Алкохол – Тайланд

Правилата на Google Ads относно алкохола ще се променят през април 2014 г. Промените са с цел забрана на налагането на марката и информационното рекламиране на алкохол в Тайланд. След влизането на новите правила в сила описанието им ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано през април 2014 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?