Google Ads-politikker

Google provides translated versions of our Help Center, though they are not meant to change the content of our policies. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

I forlængelse af vores nyligt indførte supendering af annoncevisningen i Rusland har vi valgt også at sætte annoncevisningen via Google-tjenester og -netværk i resten af verden på pause for annoncører med base i Rusland.
På grund af krigen i Ukraine bliver visningen af Google-annoncer for brugere i Rusland sat på pause midlertidigt.

Velkommen til Politikcenter for Google Ads!

Dette er den første knap til at få vist de forskellige Google Ads-politikker. Vælg denne knap for at administrere din konto ved hjælp af Politikadministrator. Dette er den tredje knap vedrørende Google Ads-politikkerne. Vælg denne knap for at rapportere en overtrædelse af annoncepolitikkerne.

Oversigt over vores politikker og håndhævelsen af dem

Vi har en målsætning om at understøtte et sundt og gennemsigtigt økosystem for digital annoncering, som både brugere, annoncører og udgivere kan have tillid til. Formålet med denne artikel i Hjælp til Google Ads er at gøre det lettere at oprette Google Ads-kampagner, som overholder de nedenfor anførte annonceringspolitikker.

Målet med disse politikker er at overholde de relevante love og give brugerne en sikker og positiv oplevelse, hvilket indebærer, at vi ikke tillader indhold, som er skadeligt for brugerne og hele økosystemet for digital annoncering.

Vores annonceringspolitikker omfatter 4 overordnede områder:

Google Ads policies | prohibited content Forbudt indhold: Indhold, som du ikke må annoncere for på Google Netværket
Google Ads policies | prohibited practice Forbudte praksisser: Ting, du ikke må gøre, hvis du vil annoncere via Google
Google Ads policies | restricted content Indhold og funktioner, der er underlagt begrænsninger: Indhold, der må annonceres for i begrænset omfang
Google Ads policies | Editorial and technical Redaktionelt og teknisk: Kvalitetsstandarder for dine annoncer, websites og apps

Gennemgå nedenstående politikker for at se politikdefinitioner, eksempler og fejlfindingstrin.

I bestræbelserne på at håndhæve vores politikker og sikre, at de overholdes i forbindelse med annoncering, benytter vi en kombination af Googles AI-teknologi og menneskelige kontrollanters afgørelser med det formål at beskytte brugerne og opretholde sikkerheden på vores annonceplatforme. Hvis der er tale om mere komplicerede eller alvorlige sager, er det ofte specialuddannede eksperter, der står for gennemgangen og evalueringen.

Vi reagerer på indhold, der overtræder vores politikker. Dette kan omfatte afvisning af annoncer, der overtræder politikkerne, så de ikke bliver vist, og i tilfælde af gentagne eller grove overtrædelser kan det også medføre kontosuspendering. Vi ser med stor alvor på gentagne overtrædelser af vores politikker og har i den forbindelse indført et system med strafklip.

Hvis du overtræder politikken, bliver du informeret om vores beslutning med hensyn til håndhævelse. Hvis en af dine annoncer bliver afvist, kan du enten løse det konkrete problem med annoncen eller indsende en appel vedrørende afgørelsen. Få flere oplysninger om DV360-annoncer. Du kan også indsende en appel vedrørende en afgørelse om kontosuspendering. Få flere oplysninger om DV360-appeller. Disse links fungerer kun, hvis du er logget ind på din Google Ads-konto.

Forbudt indhold

Kopivarer

Google Ads forbyder salg eller promovering af forfalskede varer. Forfalskede varer er udstyret med et varemærke eller logo, der er identisk med eller i det væsentlige ikke kan skelnes fra en andens varemærke. Forfalskede varer efterligner produktets mærkeegenskaber i et forsøg på at udgive sig for at være et ægte produkt fra ​​varemærkeindehaveren. Denne politik gælder indholdet af dine annonce og dit website eller din app. 


