Google Ads politikas

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Ņemot vērā pašreizējo karu Ukrainā, tiks īslaicīgi pārtraukta Google reklāmu rādīšana lietotājiem Krievijā.
Līdz ar nesen apturēto reklāmu rādīšanu Krievijā tiks pārtraukta arī Krievijā esošo reklāmdevēju reklāmu rādīšana Google īpašumos un tīklos visā pasaulē.

Laipni lūdzam Google reklamēšanas politiku centrā!

Šī ir Google Ads politiku opciju pirmā poga. Atlasiet šo pogu, lai pārvaldītu savu kontu, izmantojot politiku pārvaldnieku. Šī ir Google Ads politiku opciju otrā poga. Atlasiet to, lai uzzinātu, kā iesniegt apelāciju par kontu, kura darbība ir apturēta. Šī ir Google Ads politiku opciju trešā poga. Atlasiet, lai ziņotu par pārkāpumu reklāmā.

Mūsu politiku un to piemērošanas kopsavilkums

Mēs cenšamies atbalstīt veselīgu digitālās reklamēšanas ekosistēmu, kas ir uzticama, pārredzama un izdevīga gan lietotājiem, gan reklāmdevējiem, gan izdevējiem. Šī palīdzības centra mērķis ir palīdzēt jums veidot Google Ads kampaņas, kas atbilst mūsu tālāk norādītajām reklamēšanas politikām.

Šīs politikas ir izveidotas, lai garantētu lietotājiem drošu un pozitīvu pieredzi un ievērotu piemērojamos tiesību aktus. Tas nozīmē, ka mūsu politikas aizliedz saturu, kas ir kaitīgs lietotājiem un reklāmu ekosistēmai kopumā.

Mūsu reklamēšanas politikas attiecas uz četrām tālāk norādītajām galvenajām jomām.

Google Ads policies | prohibited content Aizliegts saturs — saturs, kura reklamēšana Google tīklā nav atļauta.
Google Ads policies | prohibited practice Aizliegtas metodes — darbības, kuru veikšana nav atļauta, ja vēlaties veikt reklamēšanu mūsu tīklā.
Google Ads policies | restricted content Ierobežots saturs un funkcijas — saturs, kura reklamēšana ir atļauta, bet ar ierobežojumiem.
Google Ads policies | Editorial and technical Redakcionālās un tehniskās prasības — jūsu reklāmu, vietņu un lietotņu kvalitātes standarti.

Klikšķiniet uz tālāk norādītajiem politiku nosaukumiem, lai skatītu politiku definīcijas, piemērus un problēmu novēršanas darbības.

Lai nodrošinātu reklāmu atbilstību šīm politikām, tiek izmantota gan automatizēta, gan manuāla novērtēšana. Mūsu piemērošanas tehnoloģijas palīdz aizsargāt lietotājus un veicināt reklamēšanas platformu drošību, izmantojot algoritmus un mašīnmācīšanos. Modeļu pamatā ir pārskatītāju lēmumi. Sarežģītākus, niansētākus vai nopietnākus gadījumus bieži pārskata un izvērtē mūsu īpaši apmācītie eksperti.

Ja ar saturu tiek pārkāptas mūsu politikas, mēs atbilstoši rīkojamies. Piemēram, varam noraidīt neatbilstošās reklāmas, lai tās netiktu rādītas, un apturēt kontu darbību, ja konstatējam atkārtotus vai rupjus pārkāpumus. Mēs nopietni uztveram atkārtotus politiku pārkāpumus un aizvien paplašinām brīdinājumu sistēmu, kas ir spēkā atkārtotu pārkāpumu gadījumā.

Ja politikas pārkāpuma dēļ veiksim piemērošanas darbības, mēs informēsim jūs par savu lēmumu. Ja kāda no jūsu reklāmām tiek noraidīta, varat labot attiecīgo reklāmu vai iesniegt apelāciju par lēmumu. Varat arī iesniegt apelāciju par lēmumu apturēt konta darbību. Lai šīs saites darbotos, jums jāpierakstās Google Ads kontā.

Viltoti izstrādājumi

Izmantojot Google Ads, ir aizliegts pārdot viltotus izstrādājumus vai veicināt to pārdošanu. Viltotiem izstrādājumiem ir preču zīme vai logotips, kas ir identisks oriģinālam vai praktiski nav atšķirams no tā. Tiek atdarinātas produkta zīmola iezīmes, lai izstrādājums izskatītos kā autentisks zīmola īpašnieka produkts. Šī politika attiecas uz jūsu reklāmas un tīmekļa vietnes vai lietotnes saturu. 


