Politinis turinys

Palaikome atsakingą politinę reklamą ir tikimės, kad visi politiniai skelbimai ir paskirties vietos atitiks vietinius teisinius reikalavimus, įskaitant kampanijų ir rinkimų įstatymus bei nustatytus draudimo laikotarpius vykstant rinkimams bet kokioje geografinėje zonoje, kurioje taikomi skelbimai. Politinis turinys apima politinių organizacijų, politinių partijų, politinių klausimų propagavimo ar lėšų rinkimo akcijų ir atskirų kandidatų bei politikų skelbimus.

Nesilaikant mūsų politinio turinio politikos gali būti viešai arba atitinkamoms vyriausybinėms įstaigoms ir įstatymų organizacijoms atskleista informacija apie jūsų paskyrą ir politinius skelbimus.

Rinkimų skelbimai

Rinkimų skelbimus galima rodyti su apribojimais tam tikrose šalyse. Toliau nurodyta, kaip apibrėžiame rinkimų skelbimus kiekvienoje šalyje arba regione, taip pat reklamuotojo taikomi reikalavimai.

Rinkimų skelbimai Europos Sąjungoje

 

ES rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su:

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į ES parlamentą;
 • politine partija, dabartiniu tarnautoju arba kandidatu į išrinktą nacionalinę tarnybą ES valstybėje narėje. Pavyzdžiai apima nacionalinių parlamentų narius ir pirmininkus, kurie renkami tiesiogiai;
 • referendumo klausimu, dėl kurio balsuojama, referendumo kampanijų grupe ar raginimu balsuoti, vykdant nacionalinį referendumą arba valstijos ar provincijos referendumą dėl suverenumo.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama apie žiniasklaidoje teikiamą informaciją apie referendumus, politines partijas, ES rinkimų kampanijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus tarnautojus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus ES.


Reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas rinkimų skelbimams Europos Sąjungoje

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus ES galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką dėl patvirtinimo gavimo

Trikčių šalinimo įrankis
 1. ES rinkimų skelbimus galima rodyti tik ES. Patikrinkite, ar jūsų ES rinkimų skelbimai rodomi tik ES ir ar gavote patvirtinimą rodyti ES rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą

 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.

 3. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Indijoje

 

2019 m. spalio 15 d. „Google“ savo politiką pradeda taikyti rinkimų skelbimams, susijusiems su politine partija, politiniu kandidatu ar dabartiniu Teisėkūros asamblėjos („Vidhan Sabha“) nariu, arba bet kokiems politinės partijos, politinio kandidato ar dabartinio Teisėkūros asamblėjos nario rodomiems skelbimams. Reklamuotojai šiuo metu gali pateikti paraišką dėl patvirtinimo gavimo ir pateikti skelbimų išankstinius sertifikatus.

Rinkimų skelbimai Indijoje – tai skelbimai, susiję su politine partija, politiniu kandidatu ar dabartiniu Žemųjų Rūmų („Lok Sabha“) arba Teisėkūros asamblėjos nariu, arba bet kokie politinės partijos, politinio kandidato ar dabartinio Žemųjų Rūmų arba Teisėkūros asamblėjos nario rodomi skelbimai.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami skelbimai, kuriuose reklamuojamos su politika susijusios prekės, pvz., marškinėliai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama apie žiniasklaidoje teikiamą informaciją apie politines partijas, Žemųjų Rūmų ar Teisėkūros asamblėjos rinkimų kampanijas, kandidatus ar dabartinius Žemųjų Rūmų ar Teisėkūros asamblėjos narius.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Indijoje.

Reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas rinkimų skelbimams Indijoje
Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Indijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. Patvirtinimo neturintys reklamuotojai privalo pradėti patvirtinimo procesą, prieš rodydami rinkimų skelbimus Indijoje. 
Skelbimų išankstinio sertifikavimo reikalavimas, taikomas rinkimų skelbimams Indijoje

Leidžiama su apribojimais Reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Indijoje, privalo pateikti galiojantį kiekvieno skelbimo išankstinį sertifikatą, išduotą Indijos rinkimų komisijos (angl. „Election Commission of India“, ECI) arba ECI įgalioto subjekto.

Pastaba: prieš pateikdamas šį kiekvieno skelbimo išankstinį sertifikatą, reklamuotojas pirmiausia turi gauti „Google“ patvirtinimą.
 

Jei jau gavote „Google“ patvirtinimą, rinkimų skelbimų išankstinius sertifikatus pateikite čia

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Indijos rinkimų skelbimus galima rodyti tik Indijoje. Patikrinkite, ar jūsų Indijos rinkimų skelbimai rodomi tik Indijoje. Be to, patikrinkite, ar „Google“ jus patvirtino ir ar pateikėte kiekvieno norimo rodyti rinkimų skelbimo išankstinį sertifikatą. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.

