Google Ads-retningslinjer

Velkommen til Googles retningslinjesenter for annonsering.

Vi ønsker å skape et bærekraftig økosystem for digital annonsering – et som er pålitelig og åpent, og som fungerer for brukere, annonsører og publisister. Hensikten med dette nettstedet er å hjelpe deg med å bygge opp Google Ads-kampanjer som er i tråd med retningslinjene våre for annonsering nedenfor. Disse retningslinjene er utarbeidet ikke bare for å sikre overensstemmelse med lovverket, men også for å skape en sikker og positiv opplevelse for brukerne våre. Dette betyr at det i henhold til retningslinjene våre ikke er tillatt å vise innhold som vi mener er skadelig for brukerne og økosystemet for annonsering generelt sett.

Vi benytter en kombinasjon av automatisk og manuell evaluering for å sikre at Google Ads overholder disse retningslinjene. Hvis du oppdager annonser som kan være i strid med retningslinjene våre, kan du imidlertid rapportere disse annonsene her.

Retningslinjene våre for annonsering dekker fire hovedområder:
Innhold som ikke er tillatt

Forfalskede varer

Salg eller markedsføring av forfalskede varer er forbudt i Google Ads. Forfalskede varer inneholder en logo eller et varemerke som er identisk med, eller har store likheter med, et annet varemerke. Bestemte kjennetegn ved merkevaren etterlignes for at produktene skal fremstå som ekte produkter fra eieren av varemerket. Disse retningslinjene gjelder for innholdet i annonsen din samt på nettstedet ditt og i appen din. 

Farlige produkter eller tjenester

Vi ønsker å bidra til at folk er trygge både på og utenfor nettet, og derfor tillater vi ikke markedsføring av visse produkter og tjenester som kan forårsake skade på ting eller personer.

Eksempler på farlig innhold: rusmidler (syntetiske eller organiske), psykoaktive stoffer, utstyr for narkotikabruk, våpen, ammunisjon, eksplosiver og fyrverkeri, oppskrifter på fremstilling av eksplosiver og andre farlige produkter, tobakksprodukter

Innhold som muliggjør uærlig atferd

Ærlighet og rettferdighet er viktig for oss, og derfor tillater vi ikke markedsføring av produkter eller tjenester som fremmer uærlig oppførsel.

Eksempler på produkter og tjenester som muliggjør uærlig atferd: programvare og instruksjoner for hacking, tjenester for å oppnå kunstig økning i annonse- eller nettstedstrafikk, falske dokumenter, juksetjenester for akademiske oppgaver

Upassende innhold

Vi ønsker å fremme mangfold og respekt for andre og forsøker å utestenge brukere som ikke respekterer dette. Derfor viser vi ikke annonser eller destinasjoner med innhold som er støtende eller fremmer hat, intoleranse, diskriminering eller vold.

Eksempler på støtende eller upassende innhold: mobbing eller trusler overfor en enkeltperson eller gruppe, forskjellsbehandling etter hudfarge, utstyr relatert til hatgrupper, eksplisitte bilder av åsteder og ulykker, dyremishandling, drap, selvskading, utpressing, salg eller utveksling av truede arter, grovt språk i annonser


Praksiser som ikke er tillatt

Misbruk av annonsenettverket

Vi ønsker at annonsene i Google-nettverket skal være nyttige, varierte, relevante og trygge for brukerne. Derfor tillater vi ikke annonser, innhold eller destinasjoner der man forsøker å lure eller omgå prosessene våre for annonsevurdering.

Eksempler på misbruk av annonsenettverket: markedsføring av innhold med skadelig programvare, maskering (cloaking) eller andre teknikker for å skjule destinasjonen brukerne videreføres til, «arbitrasje» eller markedsføring av destinasjoner der hensikten utelukkende eller primært er å vise annonser, markedsføring av «bro»- eller «gateway»-destinasjoner der hensikten utelukkende er å sende brukerne videre til andre nettsteder, annonsering der hensikten utelukkende eller primært er å innhente anbefalinger fra brukeren i sosiale nettverk, manipulasjon av innstillinger for å omgå systemene for håndheving av retningslinjene våre

Innsamling og bruk av data

Vi ønsker at brukerne skal være helt sikre på at informasjonen om dem respekteres og behandles på riktig måte. Annonseringspartnerne våre skal derfor ikke misbruke denne informasjonen eller samle den inn til uklare formål uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak eller uten at egnet informasjon om dette videreformidles.

