Politinis turinys

„Display & Video 360“ naudotojai privalo laikytis šios „Google Ads“ politikos. Informacijos apie papildomus apribojimus rasite „Display & Video 360“ pagalbos centre.

Palaikome atsakingą politinę reklamą ir tikimės, kad visi politiniai skelbimai ir paskirties vietos atitiks vietinius teisinius reikalavimus, įskaitant kampanijų ir rinkimų įstatymus bei nustatytus rinkimų agitacijos draudimo laikotarpius bet kokioje geografinėje teritorijoje, kurioje taikomi skelbimai. Politinis turinys apima politinių organizacijų, politinių partijų, politinių klausimų propagavimo ar lėšų rinkimo akcijų ir atskirų kandidatų bei politikų skelbimus.

Nesilaikant mūsų politinio turinio politikos gali būti viešai arba atitinkamoms vyriausybinėms įstaigoms ir įstatymų organizacijoms atskleista informacija apie jūsų paskyrą ir politinius skelbimus.

Rinkimų skelbimai

Rinkimų skelbimus galima rodyti su apribojimais tam tikrose šalyse. Toliau nurodyta, kaip apibrėžiame rinkimų skelbimus kiekvienoje šalyje arba regione, ir pateikti reklamuotojui taikomi reikalavimai.

Ribotas rinkimų skelbimų taikymas

Taikant rinkimų skelbimus galima naudoti tik šiuos kriterijus:

geografinės vietovės (išskyrus spindulį aplink vietovę);

amžiaus ir lyties;

kontekstinio taikymo parinktis, pvz., skelbimų paskirties vietas, temas, raktinius žodžius pagal svetaines, programas, puslapius ir vaizdo įrašus.

Visų kitų tipų taikymo rinkimų skelbimuose naudoti neleidžiama. Tai apima visus taikymo pagal tikslinę auditoriją produktus, pakartotinę rinkodarą, klientų atitiktį, taikymą pagal geografinį spindulį ir trečiųjų šalių auditorijas, pvz., įkeltus sąrašus.

Rinkimų skelbimai Europos Sąjungoje

 

ES rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su:

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į ES parlamentą;
 • politine partija, dabartiniu tarnautoju arba kandidatu į išrinktą nacionalinę tarnybą ES valstybėje narėje. Pavyzdžiai apima nacionalinių parlamentų narius ir pirmininkus, kurie renkami tiesiogiai;
 • referendumo klausimu, dėl kurio balsuojama, referendumo kampanijų grupe ar raginimu balsuoti, vykdant nacionalinį referendumą arba valstijos ar provincijos referendumą dėl suverenumo.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama žiniasklaidoje teikiama informacija apie referendumus, politines partijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus tarnautojus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus ES.


Rinkimų skelbimų Europos Sąjungoje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus ES galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką dėl patvirtinimo gavimo

Trikčių šalinimo įrankis
 1. ES rinkimų skelbimus galima rodyti tik ES. Patikrinkite, ar jūsų ES rinkimų skelbimai rodomi tik ES ir ar gavote patvirtinimą rodyti ES rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą

 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.

 3. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Jungtinėje Karalystėje

JK rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su:

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į JK parlamentą;
 • referendumo klausimu, dėl kurio balsuojama, referendumo kampanijų grupe ar raginimu balsuoti, vykdant nacionalinį referendumą ar regiono referendumą dėl suverenumo.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama apie žiniasklaidoje teikiamą informaciją apie referendumus, politines partijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus tarnautojus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus JK.

Rinkimų skelbimų Jungtinėje Karalystėje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimai

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Jungtinėje Karalystėje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką patvirtinimui gauti.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. JK rinkimų skelbimus galima rodyti tik JK. Patikrinkite, ar jūsų JK rinkimų skelbimai rodomi tik JK ir ar gavote patvirtinimą rodyti JK rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.
 3. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Indijoje

 

Rinkimų skelbimai Indijoje – tai skelbimai, susiję su politine partija, politiniu kandidatu ar dabartiniu Žemųjų Rūmų („Lok Sabha“) arba Teisėkūros asamblėjos („Vidhan Sabha“) nariu, arba bet kokie politinės partijos, politinio kandidato ar dabartinio Žemųjų Rūmų arba Teisėkūros asamblėjos nario rodomi skelbimai.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami skelbimai, kuriuose reklamuojamos su politika susijusios prekės, pvz., marškinėliai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama žiniasklaidoje teikiama informacija apie politines partijas, Žemųjų Rūmų ar Teisėkūros asamblėjos rinkimų kampanijas, kandidatus ar dabartinius Žemųjų Rūmų ar Teisėkūros asamblėjos narius.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Indijoje.

