Politinis turinys

Palaikome atsakingą politinę reklamą ir tikimės, kad visi politiniai skelbimai ir paskirties vietos atitiks vietinius teisinius reikalavimus, įskaitant kampanijų ir rinkimų įstatymus bei nustatytus draudimo laikotarpius vykstant rinkimams bet kokioje geografinėje zonoje, kurioje taikomi skelbimai. Politinis turinys apima politinių organizacijų, politinių partijų, politinių klausimų propagavimo ar lėšų rinkimo akcijų ir atskirų kandidatų bei politikų skelbimus.

Nesilaikant mūsų politinio turinio politikos gali būti viešai arba atitinkamoms vyriausybinėms įstaigoms ir įstatymų organizacijoms atskleista informacija apie jūsų paskyrą ir politinius skelbimus.

Rinkimų skelbimai

Rinkimų skelbimus galima rodyti su apribojimais tam tikrose šalyse. Toliau nurodyta, kaip apibrėžiame rinkimų skelbimus kiekvienoje šalyje arba regione, taip pat reklamuotojo taikomi reikalavimai.

Rinkimų skelbimai Europos Sąjungoje

 

ES rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su:

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į ES parlamentą;
 • politine partija, dabartiniu tarnautoju arba kandidatu į išrinktą nacionalinę tarnybą ES valstybėje narėje. Pavyzdžiai apima nacionalinių parlamentų narius ir pirmininkus, kurie renkami tiesiogiai.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat – naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama apie žiniasklaidoje teikiamą informaciją apie politines partijas, ES rinkimų kampanijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus pareigūnus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus ES.


Rinkimų skelbimų Europos Sąjungoje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus ES galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. ES rinkimų skelbimus galima rodyti tik ES. Patikrinkite, ar jūsų ES rinkimų skelbimai rodomi tik ES ir gavote patvirtinimą rodyti ES rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą

 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per 1 darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.

 3. Jei nepavyksta įvykdyti patvirtinimo proceso, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Žemųjų Rūmų rinkimų skelbimai Indijoje

 

Rinkimų skelbimai Indijoje – tai skelbimai, susiję su politine partija, politiniu kandidatu ar dabartiniu Žemųjų Rūmų nariu, arba bet kokie politinės partijos, politinio kandidato ar dabartinio Žemųjų Rūmų nario rodomi skelbimai.

Atminkite, kad rinkimų skelbimai neapima skelbimų, kuriuos rodo su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, reklamuojantys ne politiniai subjektai, ar naujienų organizacijų rodomų skelbimų, kuriais siekiama spaudoje pateikti informacijos apie politines partijas, Žemųjų Rūmų rinkimų kampanijas, kandidatus ar dabartinius Žemųjų Rūmų narius.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Indijoje.

Rinkimų skelbimų Indijoje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas
Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Indijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. 
Skelbimų išankstinio sertifikavimo reikalavimas, taikomas rinkimų skelbimams Indijoje

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Indijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotojas pateikia galiojantį kiekvieno skelbimo išankstinį sertifikatą, išduotą Indijos rinkimų komisijos (angl. „Election Commission of India“, ECI) arba ECI įgalioto šaltinio.

Pastaba: prieš pateikdamas šį kiekvieno skelbimo išankstinį sertifikatą, reklamuotojas pirmiausia turi gauti „Google“ patvirtinimą.
 

Jei jau gavote „Google“ patvirtinimą, rinkimų skelbimų išankstinius sertifikatus pateikite čia

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Indijos rinkimų skelbimus galima rodyti tik Indijoje. Patikrinkite, ar jūsų Indijos rinkimų skelbimai rodomi tik Indijoje. Be to, patikrinkite, ar „Google“ jus patvirtino ir pateikėte kiekvieno norimo rodyti rinkimų skelbimo išankstinį sertifikatą. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.

 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas. Dauguma skelbimų peržiūrimi per 1 darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.

 3. Jei nepavyksta įvykdyti patvirtinimo proceso arba neturite išankstinio sertifikato, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Federalinių rinkimų skelbimai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jungtinėse Amerikos Valstijose rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su esamu tarnautoju ar kandidatu į išrinktą federalinį biurą, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento ar viceprezidento, arba Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų rūmų ar Senato nariais.