Vær oppmerksom på at du er underlagt tilleggsretningslinjer når du bruker personlig tilpasset annonsering, som omfatter remarketing og egendefinerte målgrupper. Hvis du bruker målrettingsfunksjoner for personlig tilpasset annonsering, må du gjennomgå retningslinjene for innsamling og bruk av data i personlig tilpassede annonser.

Eksempler på brukerinformasjon som må behandles spesielt forsiktig: fullstendig navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, personnummer og andre identifikasjonsnumre, fødselsdato eller mors pikenavn i kombinasjon med hva som helst av informasjonen ovenfor, økonomisk situasjon, politisk tilhørighet, seksuell legning, hudfarge eller etnisk tilhørighet, religion

Eksempler på uansvarlig bruk og innsamling av data: innhenting av kredittkortinformasjon via en usikker tjener, kampanjer der man hevder å kjenne brukerens seksuelle legning eller økonomiske situasjon, brudd på retningslinjene våre for interessebasert annonsering og remarketing

Feilaktig fremstilling

Vi ønsker at brukerne skal kunne stole på annonsene på plattformen vår. Derfor gjør vi vårt beste for å sikre at annonsene er klare og ærlige, og at brukerne får informasjon som gir et godt grunnlag for å ta avgjørelser. Vi tillater ikke annonser eller destinasjoner som villeder brukerne ved å utelate relevant informasjon eller presentere villedende informasjon om produkter, tjenester eller bedrifter.

Eksempler på villedende informasjon: utelatelse eller tilsløring av faktureringsopplysninger, for eksempel hvordan, hva og når brukerne blir belastet, utelatelse eller tilsløring av utgifter knyttet til finansielle tjenester, for eksempel renter, avgifter og gebyrer, utelatelse av organisasjons- og lisensnummer, kontaktinformasjon eller fysisk adresse der dette er relevant, presentasjon av tilbud som egentlig ikke er tilgjengelige, villedende eller urealistiske påstander om vekttap eller økonomisk gevinst, forsøk på å lure til seg donasjoner på falskt grunnlag, nettfisking eller forsøk på å fremstå som en anerkjent bedrift for å få brukerne til å gi fra seg verdifull personlig eller økonomisk informasjon


Innhold og funksjoner som er begrenset

Retningslinjene nedenfor dekker innhold som kan være juridisk eller kulturelt sensitivt. Annonsering på nettet er en svært effektiv måte å nå frem til kunder på. Samtidig legger vi ned mye arbeid i å forhindre at annonser med sensitivt innhold vises på steder og i tilfeller der dette kan være upassende.

Av den grunn tillater vi bare begrenset markedsføring av innholdet nedenfor. Kampanjer med denne typen innhold vises ikke nødvendigvis til alle brukere alle steder, og annonsørene må kanskje oppfylle ytterligere krav før annonsene deres kan vises. Vær oppmerksom på at ikke alle annonseprodukter, funksjoner og nettverk støtter slikt begrenset innhold. Du finner mer informasjon i Retningslinjesentret.

Seksuelt innhold

Annonser skal være i tråd med brukernes innstillinger og samsvare med lovgivningen, og derfor er visse typer seksuelt innhold ikke tillatt i annonser og på destinasjoner. Andre typer annonser og destinasjoner med seksuelt innhold er tillatt såfremt de overholder retningslinjene nedenfor og ikke er målrettet mot mindreårige, men vises bare i visse scenarioer basert på brukerens søketermer og alder samt den lokale lovgivningen der annonsen vises.

Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Eksempler på seksuelt innhold det gjelder begrensninger for: strippeklubber, kinoer som viser erotiske filmer, sexleketøy, blader med seksuelt innhold, seksuelle hjelpemidler, datingnettsteder, modeller i seksualiserte positurer

Alkohol

Vi overholder lokale lover og bransjestandarder knyttet til alkohol. Derfor er visse typer alkoholrelatert annonsering ikke tillatt. Dette omfatter både alkohol og drikke som minner om alkohol. Visse typer alkoholrelaterte annonser er tillatt såfremt de samsvarer med retningslinjene nedenfor, ikke er målrettet mot mindreårige, og bare er målrettet mot land der alkoholannonser eksplisitt er tillatt.

Eksempler på alkoholholdige drikkevarer det gjelder begrensninger for: øl, vin, sake, brennevin, champagne, sterkvin, alkoholfritt øl, alkoholfri vin, alkoholfritt brennevin

Opphavsrett

Vi overholder lokal lovgivning for eiendomsrett og beskytter rettighetshavernes rettigheter. Derfor tillater vi ikke annonser der opphavsrettsbeskyttet innhold brukes uten tillatelse. Hvis du har juridisk tillatelse til å bruke opphavsrettsbeskyttet innhold, kan du søke om sertifisering for å annonsere. Hvis du oppdager uautorisert innhold, ber vi deg om å rapportere dette.

