„Google Ads“ politika

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

„Display & Video 360“ naudotojai privalo laikytis šios „Google Ads“ politikos. Informacijos apie papildomus apribojimus rasite „Display & Video 360“ pagalbos centre.

Neseniai sustabdę skelbimus Rusijoje taip pat pristabdysime Rusijoje esančių reklamuotojų skelbimus „Google“ nuosavybėse ir tinkluose visame pasaulyje.
Dėl vykstančio karo Ukrainoje laikinai pristabdysime „Google Ads“ teikimą Rusijoje esantiems naudotojams.

Sveiki! Tai – „Google“ reklamavimo politikos centras

Tai pirmasis „Google Ads“ politikos parinkčių mygtukas. Pasirinkite jį, jei norite tvarkyti paskyrą naudodami Politikos tvarkyklę. Tai yra antrasis „Google Ads“ politikos parinkčių mygtukas. Pasirinkite, kad sužinotumėte, kaip pateikti apeliaciją dėl laikinai sustabdytos paskyros. Tai trečiasis „Google Ads“ politikos parinkčių mygtukas. Pasirinkite, jei norite pranešti apie skelbimo pažeidimą.

Mūsų politikos apžvalga ir jos taikymas

Siekiame palaikyti sveiką skaitmeninės reklamos ekosistemą, kuri būtų patikima, skaidri ir naudinga naudotojams, reklamuotojams ir leidėjams. Šio pagalbos centro tikslas – padėti kurti „Google Ads“ kampanijas, atitinkančias toliau nurodytas reklamavimo politikos nuostatas.

Šios politikos padeda užtikrinti saugią bei teigiamą mūsų naudotojų patirtį ir laikytis galiojančių įstatymų. Tai reiškia, kad pagal šią politiką draudžiamas tam tikras turinys, kuris žalingas naudotojams ir visai reklamavimo ekosistemai.

„Google“ reklamavimo politika apima keturias plačias toliau nurodytas sritis.

Google Ads policies | prohibited content Draudžiamas turinys: turinys, kurio „Google“ tinkle reklamuoti negalite.
Google Ads policies | prohibited practice Draudžiama praktika: tai, ko negalite daryti reklamuodami mūsų sistemoje.
Google Ads policies | restricted content Ribojamas turinys ir funkcijos: turinys, kurį galite reklamuoti tik laikydamiesi apribojimų.
Google Ads policies | Editorial and technical Redakciniai ir techniniai reikalavimai: skelbimų, svetainių ir programų kokybės standartai.

Spustelėkite toliau pateiktas politikos nuostatas ir peržiūrėkite politikos apibrėžtis, pavyzdžius bei trikčių šalinimo veiksmus.

Siekdami užtikrinti, kad skelbimai atitiktų šias politikos nuostatas, deriname „Google“ DI ir žmonių atliekamą vertinimą. Mūsų įgyvendinimo technologijos naudoja „Google“ DI, paremtą tikrinančių žmonių sprendimais, kad padėtų apsaugoti mūsų naudotojus ir užtikrinti mūsų skelbimų platformų saugumą. Sudėtingesnius, detalius ar sunkius atvejus dažnai peržiūri ir vertina mūsų specialiai apmokyti ekspertai.

Imamės veiksmų dėl turinio, kuris pažeidžia mūsų politikas. Tai gali apimti pažeidžiančių skelbimų nepatvirtinimą, kad jie nebūtų rodomi, taip pat laikiną paskyrų sustabdymą už pasikartojančius ar šiurkščius pažeidimus. Rimtai žiūrime į pakartotinius politikos pažeidimus ir toliau plečiame įspėjimų sistemą pakartotiniams pažeidėjams.

Pateiksime informaciją apie savo sprendimą dėl visų politikos pažeidimų įgyvendinimo veiksmų, kurių imsimės. Jei vienas iš jūsų skelbimų nepatvirtinamas, galite jį pataisyti arba pateikti apeliaciją dėl sprendimo (arba „DV360“ skelbimus). Taip pat galite pateikti apeliaciją dėl sprendimo laikinai sustabdyti paskyrą (arba pateikti apeliaciją dėl DV360 apeliacijų). Kad nuorodos veiktų, turite būti prisijungę prie „Google Ads“ paskyros.