Atminkite, kad rinkimų skelbimai neapima produktų ar paslaugų skelbimų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, ar naujienų organizacijų rodomų skelbimų, kuriais siekiama spaudoje pateikti informacijos apie federalinių rinkimų kampanijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus federalinius pareigūnus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti federalinių rinkimų skelbimus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Rinkimų skelbimų Jungtinėse Amerikos Valstijose reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas 

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Jungtinėse Amerikos Valstijose galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. 

Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą

Trikčių šalinimo įrankis
 1. JAV rinkimų skelbimus galima rodyti tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Patikrinkite, ar jūsų JAV rinkimų skelbimai rodomi tik Jungtinėse Amerikos Valstijose ir gavote patvirtinimą rodyti JAV rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per 1 darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.
 3. Jei nepavyksta įvykdyti patvirtinimo proceso, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Valstijų rinkimų skelbimai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Be anksčiau nurodytų reikalavimų, taikomi kiti valstijų ir vietinių rinkimų skelbimų apribojimai tam tikrose JAV valstijose. Toliau pateikiama išsami informacija pagal valstijas.

Merilande taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais.
Naujajame Džersyje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais.
Niujorko valstijoje taikomi apribojimai

Kai Niujorko valstijoje nepriklausomi išlaidų komitetai nori įsigyti politinių skelbimų, taikomi toliau nurodyti reikalavimai.  

Leidžiama su apribojimais Nepriklausomi išlaidų komitetai, norintys įsigyti skelbimų, susijusių su Niujorko valstijos ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais, turi informuoti „Google“, kad jie yra nepriklausomi išlaidų komitetai, ir pateikti Niujorko valstijos rinkimų tarybos išduotų registracijos dokumentų kopijas. 
 
Kad atitiktumėte anksčiau nurodytus reikalavimus, užpildykite šią formą.  
Jei reklamuodami naudojate platformą „Display & Video 360“, užpildykite šią formą, kad atitiktumėte anksčiau nurodytus reikalavimus.
Nevadoje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais.
Vašingtono valstijoje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais.

Rinkimų skelbimai Kanadoje

2019 m. birželio 30 d.–spalio 21 d. „Google“ platformose Kanadoje nebus leidžiami toliau nurodyti skelbimai.

 Skelbimai, kuriuose minima federalinė politinė partija, tokios partijos lyderis, jos dabartinis narys arba kandidatas į Kanados Parlamento narius (įskaitant pretendentus į nominaciją).

Pastaba: ši politika netaikoma skelbimams, kuriais naujienų organizacijos reklamuoja savo teikiamas žinias apie rinkimus.

Su politiniais klausimais susiję skelbimai Kanadoje

2019 m. birželio 27 d.–spalio 21 d. „Google“ platformose Kanadoje nebus leidžiami toliau nurodyti skelbimai.

 Skelbimai, kuriuose minimas klausimas, susijęs su federaline politinė partija, tokios partijos dabartiniu nariu arba kandidatu į Kanados Parlamento narius.

Pastaba: ši politika netaikoma skelbimams, kuriais naujienų organizacijos reklamuoja savo teikiamas žinias apie rinkimus.

Rinkimų reklamos paskelbimo reikalavimai 

„Google“ reikalauja, kad visuose rinkimų skelbimuose ES, Indijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose būtų paskelbta informacija, kas už skelbimą sumokėjo. Daugelio formatų skelbimuose „Google“ automatiškai sugeneruoja „Kas sumokėjo“ atskleidimą, naudodama informaciją, pateiktą vykdant patvirtinimo procesą. 

Leidžiama su apribojimais Jei naudojami toliau nurodyti „Google“ skelbimų formatai ir funkcijos, reklamuotojas „Kas sumokėjo“ atskleidimą turi pateikti pačiame skelbime, nurodydamas už skelbimą sumokėjusios organizacijos pavadinimą ar sumokėjusio asmens vardą ir pavardę. Ši informacija skelbime turi būti matoma visą laiką.

Atminkite, kad ši paskelbta informacija nepakeičia jokios kitos skelbtinos informacijos, kurią gali reikėti įtraukti į skelbimą vadovaujantis įstatymais.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą

 

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?