 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.

 3. Jei nepavyko gauti patvirtinimo arba neturite išankstinio sertifikato, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Taivane

Nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2020 m. sausio 17 d. „Google“ platformose Taivane nebus leidžiamas toliau nurodytas turinys.

 Skelbimai, susiję su politine partija, kandidatu arba pareigas einančiu išrinktu prezidento ar viceprezidento kanceliarijos tarnautoju, arba Taivano parlamento nariu
 

Federalinių rinkimų skelbimai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jungtinėse Amerikos Valstijose rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su esamu tarnautoju ar kandidatu į išrinktą federalinį biurą, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento ar viceprezidento, arba Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų rūmų ar Senato nariais.

Atminkite, kad rinkimų skelbimai neapima produktų ar paslaugų skelbimų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, ar naujienų organizacijų rodomų skelbimų, kuriais siekiama spaudoje pateikti informacijos apie federalinių rinkimų kampanijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus federalinius pareigūnus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti federalinių rinkimų skelbimus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas rinkimų skelbimams Jungtinėse Amerikos Valstijose 

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Jungtinėse Amerikos Valstijose galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. 

Sužinokite, kaip pateikti paraišką dėl patvirtinimo gavimo.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. JAV rinkimų skelbimus galima rodyti tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Patikrinkite, ar jūsų JAV rinkimų skelbimai rodomi tik Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ar gavote patvirtinimą rodyti JAV rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.
 3. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Valstijų rinkimų skelbimai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Be anksčiau nurodytų reikalavimų, taikomi kiti valstijų ir vietinių rinkimų skelbimų apribojimai tam tikrose JAV valstijose. Toliau pateikiama išsami informacija pagal valstijas.

Merilande taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais
Naujajame Džersyje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais
Niujorke taikomi apribojimai

Kai Niujorko valstijoje nepriklausomi išlaidų komitetai nori įsigyti politinių skelbimų, taikomi toliau nurodyti reikalavimai.  

Leidžiama su apribojimais Nepriklausomi išlaidų komitetai, norintys įsigyti skelbimų, susijusių su Niujorko valstijos ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais, turi informuoti „Google“, kad jie yra nepriklausomi išlaidų komitetai, ir pateikti Niujorko valstijos rinkimų tarybos išduotų registracijos dokumentų kopijas. 
 
Kad atitiktumėte anksčiau nurodytus reikalavimus, užpildykite šią formą.  
Jei reklamuodami naudojate platformą „Display & Video 360“, užpildykite šią formą, kad atitiktumėte anksčiau nurodytus reikalavimus.
Nevadoje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais
Vašingtone taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų pasiūlymais ar kandidatais

Rinkimų skelbimai Kanadoje

2019 m. birželio 30 d.–spalio 21 d. „Google“ platformose Kanadoje nebus leidžiami toliau nurodyti skelbimai.

 Skelbimai, kuriuose minima federalinė politinė partija, tokios partijos lyderis, jos dabartinis narys arba kandidatas į Kanados Parlamento narius (įskaitant pretendentus į nominaciją).

Pastaba: ši politika netaikoma skelbimams, kuriais naujienų organizacijos reklamuoja savo teikiamas žinias apie rinkimus.

Su politiniais klausimais susiję skelbimai Kanadoje

2019 m. birželio 27 d.–spalio 21 d. „Google“ platformose Kanadoje nebus leidžiami toliau nurodyti skelbimai.

 Skelbimai, kuriuose minimas klausimas, susijęs su federaline politinė partija, tokios partijos dabartiniu nariu arba kandidatu į Kanados Parlamento narius.

Pastaba: ši politika netaikoma skelbimams, kuriais naujienų organizacijos reklamuoja savo teikiamas žinias apie rinkimus.

Paskelbimo reikalavimai, taikomi rinkimų reklamai 

„Google“ reikalauja, kad visuose rinkimų skelbimuose ES, Indijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose būtų paskelbta informacija, kas sumokėjo už skelbimą. Daugelio formatų skelbimuose „Google“ automatiškai sugeneruoja „Kas sumokėjo“ atskleidimą, naudodama informaciją, pateiktą vykdant patvirtinimo procesą. 

Leidžiama su apribojimais Jei naudojami toliau nurodyti „Google“ skelbimų formatai ir funkcijos, reklamuotojas „Kas sumokėjo“ atskleidimą turi pateikti pačiame skelbime, nurodydamas už skelbimą sumokėjusios organizacijos pavadinimą ar sumokėjusio asmens vardą ir pavardę. Ši informacija skelbime turi būti matoma visą laiką.

Atminkite, kad ši paskelbta informacija nepakeičia jokios kitos skelbtinos informacijos, kurią gali reikėti įtraukti į skelbimą vadovaujantis įstatymais.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą

 

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?