Google Ads-policyer

Välkommen till Google Ads Policycenter. Här hittar du kraven för annonsering i Googles nätverk.

Våra policyer täcker fyra stora områden:
Förbjudet innehåll

Förfalskade varor

Google Ads förbjuder försäljning och marknadsföring av förfalskade varor. Förfalskade varor har ett varumärke eller en logotyp som är identisk med eller i allt väsentligt överensstämmer med en annan ägares varumärke. De tar efter egenskaper hos en produkt av ett visst varumärke i syfte att framstå som äkta vara från varumärkets ägare.

Farliga produkter eller tjänster

Vi vill försöka skydda alla människor, både online och offline och därför tillåter vi inte marknadsföring av vissa produkter och tjänster som kan orsaka skada.

Exempel på farligt innehåll: partydroger (kemiska eller örtbaserade), psykoaktiva substanser, utrustning som underlättar droganvändning, vapen, ammunition, explosiva ämnen och fyrverkerier, anvisningar för framställning av explosiva ämnen eller andra skadliga produkter, tobaksprodukter.

Möjliggörande av ohederligt beteende

Vi värdesätter ärlighet och rättvisa och tillåter inte marknadsföring av produkter eller tjänster som främjar oärligt beteende.

Exempel på produkter och tjänster som möjliggör ohederligt beteende: programvara eller instruktioner för hacking, tjänster som är utformade för att artificiellt öka annons- eller webbplatstrafik, falska dokument, akademiska fusktjänster.

Olämpligt innehåll

Vi uppskattar mångfald och respekt för andra och försöker alltid undvika att kränka användare. Därför tillåter vi inte annonser eller destinationer där det visas stötande innehåll eller förespråkas hat, intolerans, diskriminering eller våld.

Exempel på olämpligt eller stötande innehåll: mobbning eller hot mot individer eller grupper, rasism, kringmaterial som syftar på hatgrupper, grafiska bilder på brottsplatser eller olyckor, djurplågeri, mord, självskadebeteende, utpressning, försäljning av eller byteshandel med utrotningshotade arter, annonser som innehåller svordomar.


Förbjudna metoder

Otillåten användning av annonsnätverket

Vi vill att annonser som visas i Googles nätverk ska vara användbara, varierade, relevanta och säkra för användarna. Vi tillåter inte annonser, innehåll eller mål som är skadliga eller försöker lura eller kringgå våra annonsgranskningsprocesser. Det här är något vi ser mycket allvarligt på, så var ärlig.

Exempel på otillåten användning av annonsnätverket: reklam för innehåll med skadlig programvara, ”cloaking” eller andra tekniker som döljer den riktiga måladressen som användaren skickas till, ”arbitrage” eller reklam för måladresser vars enda eller huvudsakliga syfte är att visa annonser, främjande av bro- eller gateway-mål vars enda syfte är att skicka användarna vidare, annonsering vars enda eller huvudsakliga syfte är att få rekommendationer i sociala nätverk från användaren, manipulering eller utnyttjande av inställningar för att försöka kringgå våra policygranskande system.

Insamling och användning av data

Vi vill att användarna ska kunna lita på att deras information respekteras och hanteras varsamt. Detta innebär att våra annonspartners inte får använda informationen felaktigt eller samla in den för oklara ändamål eller utan lämpliga säkerhetsåtgärder.

Exempel på användaruppgifter som bör hanteras varsamt: fullständigt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, nationellt identitetsnummer, pension, personnummer, organisationsnummer, sjukförsäkringsnummer, körkortsnummer, födelsedatum eller mammans namn som ogift i kombination med någon av ovanstående information, ekonomisk status, politisk tillhörighet, sexuell läggning, ras eller etnicitet, religion.

Exempel på oansvarig insamling eller användning av data: hämta kreditkortsinformation via en icke-säker server, erbjudanden som uppger sig känna till användarens sexuella läggning eller ekonomiska status, brott mot våra policyer som gäller intressebaserad annonsering och remarketing.

Felaktig framställning

Vi vill inte att användarna ska känna sig vilseledda av annonser. Därför strävar vi efter att vara tydliga och ärliga, och försöker ge den information som användarna behöver för att fatta välgrundade beslut. Vi tillåter inte annonser eller mål som försöker lura användarna genom att utesluta relevant information eller ge vilseledande information om produkter, tjänster eller företag.

Exempel på felaktig framställning: utelämnande eller förvrängning av faktureringsinformation såsom hur, vad och när användare debiteras, utelämnande eller förvrängning av avgifter som hör till finansiella tjänster såsom räntor, avgifter och straffavgifter, att inte visa relevant information såsom skatte- eller licensnummer, kontaktuppgifter eller fysisk adress, erbjudanden som inte finns på riktigt, vilseledande eller orealistiska påståenden gällande viktminskning eller ekonomisk vinning, insamling av donationer under falska föreskrifter samt nätfiske eller att falskt utge sig för att vara ett välkänt företag för att få användare att lämna ifrån sig värdefull personlig eller finansiell information.


Begränsat innehåll

Följande policyer rör innehåll som kan vara juridiskt eller kulturellt känsliga. Onlineannonsering kan vara ett kraftfullt sätt att nå ut till kunderna, men inom känsliga områden arbetar vi hårt för att inte visa dessa annonser på olämpliga platser eller vid olämpliga tidpunkter.

Detta är anledningen till att vi tillåter begränsad annonsering av följande innehåll. Dessa kampanjer kanske inte visas för alla användare på alla platser och annonsörerna måste uppfylla ytterligare krav innan annonserna kan köras. Observera att inte alla annonsprodukter, -funktioner eller -nätverk har stöd för begränsat innehåll. Ytterligare information hittar du i Policycenter.

Barnförbjudet innehåll

Annonser ska ta hänsyn till användarnas inställningar och följa lagstadgade krav. Därför tillåter vi inte vissa typer av barnförbjudet innehåll i annonser och på mål. Vissa typer av vuxenorienterade annonser och mål tillåts om de följer policyerna nedan och inte är inriktade på minderåriga, men de visas bara i begränsade fall beroende på användarens sökfrågor och ålder samt lokal lagstiftning där annonsen visas.

Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Exempel på begränsat barnförbjudet innehåll: strippklubbar, erotiska biografer, sexleksaker, porrtidningar, lust-/potenshöjande produkter, mötesplatser, modeller i sexuella poser.

Alkohol

Vi följer lokal alkohollagstiftning och branschstandarder. Därför tillåter vi inte vissa typer av alkoholrelaterad annonsering, vare sig för alkohol eller drycker som påminner om alkohol. Vissa typer av alkoholrelaterade annonser är tillåtna om de följer policyerna nedan, inte är inriktade på minderåriga och endast är inriktade på de länder som uttryckligen tillåter visning av annonser för alkohol.

Exempel på begränsade alkoholhaltiga drycker: öl, vin, sake, sprit, champagne, starkvin, alkoholfri öl, alkoholfritt vin och alkoholfritt brännvin.

Upphovsrätt

Vi följer lokal upphovsrättslagstiftning och skyddar upphovsrättsinnehavares rättigheter. Därför tillåter vi inte att annonser använder upphovsrättsskyddat innehåll utan tillstånd. Om du har lagenligt tillstånd att använda upphovsrättsskyddat innehåll ska du ansöka om certifiering för att annonsera. Om du ser otillåtet innehåll kan du skicka in ett upphovsrättsrelaterat klagomål.

Spel och spelande

Vi uppmuntrar till ansvarsfull annonsering för hasardspel och följer lokala hasardspelslagar och branschstandarder. Därför tillåter vi inte vissa typer av hasardspelsrelaterad annonsering. Hasardspelsrelaterade annonser tillåts om de följer policyerna nedan och om annonsören har lämplig Google Ads-certifiering. Hasardspelsannonser måste vara inriktade på godkända länder, ha en målsida som visar information om ansvarsfullt spelande och får aldrig vara inriktade på minderåriga. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill rikta in dig på.

Exempel på begränsat hasardspelsrelaterat innehåll: fysiska kasinon, webbplatser där användarna kan satsa pengar på poker, bingo, roulette eller sportevenemang, statliga eller privata lotterier, sportoddswebbplatser, webbplatser som erbjuder bonuskoder eller erbjudanden för webbplatser för hasardspel, onlineutbildningsmaterial för kasinobaserade spel, webbplatser som erbjuder ”poker för skojs skull” samt webbplatser med icke-kasinobaserade spel om pengar.

Sjukvård och läkemedel

Vi arbetar hårt för att följa marknadsföringslagstiftningen gällande vård och läkemedel. Därför förväntar vi oss att annonser och mål följer tillämplig lagstiftning och branschstandarder. Vissa typer av vårdrelaterat innehåll får inte marknadsföras alls. Andra typer får endast marknadsföras om annonsören är certifierad av Google och endast riktar in sig på godkända länder. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill rikta in dig på.

Politiskt innehåll

Vi förväntar oss att alla politiska annonser och mål följer lokala kampanjlagar och vallagar i alla områden som annonserna är inriktade på. Policyn gäller även lagstadgade ”tysta perioder” vid val.

Exempel på politiskt innehåll: främjande av politiska partier eller kandidater, opinionsbildning angående politiska sakfrågor.

Finansiella tjänster

Vi vill att användarna ska ha den information som krävs för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Våra policyer är utformade för att ge användarna information som hjälper dem att jämföra kostnaderna kopplade till finansiella produkter och tjänster och skydda användarna från skadliga eller bedrägliga metoder. I denna policy definierar vi finansiella produkter och tjänster som produkter eller tjänster kopplade till hantering eller investering av pengar och kryptovalutor, inklusive personlig rådgivning.

När du marknadsför finansiella produkter och tjänster måste du följa lokala föreskrifter i alla länder och regioner som dina annonser är inriktade på – till exempel inkludera specifika yppanden som krävs enligt lokal lagstiftning. Mer information finns i vår begränsade lista över landsspecifika krav.

Varumärken

Det finns flera faktorer som avgör när varumärken kan användas i Google Ads-annonser. Policyerna gäller tillsammans med faktorerna som beskrivs i vårt Policycenter och endast om ägaren av ett varumärke har skickat in ett giltigt anspråk till Google.

Juridiska krav

Du ansvarar alltid för att säkerställa att du utöver Googles annonseringspolicyer även iakttar alla tillämpliga lagar och föreskrifter för alla de platser där annonserna visas.

Övriga begränsade verksamheter

Vissa typer av företag får inte annonsera hos oss eftersom vi vill skydda våra kunder, även om enskilda företag verkar följa våra övriga policyer. Genom vår kontinuerliga granskning samt genom feedback från våra användare och från konsumentskyddsmyndigheter upptäcker vi då och då produkter eller tjänster som ofta är kopplade till överträdelser. Om vi anser att vissa typer av företag utgör en oskälig risk för användarnas säkerhet eller användarupplevelsen tar vi det säkra före det osäkra, och vi kan begränsa eller förhindra att relaterade annonser körs.

Redaktionella och tekniska krav

Vi vill leverera annonser som engagerar användarna utan att vara irriterande eller svåra att interagera med. Detta är anledningen till att vi utvecklat våra textkrav, för att hjälpa dig skapa annonser som tilltalar användarna. Vi har även satt upp tekniska krav för att hjälpa både användare och annonsörer få ut så mycket som möjligt av de olika annonsformat vi kan erbjuda.

Ledarsida

För att användarupplevelsen ska hålla hög kvalitet kräver Google att alla annonser, tillägg och måladresser håller en hög professionell och redaktionell standard. Vi tillåter endast annonser som är tydliga och professionella samt leder användarna till innehåll som är relevant, användbart och enkelt att interagera med.

Exempel på kampanjer som inte når upp till dessa krav på redaktionellt och professionellt innehåll:

  • Överdrivet generiska annonser med vaga fraser som ”köp produkter här”.
  • Gimmickliknande användning av ord, siffror, bokstäver, skiljetecken eller symboler, som GRATIS, g-r-a-t-i-s eller GR47IS!!

Destinationskrav

Vi vill att konsumenterna ska ha en bra upplevelse när de klickar på en annons, så annonsernas destinationer måste ge användarna ett unikt värde. De ska också fungera och vara både användbara och lättnavigerade.

Exempel på kampanjer som inte når upp till destinationskraven:

  • Visningsadress som inte motsvarar målsidan, t.ex. att google.com leder användarna till gmail.com.
  • Webbplatser eller appar som håller på att utvecklas, parkerade domäner eller webbplatser eller appar som helt enkelt inte fungerar.
  • Webbplatser som inte går att visa i vanligt förekommande webbläsare.
  • Webbplatser som inaktiverar webbläsarens bakåtknapp.

Tekniska krav

För att hjälpa oss att hålla annonser tydliga och funktionella måste annonsörerna uppfylla våra tekniska krav.

Krav för annonsformat

För att hjälpa dig att erbjuda en användarupplevelse av hög kvalitet samt tilltalande och professionella annonser tillåter vi enbart kampanjer där annonserna följer våra specifika krav. Läs de formatspecifika kraven för alla annonsformat du använder.

Obs! Vi tillåter inte annonser som är olämpliga för barn i bildannonser, videoannonser eller andra annonsformat som inte är textbaserade. Läs mer om vår policy för barnförbjudet innehåll.

Exempel på krav för annonsformat: teckenbegränsningar för annonsens rubrik och löptext, krav på bildstorlek, filstorleksbegränsningar, videolängdsbegränsningar, bildproportioner 

Om våra policyer

Google Ads ger företag i alla storlekar, överallt i världen, möjlighet att marknadsföra en mängd olika produkter, tjänster, appar och webbplatser hos Google och i vårt nätverk. Vi vill hjälpa dig att nå ut till befintliga och potentiella kunder och målgrupper. Men för att samtidigt skapa en säker och positiv upplevelse för användarna, lyssnar vi på deras feedback och tankar angående de annonstyper de ser. Vi granskar dessutom ändringar i trender och metoder online, branschnormer och bestämmelser. Slutligen beaktar vi även vårt företags värderingar och kultur i våra policyer, sida vid sida med frågor som rör drift, teknik och affärer. Detta har tillsammans gett upphov till en uppsättning policyer som gäller för alla kampanjer i Googles nätverk.

Google kräver att alla annonsörer följer samtliga tillämpbara lagar och bestämmelser utöver Googles policyer som finns beskrivna ovan. Det är viktigt att du bekantar dig med och håller dig uppdaterad angående dessa krav för de platser där ditt företag är verksamt samt andra platser där dina annonser visas. Om vi upptäcker innehåll som bryter mot dessa krav kan vi blockera det så att det inte visas längre. Vid upprepade eller flagranta brott mot kraven kan vi avsluta din annonsering hos oss.

 

Behöver du hjälp?

Hör av dig om du har frågor om policyn:
Kontakta Google Ads-support

Berätta vad du tycker

Betygsätt den här sidan och ge oss dina synpunkter nedan:
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?