Google Ads politikas

Laipni lūdzam Google reklamēšanas politiku centrā!

Vēlamies atbalstīt produktīvu digitālo reklāmu ekosistēmu — tādu, kas ir uzticama, pārskatāma un efektīva lietotājiem, reklāmdevējiem un izdevējiem. Šīs vietnes mērķis ir palīdzēt jums izveidot Google Ads kampaņas, kas atbilst mūsu tālāk norādītajām reklamēšanas politikām. Šīs politikas ir izveidotas ne tikai, lai ievērotu tiesību aktus, bet arī lai garantētu lietotājiem drošu un pozitīvu pieredzi. Tas nozīmē, ka mūsu politikas aizliedz saturu, ko mēs uzskatām par kaitīgu lietotājiem un reklāmu ekosistēmai kopumā.

Lai nodrošinātu, ka Google Ads atbilst šīm politikām, tiek izmantota gan automatizēta, gan manuāla novērtēšana. Ja tomēr pamanāt reklāmas, kas neatbilst mūsu politikām, ziņojiet par šīm reklāmām šeit.

Mūsu reklamēšanas politikas attiecas uz četrām tālāk norādītajām galvenajām jomām.
Aizliegts saturs

Viltoti izstrādājumi

Izmantojot Google Ads, ir aizliegts pārdot viltotus izstrādājumus vai veicināt to pārdošanu. Viltotiem izstrādājumiem ir preču zīme vai logotips, kas ir identisks oriģinālam vai praktiski nav atšķirams no tā. Tiek atdarinātas produkta zīmola iezīmes, lai izstrādājums izskatītos kā autentisks zīmola īpašnieka produkts. Šī politika attiecas uz jūsu reklāmas un tīmekļa vietnes vai lietotnes saturu. 

Bīstami produkti vai pakalpojumi

Mēs vēlamies garantēt cilvēku drošību gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tāpēc mēs neatļaujam reklamēt dažus produktus vai pakalpojumus, kas var radīt bojājumus, kaitējumu vai ievainojumus.

Bīstama satura piemēri: izklaides vietu narkotikas (ķīmiskas vai augu izcelsmes); psihoaktīvas vielas; aprīkojums, kas vienkāršo narkotisko vielu lietošanu; ieroči, munīcija, sprāgstvielas un uguņošanas materiāli; norādījumi par sprāgstvielu un citu kaitīgu produktu izgatavošanu; tabakas produkti.

Negodīgas rīcības veicināšana

Mums ir svarīga godīga un atklāta rīcība, tāpēc mēs neatļaujam reklamēt tādus produktus vai pakalpojumus, kas veicina negodīgu rīcību.

Piemēri produktiem vai pakalpojumiem, kas veicina negodīgu rīcību: uzlaušanas programmatūra vai pamācības; pakalpojumi, kas paredzēti mākslīgai reklāmas seansu vai vietnes datplūsmas palielināšanai; viltoti dokumenti; krāpšanas pakalpojumi izglītības jomā.

Nepiemērots saturs

Mums ir svarīga daudzveidība un cieņa pret citiem, un mēs cenšamies izvairīties no citu lietotāju aizvainošanas, tādēļ neatļaujam reklāmas un galamērķus, kuros tiek rādīts šokējošs saturs vai veicināts naids, neiecietība, diskriminācija vai vardarbība.

Nepiemērota vai aizvainojoša satura piemēri: personas vai grupas vajāšana vai iebiedēšana, rases diskriminācija, naidīgu grupējumu piederumi, detalizēti nozieguma vai negadījuma vietu attēli, cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, slepkavības, pašsavainošanās, izspiešana vai šantāža, apdraudēto sugu tirdzniecība, reklāmas ar necenzētu valodu.


Aizliegtas metodes

Reklāmu tīkla ļaunprātīga izmantošana

Mēs vēlamies, lai reklāmas Google tīklā būtu noderīgas, dažādas, atbilstošas un drošas lietotājiem. Mēs reklāmdevējiem neatļaujam rādīt reklāmas, saturu vai galamērķus, ar kuriem tiek mēģināts apmānīt vai apiet mūsu reklāmu pārskatīšanas procesus.

