Poliittinen sisältö

Tuemme vastuullista poliittista mainontaa ja edellytämme, että kaikki poliittiset mainokset ja mainosten kohteet ovat voimassa olevien paikallisten lakivaatimusten, kuten kampanja‑ ja vaalilain sekä vaaleja edeltävän mainostuskieltokauden, mukaisia kaikilla niillä maantieteellisillä alueilla, joille mainokset kohdistetaan.  Poliittinen sisältö kattaa mainokset, joissa mainostetaan poliittisia järjestöjä, puolueita, jonkin poliittisen asian ajamista tai siihen liittyvää varainhankintaa, yksittäisiä ehdokkaita tai poliitikkoja.

Vaalimainokset

Seuraavat ovat sallittuja, tietyissä maissa rajoituksin:

Sallittu rajoituksin Vaalimainokset: mainokset, joissa mainostetaan poliittiseen virkaan pyrkivää ehdokasta, nykyistä vaaleilla valittua virkamiestä tai parlamentaarisessa järjestelmässä poliittista puoluetta.

Katso alla olevat vaatimukset, jotka koskevat vaalimainoksia alueittain tai maittain.

Vaalimainokset Euroopan unionissa

EU:ssa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan Euroopan parlamenttiin liittyvää poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua EU-parlamentin virkamiestä tai EU:n parlamenttivaaliehdokasta.

Huomaa, että vaalimainoksiksi ei lasketa mainoksia, joissa mainostetaan tuotteita tai palveluja, mukaan lukien poliittisia mainostuotteita, kuten t‑paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee poliittisia puolueita, EU‑parlamentin kampanjoita, ehdokkaita tai nykyisiä vaaleilla valittuja virkamiehiä.

EU‑alueella vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.


EU:ssa näytettävien vaalimainosten mainostajalta edellytettävä mainostajan vahvistus

Sallittu rajoituksinEU‑alueella voidaan näyttää vain Googlen vahvistaman mainostajan vaalimainoksia.

Lue lisää vahvistuksen hakemisesta.

Vianetsintä
  1. EU:n vaalimainoksia voidaan näyttää vain EU:n alueella. Varmista, että EU:n vaalimainokset näkyvät vain EU:ssa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen EU‑vaalimainontaa varten. Lue lisää vahvistusprosessista 

  2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

  3. Jos et voi suorittaa vahvistusprosessia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Intian Lok Sabha ‑vaalimainokset

Intiassa vaalimainokset ovat mainoksia, joissa mainostetaan poliittista puoluetta, ehdokasta tai nykyistä Lok Sabhan jäsentä. Ne voivat olla myös muita mainoksia, joiden julkaisija on poliittinen puolue, ehdokas tai nykyinen Lok Sabhan jäsen.

Huomaa, että vaalimainoksiksi ei lasketa ei‑poliittisten yhteisöjen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan poliittisia mainostuotteita, kuten t‑paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee poliittisia puolueita, Lok Sabhan vaalikampanjoita, ehdokkaita tai nykyisiä Lok Sabhan jäseniä.

Intiassa vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Intiassa näytettävien vaalimainosten mainostajilta edellytettävä mainostajan vahvistus
Sallittu rajoituksinIntiassa voidaan näyttää vain Googlen vahvistaman mainostajan vaalimainoksia. 
Intian vaalimainonnan ennakkolupavaatimus

Sallittu rajoituksinVaalimainoksia voidaan näyttää Intiassa vain, jos mainostaja on toimittanut kustakin mainoksesta voimassa olevan ennakkoluvan, jonka on myöntänyt Intian vaalikomissio (ECI) tai sen valtuuttama muu taho.

Huom. Googlen on vahvistettava mainostaja ennen kunkin mainoksen ennakkoluvan toimittamista.
 

Jos olet jo saanut vahvistuksen Googlelta, lähetä vaalimainosten ennakkoluvat tämän linkin kautta

Vianetsintä
  1. Intian vaalimainoksia voidaan näyttää vain Intiassa. Tarkista, että Intian vaalimainokset näkyvät vain Intiassa. Tarkista myös, että olet saanut Googlen vahvistuksen ja että olet toimittanut Googlelle kutakin näytettävää vaalimainosta koskevan ennakkoluvan. Lisätietoja vahvistusprosessista

  2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

  3. Jos et voi suorittaa vahvistusprosessia tai sinulla ei ole ennakkolupaa, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Liittovaltion vaaleihin liittyvät vaalimainokset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan liittovaltion virkaan ehdolla olevaa tai nykyistä virkaan valittua henkilöä, kuten Yhdysvaltain presidenttiä, varapresidenttiä tai Yhdysvaltain edustajainhuoneen tai senaatin jäsentä.

Huomaa, että vaalimainoksiksi ei lasketa mainoksia, joissa mainostetaan tuotteita tai palveluja, mukaan lukien poliittisia mainostuotteita, kuten t‑paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee liittovaltion vaaleihin liittyviä kampanjoita ja ehdokkaita tai liittovaltion nykyisiä vaaleilla valittuja virkamiehiä.

Yhdysvalloissa liittovaltion vaaleihin liittyviä vaalimainoksia julkaisevan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Yhdysvalloissa näytettävien vaalimainosten mainostajilta edellytettävä mainostajan vahvistus 

Sallittu rajoituksinYhdysvalloissa voidaan näyttää vain Googlen vahvistaman mainostajan vaalimainoksia. 

Lue lisää vahvistuksen hakemisesta.

Vianetsintä
  1. Yhdysvaltain vaalimainoksia voidaan näyttää vain Yhdysvalloissa. Varmista, että Yhdysvaltain vaalimainokset näkyvät vain Yhdysvalloissa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen Yhdysvaltain vaalimainontaa varten. Lisätietoja vahvistusprosessista 
  2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.
  3. Jos et voi suorittaa vahvistusprosessia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Osavaltion vaaleihin liittyvät vaalimainokset Yhdysvalloissa

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa on osavaltion vaalimainoksia ja paikallisvaalimainoksia koskevia lisärajoituksia. Katso osavaltiokohtaiset tiedot alta.

Marylandin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio- ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Jerseyn rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio- ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Yorkin rajoitukset

New Yorkin osavaltion riippumattoman rahoituksen komiteoilta edellytetään seuraavaa ennen poliittisten mainosten ostamista:  

Sallittu rajoituksin Ennen kuin riippumattoman rahoituksen komiteat voivat ostaa New Yorkin osavaltion äänestyksiin, ehdokkaisiin tai paikallisiin vaaleihin liittyviä mainoksia, niiden on ilmoitettava Googlelle, että kyseessä on riippumattoman rahoituksen komitea, ja lähetettävä kopio New Yorkin osavaltion vaalilautakunnalle toimitetuista komitean rekisteröintiasiakirjoista. 
 
Lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.  
Jos käytät mainonnassa Display & Video 360:tä, lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.
Nevadan rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio- ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Washingtonin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio- ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset

Vaalimainonnan ilmoitusvelvollisuutta koskevat vaatimukset 

Google edellyttää, että EU:ssa, Intiassa ja Yhdysvalloissa näytettävissä vaalimainoksissa ilmoitetaan aina mainoksen rahoittaja. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti ilmoituksen maksajasta vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. 

Sallittu rajoituksin Seuraavien Googlessa käytettävissä olevien mainosmuotojen ja ominaisuuksien kohdalla mainostaja on velvollinen lisäämään suoraan mainokseen tekstin "Maksaja:" ja sen perään mainoksen maksaneen henkilön tai organisaation nimen. Ilmoituksen on oltava aina näkyvissä mainoksessa.

Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita sinun on lisättävä mainokseen.

Katso ohjeet hylätyn mainoksen korjaamiseen

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?