Reklamuotojo patvirtinimo reikalavimas rinkimų skelbimams Indijoje
Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Indijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. Patvirtinimo neturintys reklamuotojai privalo prieš rodydami rinkimų skelbimus Indijoje pradėti patvirtinimo procesą. 
Skelbimų išankstinio sertifikavimo reikalavimas, taikomas rinkimų skelbimams Indijoje

Leidžiama su apribojimais Reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Indijoje, privalo pateikti galiojantį kiekvieno skelbimo išankstinį sertifikatą, išduotą Indijos rinkimų komisijos (angl. „Election Commission of India“, ECI) arba ECI įgalioto subjekto.

Pastaba: prieš pateikdamas šį kiekvieno skelbimo išankstinį sertifikatą, reklamuotojas pirmiausia turi gauti „Google“ patvirtinimą.
 

Jei jau gavote „Google“ patvirtinimą, rinkimų skelbimų išankstinius sertifikatus pateikite čia

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Indijos rinkimų skelbimus galima rodyti tik Indijoje. Patikrinkite, ar jūsų Indijos rinkimų skelbimai rodomi tik Indijoje. Be to, patikrinkite, ar gavote „Google“ patvirtinimą ir ar pateikėte kiekvieno norimo rodyti rinkimų skelbimo išankstinį sertifikatą. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.

 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.

 3. Jei nepavyko gauti patvirtinimo arba neturite išankstinio sertifikato, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Izraelyje

Rinkimų skelbimai Izraelyje yra tokie skelbimai, kuriuose nurodyta arba kuriuos teikia:

 • politinė partija, šiuo metu išrinktas pareigūnas ar atskiras kandidatas į Knesetą;
 • kandidatų sąrašas, sudarytas iš vienos ar kelių Kneseto politinių partijų.

Rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama žiniasklaidoje teikiama informacija apie politines partijas, kandidatus, iš kelių politinių partijų sudarytus sąrašus ar šiuo metu išrinktus pareigūnus. 

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis visi reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Izraelyje. 

Rinkimų skelbimų Izraelyje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimai

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Izraelyje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Leidžiama su apribojimais Atliekant patvirtinimą, reklamuotojai turi atskleisti, ar jie yra kandidatai, šiuo metu išrinkti pareigūnai, politinė partija ar kandidatų sąrašas, sudarytas iš vienos ar kelių Kneseto politinių partijų. Visi patvirtintoje šių reklamuotojų paskyroje rodomi skelbimai bus laikomi rinkimų skelbimais.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą

Leidžiama su apribojimais  Reklamuotojai į skelbimus turi įtraukti atsisakymus, kaip reikalaujama pagal Izraelio įstatymus.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Izraelio rinkimų skelbimus galima rodyti tik Izraelyje. Patikrinkite, ar jūsų Izraelio rinkimų skelbimai rodomi tik Izraelyje ir ar gavote patvirtinimą rodyti Izraelio rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.
 3. Jei patvirtinimo gauti nepavyko, pašalinkite bet kokį turinį, pažeidžiantį Izraelio rinkimų skelbimų politiką. 

Rinkimų skelbimai Naujojoje Zelandijoje

Rinkimų skelbimai Naujojoje Zelandijoje – tai tokie skelbimai, kurie susiję su:

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į Naujosios Zelandijos parlamentą arba 
 • referendumo pasiūlymu, dėl kurio balsuojama, referendumo pasiūlymo siūlytoju ar raginimu balsuoti, oficialiai paskelbus nacionalinį referendumą tarybai pateikus aktą ar įsakymą. 

Rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama žiniasklaidoje teikiama informacija apie politines partijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus tarnautojus. 

Rinkimų skelbimus Naujojoje Zelandijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą

Rinkimų skelbimų Naujojoje Zelandijoje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimai

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Naujojoje Zelandijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą
 

Leidžiama su apribojimais Reklamuotojai privalo laikytis Naujosios Zelandijos įstatymų ir taikomų Rinkimų komisijos nurodymų, susijusių su atsisakymais, įskaitant aiškų reklamuotojo įvardijimą skelbimuose, jei to reikalaujama. Prieš įsigydami skelbimus reklamuotojai turi gauti politinės partijos ar kandidato įgaliojimą, jei to reikalaujama pagal įstatymus.