Draudžiamas turinys

Suklastotos prekės

„Google Ads“ draudžia parduoti ar reklamuoti suklastotas prekes. Suklastotos prekės žymimos prekių ženklais arba logotipais, kurie yra tokie pat kaip kitų prekių ženklai arba iš esmės nuo jų nesiskiria. Tokiomis prekėmis imituojamos produkto prekės ženklo funkcijos pateikiant jas kaip originalų prekės ženklo savininko produktą. Ši politika taikoma skelbimo turiniui ir svetainei arba programai. 


Pavojingi produktai arba paslaugos

Norime padėti žmonėms būti saugiems tiek prisijungus, tiek neprisijungus prie interneto, todėl neleidžiame reklamuoti kai kurių produktų ar paslaugų, dėl kurių galima patirti nuostolių, žalos ar sužalojimų.

Pavojingo turinio pavyzdžiai: pramoginiai narkotikai (cheminiai arba žoliniai); psichiką veikiančios medžiagos; įranga, palengvinanti narkotikų vartojimą; ginklai, amunicija, sprogstamosios medžiagos ir fejerverkai; sprogstamųjų medžiagų arba kitų žalingų produktų gamybos instrukcijos; tabako produktai.

Nesąžiningo elgesio įgalinimas

Vertiname sąžiningumą ir teisingumą, todėl neleidžiame reklamuoti produktų ar paslaugų, įgalinančių nesąžiningą veiklą.

Nesąžiningą elgesį įgalinančių produktų ar paslaugų pavyzdžiai: piratavimo programinė įranga arba instrukcijos; paslaugos, sukurtos skelbimų arba svetainės srautui dirbtinai padidinti; padirbti dokumentai; akademinio sukčiavimo paslaugos.

Nepriimtinas turinys

Vertiname įvairovę ir pagarbą kitiems žmonėms bei stengiamės, kad naudotojai nebūtų įžeisti, todėl neleidžiame skelbimų arba paskirties vietų, kur rodomas šokiruojantis turinys arba skatinama neapykanta, netolerancija, diskriminacija arba smurtas.

Nepriimtino arba įžeidžiančio turinio pavyzdžiai: patyčios iš asmens ar grupės arba jų bauginimas, rasinė diskriminacija, neapykantos kurstymo grupės medžiaga, grafiniai nusikalstamos veikos arba nelaimingų atsitikimų vaizdai, žiaurus elgesys su gyvūnais, žmogžudystė, savęs žalojimas, prievarta arba šantažas, nykstančių gyvūnų rūšių pardavimas arba prekyba jomis, nešvankaus turinio skelbimai.


Draudžiama praktika

Piktnaudžiavimas skelbimų tinklu

Norime, kad skelbimai „Google“ tinkle būtų naudingi, skirtingi, atitiktų naudotojų poreikius ir būtų saugūs. Neleidžiame reklamuotojams rodyti skelbimų, turinio ar paskirties vietų, kuriais siekiama pakenkti arba apeiti mūsų skelbimų peržiūros procesus.

Piktnaudžiavimo skelbimų tinklu pavyzdžiai: turinio, kuriame yra kenkėjiškų programų, reklamavimas; pridengimas arba kitų būdų naudojimas norint nuslėpti tikrąją paskirties vietą, į kurią naudotojai yra nukreipiami; arbitražas arba paskirties vietų reklamavimas dėl vienintelio ar pagrindinio tikslo rodyti skelbimus; „tilto“ ar „vartų“ paskirties vietų, sukurtų tik tam, kad nusiųstų naudotojus kitur, reklamavimas; reklamavimas turint vienintelį ar pagrindinį tikslą gauti atitinkamo naudotojo patvirtinimus viešajame socialiniame tinkle; žaidimas arba manipuliavimas nustatymais bandant pergudrauti mūsų politikos peržiūros sistemas.