Farlige produkter eller tjenester

Vi vil være med til at værne om folks sikkerhed både online og offline, så vi tillader ikke promovering af visse produkter eller tjenester, der forårsager skade, overlast eller kvæstelser.

Eksempler på farligt indhold: Rusmidler (kemiske eller urtebaserede), psykoaktive stoffer, udstyr til brug i forbindelse med brug af stoffer, våben, ammunition, eksplosive materialer og fyrværkeri; vejledning i fremstilling af eksplosiver eller andre farlige produkter, tobaksvarer

Muliggørelse af uærlig adfærd

Vi værdsætter ærlighed og retfærdighed, så vi tillader ikke promovering af produkter eller tjenester, der er designet til at muliggøre uærlig adfærd.

Eksempler på produkter eller tjenester, der muliggør uærlig adfærd: Hackingsoftware eller hackingvejledninger, tjenester til kunstig forøgelse af annonce- eller websitetrafik, falske dokumenter, tjenester med henblik på snyd i forbindelse med akademiske opgaver

Upassende indhold

Vi værdsætter mangfoldighed og respekt for andre og bestræber os på at undgå at støde vores brugere, så vi tillader ikke annoncer eller destinationer, der viser chokerende indhold eller opfordrer til had, intolerance, diskrimination eller vold.

Eksempler på stødende eller upassende indhold: Mobning eller chikane af en enkeltperson eller en gruppe; racediskrimination, udstyr og materiale, der er relateret til hadegrupper; eksplicitte billeder af gerningssteder eller ulykker; dyrplageri; mord; selvskade; afpresning; pengeafpresning; annoncer, der indeholder ukvemsord; salg af eller byttehandel med truede arter


Forbudte praksisser

Misbrug af annoncenetværket

Vi ønsker, at alle annoncer skal være nyttige, varierede, relevante og sikre for brugerne, når de vises på Google-netværket. Vi tillader ikke, at annoncører kører annoncer, indhold eller destinationer, der forsøger at snyde eller omgå vores processer for annoncegennemgang.

Eksempler på misbrug af annoncenetværket: Promovering af indhold, der indeholder malware; "tilsløring" eller brug af andre teknikker til at skjule den egentlige destination, som brugere føres hen til; "arbitrage" eller promovering af destinationer med det ene eller primære formål at vise annoncer; promovering af "bridge"- eller "gateway"-destinationer, der alene er designet til at føre brugere andre steder hen; annoncering med det ene eller primære formål at få brugerens offentlige anbefaling på sociale netværk; manipulation af indstillingerne i et forsøg på at omgå vores systemer til politikgennemgang

Indsamling og brug af data

Vi ønsker, at brugerne skal kunne stole på, at oplysninger om dem respekteres og behandles med omtanke. Vores annonceringspartnere må derfor ikke misbruge disse oplysninger eller indsamle dem uden tydelig begrundelse, uden relevante erklæringer eller uden passende sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk! Der gælder yderligere politikker ved brug af tilpasset annoncering, hvilket omfatter remarketing og tilpassede målgrupper. Hvis du bruger funktioner til målretning af tilpasset annoncering, skal du sørge for at læse politikkerne vedrørende dataindsamling og brug af personligt tilpassede annoncer.

Eksempler på brugeroplysninger, der skal håndteres med omtanke: Brugerens fulde navn, mailadresse, postadresse, telefonnummer, nationalitet, pensionsdata, social sikring, skatte-id, sygesikringsnummer, kørekortnummer, fødselsdato eller fødenavn som supplement til ovennævnte oplysninger, økonomisk status, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, etnicitet og religion

Eksempler på uansvarlig indsamling og brug af data: Indsamling af kreditkortoplysninger via en ikke-sikker server; promoveringer, hvori det hævdes, at man kender en brugers seksuelle orientering eller økonomiske status; overtrædelser af vores politikker vedrørende interessebaseret annoncering og remarketing

Urigtige oplysninger

Vi ønsker, at brugerne skal have tillid til annoncerne på vores platform. Derfor bestræber vi os på at sikre, at annoncer er ærlige og redelige, samt at brugerne får de nødvendige oplysninger til at kunne træffe velovervejede beslutninger. Vi tillader ikke annoncer eller destinationer, der vildleder brugere ved at ekskludere relevante produktoplysninger eller har misvisende oplysninger om produkter, tjenester eller virksomheder.