Leidžiama su apribojimais Reklamuotojai turi laikytis Naujosios Zelandijos įstatymų agitacijos draudimo laikotarpiais.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Naujosios Zelandijos rinkimų skelbimus galima rodyti tik Naujojoje Zelandijoje. Patikrinkite, ar jūsų Naujosios Zelandijos rinkimų skelbimai rodomi tik Naujojoje Zelandijoje ir ar gavote patvirtinimą rodyti Naujosios Zelandijos rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.
 3. Patvirtinkite, kad nebandote rodyti skelbimų maorių kalba. Deja, maorių kalba šiuo metu nėra palaikoma „Google Ads“ ar DV360, todėl skelbimų maorių kalba negalima rodyti. Naujosios Zelandijos rinkimų skelbimai palaikoma kalba, kuriuose dažnai vartojamas maorių kalbos žodis ar frazė, yra leidžiami. Daugiau informacijos apie palaikomas „Google Ads“ kalbas galite rasti čia, o apie DV360 kalbas – čia.
 4. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį Naujosios Zelandijos rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Australijoje

Rinkimų skelbimai Australijoje – tai skelbimai, susiję su: 

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į Atstovų rūmų ar Senato narius.

Atminkite, kad rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama žiniasklaidoje teikiama informacija apie politines partijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus tarnautojus. 

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Australijoje. 

Rinkimų skelbimų Australijoje reklamuotojo patvirtinimo reikalavimai

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Australijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Australijos rinkimų skelbimus galima rodyti tik Australijoje. Patikrinkite, ar jūsų Australijos rinkimų skelbimai rodomi tik Australijoje ir ar gavote patvirtinimą rodyti Australijos rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.
 3. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Rinkimų skelbimai Taivane

Rinkimų skelbimai Taivane – tai skelbimai, susiję su:

 • politine partija, šiuo metu išrinktu tarnautoju arba kandidatu į renkamas prezidento, viceprezidento, Taivano parlamento nario ar Taipėjaus, Sinbėjaus, Taojuano, Taičungo, Tainano ir Gaosiongo miestų savivaldybių mero pareigas.

Rinkimų skelbimams nepriskiriami produktų ar paslaugų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, skelbimai, taip pat naujienų organizacijų rodomi skelbimai, kuriais pranešama žiniasklaidoje teikiama informacija apie politines partijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus tarnautojus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis visi reklamuotojai, norintys rodyti rinkimų skelbimus Taivane. 

Rinkimų skelbimų Taivane reklamuotojo patvirtinimo reikalavimai

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Indijoje galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“. Sužinokite, kaip pateikti paraišką gauti patvirtinimą.

Leidžiama su apribojimais Reklamuotojai turi laikytis Taivano įstatymų dėl atsakomybės atsisakymo ir agitacijos draudimo laikotarpių.

Trikčių šalinimo įrankis
 1. Taivano rinkimų skelbimus galima rodyti tik Taivane. Patikrinkite, ar jūsų Taivano rinkimų skelbimai rodomi tik Taivane ir ar gavote patvirtinimą rodyti Taivano rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą.
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.
 3. Jei patvirtinimo gauti nepavyko, pašalinkite bet kokį turinį, pažeidžiantį Taivano rinkimų skelbimų politiką.

 

Rinkimų skelbimai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Jungtinėse Amerikos Valstijose rinkimų skelbimai apima skelbimus, susijusius su:

 • esamu pareigūnu ar kandidatu į renkamas federalines pareigas. Tai apima tokias federalines pareigas kaip Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento ar viceprezidento, Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų Rūmų ar Senato narių;
 • esamu pareigūnu arba kandidatu į valstijos lygio renkamas pareigas, pvz., gubernatoriaus, valstijos sekretorius arba valstijos įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos nario;
 • federaline arba valstijos lygio politine partija;
 • valstijos lygio įstatymo projektu, iniciatyva ar pasiūlymu, kuris toje valstijoje atitinka įstatymo projekto reikalavimus.

Atminkite, kad rinkimų skelbimai neapima produktų ar paslaugų skelbimų, įskaitant reklamines su politika susijusias prekes, pvz., marškinėlius, ar naujienų organizacijų rodomų skelbimų, kuriais siekiama spaudoje pateikti informacijos apie federalinių rinkimų kampanijas, kandidatus ar šiuo metu išrinktus federalinius pareigūnus.

Toliau pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis reklamuotojai, norintys rodyti federalinių rinkimų skelbimus Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Rinkimų skelbimų Jungtinėse Amerikos Valstijose reklamuotojo patvirtinimo reikalavimai

Leidžiama su apribojimais Rinkimų skelbimus Jungtinėse Amerikos Valstijose galima rodyti tik tada, kai reklamuotoją patvirtina „Google“.