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Norime, kad naudotojai galėtų būti tikri, jog jų informacija bus gerbiama ir tvarkoma atsakingai. Todėl mūsų reklamavimo partneriai neturėtų netinkamai naudotis šia informacija ir jos rinkti neaiškiais tikslais, nenurodydami tinkamų paskelbimų ar netaikydami tinkamų saugumo priemonių.

Atminkite, kad naudojant suasmenintą reklamavimą, kuris apima pakartotinę rinkodarą ir tinkintas auditorijas, taikoma papildoma politika. Jei naudojate suasmeninto reklamavimo taikymo funkcijas, būtinai peržiūrėkite suasmenintų skelbimų duomenų rinkimo ir naudojimo politiką.

Naudotojo informacijos, kurią reikia tvarkyti atsakingai, pavyzdžiai: vardas ir pavardė; el. pašto adresas; pašto adresas; telefono numeris; tautinė tapatybė; pensijos, socialinio draudimo, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, sveikatos draudimo arba vairuotojo pažymėjimo numeris; gimimo data arba motinos mergautinė pavardė, nurodoma papildomai prie anksčiau išvardytos informacijos; finansinė padėtis; politinė priklausomybė; lytinė orientacija; rasė ar etninė grupė; religija.

Neatsakingo duomenų rinkimo ir naudojimo pavyzdžiai: kredito kortelės informacijos gavimas per nesaugų serverį, reklamos, kuriomis siekiama sužinoti naudotojo lytinę orientaciją arba finansinę padėtį, reklamavimo pagal pomėgius ir pakartotinės rinkodaros politikos pažeidimai.

Klaidinantis pristatymas

Norime, kad naudotojai pasitikėtų mūsų platformos skelbimais, todėl stengiamės būti atviri ir sąžiningi bei teikti informaciją, kurios naudotojams reikia, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus. Skelbimai ar paskirties vietos, kuriose siekiama apgauti naudotojus, neįtraukiant atitinkamos produkto informacijos arba teikiant klaidinančią informaciją apie produktus, paslaugas ar įmones, neleidžiami.

Klaidinančio pristatymo pavyzdžiai: išsamios atsiskaitymo informacijos, nurodančios kaip, už ką ir kada naudotojai bus apmokestinti, neįtraukimas arba neaiškus pateikimas, su finansinėmis paslaugomis susijusių mokesčių, tokių kaip palūkanų normos, įmokos ir baudos, neįtraukimas arba neaiškus pateikimas, nenurodytas mokesčių mokėtojo arba licencijos numeris, kontaktinė informacija arba buveinės adresas, kur to reikia, faktiškai negaliojančių pasiūlymų teikimas, apgaulingi arba nerealistiški teiginiai dėl svorio metimo arba finansinės naudos, apgaulingas aukų rinkimas, sukčiavimas arba apsimestinis prisistatymas patikima įmone siekiant, kad naudotojai paliktų vertingos asmens ar finansinės informacijos.


Ribojamas turinys ir funkcijos

Toliau aprašoma politika apima turinį, kuris tam tikrais atvejais gali pažeisti teisines arba kultūrines normas. Reklamavimas internetu gali būti veiksmingas būdas pasiekti klientus, bet yra lengvai pažeidžiamų sričių, todėl labai stengiamės, kad tokie skelbimai nebūtų rodomi, kai ir kur jie gali būti netinkami.

Dėl šios priežasties toliau nurodytą turinį leidžiame reklamuoti tik laikantis apribojimų. Tokios reklamos gali būti parodytos ne kiekvienam naudotojui ir ne kiekvienoje vietovėje, taip pat reklamuotojams gali tekti sutikti su papildomais reikalavimais, kad jų skelbimai būtų tinkami rodyti. Atkreipkite dėmesį, kad ne visi skelbimų produktai, funkcijos ir tinklai gali atitikti šio ribojamo turinio reikalavimus. Daugiau informacijos galima rasti politikos centre.