Bīstami produkti vai pakalpojumi

Mēs vēlamies garantēt cilvēku drošību gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tāpēc mēs neatļaujam reklamēt dažus produktus vai pakalpojumus, kas var radīt bojājumus, kaitējumu vai ievainojumus.

Bīstama satura piemēri: izklaidei paredzētas narkotiskas vielas (ķīmiskas vai augu izcelsmes); psihoaktīvas vielas; aprīkojums, kas vienkāršo narkotisko vielu lietošanu; ieroči, munīcija, sprāgstvielas un uguņošanas materiāli; norādījumi par sprāgstvielu un citu kaitīgu produktu izgatavošanu; tabakas produkti.

Negodīgas rīcības veicināšana

Mums ir svarīga godīga un atklāta rīcība, tāpēc mēs neatļaujam reklamēt tādus produktus vai pakalpojumus, kas veicina negodīgu rīcību.

Tādu produktu vai pakalpojumu piemēri, kas veicina negodīgu rīcību: uzlaušanas programmatūra vai pamācības; pakalpojumi, kas paredzēti mākslīgai reklāmas seansu vai vietnes datplūsmas palielināšanai; viltoti dokumenti; krāpšanas pakalpojumi izglītības jomā.

Neatbilstošs saturs

Mums ir svarīga daudzveidība un cieņa pret citiem, un mēs cenšamies izvairīties no citu lietotāju aizvainošanas, tādēļ neatļaujam reklāmas un galamērķus, kuros tiek rādīts šokējošs saturs vai veicināts naids, neiecietība, diskriminācija vai vardarbība.

Neatbilstoša vai aizvainojoša satura piemēri: personas vai grupas vajāšana vai iebiedēšana, rases diskriminācija, naidīgu grupējumu piederumi, detalizēti nozieguma vai negadījuma vietu attēli, cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, slepkavības, paškaitējums, izspiešana vai šantāža, apdraudēto sugu tirdzniecība, reklāmas ar necenzētu valodu.


Aizliegtas metodes

Reklamēšanas tīkla ļaunprātīga izmantošana

Mēs vēlamies, lai reklāmas Google tīklā būtu noderīgas, dažādas, atbilstošas un drošas lietotājiem. Mēs reklāmdevējiem neatļaujam rādīt reklāmas, saturu vai galamērķus, ar kuriem tiek mēģināts apmānīt vai apiet mūsu reklāmu pārskatīšanas procesus.

Reklamēšanas tīkla ļaunprātīgas izmantošanas piemēri: tāda satura reklamēšana, kurā ir ļaunprātīga programmatūra; maskēšana vai citu paņēmienu izmantošana, lai slēptu patieso galamērķi, uz kuru tiek novirzīti lietotāji; starpniecība vai tādu galamērķu reklamēšana, kuru vienīgais vai galvenais mērķis ir rādīt reklāmas; tādu tilta vai vārtejas galamērķu reklamēšana, kuri ir paredzēti tikai lietotāju novirzīšanai uz citu vietu; reklamēšana, kuras vienīgais vai galvenais nolūks ir iegūt no lietotāja publiskas atsauksmes sociālajos tīklos; apspēlēšana jeb manipulēšana ar iestatījumiem, lai apietu mūsu sistēmas, kas pārskata atbilstību politikām.

Datu vākšana un izmantošana

Mēs vēlamies, lai lietotāji būtu pārliecināti, ka ar viņiem saistītā informācija tiek respektēta un apstrādāta ar pienācīgām rūpēm. Tieši tāpēc mūsu reklamēšanas partneri nedrīkst nepareizi izmantot šo informāciju, apkopot to neskaidriem mērķiem vai bez atbilstošiem atklāšanas paziņojumiem vai drošības pasākumiem.

Ņemiet vērā, ka, izmantojot personalizēto reklamēšanu, tai skaitā atkārtoto mārketingu un pielāgotās mērķauditorijas, tiek piemērotas papildu politikas. Ja izmantojat personalizētās reklamēšanas mērķauditorijas atlases funkcijas, noteikti pārskatiet personalizēto reklāmu datu apkopošanas un izmantošanas politikas.

Tādas lietotāja informācijas piemēri, ar kuru jārīkojas uzmanīgi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, nacionālā identitāte, pensijas, sociālās apdrošināšanas dati, nodokļu maksātāja ID, veselības aprūpes vai autovadītāja apliecības numurs, dzimšanas dati, pirmslaulību uzvārds, kā arī finansiālais stāvoklis, politiskā piederība, dzimumorientācija, rase, etniskā izcelsme, reliģija.

Bezatbildīgas datu vākšanas un lietošanas piemēri: kredītkartes informācijas ieguve, izmantojot nedrošu serveri; reklāmas, kurās tiek norādīts, ka ir zināma lietotāja dzimumorientācija vai finansiālais stāvoklis; ar interesēm saistītas reklamēšanas un atkārtotā mārketinga politiku pārkāpumi.

Maldināšana

Mēs vēlamies, lai lietotāji uzticas mūsu platformā rādītajām reklāmām, tāpēc cenšamies nodrošināt, lai reklāmas būtu skaidras un godīgas, un sniedzam informāciju, kas lietotājiem ir nepieciešama, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Mēs neļaujam rādīt reklāmas vai iekļaut galamērķus, kas maldina lietotājus, noklusējot būtisku informāciju par produktu vai sniedzot maldinošu informāciju par produktiem, pakalpojumiem vai uzņēmumiem.

Maldināšanas piemēri: norēķinu datu (kā un kad no lietotājiem tiks iekasēta maksa, un cik liela tā būs) neatklāšana vai neskaidra norādīšana; ar finanšu pakalpojumiem saistītu maksu (piemēram, procentu likmju, nodevu un soda naudu) neatklāšana vai neskaidra norādīšana; nodokļu maksātāja vai licences numura, kontaktinformācijas vai fiziskās adreses neatklāšana gadījumos, kad tas ir nepieciešams; tādu piedāvājumu izteikšana, kuri faktiski nav pieejami; kļūdainu vai nereālu apgalvojumu izteikšana par svara samazināšanu vai finansiālu peļņu; ziedojumu vākšana, norādot nepatiesu iemeslu; pikšķerēšana vai nepatiesi apgalvojumi par iestādi kā uzticamu uzņēmumu, lai panāktu, ka lietotāji sniedz vērtīgu personas vai finanšu informāciju.


Ierobežots saturs un funkcijas

Tālāk norādītajās politikās ir aprakstīts saturs, kas dažreiz ir juridiski sensitīvs vai ir sensitīvs konkrētās kultūras kontekstā. Tiešsaistes reklamēšana ir ietekmīgs veids, kā sasniegt klientus, taču mēs ieguldām lielas pūles, lai novērstu reklāmu rādīšanu apstākļos, kuros tās varētu būt nepiemērotas.

Šī iemesla dēļ mēs atļaujam reklamēt tālāk norādīto saturu, taču tiek noteikti ierobežojumi. Šīs reklāmas nedrīkst rādīt visiem lietotājiem visās atrašanās vietās, un reklāmdevējiem, iespējams, ir jānodrošina atbilstība papildu prasībām, pirms reklāmas ir piemērotas rādīšanai. Ņemiet vērā, ka ne visi produkti, funkcijas un tīkli var atbalstīt šo ierobežoto saturu. Detalizētu informāciju var iegūt politiku centrā.

Noklusējuma reklāmu apstrāde

An illustration representing Google

Uzņēmums Google ir apņēmies gādāt par drošu un uzticamu reklāmas pieredzi visiem lietotājiem. Tādēļ mēs ierobežojam noteiktu veidu reklāmu kategoriju rādīšanu lietotājiem, kuri nav pierakstījušies, vai lietotājiem, kuri saskaņā ar mūsu sistēmu iegūto informāciju nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Seksuāla rakstura saturs

An illustration representing Google

Reklāmām ir jāatbilst lietotāju preferencēm un tiesību aktiem. Mēs ierobežojam noteiktu veidu seksuāla rakstura saturu reklāmās un galamērķos, kas tiks rādīti tikai ierobežotos gadījumos, pamatojoties uz lietotāja meklēšanas vaicājumiem, lietotāja vecumu un tiesību aktiem vietā, kur reklāma tiek rādīta. Reklāmu mērķauditorija nedrīkst būt nepilngadīgas personas.

Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Ierobežota seksuāla rakstura satura piemēri: redzamas ģenitālijas un sieviešu krūtis, iepazīšanās, kuras mērķis ir īslaicīgas attiecības, seksa rotaļlietas, striptīza klubi, seksuāli divdomīga tērzēšana tiešsaistē un modeļi seksuālās pozās.