Sužinokite, kaip pateikti paraišką dėl patvirtinimo gavimo

Trikčių šalinimo įrankis
 1. JAV rinkimų skelbimus galima rodyti tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Patikrinkite, ar jūsų JAV rinkimų skelbimai rodomi tik Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ar gavote patvirtinimą rodyti JAV rinkimų skelbimus. Sužinokite daugiau apie patvirtinimo procesą
 2. Susisiekite su mumis, jei norite, kad skelbimas vėl būtų peržiūrėtas, arba redaguokite skelbimą. Tai atlikus skelbimas ir jo paskirties vieta bus pakartotinai pateikti peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais, jei reikia sudėtingesnės peržiūros, tai gali užtrukti ilgiau.
 3. Jei gauti patvirtinimo nepavyko, pašalinkite turinį, pažeidžiantį rinkimų skelbimų politiką.

Valstijų rinkimų skelbimai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Be anksčiau nurodytų reikalavimų, taikomi kiti valstijų ir vietinių rinkimų skelbimų apribojimai tam tikrose JAV valstijose. Toliau pateikiama išsami informacija pagal valstijas.

Kalifornijoje taikomi apribojimai

Kalifornijos komitetams, kurie vadovaujantis Kalifornijos Vyriausybės kodekso 84504.6 (2018) skyriumi turi pateikti aiškų pranešimą internetinėms platformoms prieš įsigyjant internetinėje platformoje skelbiamų skelbimų, susijusių su Kalifornijos kandidatais į renkamas pareigas arba Kalifornijos balsavimo priemonėmis, taikomi toliau nurodyti reikalavimai.

Leidžiama su apribojimaisKalifornijos komitetai, norintys įsigyti internetinėje platformoje skelbiamų skelbimų, turi: 1. aiškiai pranešti „Google“ ir pateikti papildomos informacijos apie save skaidrumo ataskaitoje bei skelbime teikiamame paskelbime ir 2. patvirtinti savo paskyrą.

Pateikite šią formą, kad užbaigtumėte skubaus pranešimo procesą. Jei reklamuodami naudojate platformą „Display & Video 360“, užpildykite šią formą, kad atitiktumėte anksčiau nurodytus reikalavimus.

Atlikus šį procesą, visuose jūsų paskyros skelbimuose bus galima teikti paskelbimus, kurių reikalaujama pagal įstatymus. Kadangi skelbime teikiami paskelbimai bus rodomi teikiant piktogramą „Kodėl rodomas šis skelbimas“, galite atsisakyti skelbimų, kuriuose pateikiama ši piktograma. Jei reikia daugiau informacijos apie šį procesą ir rekomendacijų dėl paskyros valdymo, žr. šį geriausios praktikos vadovą.

Merilande taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų įstatymų projektais ar kandidatais
Naujajame Džersyje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų įstatymų projektais ar kandidatais
Niujorke taikomi apribojimai

Kai Niujorko valstijoje nepriklausomi išlaidų komitetai nori įsigyti politinių skelbimų, taikomi toliau nurodyti reikalavimai.  

Leidžiama su apribojimais Nepriklausomi išlaidų komitetai, norintys įsigyti skelbimų, susijusių su Niujorko valstijos ir vietinių rinkimų įstatymų projektais ar kandidatais, turi informuoti „Google“, kad jie yra nepriklausomi išlaidų komitetai, ir pateikti Niujorko valstijos rinkimų tarybos išduotų registracijos dokumentų kopijas. 
 
Kad atitiktumėte pirmiau nurodytus reikalavimus, užpildykite šią formą.  
Jei reklamuodami naudojate platformą „Display & Video 360“, užpildykite šią formą, kad atitiktumėte pirmiau nurodytus reikalavimus.
Nevadoje taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų įstatymų projektais ar kandidatais
Virdžinijoje taikomi apribojimai

Pagal Virdžinijos kodekso (anot.) 24.2–960 paragrafą Virdžinijos internetiniai politinio turinio reklamuotojai privalo internetinėje platformoje save identifikuoti kaip internetinį politinio turinio reklamuotoją, internetinėje platformoje patvirtinti, kad pagal valstijos ir vietinius įstatymus jiems leidžiama teisėtai įsigyti internetinių politinių skelbimų arba reklamuoti juos už mokestį.