Reklāmu tīkla ļaunprātīgas izmantošanas piemēri: tāda satura reklamēšana, kurā ir ļaunprātīga programmatūra; maskēšana vai citu paņēmienu izmantošana, lai slēptu patieso galamērķi, uz kuru tiek novirzīti lietotāji; starpniecība vai tādu galamērķu reklamēšana, kuru vienīgais vai galvenais mērķis ir rādīt reklāmas; tādu tilta vai vārtejas galamērķu reklamēšana, kuri ir paredzēti tikai lietotāju novirzīšanai uz citu vietu; reklamēšana, kuras vienīgais vai galvenais nolūks ir iegūt no lietotāja publiskas atsauksmes sociālajos tīklos; apspēlēšana jeb manipulēšana ar iestatījumiem, lai apietu mūsu sistēmas, kas pārskata atbilstību politikām.

Datu apkopošana un izmantošana

Mēs vēlamies, lai lietotāji būtu pārliecināti, ka ar viņiem saistītā informācija tiek respektēta un apstrādāta ar pienācīgām rūpēm. Tieši tāpēc mūsu reklamēšanas partneri nedrīkst nepareizi izmantot šo informāciju, apkopot to neskaidriem mērķiem vai bez atbilstošiem atklāšanas paziņojumiem vai drošības pasākumiem.

Ņemiet vērā, ka, izmantojot personalizēto reklamēšanu, tai skaitā atkārtoto mārketingu un pielāgotās mērķauditorijas, tiek piemērotas papildu politikas. Ja izmantojat personalizētās reklamēšanas mērķauditorijas atlases funkcijas, noteikti pārskatiet personalizēto reklāmu datu apkopošanas un izmantošanas politikas.

Tādas lietotāja informācijas piemēri, ar kuru jārīkojas uzmanīgi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs, nacionālā identitāte, pensijas, sociālās apdrošināšanas dati, nodokļu maksātāja ID, veselības aprūpes vai autovadītāja apliecības numurs, dzimšanas dati, pirmslaulību uzvārds, kā arī finansiālais stāvoklis, politiskā piederība, seksuālā orientācija, rase, etniskā izcelsme, reliģija.

Bezatbildīgas datu apkopošanas un lietošanas piemēri: kredītkartes informācijas ieguve, izmantojot nedrošu serveri; reklāmas, pēc kurām var secināt, ka to veidotāji ir informēti par lietotāja seksuālo orientāciju vai finansiālo stāvokli; ar interesēm saistītas reklamēšanas un atkārtotā mārketinga politiku pārkāpumi.

Maldināšana

Mēs vēlamies, lai lietotāji uzticas mūsu platformā rādītajām reklāmām, tāpēc cenšamies nodrošināt, lai reklāmas būtu skaidras un godīgas, un sniedzam informāciju, kas lietotājiem ir nepieciešama, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Mēs neļaujam rādīt reklāmas vai iekļaut galamērķus, kas maldina lietotājus, noklusējot būtisku informāciju par produktu vai sniedzot maldinošu informāciju par produktiem, pakalpojumiem vai uzņēmumiem.

Maldināšanas piemēri: norēķinu datu (kā un kad no lietotājiem tiks iekasēta maksa, un cik liela tā būs) neatklāšana vai neskaidra norādīšana; ar finanšu pakalpojumiem saistītu maksu (piemēram, procentu likmju, nodevu un soda naudu) neatklāšana vai neskaidra norādīšana; nodokļu maksātāja vai licences numura, kontaktinformācijas vai fiziskās adreses neatklāšana gadījumos, kad tas ir nepieciešams; tādu piedāvājumu izteikšana, kuri faktiski nav pieejami; kļūdainu vai nereālu apgalvojumu izteikšana par svara samazināšanu vai finansiālu peļņu; ziedojumu vākšana, norādot nepatiesu iemeslu; pikšķerēšana vai nepatiesi apgalvojumi par iestādi kā uzticamu uzņēmumu, lai panāktu, ka lietotāji sniedz vērtīgu personas vai finanšu informāciju.


Ierobežots saturs un funkcijas

Tālāk norādītajās politikās ir aprakstīts saturs, kas dažreiz ir juridiski sensitīvs vai ir sensitīvs konkrētās kultūras kontekstā. Tiešsaistes reklamēšana ir ietekmīgs veids, kā sasniegt klientus, taču mēs ieguldām lielas pūles, lai novērstu reklāmu rādīšanu apstākļos, kuros tās varētu būt nepiemērotas.

Šī iemesla dēļ mēs atļaujam reklamēt tālāk norādīto saturu, taču tiek noteikti ierobežojumi. Šīs reklāmas nedrīkst rādīt visiem lietotājiem visās atrašanās vietās, un reklāmdevējiem, iespējams, ir jānodrošina atbilstība papildu prasībām, pirms reklāmas ir piemērotas rādīšanai. Ņemiet vērā, ka ne visi produkti, funkcijas un tīkli var atbalstīt šo ierobežoto saturu. Detalizētu informāciju var iegūt politiku centrā.

Pieaugušajiem paredzēts saturs

Reklāmām ir jāatbilst lietotāju preferencēm un tiesību aktiem, tādēļ reklāmās un galamērķos neļaujam rādīt noteikta veida pieaugušajiem paredzētu saturu. Noteikta veida pieaugušajiem paredzētas reklāmas un galamērķi ir atļauti, ja tie atbilst tālāk norādītajām politikām un mērķauditorija netiek atlasīta nepilngadīgu personu vidū, taču tie tiks rādīti ierobežotos gadījumos, pamatojoties uz lietotāja meklēšanas vaicājumiem, vecumu un tiesību aktiem vietā, kur reklāma tiek rādīta.

Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Ierobežota pieaugušajiem paredzēta satura piemēri: striptīza klubi, erotiskais kino, seksa rotaļlietas, pieaugušajiem paredzēti žurnāli, seksuālo spēju uzlabošanas produkti, iepazīšanās vietnes, modeļi seksuālās pozās.

Alkohols

Mēs ievērojam vietējos tiesību aktus par alkoholu un nozares standartus, tādēļ neļaujam rādīt noteikta veida reklāmas, kas saistītas ar alkoholu. Tas attiecas gan uz alkoholu, gan uz dzērieniem, kas līdzinās alkoholam. Ir atļauti daži ar alkoholu saistītu reklāmu veidi, ja reklāmas atbilst tālāk norādītajām politikām, mērķauditorija netiek atlasīta nepilngadīgu personu vidū un tiek atlasīta tikai tajās valstīs, kurās ir nepārprotami atļauts rādīt alkohola reklāmas.

Ierobežota alkoholisko dzērienu satura piemēri: alus, vīns, sakē, spirtotie dzērieni vai stiprais alkohols, šampanietis, stiprinātais vīns, bezalkoholiskais alus, bezalkoholiskais vīns un bezalkoholiski destilētie dzērieni.

Autortiesības

Mēs ievērojam vietējos autortiesību likumus un aizsargājam autortiesību īpašnieku tiesības, tādēļ neatļaujam reklāmas, kurām nav saņemts pilnvarojums izmantot ar autortiesībām aizsargātu saturu. Ja jums ir juridiskas tiesības izmantot ar autortiesībām aizsargātu saturu, piesakieties sertifikācijai, lai varētu rādīt reklāmas. Ja redzat neatļautu saturu, iesniedziet ar autortiesībām saistītu sūdzību.

Azartspēles un spēles

Mēs atbalstām atbildīgu azartspēļu reklamēšanu un ievērojam vietējos tiesību aktus par azartspēlēm un nozares standartus, tādēļ neatļaujam noteikta veida reklāmas, kas saistītas ar azartspēlēm. Ar azartspēlēm saistītas reklāmas ir atļautas, ja tās atbilst tālāk norādītajām politikām un reklāmdevējs ir saņēmis atbilstošo Google Ads sertifikāciju. Azartspēļu reklāmu mērķauditorija ir jāatlasa apstiprinātās valstīs, to galvenajās lapās ir jārāda informācija par atbildīgu azartspēļu spēlēšanu, un to mērķauditorija nevar būt nepilngadīgas personas. Iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas ir spēkā vietās, kur vēlaties atlasīt mērķauditoriju.

Ar azartspēlēm saistīta ierobežota satura piemēri: kazino ar fizisku atrašanās vietu; vietnes, kurās lietotāji var noslēgt derības par pokeru, bingo, ruleti vai sporta sacensībām; valsts vai privātas loterijas; sporta sacensību rezultātu izredžu apkopošanas vietnes; vietnes, kurās tiek piedāvāti azartspēļu vietņu bonusa kodi vai akciju piedāvājumi; tiešsaistes izglītojoši materiāli par kazino spēlēm; vietnes, kuras piedāvā pokera izklaides spēles; vietnes, kas nav kazino, bet piedāvā spēles uz naudu.

Veselības aprūpe un medikamenti

Mēs ievērojam noteikumus par veselības aprūpes un medikamentu reklamēšanu, tādēļ reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst attiecīgajiem tiesību aktiem un nozares standartiem. Noteiktu ar veselības aprūpi saistītu saturu nedrīkst reklamēt vispār, bet daļu ar veselības aprūpi saistīta satura drīkst reklamēt tikai tad, ja ir saņemta Google sertifikācija un mērķauditorija tiek atlasīta apstiprinātās valstīs. Iepazīstieties ar vietējiem tiesību aktiem, kas ir spēkā vietās, kur vēlaties atlasīt mērķauditoriju.

Politisks saturs

Visām politiskajām reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst vietējiem kampaņu un vēlēšanu tiesību aktiem visos apgabalos, kur tiek atlasīta reklāmu mērķauditorija. Šī politika ietver tiesību aktos noteiktos priekšvēlēšanu periodus bez reklāmām.

Politiska satura piemēri: politisko partiju vai kandidātu reklāmas, politisku ideju aizstāvība.

Finanšu pakalpojumi

Mēs vēlamies, lai lietotāju rīcībā būtu atbilstoša informācija pārdomātu finanšu lēmumu pieņemšanai. Mūsu politiku mērķis ir panākt, lai lietotājiem tiktu sniegta informācija ar finanšu produktiem un pakalpojumiem saistīto izmaksu izvērtēšanai, kā arī aizsargāt lietotājus no kaitnieciskām un maldinošām darbībām. Šīs politikas kontekstā finanšu produktus un pakalpojumus, tostarp personalizētu padomdošanu, mēs uzskatām par saistītiem ar naudas vai kriptovalūtu pārvaldību vai ieguldījumiem.

Reklamējot finanšu produktus un pakalpojumus, jums ir jāievēro valsts un vietējie noteikumi ikvienā reģionā un valstī, kurā tiek atlasīta jūsu reklāmu mērķauditorija, piemēram, ir jāiekļauj vietējos tiesību aktos pieprasītā konkrētā atklājamā informācija. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet mūsu sagatavoto konkrētās valstīs noteikto prasību sarakstu (kurš nav pilnīgs), bet ņemiet vērā, ka reklāmdevējiem pašiem ir jāizpēta vietējie tiesību akti katrai vietai, kur tiek atlasīta reklāmu mērķauditorija.

Preču zīmes

Ir vairāki faktori, kas nosaka, kad preču zīmes var izmantot reklāmās. Mūsu politiku centrā aprakstītie faktori un šīs politikas ir piemērojamas tikai tad, ja preču zīmes īpašnieks ir iesniedzis derīgu sūdzību uzņēmumam Google.

Juridiskās prasības

Jūs vienmēr esat atbildīgs par savu reklāmu atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī Google reklamēšanas politikām visās vietās, kur tiek rādītas jūsu reklāmas.

Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem

Lai aizsargātu lietotājus no izmantošanas mēģinājumiem, mēs ierobežojam savu sadarbību reklamēšanā ar noteiktu veidu uzņēmumiem pat tad, ja konkrētie uzņēmumi nodrošina atbilstību citām mūsu politikām. Pamatojoties uz mūsu pašu nepārtraukti veikto pārskatīšanu, kā arī uz lietotāju, regulētāju un patērētāju aizsardzības iestāžu atsauksmēm, mēs dažkārt identificējam produktus vai pakalpojumus, kas, visdrīzāk, ir saistīti ar ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uzskatām, ka noteiktu veidu uzņēmumi nepamatoti apdraud lietotāju drošību vai pieredzi, mēs varam ierobežot vai apturēt attiecīgo reklāmu rādīšanu.

Ierobežoti reklāmu formāti un funkcijas

Ir vairāki faktori, kas nosaka piekļuvi uzlabotiem reklāmu formātiem un funkcijām programmā Google Ads. Noteikti reklāmu formāti nav pieejami visiem reklāmdevējiem, kamēr tie nav izpildījuši konkrētas prasības vai pabeiguši sertifikācijas procesu.

Prasības par saturu, kas izstrādāts bērniem

Reklāmdevēji nedrīkst rādīt personalizētas reklāmas saturā, kas ir izstrādāts bērniem. Kategorijas, kuru reklāmu rādīšana ir ierobežota bērniem izstrādātā saturā, skatiet šeit.

Redakcionālās un tehniskās prasības

Mēs vēlamies rādīt lietotājiem saistošas reklāmas, kuru saturs nav kaitinošs vai grūti izmantojams. Tieši tāpēc esam izstrādājuši redakcionālās prasības, kuru ievērošana palīdzēs nodrošināt jūsu reklāmu piemērotību lietotājiem. Mēs arī esam norādījuši tehniskās prasības, kuru ievērošana palīdzēs lietotājiem un reklāmdevējiem pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantot mūsu reklāmu formātu daudzveidības priekšrocības.

Redakcionālās prasības

Lai nodrošinātu kvalitatīvu lietotāju pieredzi, Google pieprasa, lai visas reklāmas, paplašinājumi un galamērķi atbilstu augstiem profesionāliem un redakcionāliem standartiem. Mēs atļaujam rādīt tikai tādas reklāmas, kuras ir saprotamas, profesionāli noformētas un novirza lietotājus uz atbilstošu, noderīgu un ērti izmantojamu saturu.

Tālāk ir sniegti tādu reklāmu piemēri, kuras neatbilst šīm redakcionālajām un profesionālajām prasībām.

  • Pārāk vispārīgas reklāmas, kurās ir neskaidras frāzes, piemēram, “Iegādājieties produktus šeit”.
  • Uzkrītošs vārdu, skaitļu, burtu, pieturzīmju vai simbolu lietojums, piemēram, BEZMAKSAS, b-e-z-m-a-k-s-a-s vai B€ZM@KS@S!!

Prasības par galamērķi

Mēs vēlamies, lai patērētājiem būtu pozitīva pieredze, noklikšķinot uz reklāmas, tāpēc reklāmu galamērķiem ir jāpiedāvā unikāla vērtība lietotājiem un ir jābūt funkcionāliem, noderīgiem un to navigācijai ir jābūt ērtai.

Tālāk ir sniegti tādu reklāmu piemēri, kuras neatbilst prasībām par galamērķi.

  • Redzamais URL precīzi neatspoguļo galvenās lapas URL, piemēram, “google.com”, kas novirza lietotājus uz vietni “gmail.com”.
  • Vietnes vai lietotnes izstrādes stadijā, rezervēti domēni vai vietnes, kas nedarbojas.
  • Vietnes, kuras nevar skatīt populārākajās pārlūkprogrammās.
  • Vietnes, kurās ir atspējota pārlūkprogrammas poga Atpakaļ.

Tehniskās prasības

Lai reklāmas būtu skaidras un funkcionālas, reklāmdevējiem ir jāievēro mūsu tehniskās prasības.

Reklāmas formāta prasības

Lai palīdzētu jums nodrošināt pozitīvu lietotāju pieredzi un rādīt pievilcīgas, profesionālas kvalitātes reklāmas, mēs atļaujam rādīt tikai noteiktām prasībām atbilstošas reklāmas. Pārskatiet katram jūsu izmantotajam reklāmu formātam noteiktās prasības.

Piezīme. Mēs neatļaujam rādīt tikai pieaugušajiem paredzētas reklāmas attēla reklāmu, videoreklāmu un citos reklāmu formātos, kas nav teksta reklāmas. Uzziniet vairāk par mūsu politiku, kas attiecas uz pieaugušajiem paredzētu saturu.

Reklāmas formāta prasību piemēri: reklāmas virsraksta vai pamatteksta rakstzīmju skaita ierobežojums, attēla lieluma prasības, faila lieluma ierobežojumi, video garuma ierobežojumi, malu attiecība. 

Par mūsu politikām

Izmantojot Google Ads, uzņēmumi no visas pasaules neatkarīgi no to lieluma Google vietnē un visā mūsu tīklā var reklamēt visdažādākos produktus, pakalpojumus, lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes. Mēs vēlamies palīdzēt jums sasniegt esošos un potenciālos klientus un mērķauditorijas. Tomēr, lai palīdzētu lietotājiem radīt drošu un pozitīvu pieredzi, mēs ņemam vērā atsauksmes un sūdzības par redzamajām reklāmām. Mēs arī regulāri pārskatām izmaiņas tiešsaistes tendencēs, darbībās, nozares prasībās un noteikumos. Visbeidzot, veidojot savas politikas, mēs pievēršam arī uzmanību savām uzņēmuma vērtībām un kultūrai, kā arī darbības, tehniskajiem un uzņēmējdarbības apsvērumiem. Līdz ar to esam izveidojuši politiku kopu, kas attiecas uz visām Google tīkla reklāmām.

Google pieprasa, lai reklāmdevēji nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš izklāstītajām Google politikām. Ir svarīgi, lai jūs iepazītos ar prasībām, kas ir spēkā tajās atrašanās vietās, kur veicat uzņēmējdarbību un kur tiek rādītas jūsu reklāmas, kā arī sekotu līdzi visām šo prasību izmaiņām. Konstatējot satura neatbilstību šīm prasībām, mēs varam bloķēt attiecīgo reklāmu rādīšanu. Konstatējot atkārtotus vai rupjus pārkāpumus, varam liegt jums turpināt reklamēšanu mūsu tīklā.

 

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Izsakiet savu viedokli:

Novērtējiet, cik noderīga ir šī lapa, un sniedziet savas atsauksmes:
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?