Eksempler på urigtige oplysninger: Udeladelse eller tilsløring af faktureringsoplysninger, f.eks. hvordan og hvornår brugere debiteres, eller hvor stort et beløb de debiteres, udeladelse eller tilsløring af gebyrer i forbindelse med finansielle tjenester, f.eks. renter og strafgebyrer, manglende visning af skatte- eller licensnumre, kontaktoplysninger eller fysisk adresse (hvis det er relevant), fremsættelse af tilbud, som i virkeligheden ikke er tilgængelige, vildledende eller urealistiske påstande vedrørende vægttab eller økonomisk gevinst, indsamling af donationer under falske forudsætninger, "phishing" eller foregivelse af at være en anerkendt virksomhed med det formål at få brugere til at afgive værdifulde personlige eller økonomiske oplysninger


Indhold og funktioner, der er underlagt begrænsninger

Nedenstående politikker omhandler indhold, der kan være juridisk eller kulturelt følsomt. Online annoncering kan være en effektiv måde at nå ud til kunder på, men i forbindelse med følsomme områder gør vi vores yderste for at undgå at vise disse annoncer, når og hvor de kan være upassende.

Derfor tillader vi promovering af nedenstående indhold, men med visse begrænsninger. Disse promoveringer vises muligvis ikke til alle brugere på alle geografiske lokationer, og annoncører skal muligvis opfylde yderligere krav, før annoncerne er kvalificeret til at køre. Vær opmærksom på, at ikke alle annonceprodukter, -funktioner eller -netværk understøtter indhold underlagt begrænsninger. Du kan finde yderligere oplysninger i Politikcenter.

Behandling af standardannoncer

En illustration, som viser Googles behandling af standardannoncer, som begrænser visse annoncekategorier for brugere under 18 år.

Google ønsker at give alle brugere en sikker og troværdig annonceoplevelse. Derfor begrænser vi visningen af bestemte typer af annoncer for at forhindre, at de bliver vist for personer, som ifølge Googles systemer er under 18 år.

Seksuelt indhold

En illustration, som viser Googles politik, der har til formål at begrænse visse annoncer, der involverer seksuelt indhold.

Annoncerne skal respektere brugernes præferencer og overholde lokal lovgivning. Vi begrænser visse typer af seksuelt indhold i annoncer og på destinationer, hvilket betyder, at disse kun bliver vist i begrænset omfang baseret på brugernes søgeforespørgsler og alder samt den lokale lovgivning. Annoncer må ikke målrettes mod mindreårige.

Få flere oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Eksempler på seksuelt indhold, der er underlagt begrænsninger: Synlige kønsdele og bryster, dating udelukkende med henblik på seksuelle møder, sexlegetøj, stripklubber, seksuelt orienteret livechat og seksuelt poserende modeller.

Alkohol

En illustration, som viser Googles politik, der har til formål at begrænse visse annoncer, der involverer alkohol og drikkevarer, der minder om alkohol.

Vi overholder lokale love og gældende branchestandarder vedrørende alkohol. Derfor er det heller ikke alle typer annoncer for alkohol, der er tilladt. Dette gælder både alkohol og drikkevarer, der minder om alkoholiske drikkevarer. Nogle typer alkoholrelaterede annoncer er tilladt, forudsat at de overholder nedenstående politikker, ikke er målrettet mod mindreårige og kun er målrettet mod de lande, som eksplicit er nævnt på nedenstående lister over lande, hvor det er tilladt at vise annoncer for alkohol.

Eksempler på alkoholiske drikkevarer, der er underlagt begrænsninger: Øl, vin, sake, spiritus, champagne, hedvin, alkoholfri øl, alkoholfri vin og alkoholfri spiritus

Ophavsret

En illustration, som viser Googles politik vedrørende beskyttelse af rettighedshavere.