Numatytasis skelbimų traktavimas

Iliustracija, kurioje vaizduojamas „Google“ numatytasis skelbimų traktavimas, apribojantis tam tikras skelbimų kategorijas jaunesniems nei 18 metų naudotojams.

„Google“ įsipareigoja užtikrinti naudotojams teikiamų skelbimų funkcijų saugumą ir patikimumą. Štai kodėl ribojame tam tikrų tipų skelbimų kategorijų teikimą naudotojams, kurie nėra prisijungę arba, mūsų sistemų duomenimis, yra jaunesni nei 18 metų.

Seksualinis turinys

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ tam tikrų skelbimų, susijusių su seksualiniu turiniu, apribojimo politika.

Skelbimai turi atitikti naudotojų nuostatas ir teisinius reikalavimus. Taikome apribojimus tam tikro tipo seksualiniam turiniui skelbimuose ir paskirties vietose – jis rodomas tik esant tam tikriems scenarijams, atsižvelgiant į naudotojų paieškos užklausas, naudotojų amžių ir įstatymus toje vietoje, kur skelbimas teikiamas. Skelbimai negali būti taikomi nepilnamečiams.

Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Ribojamo seksualinio turinio pavyzdžiai: matomos genitalijos ir moterų krūtys, sekso pasimatymai, sekso žaislai, striptizo klubai, seksualinio pobūdžio tiesioginis pokalbis ir modeliai seksualiomis pozomis.

Alkoholis

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika apriboti tam tikrus skelbimus, kuriuose minimas alkoholis ir į alkoholį panašūs gėrimai.

Laikomės vietinių su alkoholiu susijusių įstatymų ir pramonės standartų, todėl neleidžiame tam tikrų tipų su alkoholiu susijusio reklamavimo: alkoholio ir su alkoholiu susijusių gėrimų. Tam tikrų tipų su alkoholiu susiję skelbimai leidžiami, jei atitinka toliau pateiktas politikos nuostatas, nėra taikomi pagal nepilnamečius ir taikomi tik pagal šalis, kuriose aiškiai leidžiama rodyti su alkoholiu susijusius skelbimus.

Ribojamų alkoholinių gėrimų pavyzdžiai: alus, vynas, sakė, stiprieji gėrimai, šampanas, spirituotas vynas, nealkoholinis alus, nealkoholinis vynas ir nealkoholiniai distiliuoti stiprieji gėrimai.

Autorių teisės

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ autorių teisių savininkų teisių apsaugos politika.

Laikomės vietinių autorių teisių įstatymų ir giname autorių teisių turėtojų teises, todėl neleidžiame skelbimų, kuriems nesuteikta prieigos teisė naudoti autorių teisių saugomą turinį. Jei jums teisėtai suteikta prieigos teisė naudoti autorių teisių saugomą turinį, pateikite paraišką dėl sertifikavimo (arba pateikite paraišką dėl DV360), kad galėtumėte reklamuoti. Jei pastebite neteisėto turinio, pateikite su autorių teisėmis susijusį skundą.

Lošimas ir žaidimai

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika pagal tam tikrų skelbimų, apimančių su lošimu susijusią reklamą, apribojimą.

Palaikome atsakingą lošimo reklamavimą ir laikomės vietinių lošimo įstatymų ir pramonės standartų, todėl neleidžiame tam tikrų tipų su lošimu susijusio reklamavimo. Su lošimu susiję skelbimai leidžiami, jei atitinka toliau pateiktas politikos nuostatas ir reklamuotojas turi tinkamą „Google Ads“ sertifikatą. Lošimo skelbimai turi būti taikomi pagal patvirtintas šalis, turėti nukreipimo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atsakingą lošimą, ir negali būti taikomi pagal nepilnamečius. Žr. sričių, pagal kurias norite taikyti, vietinius nuostatus.