Leidžiama su apribojimaisVirdžinijos internetiniai politinio turinio reklamuotojai, norintys įsigyti „internetinius politinio turinio skelbimus“, privalo:  (1) identifikuoti save „Google“ kaip internetinį politinio turinio reklamuotoją; (2) „Google“ patvirtinti, kad pagal valstijos ir vietinius įstatymus jiems leidžiama teisėtai įsigyti politinio turinio skelbimų arba reklamuoti juos už mokestį; (3) patvirtinti savo paskyrą.

Pateikite šią formą, kad užbaigtumėte savarankiško tapatybės nustatymo ir sertifikavimo procesą.

Vašingtone taikomi apribojimai
Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 Skelbimai, susiję su valstijų ir vietinių rinkimų įstatymų projektais ar kandidatais
Jei norite pranešti ar pateikti užklausą dėl papildomos informacijos apie skelbimą, kuris pažeidžia šią politiką, užpildykite Vašingtono rinkimų skelbimų informacijos užklausos formą.
Siatle taikomi apribojimai

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

 Skelbimai, kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai raginama balsuoti arba gauti finansinę ar kitokią paramą bet kurioje rinkimų kampanijoje arba kuriais perduodamas pranešimas, susijęs su visais vietinės svarbos politiniais klausimais, įskaitant įstatymus ar išrinkto pareigūno poziciją dėl įstatymų.

Politiniai skelbimai Singapūre

Singapūre „Google“ platformose draudžiama rodyti toliau nurodytus skelbimus.

Skelbimai, veikiantys arba galintys paveikti:
 • Prezidento rinkimų, visuotinių Parlamento narių rinkimų, Parlamento narių papildomų rinkimų ar referendumo rezultatus;
 • viešą nuomonę klausimais, kurie Singapūre yra viešasis interesas arba viešoji diskusija (pagrindiniai pavyzdžiai: su rase ar religija susiję klausimai);
 • teisėkūros procesą ar rezultatą Singapūre; arba sukeliantys ar siekiantys sukelti įstatymų pakeitimų visame Singapūre ar šalies dalyje.
Skelbimai, kuriuose propaguojami politinės partijos ar kitos asmenų grupės, organizuotai veikiančios Singapūre politiniais tikslais, interesai.

Rinkimų skelbimai Pietų Korėjoje

Pietų Korėjoje „Google“ platformose draudžiama rodyti toliau nurodytus skelbimus.

Skelbimų, kuriuose pateikiami politiniai kandidatai ar partijos į išrinktas Pietų Korėjos įstaigas.

Rinkimų skelbimai Kanadoje

Vadovaujantis Kanados rinkimų įstatymu, Kanadoje „Google“ platformose rinkimų laikotarpiu neleidžiami toliau nurodyti skelbimai.

 Skelbimai, kuriuose minima federalinė politinė partija, tokios partijos lyderis ar Kanados parlamento dabartinis narys arba kandidatas į narius (įskaitant pretendentus į nominaciją).

Pastaba: ši politika netaikoma skelbimams, kuriais naujienų organizacijos reklamuoja savo teikiamas žinias apie rinkimus.

Su politiniais klausimais susiję skelbimai Kanadoje

Vadovaujantis Kanados rinkimų įstatymu, Kanadoje „Google“ platformose rinkimų laikotarpiu neleidžiami toliau nurodyti skelbimai.

 Skelbimai, kuriuose minimas klausimas, susijęs su federaline politine partija, tokios partijos dabartiniu nariu arba kandidatu į Kanados parlamento narius.

Pastaba: ši politika netaikoma skelbimams, kuriais naujienų organizacijos reklamuoja savo teikiamas žinias apie rinkimus.

Paskelbimo reikalavimai rinkimų reklamai 

Šalyse, kuriose taikoma „Google“ rinkimų skelbimų politika, reikalaujame, kad visuose rinkimų skelbimuose būtų atskleidimo pranešimas, nurodantis, kas už skelbimą sumokėjo. Daugelio formatų skelbimuose „Google“ automatiškai sugeneruoja „Kas sumokėjo“ atskleidimą, naudodama informaciją, pateiktą vykdant patvirtinimo procesą. 

Leidžiama su apribojimais Jei naudojami toliau nurodytų formatų „Google“ skelbimai ir funkcijos, reklamuotojas „Kas sumokėjo“ atskleidimą turi pateikti pačiame skelbime, taip pat nurodydamas už skelbimą sumokėjusios organizacijos pavadinimą ar sumokėjusio asmens vardą ir pavardę. Ši informacija skelbime turi būti matoma visą laiką.

Atminkite, kad ši paskelbta informacija nepakeičia jokios kitos skelbtinos informacijos, kurią gali reikėti įtraukti į skelbimą vadovaujantis įstatymais.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą

 

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?