Vi overholder de lokale love om ophavsret og beskytter rettighederne for indehaverne af ophavsretten, så vi tillader ikke annoncer, hvori der på uberettiget vis gøres brug af ophavsretsligt beskyttet indhold. Hvis du har juridisk tilladelse til at bruge ophavsretsligt beskyttet indhold, kan du ansøge om certificering til annoncering (ansøg her, hvis du bruger DV360). Hvis du opdager uautoriseret indhold, kan du indsende en klage angående ophavsret.

Gambling og spil

En illustration, som viser Googles politik, der har til formål at begrænse visse annoncer, der er relateret til gamblingrelateret annoncering.

Vi tillader annoncer for ansvarligt hasardspil og overholder lokale spillelove og gældende branchestandarder. Derfor er det heller ikke alle typer hasardspilsannoncer, der er tilladt. Annoncer med relation til hasardspil er tilladt, hvis de overholder nedenstående politikker, og annoncøren har den nødvendige Google Ads-certificering. Hasardspilsannoncer skal være målrettet mod godkendte lande, have en landingsside, der viser oplysninger om ansvarligt spil, og må ikke være målrettet mod mindreårige. Husk altid at undersøge, hvilke lokale lovkrav der gælder i det område, du ønsker at målrette mod.

Eksempler på gamblingrelateret indhold, der er underlagt begrænsninger: Fysiske kasinoer, websites, hvor brugerne kan satse penge i forbindelse med poker, bingo, roulette eller sportsbegivenheder, nationale eller private lotterier, formidlingssites for odds på sportsbegivenheder, websites, hvor der tilbydes bonuskoder eller kampagnetilbud til brug på gamblingwebsites, onlineundervisningsmateriale vedrørende kasinobaserede spil, websites, hvor der tilbydes "poker-for-sjov", og ikke-kasinobaserede websites med kontantspil

Sundhed og medicin

En illustration, som viser Googles politik om begrænsning af visse annoncer, der involverer sundhedsrelateret indhold.

Vi bestræber os på at overholde reglerne vedrørende annoncering for sundhedsrelaterede produkter og medicin, og vi forventer, at annoncer og destinationer overholder de gældende love og branchestandarder på området. Noget sundhedsrelateret indhold må der slet ikke annonceres for, hvorimod det er tilladt at annoncere for andet sundhedsrelateret indhold, hvis annoncøren er certificeret af Google og kun annoncerer i godkendte lande. Tjek, hvilke lokale lovkrav der gælder i de områder, du vil målrette mod.

Politisk indhold

En illustration, som viser Googles politik, der har til formål at begrænse visse annoncer med politisk indhold.

Vi forventer, at alle annoncer og destinationer for politik overholder lokale kampagne- og valglove de steder, de er målrettet mod. Dette omfatter eventuelle "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg.

Eksempler på politisk indhold: Promovering af politiske partier eller kandidater og støtte til politiske sager

Finansielle tjenester

En illustration, som viser Googles politik, der har til formål at begrænse visse annoncer, der omhandler finansielle tjenester.

Vi vil gerne sikre os, at brugerne får de oplysninger, som de skal bruge for at kunne træffe velovervejede beslutninger vedrørende finansielle emner. Formålet med vores politikker er at give brugerne oplysninger, som gør dem i stand til at vurdere de omkostninger, der er forbundet med finansielle produkter og tjenester, og at beskytte dem mod skadelig eller svigagtig praksis. Når det gælder denne politik, er finansielle produkter og tjenester defineret som dem, der er relateret til administration eller investering af penge og kryptovaluta. Dette omfatter også personlig rådgivning.

Når du promoverer finansielle produkter og tjenester, skal du overholde de relevante statslige og lokale forordninger på de lokationer, dine annoncer er målrettet mod, eksempelvis ved at medtage bestemte erklæringer, som er påkrævet i henhold til lokal lovgivning. Det forventes, at annoncørerne selv undersøger, hvilke lokale forordninger der gælder på de lokationer, deres annoncer er målrettet mod.

