Mga mapanganib na produkto o serbisyo

Dapat sumunod ang mga user ng Display & Video 360 sa patakaran ng Google Ads na ito. Bisitahin ang help center ng Display & Video 360 para sa mga karagdagang paghihigpit.

Gusto naming tumulong na panatilihing ligtas ang mga tao online man o offline, kaya hindi namin pinapayagan ang promosyon ng ilang produkto o mga serbisyo na nagsasanhi ng pagkasira, pagkapinsala o pagkasugat.

Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng mga produkto at serbisyong itinuturing naming mapanganib, na dapat mong iwasan sa iyong mga ad o destinasyon. Alamin ang tungkol sa kung anong mangyayari kapag lumabag ka sa aming mga patakaran.

Hindi hahantong ang mga paglabag sa mga patakaran sa ibaba sa agad na pagsususpinde ng account nang walang paunang babala. Magbibigay ng babala sa loob ng hindi bababa sa 7 araw bago ang anumang pagsususpinde ng iyong account. Matuto pa tungkol sa mga nasuspindeng account.

Mga Pampasabog

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga ad para sa mga produktong dinisenyong sumabog at puwedeng magdulot ng pinsala sa mga tao o ari-ariang nasa malapit

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Nail bomb, chemical bomb, anumang firework na sumasabog, mga paputok, mga granada

Mga ad para sa content na nagtuturo tungkol sa pagbuo, pagpapahusay, o pagkuha ng mga item na pampasabog

Halimbawa (hindi kumpleto): Site para sa paggawa ng bomba, mga gabay, software, o equipment para sa 3D printing ng mga parte ng mga granada

Mga baril, piyesa ng baril, at nauugnay na produkto

Pinapayagan ang sumusunod:

Mga ad para sa mga piyesa ng baril at nauugnay na item na nagdaragdag sa kaligtasan ng baril

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga lock ng baril, mga lock ng trigger, mga safety pin, chamber block

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga ad para sa mga functional na device na mukhang naglalabas ng projectile nang napakabilis, para man ito sa sports, sa pagtatanggol sa sarili, o sa pakikipaglaban

Tandaan: Mas pinipili namin ang maging maingat at ilapat ang patakarang ito sa mga baril na ginagamit sa sports o libangan na puwedeng magdulot ng malubhang pinsala kung hindi tama ang paggamit dito, o mukhang mga tunay na baril.

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga handgun, rifle, shotgun, hunting gun, gumaganang antique na baril, airsoft gun, paintball gun, bb gun, 3D-printed na baril

 Mga ad para sa anumang piyesa o bahagi, tapos man o hindi, na mahalaga sa o nagpapahusay sa functionality ng baril

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Bala, mga clip ng bala, silencer, tripod at bipod para sa mga baril, stock, conversion kit, gun-grip, scope at sight, bump stock

 Mga ad para sa mga tagubilin sa pagbuo o pagpapahusay sa functionality ng mga armas

Iba pang armas

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga ad para sa mga kutsilyong dinisenyo o pino-promote (ayon sa modernong panahong paggamit) bilang mga produktong maaaring gamitin upang magdulot ng pinsala sa isang katunggali sa sport, sa pagtatanggol sa sarili, o sa pakikipaglaban

Mga ad para sa anumang disenyo ng kutsilyo na nagbibigay ng bentahe sa pakikipag-away (kasama ang hindi halatang hitsura o mekanismong nakakatulong sa pagbukas)

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga switchblade, fighting knife, sword-cane, balisong, military knife, push dagger, throwing axe

Mga ad para sa anumang iba pang produkto na dinisenyong magdulot (ayon sa modernong panahong paggamit) ng pinsala sa isang katunggali sa sport, sa pagtatanggol sa sarili, o sa pakikipaglaban

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga throwing star, mga brass knuckle, mga taser, pepper spray

Mga ad para sa content na nagtuturo tungkol sa pagbuo, pagpapahusay, o pagkuha ng anumang produktong sakop sa ilalim ng Patakaran sa iba pang armas

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga gabay, software o equipment para sa 3D printing ng mga push dagger, brass knuckle, throwing star

Mga recreational drug

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga ad para sa mga substance na bumabago sa katayuan ng pag-iisip na ginagamit bilang recreation o kaya para magdulot ng mga "high"

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Cocaine, crystal meth, heroin at iba pang ilegal na opioid, marijuana, mga pamalit sa cocaine, mephedrone, mga "legal high"

 Mga ad para sa mga produkto o serbisyong ibinebenta bilang pantulong sa paggamit ng recreational drug

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga pipe, bong, coffee shop para sa cannabis

Mga ad para sa content na nagtuturo tungkol sa pagbuo, pagbili, o paggamit ng mga recreational drug

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga forum para sa pagpapalitan ng mga tip o rekomendasyon sa paggamit ng droga

Tabako

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

 Mga ad para sa tabako o anumang produktong naglalaman ng tabako

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga sigarilyo, mga cigar, snus, nginunguyang tabako, binabalot na tabako, tabako sa pipa

Mga ad para sa mga produktong bahagi ng isang produktong tabako, pati na rin ang mga produkto at serbisyo na direktang tumutulong o nagpo-promote ng paggamit ng tabako

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga rolling paper, pipa, tobacco filter, hookah lounge, cigar bar

 Mga ad para sa mga produktong dinisenyong gayahin ang paninigarilyo ng tabako

Mga Halimbawa (hindi kumpleto): Mga herbal na sigarilyo, electronic na sigarilyo, e-cigarette

Kailangan mo ba ng tulong?

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa aming mga patakaran, ipaalam sa amin: Makipag-ugnayan sa Suporta ng Google Ads
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?