Alkol: Tayland

Alkolle ilgili Google Ads politikası Nisan 2014'te değişecektir. Politikada yapılacak değişiklikle birlikte, alkolle ilgili marka bilinci oluşturma ve bilgilendirme amaçlı reklamlar Tayland'da yasaklanacaktır. Yeni politikanın yürürlüğe girmesinden sonra politika açıklaması bu değişikliği yansıtacak şekilde güncellenecektir.
(Yayınlanma tarihi: Nisan 2014)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?