Varemærker

En illustration, som viser Googles politik med hensyn til begrænsning af visse annoncer, der indeholder varemærker.
Der er mange faktorer, som afgør, hvornår varemærker må bruges i Google-annoncer. Disse politikker og de faktorer, der er beskrevet i vores politikcenter, gælder kun, når en varemærkeindehaver har indsendt en gyldig klage til Google.

Juridiske krav

En illustration, som viser Googles politik vedrørende overholdelse af alle gældende love og regler.

Du er altid ansvarlig for at sikre, at du overholder alle gældende love og regler ud over Googles annonceringspolitikker for alle de steder, hvor dine annoncer vises.

Andre virksomheder eller forretningsformål, der er underlagt begrænsninger

En illustration, som viser Googles politik vedrørende begrænsninger af visse typer virksomheders mulighed for at annoncere via Google Ads.
For at forhindre udnyttelse af brugerne er der visse typer virksomheder, der ikke får tilladelse til at annoncere hos os, heller ikke selvom de overholder vores øvrige politikker. Som følge af vores egen løbende gennemgang og feedback fra brugere, myndigheder og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder finder vi undertiden produkter eller ydelser, som kan gøres til genstand for misbrug. Hvis vi mener, at bestemte typer virksomheder udgør en urimelig risiko for brugernes sikkerhed eller brugeroplevelsen, kan vi begrænse eller stoppe kørsel af relaterede annoncer.

Annonceformater og -funktioner, der er underlagt begrænsninger

En illustration, som viser Googles krav og certificeringsprocessen med hensyn til avancerede annonceformater.

Der er flere faktorer, der er afgørende for, hvilke avancerede annonceformater og -funktioner der er adgang til i Google Ads. Nogle annonceformater er kun tilgængelige for annoncører, der opfylder specifikke krav eller har fuldført certificeringsprocessen.

Krav til indhold, der er lavet til børn

En illustration, som viser Googles politik vedrørende begrænsning af annoncer for indhold, der er lavet til børn.

Annoncører må ikke vise personligt tilpassede annoncer på indhold, der er angivet som lavet til børn. Følgende kategorier er begrænset med hensyn til annoncering i indhold, der er lavet til børn.

Beskyttelse af børn og teenagere i forbindelse med annoncevisning

Det er vigtigt for os, at annonceringsoplevelsen i alle Google-produkter er nyttig, informativ og, frem for alt, sikker for alle brugere, ikke mindst børn og teenagere. Med Googles politik vedrørende beskyttelse af børn i forbindelse med annoncevisning og politik vedrørende beskyttelse af teenagere i forbindelse med annoncevisning har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik på beskyttelse af brugere under 18 år, eksempelvis via deaktivering af personlig tilpasning af annoncer og indførelse af begrænsninger med hensyn til følsomme annoncekategorier.

Begrænset annoncevisning

Denne illustration repræsenterer Google Ads' politik vedrørende begrænset annoncevisning.

Af hensyn til Google Ads-økosystemets integritet indfører vi begrænsninger med hensyn til antal eksponeringer af annoncer, hvis der er stor risiko for misbrug og/eller en dårlig brugeroplevelse. I disse specifikke scenarier er det kun kvalificerede annoncører, som kan vise annoncer uden begrænsning med hensyn til antal eksponeringer. Få flere oplysninger om, hvornår vi indfører begrænset annoncevisning, og hvordan vi afgør, om en annoncør er kvalificeret.

Redaktionelle og tekniske krav

Vi vil gerne vise annoncer, der er interessante for brugerne uden at være generende eller vanskelige at interagere med, så vi har udviklet disse redaktionelle krav for at hjælpe dig med at gøre dine appellerende for brugerne. Vi har også specificeret nogle tekniske krav for at hjælpe brugere og annoncører med at få mest muligt ud af de forskellige annonceformater, som vi tilbyder.