Alkohols

An illustration representing Google

Mēs ievērojam vietējos tiesību aktus par alkoholu un nozares standartus, tādēļ neļaujam rādīt noteikta veida reklāmas, kas saistītas ar alkoholu. Tas attiecas gan uz alkoholu, gan uz dzērieniem, kas līdzinās alkoholam. Ir atļauti daži ar alkoholu saistītu reklāmu veidi, ja reklāmas atbilst tālāk norādītajām politikām, mērķauditorija netiek atlasīta nepilngadīgu personu vidū un tiek atlasīta tikai tajās valstīs, kurās ir nepārprotami atļauts rādīt alkohola reklāmas.

Ierobežota alkoholisko dzērienu satura piemēri: alus, vīns, sakē, spirtotie dzērieni vai stiprais alkohols, šampanietis, stiprinātais vīns, bezalkoholiskais alus, bezalkoholiskais vīns un bezalkoholiski destilētie dzērieni.

Autortiesības

An illustration representing Google

Mēs ievērojam vietējos autortiesību likumus un aizsargājam autortiesību īpašnieku tiesības, tādēļ neatļaujam reklāmas, kurām nav saņemts pilnvarojums izmantot ar autortiesībām aizsargātu saturu. Ja jums ir juridiskas tiesības izmantot ar autortiesībām aizsargātu saturu, piesakieties sertifikācijai, lai varētu rādīt reklāmas. Ja redzat neatļautu saturu, iesniedziet ar autortiesībām saistītu sūdzību.

Azartspēles un spēles

An illustration representing Google

Mēs atbalstām atbildīgu azartspēļu reklamēšanu un ievērojam vietējos tiesību aktus par azartspēlēm un nozares standartus, tādēļ neatļaujam noteikta veida reklāmas, kas saistītas ar azartspēlēm. Ar azartspēlēm saistītas reklāmas ir atļautas, ja tās atbilst tālāk norādītajām politikām un reklāmdevējs ir saņēmis atbilstošo Google Ads sertifikāciju. Azartspēļu reklāmu mērķauditorija ir jāatlasa apstiprinātās valstīs, to galvenajās lapās ir jārāda informācija par atbildīgu azartspēļu spēlēšanu, un to mērķauditorija nevar būt nepilngadīgas personas. Iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas ir spēkā vietās, kur vēlaties atlasīt mērķauditoriju.

Ar azartspēlēm saistīta ierobežota satura piemēri: kazino ar fizisku atrašanās vietu; vietnes, kurās lietotāji var noslēgt derības par pokeru, bingo, ruleti vai sporta sacensībām; valsts vai privātas loterijas; sporta sacensību rezultātu izredžu apkopošanas vietnes; vietnes, kurās tiek piedāvāti azartspēļu vietņu bonusa kodi vai akciju piedāvājumi; tiešsaistes izglītojoši materiāli par kazino spēlēm; vietnes, kuras piedāvā pokera izklaides spēles; vietnes, kas nav kazino, bet piedāvā spēles uz naudu.

Veselības aprūpe un medikamenti

An illustration representing Google

Mēs ievērojam noteikumus par veselības aprūpes un medikamentu reklamēšanu, tādēļ reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un nozares standartiem. Noteiktu ar veselības aprūpi saistītu saturu nedrīkst reklamēt vispār, bet daļu ar veselības aprūpi saistīta satura drīkst reklamēt tikai tad, ja ir saņemta Google sertifikācija un mērķauditorija tiek atlasīta apstiprinātās valstīs. Iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas ir spēkā vietās, kur vēlaties atlasīt mērķauditoriju.

Politisks saturs

An illustration representing Google

Visām politiskajām reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst vietējiem kampaņu un vēlēšanu tiesību aktiem visos apgabalos, kur tiek atlasīta reklāmu mērķauditorija. Šī politika ietver tiesību aktos noteiktos priekšvēlēšanu periodus bez reklāmām.

Politiska satura piemēri: politisko partiju vai kandidātu reklāmas, politisku ideju aizstāvība.