Ribojamo su lošimu susijusio turinio pavyzdžiai: fiziniai lošimo namai; svetainės, kuriose naudotojai gali lažintis žaisdami pokerį, bingą, ruletę ar dėl sporto renginių; valstybinės ar privačios loterijos; svetainės, kuriose apskaičiuojama tikimybė laimėti sporto lažybas; svetainės, siūlančios premijų kodus arba teikiančios reklaminius pasiūlymus lošimo svetainėms; internetinė mokomoji medžiaga apie lošimo namų žaidimus; svetainės, siūlančios žaisti pokerį be piniginio laimėjimo; ne lošimo namuose iš grynųjų pinigų žaidžiamų žaidimų svetainės.

Sveikatos priežiūra ir vaistai

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika pagal tam tikrų skelbimų, apimančių su sveikatos apsauga susijusį turinį, apribojimą.

Esame įsipareigoję laikytis su sveikatos priežiūra ir medicina susijusių reklamavimo nuostatų, todėl tikimės, kad skelbimai ir paskirties vietos atitiks atitinkamus įstatymus ir pramonės standartus. Tam tikro su sveikatos priežiūra susijusio turinio visiškai negalima reklamuoti, o tam tikrą turinį galima reklamuoti, tik jei reklamuotojas sertifikuotas „Google“ ir taiko tik pagal patvirtintas šalis. Žr. sričių, pagal kurias norite taikyti, vietines nuostatas.

Politinis turinys

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ tam tikrų skelbimų, kuriuose yra politinio turinio, apribojimo politika.

Tikimės, kad visi politiniai skelbimai ir paskirties vietos atitiks vietinius kampanijų ir rinkimų įstatymus, galiojančius toje srityje, kurioje taikomi skelbimai. Ši politika apima teisiškai įpareigojančius rinkimų agitacijos draudimo laikotarpius.

Politinio turinio pavyzdžiai: politinių partijų ar kandidatų reklamavimas, politinių įvykių propagavimas.

Finansinės paslaugos

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika dėl tam tikrų skelbimų, kuriuose aptariamos finansinės paslaugos, apribojimo.

Siekiame, kad naudotojai turėtų pakankamai informacijos ir priimtų pagrįstus su finansais susijusius sprendimus. Mūsų politika skirta suteikti naudotojams informacijos, padedančios įvertinti finansinių produktų ir paslaugų mokesčius bei apsaugoti naudotojus nuo žalingos ar apgaulingos veiklos. Pagal šią politiką finansiniais produktais ir paslaugomis laikome tuos, kurie yra susiję su pinigų ir kriptovaliutų tvarkymu ar investavimu, įskaitant asmenines konsultacijas.

Reklamuodami finansinius produktus ir paslaugas turite atitikti šalies ir vietinius reglamentus, taikomus bet kurioje vietovėje, pagal kurią taikomi skelbimai, pvz., turite paskelbti konkrečią informaciją, kurios reikalaujama pagal vietinius įstatymus. Reklamuotojai turi patys išnagrinėti bet kurios vietovės, pagal kurią taikomi jų skelbimai, vietinius nuostatus.

Prekių ženklai

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ tam tikrų skelbimų, kuriuose yra prekių ženklų, apribojimo politika.
Ar prekių ženklus galima naudoti skelbimuose, priklauso nuo kelių veiksnių. Kaip ir politikos centre aprašyti veiksniai, ši politika taikoma, tik kai prekės ženklo savininkas pateikia „Google“ galiojantį skundą.

Teisiniai reikalavimai

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika dėl visų galiojančių įstatymų ir nuostatų.

Visada privalote užtikrinti, kad būtų laikomasi ne tik „Google“ reklamavimo politikos nuostatų, bet ir visų galiojančių įstatymų bei nuostatų visose vietovėse, kuriose rodomi skelbimai.

Kitos ribojamos verslo šakos

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika dėl tam tikrų tipų įmonių reklamavimo „Google Ads“ apribojimo.
Tam tikroms įmonėms neleidžiame reklamuoti mūsų tinkluose, kad užkirstume kelią naudotojų išnaudojimui, net jei konkrečios įmonės laikosi kitų politikos nuostatų. Atsižvelgdami į peržiūras, kurias nuolat atliekame, ir naudotojų, reguliavimo institucijų bei klientų apsaugos institucijų atsiliepimus, kartais nustatome produktus ar paslaugas, kuriais dažnai piktnaudžiaujama. Jei pastebime, kad tam tikros įmonės sukelia nepagrįstą grėsmę naudotojų saugai ar patirčiai, galime riboti susijusių skelbimų rodymą arba neleisti jų rodyti.

Ribojami skelbimų formatai ir funkcijos

Iliustracija, kurioje vaizduojami „Google“ reikalavimai ir išplėstinių skelbimų formatų sertifikavimo procesas.

Galimybė pasiekti išplėstinius skelbimų formatus ir funkcijas sistemoje „Google Ads“ nustatoma atsižvelgiant į kelis veiksnius. Tam tikri skelbimų formatai pasiekiami ne visiems reklamuotojams, kol jie įvykdo mūsų konkrečius reikalavimus arba sertifikavimo procesą.

Vaikams skirto turinio reikalavimai

Iliustracija, kurioje vaizduojama „Google“ politika dėl skelbimų vaikams skirtame turinyje.

Nustačius, kad turinys yra skirtas vaikams, reklamuotojai jame negali rodyti suasmenintų skelbimų. Kategorijas, kuriose draudžiama reklamuoti vaikams skirtą turinį, galite peržiūrėti čia.

Skelbimų teikimo vaikams ir paaugliams apsaugos priemonės

Svarbu, kad reklamos visuose „Google“ produktuose būtų naudingos, informatyvios ir, svarbiausia, saugios visiems naudotojams, įskaitant vaikus bei paauglius. Pagal „Google“ skelbimų vaikams politiką ir skelbimų paaugliams politiką įgyvendinamos apsaugos priemonės, padedančios apsaugoti jaunesnius nei 18 metų naudotojus, įskaitant skelbimų suasmeninimo išjungimą ir delikataus turinio skelbimų kategorijų ribojimą.

Ribotas skelbimų teikimas

Šioje iliustracijoje pavaizduota „Google Ads“ riboto skelbimų teikimo politika.

Siekdami apsaugoti „Google Ads“ ekosistemos vientisumą, ribojame skelbimų, kurie gali sukelti piktnaudžiavimą arba blogą naudotojų patirtį, rodymą. Šiais konkrečiais atvejais tik tinkamiems reklamuotojams bus leidžiama rodyti skelbimus be parodymų apribojimų. Sužinokite daugiau apie tai, kada taikomas ribotas skelbimų teikimas ir kas yra tinkamas reklamuotojas.

Redagavimo ir techniniai reikalavimai

Norime pateikti tokius skelbimus, kurie sudomintų naudotojus nesukeldami pykčio ar sunkumų, todėl parengėme redagavimo reikalavimus, padedančius jums kurti naudotojams patrauklesnius skelbimus. Taip pat apibrėžėme techninius reikalavimus norėdami padėti naudotojams ir reklamuotojams visapusiškai išnaudoti mūsų siūlomų skelbimo formatų įvairovę.

Redagavimo reikalavimai

Siekdama užtikrinti kokybišką naudotojų patirtį, „Google“ reikalauja, kad visi skelbimai, ištekliai ir paskirties vietos atitiktų aukštus profesionalumo ir redagavimo standartus. Leidžiame teikti tik tuos skelbimus, kurie yra aiškūs, profesionaliai atrodo ir nurodo naudotojams tokį turinį, kuris atitinka jų poreikius, yra naudingas ir lengvai suprantamas.

Reklamų, kurios neatitinka šių redakcinių ir profesionalumo reikalavimų, pavyzdžiai:

  • per daug bendri skelbimai su tokiomis neaiškiomis frazėmis kaip „pirkite produktus čia“;
  • perdėtas žodžių, skaičių, raidžių, skyrybos ženklų ar simbolių naudojimas, pvz., NEMOKAMAI, n-e-m-o-k-a-m-a-i ar N€M0KAMAI!!

Paskirties vietos reikalavimai

Norime klientams teikti tinkamas paslaugas, kai jie spustelėja skelbimą, todėl skelbimo paskirties vietos turi teikti unikalią vertę naudotojams, tinkamai veikti, būti naudingos ir lengvai naršomos.

Reklamų, kurios neatitinka paskirties vietos reikalavimų, pavyzdžiai:

  • rodomas URL, kuris tiksliai neatitinka puslapio, į kurį nukreipiama, URL, pvz., google.com nukreipia naudotojus į gmail.com;
  • svetainės ar programos, kurios dar kuriamos, kurių domenai yra tik užimti arba kurios tiesiog neveikia;
  • svetainės, kurių neįmanoma peržiūrėti dažnai naudojamose naršyklėse;
  • svetainės, kurios neleidžia naršyklės grįžimo mygtukui veikti.

Techniniai reikalavimai

Kad skelbimai būtų aiškūs ir lengvai naudojami, reklamuotojai turi atitikti techninius reikalavimus.

Skelbimo formato reikalavimai

Siekdami padėti jums teikti kokybiškas paslaugas naudotojams ir patrauklius, profesionaliai atrodančius skelbimus, leidžiame tik konkrečius skelbimų reikalavimus atitinkančias reklamas. Peržiūrėkite konkrečius formato reikalavimus, skirtus visiems skelbimų formatams, kuriuos naudojate.

Pastaba: neleidžiame naudoti netinkamų šeimai skelbimų vaizdo, vaizdo įrašo ir kituose ne teksto formato skelbimuose. Skaitykite daugiau apie mūsų turinio suaugusiesiems politiką.

Skelbimo formato reikalavimų pavyzdžiai: skelbimo antraštės arba teksto simbolių apribojimas, vaizdo dydžio reikalavimai, failo dydžio apribojimas, vaizdo įrašo ilgio apribojimas, formato koeficientai.Apie „Google“ politiką

„Google Ads“ bet kokio dydžio įmonėms iš viso pasaulio leidžia reklamuoti įvairiausius produktus, paslaugas, programas ir svetaines „Google“ ir visame mūsų tinkle. Norime padėti pasiekti esamus bei potencialius klientus ir auditorijas. Siekdami padėti sukurti saugią ir teigiamą naudotojų patirtį, klausome jų atsiliepimų ir abejonių dėl matomų skelbimų tipų. Taip pat reguliariai peržiūrime interneto tendencijų ir praktikos, pramonės sričių normų ir taisyklių pokyčius. Galiausiai, patys kurdami savo politiką, galvojame ir apie savo kaip įmonės vertybes bei kultūrą, taip pat remiamės veikimo, techninėmis ir verslo įžvalgomis. Mūsų darbo rezultatas yra politikos nuostatų rinkinys, taikomas visoms reklamoms „Google“ tinkle.

„Google“ reikalauja, kad reklamuotojai laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir nuostatų bei anksčiau nurodytų „Google“ politikos nuostatų. Svarbu, kad susipažintumėte su reikalavimais, taikomais vietoms, kuriose veikia jūsų verslas ar rodomi jūsų skelbimai, bei skaitytumėte reikalavimų atnaujinimus. Suradę turinį, kuris pažeidžia šiuos reikalavimus, galime blokuoti jo rodymą, o tais atvejais, kai pažeidžiama pakartotinai arba labai stipriai, galime sustabdyti jūsų teisę reklamuoti pas mus.

Reklamuotojai yra atsakingi už tai, kad nereklamuotų turinio ar nesielgtų taip, kad keltų pavojų mūsų naudotojams, darbuotojams ar „Google Ads“ ekosistemai. Jei pastebėsime tokį turinį ar elgesį, galime imtis veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų skelbimų apribojimą ar blokavimą arba jūsų paskyros sustabdymą.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda

Pasidalykite savo nuomone

Įvertinkite, kiek naudingas šis puslapis ir pasidalykite savo atsiliepimais:

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu