Πολιτικό περιεχόμενο

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη προβολή πολιτικών διαφημίσεων. Όλες οι πολιτικές διαφημίσεις και όλοι οι προορισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις προεκλογικές εκστρατείες και την εκλογική διαδικασία, καθώς και των υποχρεωτικών περιόδων "εκλογικής σιγής", ανεξαρτήτως των γεωγραφικών περιοχών τις οποίες στοχεύουν. Στις διαφημίσεις με πολιτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται διαφημίσεις που σχετίζονται με πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, υποστήριξη ή χρηματοδότηση πολιτικών ζητημάτων, καθώς και διαφημίσεις που σχετίζονται με μεμονωμένους υποψηφίους και πολιτικούς.

Η έλλειψη συμμόρφωσης με τις πολιτικές πολιτικού περιεχομένου της Google ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση του λογαριασμού και των πολιτικών σας διαφημίσεων δημοσίως ή στους αρμόδιους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς.

Προεκλογικές διαφημίσεις

Σε συγκεκριμένες χώρες, η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων επιτρέπεται με περιορισμούς. Δείτε παρακάτω τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι προεκλογικές διαφημίσεις σε κάθε χώρα ή περιοχή, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους διαφημιζομένους.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Στην ΕΕ, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • πολιτικά κόμματα ή εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά, εθνικά αξιώματα σε κράτη μέλη της ΕΕ. Παραδείγματα αποτελούν τα μέλη εθνικού κοινοβουλίου και οι άμεσα εκλεγόμενοι πρόεδροι ή
 • δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε πολιτειακό ή τοπικό δημοψήφισμα για ζήτημα εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, προεκλογικών εκστρατειών στην ΕΕ, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ.


Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην ΕΕ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την ΕΕ προβάλλονται μόνο στην ΕΕ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

 

Στις 15 Οκτωβρίου 2019, η Google θα αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική της για προεκλογικές διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή νυν μέλη του Βιντάν Σαμπά ή οποιεσδήποτε διαφημίσεις προβάλλονται από πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή νυν μέλη του Βιντάν Σαμπά. Επί του παρόντος, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση επαλήθευσης, καθώς και τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά διαφήμισης.

Στην Ινδία, οι προεκλογικές διαφημίσεις είναι διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή νυν μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά. Είναι, επίσης, διαφημίσεις που προβάλλονται από πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή νυν μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλονται από μη πολιτικούς φορείς και προωθούν εμπορικά προϊόντα πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, προεκλογικών εκστρατειών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά, υποψηφίων ή εν ενεργεία μελών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία.

Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζόμενου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία
Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ινδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Προκειμένου οι διαφημιζόμενοι να προβάλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. 
Απαίτηση προκαταρκτικού πιστοποιητικού διαφήμισης για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία πρέπει να υποβάλουν για κάθε διαφήμιση ένα έγκυρο προκαταρκτικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας (ECI) ή από άλλον φορέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την ECI.

Σημείωση: Πριν υποβάλει αυτό το προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε διαφήμιση, ο διαφημιζόμενος πρέπει πρώτα να επαληθευτεί από την Google.
 

Αν έχετε επαληθευτεί ήδη από την Google, υποβάλετε εδώ τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την Ινδία μπορούν να προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για την Ινδία προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθευτεί από την Google, καθώς και ότι έχετε υποβάλει προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε προεκλογική διαφήμιση που θέλετε να προβάλετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ή αν δεν διαθέτετε προκαταρκτικό πιστοποιητικό, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν

Στην Ταϊβάν, θα απαγορεύονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες της από τις 15 Νοεμβρίου 2019 έως τις 17 Ιανουαρίου 2020:

 διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, υποψηφίους ή εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους για το αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή μέλους του νομοθετικού σώματος Yuan.
 

Διαφημίσεις για τις ομοσπονδιακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν νυν κατόχους αξιωμάτων ή υποψηφίους για αιρετά ομοσπονδιακά αξιώματα, όπως αυτό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ή μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λάβετε υπόψη ότι στις προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνονται διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως είναι τα t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη εκστρατειών ομοσπονδιακών εκλογών, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία κατόχων αξιώματος.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν διαφημίσεις για τις ομοσπονδιακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. 

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ μπορούν να προβάλλονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για τις ΗΠΑ προβάλλονται μόνο στις ΗΠΑ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Διαφημίσεις για τις πολιτειακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί για τις διαφημίσεις για πολιτειακές και τοπικές εκλογές. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες ανάλογα με την πολιτεία.

Περιορισμοί στο Μέριλαντ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στο Νιου Τζέρσεϊ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στη Νέα Υόρκη

Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, πριν αγοράσουν πολιτικές διαφημίσεις:  

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών οι οποίες επιθυμούν να αγοράσουν διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές της Νέας Υόρκης πρέπει να ενημερώσουν την Google ότι είναι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών και να υποβάλουν αντίγραφο των βεβαιώσεων εγγραφής που διαθέτουν, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Πολιτειακό Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης. 
 
Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.  
Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display & Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Περιορισμοί στη Νεβάδα
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στην Ουάσινγκτον
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.

Προεκλογικές διαφημίσεις στον Καναδά

Στον Καναδά, δεν θα επιτρέπονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες της Google από τις 30 Ιουνίου έως τις 21 Οκτωβρίου 2019:

 Διαφημίσεις που προβάλλουν ένα ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, τον αρχηγό ενός ομοσπονδιακού πολιτικού κόμματος ή ένα τρέχον ή υποψήφιο (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που διεκδικούν το χρίσμα) μέλος του Κοινοβουλίου του Καναδά.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών.

Έκδοση διαφημίσεων στον Καναδά

Στον Καναδά, δεν θα επιτρέπονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες της Google από τις 27 Αυγούστου έως τις 21 Οκτωβρίου 2019:

 Διαφημίσεις που προβάλλουν ένα ζήτημα με το οποίο είναι συσχετισμένο ένα ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, ένα τρέχον μέλος ή ένα υποψήφιο μέλος του Κοινοβουλίου του Καναδά.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών.

Απαιτήσεις αποκάλυψης για προεκλογικές διαφημίσεις 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Google, όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να περιέχουν μια γνωστοποίηση, στην οποία να αναφέρεται ποιος πλήρωσε για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα δημιουργεί αυτόματα την Αποκάλυψη "Πληρωμή από", χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. 

Επιτρέπεται με περιορισμούς Για τις ακόλουθες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες που διατίθενται σε όλα τα προϊόντα της Google, ο διαφημιζόμενος έχει την ευθύνη να συμπεριλάβει απευθείας στη διαφήμιση την Αποκάλυψη "Πληρωμή από" και, στη συνέχεια, το όνομα του οργανισμού ή του ατόμου που πληρώνει για τη διαφήμιση. Η εν λόγω αποκάλυψη πρέπει να είναι συνεχώς ορατή στη διαφήμιση.

Λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω αποκάλυψη δεν αντικαθιστά άλλες αποκαλύψεις που ενδεχομένως πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαφήμισή σας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;