Gambling og spill

Vi støtter annonsering for ansvarlig gambling og overholder lokale lover og bransjestandarder for gambling. Derfor er visse typer gamblingrelatert annonsering ikke tillatt. Gamblingrelaterte annonser er tillatt såfremt de overholder retningslinjene nedenfor og annonsøren har innhentet sertifiseringen som kreves fra Google Ads. Gamblingannonser skal være målrettet mot godkjente land, ha en landingsside som inneholder informasjon om ansvarlig gambling, og skal aldri være rettet mot mindreårige. Sett deg inn i den lokale lovgivningen for områdene du ønsker å målrette mot.

Eksempler på innhold knyttet til gambling: fysiske kasinoer, nettsteder der brukerne kan satse penger på poker, bingo, rulett eller sportsarrangementer, nasjonale eller private lotterier, aggregatnettsteder for odds for idrettsarrangementer, nettsteder som tilbyr bonuskoder eller promoteringstilbud for gamblingnettsteder, nettopplæring for kasinospill, nettsteder der det tilbys poker uten innsats, nettsteder med andre pengespill enn kasinospill

Helsetjenester og legemidler

Vi er opptatt av å følge lovgivningen som omfatter annonsering for helsetjenester og legemidler. Derfor forventer vi at annonser og destinasjoner er i tråd med den relevante lovgivningen og bransjestandarden. Annonsering for visse typer helserelatert innhold er ikke tillatt i det hele tatt, mens annonsering for andre typer bare er tillatt når annonsøren er Google-sertifisert og bare målretter mot godkjente land. Sett deg inn i den lokale lovgivningen for områdene du ønsker å målrette mot.

Politisk innhold

Vi forventer at alle annonser og destinasjoner med politisk innhold overholder den lokale lovgivningen for politiske kampanjer og valg på alle stedene annonsene målrettes mot. Dette omfatter også lovpålagte perioder med reklameforbud.

Eksempler på politisk innhold: markedsføring av politiske partier og kandidater, støtte for politiske syn

Finansielle tjenester

Vi vil at brukerne skal få tilstrekkelig informasjon til å kunne treffe veloverveide beslutninger om økonomi. Retningslinjene våre er utformet for å gi brukerne informasjonen de trenger for å kunne vurdere kostnadene knyttet til finansielle produkter og tjenester. De er også ment å skulle beskytte brukerne mot skadelig praksis eller bedrageri. I disse retningslinjene anser vi finansielle produkter og tjenester som produkter og tjenester knyttet til forvaltning eller investering av penger og kryptovaluta, innbefattet personlig tilpasset rådgivning.

Når du markedsfører finansielle produkter og tjenester, må du overholde de nasjonale og lokale forskriftene i alle landene eller regionene du målretter annonsene mot, for eksempel ved å vise bekjentgjørelser i annonsene og formidle andre nødvendige opplysninger i henhold til lokale lover og forskrifter. Du kan finne mer informasjon i listen over landsspesifikke krav (listen er ikke uttømmende). Vær imidlertid oppmerksom på at det forventes at annonsører på egen hånd setter seg inn i de lokale forskriftene som måtte gjelde på de stedene de målretter annonser mot.

Varemerker

Det er flere faktorer som avgjør i hvilke tilfeller varemerker kan brukes i Google-annonser. I tillegg til faktorene som er beskrevet i brukerstøtten, gjelder disse retningslinjene bare når en varemerkeeier har sendt inn en gyldig klage til Google.

Juridiske krav

Du har til enhver tid ansvar for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, i tillegg til Googles retningslinjer for annonsering, overalt der annonsene dine blir vist.

Andre bedrifter med begrensninger

Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss. Hensikten med dette er å forhindre at brukerne skal bli utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. På bakgrunn av våre egne løpende vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere, regulerings- og forbrukermyndigheter kan vi fra tid til annen identifisere produkter eller tjenester der brukerne løper større risiko for å bli utnyttet. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en uakseptabel risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi forhindrer kjøring av relaterte annonser.

Begrensede annonseformater og funksjoner

Det er flere faktorer som avgjør om du får tilgang til avanserte annonseformater og funksjoner i Google Ads. Enkelte annonseformater er ikke tilgjengelige for alle annonsører før de oppfyller spesifikke krav eller fullfører sertifiseringsprosessen.

Krav til innhold som er laget for barn

Annonsører kan ikke vise personlig tilpassede annonser i innhold merket som laget for barn. Se her for kategorier som er begrenset for annonsering av innhold laget for barn.

Redaksjonelle og tekniske krav

Vi ønsker å levere annonser som engasjerer brukerne uten å være irriterende eller lite brukervennlige. Av den grunn har vi utviklet disse redaksjonelle retningslinjene for å hjelpe deg med å lage annonser som tiltaler brukerne. Vi har også spesifisert tekniske krav for at det skal bli enklere for brukerne og annonsørene å få mest mulig ut av de forskjellige annonseformatene vi tilbyr.

Redaksjonelle krav

Google ønsker å levere brukeropplevelser av høy kvalitet, og derfor krever vi at alle annonser, utvidelser og destinasjoner innfrir høye profesjonelle og redaksjonelle krav. Vi tillater bare annonser som er tydelige, har et profesjonelt preg og fører brukerne til innhold som er relevant, nyttig og brukervennlig.

Eksempler på annonsering som ikke tilfredsstiller de redaksjonelle og profesjonelle kravene:

  • svært generelle annonser med vage formuleringer (f.eks. «Kjøp produkter her»)
  • bruk av ord, tall, bokstaver, tegnsetting og symboler som salgstriks (f.eks. GRATIS, g-r-a-t-i-s og GR4T15!!!)

Krav til destinasjonen

Vi vil at forbrukerne skal ha en god opplevelse etter at de klikker på annonser, så annonsedestinasjoner må gi unik verdi for brukerne og være funksjonelle, nyttige og lette å navigere i.

Eksempler på annonsering som ikke tilfredsstiller kravene til destinasjonen:

  • visningsadresser som ikke gjenspeiler nettadressen til landingssiden (f.eks. hvis google.com fører brukerne videre til gmail.com)
  • nettsteder eller apper under utvikling, parkerte domener og nettsteder eller apper som simpelthen ikke fungerer
  • nettsteder som ikke kan vises i vanlige nettlesere
  • nettsteder der tilbakeknappen i nettleseren er slått av

Tekniske krav

For å hjelpe oss å sikre at annonsene er tydelige og funksjonelle, må annonsørene oppfylle de tekniske kravene våre.

Krav til annonseformat

For at du skal kunne tilby en god brukeropplevelse og vise attraktive annonser med et profesjonelt preg, må de enkelte annonsene i kampanjene dine oppfylle bestemte krav. Se gjennom de formatspesifikke kravene for alle annonseformatene du bruker.

Merk: I bildeannonser, videoannonser og andre annonseformater som ikke er tekstbaserte, tillater vi ikke annonser med innhold som ikke er egnet for barn. Les mer om retningslinjene våre for seksuelt innhold.

Eksempler på krav til annonseformat: tegngrenser for overskrifter og hovedtekst i annonser, krav til bildestørrelse, maksimal filstørrelse, maksimal videolengde, høyde/bredde-forhold 

Om retningslinjene våre

Med Google Ads får små og store bedrifter i hele verden muligheten til å markedsføre et bredt utvalg av produkter, tjenester, apper og nettsteder på Google og i hele nettverket vårt. Vi ønsker å hjelpe deg med å nå ut til både nåværende og potensielle kunder og målgrupper. For å sikre en trygg og positiv brukeropplevelse lytter vi til tilbakemeldinger og spørsmål fra kundene om annonsene de får presentert. Vi gjennomgår også regelmessig endringer i trender og praksis på nettet, bransjestandarder og regler. Og når vi utarbeider retningslinjene, tar vi også hensyn til verdiene og kulturen i Google, samt driftsmessige, tekniske og økonomiske faktorer. Dette danner grunnlaget for retningslinjer som gjelder for all markedsføring i Google-nettverket.

Google krever at annonsører overholder alle gjeldende lover og regler og Google-retningslinjene som er beskrevet ovenfor. Det er viktig at du setter deg inn i og holder deg oppdatert om kravene som gjelder for steder der bedriften din har virksomhet, og steder der annonsene dine vises. Hvis vi oppdager brudd på disse kravene, kan vi blokkere det aktuelle innholdet slik at det ikke blir vist. Ved alvorlige eller gjentatte brudd kan du miste muligheten til å annonsere hos oss.

 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads

Fortell oss hva du synes

Gi en vurdering av hvor nyttig denne siden er, og send oss tilbakemelding:
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?