Alkohol

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se alkoholu, a proto některé druhy inzerce související s alkoholem a podobnými nápoji nepovolujeme. Některé typy reklam souvisejících s alkoholem jsou povoleny za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám, necílí na nezletilé a cílí pouze na země, kde je zobrazování reklam na alkohol výslovně povoleno.

Přečtěte si, co se stane, když porušíte naše zásady. Pokud se domníváte, že vaše reklama byla zamítnuta nedopatřením, můžete pomocí formuláře Zamítnuté reklamy a dotazy ohledně zásad zažádat o přezkoumání.

Prodej alkoholických nápojů

Reklama podle našich kritérií propaguje prodej alkoholických nápojů, když je v ní zmíněn alespoň jeden alkoholický nápoj a na cílovém webu či v aplikaci lze zakoupit alkohol.

Povoleno: Zobrazování reklam na internetový prodej alkoholických nápojů je možné v níže uvedených zemích.

Země, které povolují tento typ reklam:
Albánie
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Bosna a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Kambodža
Kanada
Chile
Kolumbie
Kostarika
Kypr
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Francie
Německo
Ghana
Řecko
Hongkong
Maďarsko
Island
Irsko
Izrael
Itálie
Japonsko
Keňa
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Mexiko
Černá Hora
Nizozemsko
Nový Zéland
Nigérie
Panama
Peru
Filipíny
Portugalsko
Portoriko
Rumunsko
Senegal
Singapur
Slovensko
Jihoafrická republika
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Uganda
Ukrajina
Spojené království
USA
Uruguay

Povoleno s omezeními Propagace prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu pod určité procento. Inzerent by měl na vstupní stránce uvést nejvyšší obsah alkoholu.

Země, které tento typ reklam povolují

Ekvádor (5 % nebo méně alkoholu)
Indie (0 % alkoholu)
Indonésie (0 % alkoholu)
Vietnam (méně než 5,5 % alkoholu)

Nepovoleno: Reklamy na internetový prodej alkoholických nápojů nejsou povoleny v žádné zemi mimo výše uvedený seznam. Pokud vaše kampaň cílí pouze na země, které zde nejsou uvedeny, reklama bude zamítnuta.

Informace o alkoholu

Brandingové a informativní reklamy zahrnují propagaci, která se zaměřuje na alkoholické nápoje nebo šíří povědomí o nich, ale nenabízí jejich prodej online.

Povoleno: Zobrazování značkových a informativních reklam na alkoholické nápoje je možné v níže uvedených zemích:

Země, které povolují tento typ reklam:
Albánie
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bolívie
Brazílie
Bulharsko
Kambodža
Kanada
Chile
Kolumbie
Kostarika
Kypr
Česká republika
Dánsko
Dominikánská republika
Salvador
Estonsko
Francie
Německo
Ghana
Řecko
Honduras
Hongkong
Maďarsko
Island
Irsko
Izrael
Itálie
Japonsko
Keňa
Lotyšsko
Lucembursko
Malta
Mexiko
Černá Hora
Nizozemsko
Nový Zéland
Nikaragua
Nigérie
Panama
Paraguay
Peru
Filipíny
Portugalsko
Portoriko
Rumunsko
Senegal
Singapur
Slovensko
Jihoafrická republika
Jižní Korea
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Uganda
Ukrajina
Spojené království
USA
Uruguay
Venezuela

Povoleno s omezeními Značkové a informativní reklamy na alkoholické nápoje s obsahem alkoholu pod určité procento. Inzerent by měl na vstupní stránce uvést nejvyšší obsah alkoholu.

Země, které tento typ reklam povolují:

Ekvádor (5 % alkoholu nebo méně)
Indie (0 % alkoholu)
Indonésie (0 % alkoholu)
Vietnam (méně než 5,5 % alkoholu)

Nepovoleno: Brandingové a informativní reklamy na alkoholické nápoje nejsou povoleny v zemích mimo výše uvedený seznam. Pokud vaše kampaň cílí pouze na země, které zde nejsou uvedeny, reklama bude zamítnuta.
Odstraňování problémů s propagací alkoholu
 1. Ve výše uvedených zásadách si zjistěte typy nepovoleného obsahu souvisejícího s alkoholem a omezení platná pro jednotlivé země, na které vaše kampaň cílí.
 2. Změňte cílení na jinou lokalitu. Pokud vaše reklama splňuje základní zásady, ale ne zásady pro země, na které reklama cílí, můžete upravit geografické cílení a zobrazovat reklamu v lokalitě, kde zásady splňuje. Až nastavíte cílení kampaně na vhodné lokality, požádejte o kontrolu zamítnutých reklam a my zkontrolujeme, zda se reklamy mohou začít zobrazovat:
  Požádat o kontrolu

  Pokud je pro vás cílení na stávající oblasti důležité, zajistěte pomocí následujících kroků, aby vaše reklama, web či aplikace odpovídaly podmínkám.
 3. Změňte vstupní stránku reklamy. Pokud reklama odkazuje na obsah, který porušuje tyto zásady, upravte vstupní stránku tak, aby byla v souladu se zásadami. Až porušení zásad napravíte, odešlete reklamu znovu podle níže uvedeného postupu.

  Případně můžete též změnit cílovou URL tak, aby směřovala na jinou část webu či aplikace, která tyto zásady neporušuje.
 4. Takový obsah z reklamy odstraňte. Pokud vaše reklama tyto zásady porušuje, upravte ji, aby s nimi byla v souladu. Přejít do účtu
  • Na kartě Reklamy umístěte kurzor na reklamu, kterou chcete upravit.
  • Klikněte na ikonu tužky vedle reklamy a upravte ji.
  • Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.
  Až reklamu upravíte a uložíte, bude odeslána ke kontrole. Většinu reklam prověříme během jednoho pracovního dne. Když ale vyžadují komplexnější kontrolu, může to trvat déle. Pokud zjistíme, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat. Pokud jste provedli změny za účelem nápravy určitých typů porušení zásad, můžete celou kampaň znovu odeslat ke kontrole.
  • Na kartě Reklamy se podívejte do sloupce „Stav“. Umístěte kurzor na bílou bublinu Bublina s informacemi o zamítnutí reklamy vedle stavu Zamítnuto.
  • Klikněte na položku „Znovu odeslat kampaň ke kontrole“. Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, pokud byla vaše reklama zamítnuta kvůli porušení zásad.
  • Podle pokynů na obrazovce znovu odešlete zamítnuté reklamy z kampaně.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nezodpovědné reklamy na alkohol

Následující obsah považujeme v rámci inzerce související s alkoholem za nezodpovědný. Reklamy s tímto obsahem budou zamítnuty.

 cílení na osoby, které nedosahují věkové hranice pro legální konzumaci alkoholu v jakékoli zemi, kde chcete reklamy zobrazovat,

 naznačování, že pití alkoholu může zlepšit sexuální, intelektuální nebo sportovní výkon, popř. společenské či profesní postavení,

 naznačování, že pití alkoholu má ozdravné nebo léčebné účinky,

příklad (neúplný výčet): „Alkohol v malém množství je lék.“
 

 pozitivní vyobrazování nadměrného pití alkoholu nebo představování nestřídmého pití či soutěží v pití alkoholu,

 zobrazování konzumace alkoholu ve spojení s řízením vozidla jakéhokoli typu, obsluhou strojů a prováděním jakéhokoli úkonu, který vyžaduje bdělost a pohybovou koordinaci,

Odstraňování problémů s nezodpovědnými reklamami na alkohol
 1. Zkontrolujte cíl reklamy. Odstraňte veškerý obsah, který tyto zásady zakazují. Pokud cíl reklamy opravit nemůžete, dejte do reklamy nový cíl, který zásady splňuje.
 2. Upravte reklamu. Odstraňte veškerý zakázaný obsah. Pokud reklama už zásady splňuje, ale nějak jste změnili její cíl, pak reklamu upravte a uložte. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. Nejméně 7 dní před pozastavením účtu bude vydáno varování. Další informace o pozastavených účtech

Důsledek zásad

Pokud vaše reklama splňuje výše uvedené požadavky a bude zkontrolována, zde najdete podrobnosti, jak se bude zobrazovat:

Země
Povoleno s omezeními Požadavky uvedené výše specifikují, kde se určité typy reklam na alkohol zobrazovat mohou a kde se naopak objevit nesmějí.
 • Pokud vaše reklamní kampaň cílí jen na země, kde tyto reklamy nepovolujeme, bude vaše reklama označena jako zamítnutá a vůbec se nezobrazí.
 • Pokud vaše reklamní kampaň cílí na země, kde jsou takové reklamy povoleny, i na země, kde povoleny nejsou, bude vaše reklama označena jako aktivní (s omezením) a nebude se zobrazovat v zemích, kde jsou příslušné reklamy zakázány (ale jinde se zobrazovat může).
Reklamní platformy
Povoleno Lze zobrazovat reklamy na alkohol:
 • Google Ads a AdWords Express
 • YouTube (Inzerenti alkoholu smějí na svých webových stránkách, v kanálu značky nebo ve videu použít věková omezení, pokud dodrží zásady pro věková omezení.)
 • AdMob
 • Google Ad Manager
Reklamní sítě

Povoleno s omezeními Vyhledávání Google: Reklamy na alkohol se mohou zobrazovat na Googlu a v naší Vyhledávací síti. Pokud má ovšem uživatel zapnuté bezpečné vyhledávání, tento typ reklamy neuvidí.

Povoleno s omezeními Obsahová síť: Reklamy na alkohol se v určitých zemích mohou zobrazovat na partnerských webech (prostřednictvím služeb AdSense a AdMob) přihlášených k zobrazování takového obsahu. Další informace

Povoleno s omezeními Síť prodejců Ad Manager: Reklamy na alkohol se v určitých zemích mohou zobrazovat na partnerských webech přihlášených k zobrazování takového obsahu. Další informace

Formáty reklam
Přijatelné formáty reklam se mohou různit v závislosti na faktorech, jako je třeba platforma, kterou používáte, vhodnost vaší reklamy nebo to, zda se vydavatel nebo partner rozhodl takové reklamy zobrazovat. Na všechny personalizované reklamy se také vztahují zásady personalizované inzerce. Zde jsou některé typické příklady, které nemusí být zcela vystihující nebo vyčerpávající:
Nepovoleno Nelze propagovat alkohol:
 • Rezervační grafické reklamy
 • Poznámky se spotřebitelským hodnocením

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
73067
false
false