Redaktionelle krav

For at sikre en god brugeroplevelse stiller Google krav om, at alle annoncer, aktiver og destinationer lever op til nogle meget høje faglige og redaktionelle standarder. Vi tillader kun annoncer, som fremtræder tydelige og professionelle, og som fører brugerne videre til indhold, der er relevant, nyttigt og let at interagere med.

Eksempler på promoveringer, der ikke opfylder disse redaktionelle og professionelle krav:

  • Alt for generelle annoncer, der indeholder brede formuleringer såsom "Køb produkter her"
  • Popsmart brug af ord, tal, bogstaver, tegnsætning eller symboler, f.eks. GRATIS, g-r-a-t-i-s og GR4T1$!!

Destinationskrav

Vi ønsker, at kunderne skal have en god brugeroplevelse, når de klikker på en annonce, så annoncedestinationerne skal tilbyde brugerne unik værdi og være funktionelle, nyttige og nemme at navigere i.

Eksempler på promoveringer, der ikke opfylder destinationskravene:

  • En annonceret webadresse, der ikke præcist afspejler landingssidens webadresse, f.eks. hvis "google.com" fører brugerne til "gmail.com"
  • Websites eller apps, der er under opbygning, parkerede domæner eller websites eller apps, som ikke fungerer
  • Websites, der ikke kan ses i almindeligt anvendte browsere
  • Websites, der har deaktiveret browserens tilbageknap

Tekniske krav

Annoncørerne skal opfylde vores tekniske krav for at hjælpe os med at sikre, at annoncerne er tydelige og funktionelle.

Krav til annonceformat

For at hjælpe dig med at skabe en brugeroplevelse af høj kvalitet og vise attraktive, professionelt udseende annoncer tillader vi kun promoveringer, der overholder specifikke krav for hver enkelt annonce. Gennemgå de formatspecifikke krav til alle de annonceformater, du bruger.

Bemærk! Vi tillader ikke annoncer med statussen "uegnet for børn" i billedannoncer, videoannoncer og andre annonceformater, der ikke består af tekst. Læs mere om vores politik vedrørende voksenindhold.

Eksempler på krav til annonceformat: Maksimalt antal tegn for annonceoverskriften eller brødteksten, krav til billedstørrelse, begrænsninger på filstørrelse, begrænsninger på videolængde, billedformaterOm vores politikker

Google Ads giver virksomheder af alle størrelser fra hele verden mulighed for at promovere en lang række produkter, tjenester, apps og websites på Google og hele vores netværk. Vi vil gerne hjælpe dig med at nå ud til eksisterende og potentielle kunder og målgrupper. Men for at skabe en sikker og positiv oplevelse for brugerne, lytter vi til deres feedback og bekymringer i forhold til de typer annoncer, de ser. Vi gennemgår også jævnligt ændringer i tendenser og praksisser online, branchenormer og regler. Og endelig overvejer vi også vores værdier og kultur som virksomhed samt driftsmæssige, tekniske og forretningsmæssige aspekter, når vi udarbejder politikkerne. Ud fra dette har vi udarbejdet et sæt politikker, som alle promoveringer på Google Netværket er underlagt.

Google kræver, at annoncører overholder alle gældende love og regler samt ovenstående Google-politikker. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i og løbende holder dig orienteret om disse krav for de steder, hvor din virksomhed opererer, samt andre steder, hvor dine annoncer vises. Når vi støder på indhold, der ikke opfylder disse krav, kan vi blokere og forhindre visning af det, og i tilfælde af gentagne eller grove overtrædelser kan vi stoppe din annoncering hos os.

Annoncører er ansvarlige for ikke at promovere indhold eller udvise adfærd, der risikerer at skade vores brugere, medarbejdere eller Ads-økosystemet. Hvis vi ser sådant indhold eller konstaterer en sådan adfærd, kan vi træffe relevante foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, begrænsning eller blokering af dine annoncer eller suspendering af din konto.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker

Giv din mening til kende

Send os feedback i form af en bedømmelse af, hvor nyttig denne side er:

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu