di India. Semak bahawa iklan pilihan raya India anda hanya disiarkan di India. Selain itu, semak bahawa anda telah disahkan oleh Google dan anda telah menyerahkan pra-sijil untuk setiap iklan pilihan raya yang mahu anda siarkan. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan.

 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.

 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan atau tidak mempunyai pra-sijil, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya.

Iklan pilihan raya di Israel

Iklan pilihan raya di Israel ialah iklan yang memaparkan atau disiarkan oleh mana-mana entiti berikut:

 • Sebuah parti politik, pemegang jawatan semasa atau calon individu untuk Knesset; atau,
 • Senarai calon yang terdiri daripada satu atau beberapa parti politik untuk Knesset.

Iklan pilihan raya tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang parti politik, calon, senarai yang terdiri daripada berbilang parti politik atau pemegang jawatan semasa yang dilantik. 

Berikut ialah keperluan, yang mesti dipenuhi oleh semua pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di Israel. 

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di Israel

Dibenarkan dengan pengehadan Iklan pilihan raya di Israel hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google.

Dibenarkan dengan pengehadan Semasa pengesahan, pengiklan mesti mendedahkan sama ada mereka calon, pemegang jawatan semasa yang dilantik, parti politik atau senarai calon yang terdiri daripada satu atau beberapa parti politik untuk Knesset. Untuk pengiklan ini, semua iklan yang disiarkan dalam akaun yang disahkan akan dianggap iklan pilihan raya.

Ketahui cara memohon pengesahan

Dibenarkan dengan pengehadan  Pengiklan mesti menyertakan penafian dalam iklan mereka seperti yang diperlukan oleh undang-undang Israel.

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya Israel hanya boleh disiarkan di Israel. Semak sama ada iklan pilihan raya Israel anda hanya disiarkan di Israel dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya Israel. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan.
 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.
 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya Israel. 

Iklan pilihan raya di New Zealand

Iklan pilihan raya di New Zealand ialah iklan yang memaparkan mana-mana perkara berikut:

 • Sebuah parti politik, pemegang jawatan semasa yang dilantik atau calon Parlimen New Zealand; atau 
 • Pilihan pungutan suara yang tersedia untuk undian, penyokong pungutan suara atau seruan pengundian setelah pungutan suara nasional diisytiharkan secara rasmi oleh Akta atau Perintah dalam Majlis. 

Iklan pilihan raya tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang parti politik, calon atau pemegang jawatan semasa yang dilantik. 

Iklan pilihan raya di New Zealand hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google. Ketahui cara memohon pengesahan

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di New Zealand

Dibenarkan dengan pengehadan Iklan pilihan raya di New Zealand hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google.

Ketahui cara memohon pengesahan
 

Dibenarkan dengan pengehadan Pengiklan mesti mematuhi undang-undang New Zealand dan panduan Suruhanjaya Pilihan Raya berkuat kuasa yang berkaitan dengan penafian, termasuk mempunyai kenyataan penaja yang jelas dalam iklan mereka jika dikehendaki. Jika dikehendaki oleh undang-undang, pengiklan mesti mendapatkan keizinan daripada parti politik atau calon sebelum membeli iklan.

Dibenarkan dengan pengehadan Pengiklan mesti mematuhi undang-undang New Zealand pada tempoh larangan.

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya New Zealand hanya boleh disiarkan di New Zealand. Semak sama ada iklan pilihan raya New Zealand anda hanya disiarkan di New Zealand dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya New Zealand. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan.
 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.
 3. Sahkan bahawa anda tidak cuba menyiarkan iklan berbahasa Maori. Malangnya bahasa Maori bukan bahasa disokong pada Ads atau DV360 pada masa ini. Oleh itu, iklan berbahasa Maori tidak dapat disiarkan. Iklan pilihan raya New Zealand dalam bahasa disokong yang mengandungi perkataan atau frasa bahasa Maori yang biasanya digunakan adalah dibenarkan. Maklumat lanjut tentang bahasa yang disokong untuk Google Ads boleh didapati di sini dan bagi DV360 di sini.
 4. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar tentang iklan pilihan raya New Zealand.

Iklan pilihan raya di Australia

Iklan pilihan raya di Australia ialah iklan yang memaparkan: 

 • Parti politik, pemegang jawatan semasa yang dilantik atau calon untuk Dewan Rakyat atau Senat.

Harap maklum bahawa iklan pilihan raya tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang parti politik, calon atau pemegang jawatan semasa yang dilantik. 

Berikut ialah keperluan yang mesti dipenuhi oleh pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di Australia. 

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di Australia

Dibenarkan dengan pengehadan Iklan pilihan raya di Australia hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google. Ketahui cara memohon pengesahan.

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya Australia hanya boleh disiarkan di Australia. Semak sama ada iklan pilihan raya Australia anda hanya disiarkan di Australia dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya Australia. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan.
 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.
 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya.

Iklan pilihan raya di Taiwan

Iklan pilihan raya di Taiwan ialah iklan yang memaparkan mana-mana perkara berikut:

 • Parti politik, pemegang jawatan semasa yang dilantik atau calon pejabat Presiden yang dilantik, Timbalan Presiden, ahli Perundangan Yuan atau enam pejabat ketua bandar perbandaran berikut: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City dan Kaohsiung City;

Iklan pilihan raya tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka tentang parti politik, calon atau pemegang jawatan semasa yang dilantik.

Berikut ialah keperluan yang mesti dipenuhi oleh semua pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya di Taiwan. 

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di Taiwan

Dibenarkan dengan pengehadan Iklan pilihan raya di Taiwan hanya boleh disiarkan jika pengiklan telah disahkan oleh Google. Ketahui cara memohon pengesahan.

Dibenarkan dengan pengehadan Pengiklan mesti mematuhi undang-undang Taiwan tentang penafian dan tempoh senyap.

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya Taiwan hanya boleh disiarkan di Taiwan. Semak sama ada iklan pilihan raya Taiwan anda hanya disiarkan di Taiwan dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya Taiwan. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan.
 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.
 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya Taiwan.

 

Iklan Pilihan Raya di Amerika Syarikat

Di Amerika Syarikat, iklan pilihan raya adalah termasuk iklan yang menampilkan:

 • Pemegang jawatan semasa atau calon untuk pejabat persekutuan yang dipilih. Perkara ini termasuk pejabat persekutuan seperti Presiden atau Naib Presiden Amerika Syarikat, anggota Dewan Rakyat Amerika Syarikat atau Senat Amerika Syarikat
 • Pemegang jawatan semasa atau calon untuk jawatan dipilih peringkat negeri, seperti Gabenor, Setiausaha Negeri atau ahli dewan perundangan negeri
 • Parti politik persekutuan atau peringkat negeri
 • Cadangan undian, inisiatif atau usul peringkat negeri yang telah layak untuk undian di negeri masing-masing

Harap maklum bahawa iklan pilihan raya adalah tidak termasuk iklan untuk produk atau perkhidmatan, termasuk barang niaga politik promosi seperti kemeja-T atau iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan mereka terhadap kempen pilihan raya persekutuan, calon atau pemegang jawatan persekutuan semasa yang dilantik.

Berikut ialah keperluan yang mesti dipenuhi oleh pengiklan yang ingin menyiarkan iklan pilihan raya persekutuan di Amerika Syarikat.

Keperluan pengesahan pengiklan untuk iklan pilihan raya di Amerika Syarikat

Dibenarkan dengan pengehadan Iklan pilihan raya di Amerika Syarikat boleh disiarkan jika pengiklan disahkan oleh Google.

Ketahui cara memohon pengesahan

Penyelesai masalah
 1. Iklan pilihan raya A.S. hanya boleh disiarkan di Amerika Syarikat. Semak sama ada iklan pilihan raya A.S. anda hanya disiarkan di Amerika Syarikat dan bahawa anda telah disahkan untuk menyiarkan iklan pilihan raya A.S. Ketahui lebih lanjut tentang proses pengesahan
 2. Hubungi kami untuk menyemak semula iklan anda atau mengedit iklan tersebut. Tindakan ini akan menyerahkan semula iklan dan destinasi iklan tersebut untuk semakan. Kebanyakan iklan disemak dalam tempoh 1 hari perniagaan, namun sesetengah semakan boleh mengambil masa yang lebih lama jika iklan tersebut memerlukan semakan yang lebih terperinci.
 3. Jika anda tidak dapat melengkapkan proses pengesahan, alih keluar apa-apa kandungan yang melanggar dasar iklan pilihan raya.

Iklan pilihan raya negeri di Amerika Syarikat

Di samping keperluan di atas, terdapat pengehadan tambahan untuk iklan pilihan raya negeri dan tempatan di beberapa negeri di A.S. Lihat butiran mengikut negeri di bawah.

Pengehadan California

Perkara berikut diperlukan terhadap jawatankuasa California yang diperlukan oleh Kod Kerajaan California § 84504.6 (2018) untuk memberikan pemberitahuan yang nyata kepada platform dalam talian sebelum membeli “iklan yang didedahkan platform dalam talian” yang berkaitan dengan sama ada calon California untuk jawatan dipilih atau cadangan undian California:

Dibenarkan dengan pengehadanJawatankuasa California yang ingin membeli “iklan yang didedahkan platform dalam talian” hendaklah: (1) memaklumkan Google dengan nyata dan menyerahkan maklumat tambahan tentang diri mereka untuk laporan ketelusan serta pendedahan dalam iklan kami, dan (2) mengesahkan akaun mereka.

Sila serahkan borang ini untuk melengkapkan proses pemberitahuan nyata. Sekiranya anda menggunakan platform Display Video 360 untuk pengiklanan, sila lengkapkan borang ini untuk memenuhi keperluan di atas.

Selepas melengkapkan proses ini, semua iklan dalam akaun anda akan layak untuk pendedahan yang diperlukan oleh undang-undang. Disebabkan pendedahan dalam iklan akan dipaparkan melalui ikon “Mengapa Iklan Ini?”, anda tidak boleh menarik iklan anda daripada memaparkan ikon ini. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang proses ini dan pengesyoran bagi pengurusan akaun, lawati panduan amalan terbaik ini.

Pengehadan Maryland
Perkara berikut tidak dibenarkan:
Iklan yang berkaitan dengan cadangan undian dan calon untuk pilihan raya negeri dan tempatan
Pengehadan New Jersey
Perkara berikut tidak dibenarkan:
Iklan yang berkaitan dengan cadangan undian dan calon untuk pilihan raya negeri dan tempatan
Pengehadan New York

Berikut ialah perkara yang dikehendaki daripada jawatankuasa perbelanjaan bebas di negeri New York sebelum membeli iklan politik:  

Dibenarkan dengan pengehadan Jawatankuasa perbelanjaan bebas yang ingin membeli iklan yang berkaitan dengan cadangan undian dan calon untuk pilihan raya negeri serta tempatan New York hendaklah memberitahu Google bahawa mereka ialah jawatankuasa perbelanjaan bebas dan menyerahkan salinan dokumen pendaftaran mereka yang telah difailkan dengan Lembaga Pilihan Raya New York. 
 
Sila lengkapkan borang ini untuk memenuhi keperluan di atas.  
Sekiranya anda menggunakan platform Display & Video 360 untuk pengiklanan, sila lengkapkan borang ini untuk memenuhi keperluan di atas.
Pengehadan Nevada
Perkara berikut tidak dibenarkan:
Iklan yang berkaitan dengan cadangan undian dan calon untuk pilihan raya negeri dan tempatan
Pengehadan Virginia

Perkara berikut diperlukan daripada pengiklan politik dalam talian Virginia yang diperlukan oleh Kod Virginia Ann. § 24.2-960 untuk mengenal pasti diri mereka kepada platform dalam talian sebagai pengiklan politik dalam talian dan mengesahkan kepada platform dalam talian bahawa mereka dibenarkan di bawah undang-undang negeri dan tempatan untuk membeli atau mempromosikan iklan politik dalam talian mengikut undang-undang dengan membayar yuran tertentu:

Dibenarkan dengan pengehadanPengiklan politik dalam talian Virginia yang ingin membeli “iklan politik dalam talian” mesti:  (1) mengenal pasti diri mereka kepada Google sebagai pengiklan politik dalam talian; (2) mengesahkan kepada Google bahawa mereka dibenarkan di bawah undang-undang negeri dan tempatan untuk membeli atau mempromosikan iklan politik dalam talian mengikut undang-undang dengan membayar yuran tertentu; dan (3) mengesahkan akaun mereka.

Sila serahkan borang ini untuk melengkapkan proses pengenalan kendiri dan pensijilan kendiri.

Pengehadan Washington
Perkara berikut tidak dibenarkan:
Iklan yang berkaitan dengan cadangan undian dan calon untuk pilihan raya negeri dan tempatan
Untuk melaporkan atau meminta maklumat tambahan tentang iklan yang melanggar dasar ini, sila lengkapkan Borang Permintaan Maklumat Iklan Pilihan Raya Washington.
Pengehadan Seattle

Perkara berikut tidak dibenarkan:

 Iklan anda memohon, secara langsung atau tidak langsung, undian atau sokongan kewangan atau sokongan lain dalam mana-mana kempen pilihan raya, atau yang menyampaikan mesej yang berkaitan dengan apa-apa hal ehwal politik dengan kepentingan setempat, termasuk perundangan atau pendapat tentang perundangan daripada pegawai yang dilantik.

Iklan pilihan raya di Singapura

Di Singapura, perkara berikut dilarang pada platform Google:

Iklan yang mempengaruhi atau ingin mempengaruhi:
 • keputusan pilihan raya pejabat Presiden, pilihan raya umum Ahli Parlimen, pilihan raya kecil mana-mana Ahli Parlimen atau referendum;
 • pendapat awam tentang perkara tertentu yang di Singapura ialah perkara dengan kepentingan awam atau kontroversi awam, dengan contoh utama ialah perkara yang berkaitan dengan kaum atau agama; atau
 • proses atau keputusan perundangan di Singapura, atau membawa atau ingin membawa, perubahan secara keseluruhan atau sebahagian pada undang-undang Singapura.
Iklan yang mempromosikan kepentingan parti politik atau kumpulan lain yang ditubuhkan di Singapura untuk tujuan politik.

Iklan pilihan raya di Korea Selatan

Di Korea Selatan, perkara berikut dilarang pada platform Google:

Iklan yang menampilkan calon atau parti politik untuk jawatan yang dipilih di Korea Selatan.

Iklan pilihan raya di Kanada

Di Kanada, iklan berikut tidak akan dibenarkan pada platform Google semasa tempoh pilihan raya yang dikawal selia oleh Akta Pilihan Raya Kanada.

 Iklan yang menampilkan parti politik persekutuan, pemimpin parti politik persekutuan, ahli semasa atau calon (termasuk peserta pencalonan) untuk Ahli Parlimen Kanada.

Nota: Dasar ini tidak digunakan untuk iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan berita mereka tentang pilihan raya

Iklan isu di Kanada

Di Kanada, iklan berikut tidak akan dibenarkan pada platform Google semasa tempoh pilihan raya yang dikawal selia oleh Akta Pilihan Raya Kanada.

Iklan yang menampilkan isu yang dikaitkan dengan parti politik persekutuan, ahli semasa atau calon Ahli Parlimen Kanada.

Nota: Dasar ini tidak digunakan untuk iklan yang disiarkan oleh organisasi berita untuk mempromosikan liputan berita mereka tentang pilihan raya.

Keperluan pendedahan untuk pengiklanan pilihan raya 

Untuk negara yang dirangkumi oleh dasar iklan pilihan raya Google, kami memerlukan semua iklan pilihan raya untuk memaparkan pendedahan yang mengenal pasti pihak yang membayar bagi iklan tersebut. Untuk kebanyakan format iklan, Google akan menjana pendedahan “Dibayar oleh“ secara automatik menggunakan maklumat yang diberikan semasa proses pengesahan. 

Dibenarkan dengan pengehadan Untuk format dan ciri iklan berikut yang tersedia merentas Google, pengiklan bertanggungjawab untuk menyertakan pendedahan "Dibayar oleh" secara terus dalam iklan, diikuti dengan nama organisasi atau individu yang membayar iklan tersebut. Pendedahan ini hendaklah kelihatan pada setiap masa dalam iklan.

Harap maklum bahawa pendedahan ini bukanlah pengganti untuk apa-apa pendedahan lain yang mungkin perlu anda sertakan dalam iklan anda mengikut undang-undang.

Ketahui cara membetulkan iklan yang tidak diluluskan

 

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar kami, beritahu kami: Hubungi Sokongan Google Ads
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?