Finanšu pakalpojumi

An illustration representing Google

Mēs vēlamies, lai lietotāju rīcībā būtu atbilstoša informācija pārdomātu finanšu lēmumu pieņemšanai. Mūsu politiku mērķis ir panākt, lai lietotājiem tiktu sniegta informācija ar finanšu produktiem un pakalpojumiem saistīto izmaksu izvērtēšanai, kā arī aizsargāt lietotājus no kaitnieciskām un maldinošām darbībām. Šīs politikas kontekstā finanšu produktus un pakalpojumus, tostarp personalizētu padomdošanu, mēs uzskatām par saistītiem ar naudas vai kriptovalūtu pārvaldību vai ieguldījumiem.

Reklamējot finanšu produktus un pakalpojumus, jums ir jāievēro valsts un vietējie noteikumi ikvienā reģionā un valstī, kurā tiek atlasīta jūsu reklāmu mērķauditorija, piemēram, ir jāiekļauj vietējos tiesību aktos pieprasītā konkrētā atklājamā informācija. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu sagatavoto konkrētās valstīs noteikto prasību sarakstu (kurš nav pilnīgs), bet ņemiet vērā, ka reklāmdevējiem pašiem ir jāizpēta vietējie tiesību akti katrai vietai, kur tiek atlasīta reklāmu mērķauditorija.

Preču zīmes

An illustration representing Google
Ir vairāki faktori, kas nosaka, kad preču zīmes var izmantot reklāmās. Mūsu politiku centrā aprakstītie faktori un šīs politikas ir piemērojamas tikai tad, ja preču zīmes īpašnieks ir iesniedzis derīgu sūdzību uzņēmumam Google.

Juridiskās prasības

An illustration representing Google

Jūs vienmēr esat atbildīgs par savu reklāmu atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī Google reklamēšanas politikām visās vietās, kur tiek rādītas jūsu reklāmas.

Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem

An illustration representing Google
Lai aizsargātu lietotājus no izmantošanas mēģinājumiem, mēs ierobežojam savu sadarbību reklamēšanā ar noteiktu veidu uzņēmumiem pat tad, ja konkrētie uzņēmumi nodrošina atbilstību citām mūsu politikām. Pamatojoties uz mūsu pašu nepārtraukti veikto pārskatīšanu, kā arī uz lietotāju, regulētāju un patērētāju aizsardzības iestāžu atsauksmēm, mēs dažkārt identificējam produktus vai pakalpojumus, kas, visdrīzāk, ir saistīti ar ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uzskatām, ka noteiktu veidu uzņēmumi nepamatoti apdraud lietotāju drošību vai pieredzi, mēs varam ierobežot vai apturēt attiecīgo reklāmu rādīšanu.

Ierobežoti reklāmu formāti un funkcijas

An illustration representing Google

Ir vairāki faktori, kas nosaka piekļuvi uzlabotiem reklāmu formātiem un funkcijām programmā Google Ads. Noteikti reklāmu formāti nav pieejami visiem reklāmdevējiem, kamēr tie nav izpildījuši konkrētas prasības vai pabeiguši sertifikācijas procesu.

Prasības par saturu, kas izstrādāts bērniem

An illustration representing Google

Reklāmdevēji nedrīkst rādīt personalizētas reklāmas saturā, kas ir izstrādāts bērniem. Kategorijas, kuru reklāmu rādīšana ir ierobežota bērniem izstrādātā saturā, skatiet šeit.

Redakcionālās un tehniskās prasības

Mēs vēlamies rādīt lietotājiem saistošas reklāmas, kuru saturs nav kaitinošs vai grūti izmantojams. Tieši tāpēc esam izstrādājuši redakcionālās prasības, kuru ievērošana palīdzēs nodrošināt jūsu reklāmu piemērotību lietotājiem. Mēs arī esam norādījuši tehniskās prasības, kuru ievērošana palīdzēs lietotājiem un reklāmdevējiem pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot mūsu reklāmu formātu daudzveidības priekšrocības.

Redakcionālā politika

Lai nodrošinātu kvalitatīvu lietotāju pieredzi, Google pieprasa, lai visas reklāmas, līdzekļi un galamērķi atbilstu augstiem profesionāliem un redakcionāliem standartiem. Mēs atļaujam rādīt tikai tādas reklāmas, kuras ir saprotamas, profesionāli noformētas un novirza lietotājus uz atbilstošu, noderīgu un ērti izmantojamu saturu.

Tālāk ir sniegti tādu reklāmu piemēri, kuras neatbilst šīm redakcionālajām un profesionālajām prasībām.

  • Pārāk vispārīgas reklāmas, kurās ir neskaidras frāzes, piemēram, “Iegādājieties produktus šeit”.
  • Uzkrītošs vārdu, skaitļu, burtu, pieturzīmju vai simbolu lietojums, piemēram, BEZMAKSAS, b-e-z-m-a-k-s-a-s vai B€ZM@KS@S!!

Prasības par galamērķi

Mēs vēlamies, lai patērētāji, noklikšķinot uz reklāmas, gūtu pozitīvu pieredzi, tāpēc reklāmu galamērķiem ir jāpiedāvā unikāla vērtība lietotājiem, tiem jābūt funkcionāliem, noderīgiem un jānodrošina ērta pārvietošanās.

Tālāk ir sniegti tādu reklāmu piemēri, kuras neatbilst prasībām par galamērķi.

  • Redzamais URL precīzi neatspoguļo galvenās lapas URL, piemēram, “google.com”, kas novirza lietotājus uz vietni “gmail.com”.
  • Vietnes vai lietotnes izstrādes stadijā, rezervēti domēni vai vietnes, kas nedarbojas.
  • Vietnes, kuras nevar skatīt populārākajās pārlūkprogrammās.
  • Vietnes, kurās ir atspējota pārlūkprogrammas poga Atpakaļ.

Tehniskās prasības

Lai reklāmas būtu skaidras un funkcionālas, reklāmdevējiem ir jāievēro mūsu tehniskās prasības.

Reklāmu formāti un funkcijas

Lai palīdzētu jums nodrošināt pozitīvu lietotāju pieredzi un rādīt pievilcīgas, profesionālas kvalitātes reklāmas, mēs atļaujam rādīt tikai noteiktām prasībām atbilstošas reklāmas. Pārskatiet katram jūsu izmantotajam reklāmu formātam noteiktās prasības.

Piezīme. Mēs neatļaujam rādīt tikai pieaugušajiem paredzētas reklāmas attēla reklāmu, videoreklāmu un citos reklāmu formātos, kas nav teksta reklāmas. Uzziniet vairāk par mūsu politiku, kas attiecas uz pieaugušajiem paredzētu saturu.

Reklāmu formātu un funkciju piemēri: reklāmas virsraksta vai pamatteksta rakstzīmju skaita ierobežojums, attēla lieluma prasības, faila lieluma ierobežojumi, video garuma ierobežojumi, malu attiecības.Par mūsu politikām

Izmantojot Google Ads, uzņēmumi no visas pasaules neatkarīgi no to lieluma Google vietnē un visā mūsu tīklā var reklamēt visdažādākos produktus, pakalpojumus, lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes. Mēs vēlamies palīdzēt jums sasniegt esošos un potenciālos klientus un mērķauditorijas. Tomēr, lai palīdzētu lietotājiem radīt drošu un pozitīvu pieredzi, mēs ņemam vērā atsauksmes un sūdzības par redzamajām reklāmām. Mēs arī regulāri pārskatām izmaiņas tiešsaistes tendencēs, darbībās, nozares prasībās un noteikumos. Visbeidzot, veidojot savas politikas, mēs pievēršam arī uzmanību savām uzņēmuma vērtībām un kultūrai, kā arī darbības, tehniskajiem un uzņēmējdarbības apsvērumiem. Līdz ar to esam izveidojuši politiku kopu, kas attiecas uz visām Google tīkla reklāmām.

Google pieprasa, lai reklāmdevēji nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš izklāstītajām Google politikām. Ir svarīgi, lai jūs iepazītos ar prasībām, kas ir spēkā tajās atrašanās vietās, kur veicat uzņēmējdarbību un kur tiek rādītas jūsu reklāmas, kā arī sekotu līdzi visām šo prasību izmaiņām. Konstatējot satura neatbilstību šīm prasībām, mēs varam bloķēt attiecīgo tā rādīšanu. Konstatējot atkārtotus vai rupjus pārkāpumus, varam liegt jums turpināt reklamēšanu mūsu tīklā.

Reklāmdevēji ir atbildīgi par to, lai tie nereklamētu tādu saturu vai neiesaistītos tādās darbībās, kas var kaitēt mūsu lietotājiem, darbiniekiem vai Ads ekosistēmai. Konstatējot šādu saturu vai rīcību, varam veikt nepieciešamās darbības, tostarp, bet ne tikai, ierobežot vai bloķēt jūsu reklāmas vai apturēt jūsu konta darbību.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Izsakiet savu viedokli:

Novērtējiet, cik noderīga ir šī lapa, un sniedziet savas atsauksmes:
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
73067