Google Ads-politikker

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

På grund af krigen i Ukraine bliver visningen af Google-annoncer for brugere i Rusland sat på pause midlertidigt.
I forlængelse af vores nyligt indførte supendering af annoncevisningen i Rusland har vi valgt også at sætte annoncevisningen via Google-tjenester og -netværk i resten af verden på pause for annoncører med base i Rusland.

Velkommen til Politikcenter for Google Ads!

Dette er den første knap til at få vist de forskellige Google Ads-politikker. Vælg denne knap for at administrere din konto ved hjælp af Politikadministrator. Dette er den tredje knap vedrørende Google Ads-politikkerne. Vælg denne knap for at rapportere en overtrædelse af annoncepolitikkerne.

Oversigt over vores politikker og håndhævelsen af dem

Vi har en målsætning om at understøtte et sundt og gennemsigtigt økosystem for digital annoncering, som både brugere, annoncører og udgivere kan have tillid til. Formålet med denne artikel i Hjælp til Google Ads er at gøre det lettere at oprette Google Ads-kampagner, som overholder de nedenfor anførte annonceringspolitikker.

Målet med disse politikker er at overholde de relevante love og give brugerne en sikker og positiv oplevelse, hvilket indebærer, at vi ikke tillader indhold, som er skadeligt for brugerne og hele økosystemet for digital annoncering.

Vores annonceringspolitikker omfatter 4 overordnede områder:

Google Ads policies | prohibited content Forbudt indhold: Indhold, som du ikke må annoncere for på Google Netværket
Google Ads policies | prohibited practice Forbudte praksisser: Ting, du ikke må gøre, hvis du vil annoncere via Google
Google Ads policies | restricted content Indhold og funktioner, der er underlagt begrænsninger: Indhold, der må annonceres for i begrænset omfang
Google Ads policies | Editorial and technical Redaktionelt og teknisk: Kvalitetsstandarder for dine annoncer, websites og apps

Gennemgå nedenstående politikker for at se politikdefinitioner, eksempler og fejlfindingstrin.

Vi bruger en kombination af automatisk og manuel evaluering for at sikre, at annoncerne overholder disse politikker. De teknologier, vi benytter i forbindelse med håndhævelsen af politikkerne, er baseret på algoritmer og maskinlæring med udgangspunkt i menneskelige kontrollanters afgørelser i bestræbelserne på at beskytte brugerne og opretholde sikkerheden på vores annonceplatforme. Hvis der er tale om mere komplicerede eller alvorlige sager, er det ofte specialuddannede eksperter, der forestår gennemgangen og evalueringen.

Hvis indhold overtræder vores politikker, træffer vi de fornødne forholdsregler, eksempelvis ved at afvise annoncer, der overtræder politikkerne, så de ikke bliver vist, og i tilfælde af gentagne eller grove overtrædelser kan det også medføre kontosuspendering. Vi ser med stor alvor på gentagne overtrædelser af vores politikker og har i den forbindelse indført et system med strafklip.

Hvis du overtræder politikken, bliver du informeret om vores beslutning med hensyn til håndhævelse. Hvis en af dine annoncer bliver afvist, kan du enten løse det konkrete problem med annoncen eller indsende en appel vedrørende afgørelsen. Du kan også indsende en appel vedrørende en afgørelse om kontosuspendering. Disse links fungerer kun, hvis du er logget ind på din Google Ads-konto.

Kopivarer

Google Ads forbyder salg eller promovering af forfalskede varer. Forfalskede varer er udstyret med et varemærke eller logo, der er identisk med eller i det væsentlige ikke kan skelnes fra en andens varemærke. Forfalskede varer efterligner produktets mærkeegenskaber i et forsøg på at udgive sig for at være et ægte produkt fra ​​varemærkeindehaveren. Denne politik gælder indholdet af dine annonce og dit website eller din app. 


Farlige produkter eller tjenester

Vi vil være med til at værne om folks sikkerhed både online og offline, så vi tillader ikke promovering af visse produkter eller tjenester, der forårsager skade, overlast eller kvæstelser.

Eksempler på farligt indhold: Rusmidler (kemiske eller urtebaserede); psykoaktive stoffer, udstyr til brug i forbindelse med brug af stoffer; våben, ammunition, eksplosive materialer og fyrværkeri; vejledning i fremstilling af eksplosiver eller andre farlige produkter, tobaksvarer

Muliggørelse af uærlig adfærd

Vi værdsætter ærlighed og retfærdighed, så vi tillader ikke promovering af produkter eller tjenester, der er designet til at fremme bedragerisk adfærd.

Eksempler på produkter eller tjenester, der muliggør uærlig adfærd: Hackingsoftware eller hackingvejledninger; tjenester til kunstig forøgelse af annonce- eller websitetrafik; falske dokumenter; tjenester med henblik på snyd i forbindelse med akademiske opgaver

Upassende indhold

Vi værdsætter mangfoldighed og respekt for andre og bestræber os på at undgå at støde vores brugere, så vi tillader ikke annoncer eller destinationer, der viser chokerende indhold eller opfordrer til had, intolerance, diskrimination eller vold.

Eksempler på stødende eller upassende indhold: Mobning eller chikane af en enkeltperson eller en gruppe, racediskrimination, udstyr og materiale, der er relateret til hadegrupper, eksplicitte billeder af gerningssteder eller ulykker, dyrplageri, mord, selvskade, afpresning, pengeafpresning, annoncer, der indeholder ukvemsord, og salg af eller byttehandel med truede arter


Forbudte praksisser

Misbrug af annoncenetværket

Vi ønsker, at alle annoncer skal være nyttige, varierede, relevante og sikre for brugerne, når de vises på Google-netværket. Vi tillader ikke, at annoncører kører annoncer, indhold eller destinationer, der forsøger at snyde eller omgå vores processer for annoncegennemgang.

Eksempler på misbrug af annoncenetværket: Promovering af indhold, der indeholder malware; "tilsløring" eller brug af andre teknikker til at skjule den egentlige destination, som brugere føres hen til; "arbitrage" eller promovering af destinationer med det ene eller primære formål at vise annoncer; promovering af "bridge"- eller "gateway"-destinationer, der alene er designet til at føre brugere andre steder hen; annoncering med det ene eller primære formål at få brugerens offentlige anbefaling på sociale netværk; manipulation af indstillingerne i et forsøg på at omgå vores systemer til politikgennemgang

Indsamling og brug af data

Vi ønsker, at brugerne skal kunne stole på, at oplysninger om dem respekteres og behandles med omtanke. Vores annonceringspartnere må derfor ikke misbruge disse oplysninger eller indsamle dem uden tydelig begrundelse, uden relevante erklæringer eller uden passende sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk! Der gælder yderligere politikker ved brug af tilpasset annoncering, hvilket omfatter remarketing og tilpassede målgrupper. Hvis du bruger funktioner til målretning af tilpasset annoncering, skal du sørge for at læse politikkerne vedrørende dataindsamling og brug af personligt tilpassede annoncer.

Eksempler på brugeroplysninger, der skal håndteres med omtanke: Fuldt navn; mailadresse; postadresse; telefonnummer; nationalitet; pensionsdata; social sikring; skatte-id; kørekortnummer; fødselsdato eller morens pigenavn i tilknytning til førnævnte oplysninger; økonomisk status; politisk tilhørsforhold; seksuel orientering; etnicitet; religion

Eksempler på uansvarlig indsamling og brug af data: Indsamling af kreditkortoplysninger via en ikke-sikker server; promoveringer, hvori det hævdes, at man kender en brugers seksuelle orientering eller økonomiske status; og overtrædelser af vores politikker vedrørende interessebaseret annoncering og remarketing

Urigtige oplysninger

Vi ønsker, at brugerne skal have tillid til annoncerne på vores platform. Derfor bestræber vi os på at sikre, at annoncer er ærlige og redelige, samt at brugerne får de nødvendige oplysninger til at kunne træffe velovervejede beslutninger. Vi tillader ikke annoncer eller destinationer, der vildleder brugere ved at ekskludere relevante produktoplysninger eller har misvisende oplysninger om produkter, tjenester eller virksomheder.

Eksempler på urigtige oplysninger: Udeladelse eller tilsløring af faktureringsoplysninger, f.eks. hvordan og hvornår brugere debiteres, eller hvor stort et beløb de debiteres; udeladelse eller tilsløring af gebyrer i forbindelse med finansielle tjenester såsom renter, gebyrer og bøder; manglende visning af skatte- eller licensnumre, kontaktoplysninger eller fysisk adresse (hvis relevant); fremsættelse af tilbud, som reelt ikke er tilgængelige; vildledende eller urealistiske påstande vedrørende vægttab eller økonomisk gevinst; indsamling af donationer under falske forudsætninger; "phishing" eller svigagtig foregivelse af at være en anerkendt virksomhed med det formål at få brugere til at afgive værdifulde personlige eller økonomiske oplysninger


Indhold og funktioner, der er underlagt begrænsninger

Nedenstående politikker omhandler indhold, der kan være juridisk eller kulturelt følsomt. Online annoncering kan være en effektiv måde at nå ud til kunder, men i forbindelse med følsomme områder gør vi vores yderste for at undgå at vise disse annoncer, når og hvor de kan være upassende.

Derfor tillader vi promovering af nedenstående indhold, men med visse begrænsninger. Disse promoveringer vises muligvis ikke til alle brugere i alle geografiske områder, og annoncører skal muligvis opfylde yderligere krav, før annoncerne er kvalificeret til at blive vist. Vær opmærksom på, at ikke alle annonceprodukter, -funktioner eller -netværk understøtter dette begrænsede indhold. Du kan finde yderligere oplysninger i Politikcenter.

Behandling af standardannoncer

An illustration representing Google

Google ønsker at give alle brugere en sikker og troværdig annonceoplevelse. Derfor begrænser vi visningen af bestemte typer af annoncer for at forhindre, at de bliver vist for personer, som ifølge Googles systemer er under 18 år.

Seksuelt indhold

An illustration representing Google

Annoncerne skal respektere brugernes præferencer og overholde lokal lovgivning. Vi begrænser visse typer af seksuelt indhold i annoncer og på destinationer, hvilket betyder, at disse kun bliver vist i begrænset omfang baseret på brugernes søgeforespørgsler og alder samt den lokale lovgivning. Annoncer må ikke målrettes mod mindreårige.

Få flere oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Eksempler på begrænset seksuelt indhold: Synlige kønsdele og bryster, dating udelukkende med henblik på seksuelle møder, sexlegetøj, stripklubber, seksuelt orienteret livechat og seksuelt poserende modeller.

Alkohol

An illustration representing Google

Vi overholder lokale love og gældende branchestandarder vedrørende alkohol. Derfor er det heller ikke alle typer annoncer for alkohol, der er tilladt. Dette gælder både alkohol og drikkevarer, der minder om alkoholiske drikkevarer. Nogle typer alkoholrelaterede annoncer er tilladt, forudsat at de overholder nedenstående politikker, ikke er målrettet mod mindreårige og kun er målrettet mod de lande, som eksplicit er nævnt på nedenstående lister over lande, hvor det er tilladt at vise annoncer for alkohol.

Eksempler på begrænsede alkoholiske drikkevarer: Øl, vin, sake, spiritus, champagne, hedvin, alkoholfri øl, alkoholfri vin og alkoholfri spiritus

Ophavsret

An illustration representing Google

Vi overholder lokale love vedrørende ophavsret og beskytter rettighederne for indehaverne af ophavsretten, så vi tillader ikke annoncer, der på uberettiget vis bruger ophavsretsligt beskyttet indhold. Hvis du har tilladelse til at bruge det ophavsretsligt beskyttede indhold, skal du ansøge om certificering for at kunne annoncere. Send en klage vedrørende ophavsret, hvis du ser uautoriseret indhold.

Hasardspil og spil

An illustration representing Google

Vi tillader annoncer for ansvarligt hasardspil og overholder lokale spillelove og gældende branchestandarder. Derfor er det heller ikke alle typer hasardspilsannoncer, der er tilladt. Annoncer med relation til hasardspil er tilladt, hvis de overholder nedenstående politikker, og annoncøren har den nødvendige Google Ads-certificering. Hasardspilsannoncer skal være målrettet mod godkendte lande, have en landingsside, der viser oplysninger om ansvarligt spil, og må ikke være målrettet mod mindreårige. Husk altid at undersøge, hvilke lokale lovkrav der gælder i det område, du ønsker at målrette mod.

Eksempler på begrænset hasardspilsrelateret indhold: Fysiske kasinoer; websites, hvor brugere kan satse penge i forbindelse med poker, bingo, roulette eller sportsbegivenheder; nationale eller private lotterier; formidlingswebsites vedrørende sportsodds; websites, der tilbyder bonuskoder eller kampagnetilbud til gamblingwebsites; onlineundervisningsmateriale til kasinobaserede spil; websites, der tilbyder "poker-for-sjov"; ikke-kasinobaserede websites med kontantspil

Sundhed og medicin

An illustration representing Google

Vi bestræber os på at overholde reglerne vedrørende annoncering for sundhedsrelaterede produkter og medicin, og vi forventer, at annoncer og destinationer overholder de gældende love og branchestandarder på området. Noget sundhedsrelateret indhold må der slet ikke annonceres for, hvorimod det er tilladt at annoncere for andet sundhedsrelateret indhold, hvis annoncøren er certificeret af Google og kun annoncerer i godkendte lande. Tjek, hvilke lokale lovkrav der gælder i de områder, du vil målrette mod.

Politisk indhold

An illustration representing Google

Vi forventer, at alle annoncer og destinationer for politik overholder lokale kampagne- og valglove de steder, de er målrettet mod. Dette omfatter eventuelle "tavshedsperioder" i forbindelse med afholdelse af valg.

Eksempler på politisk indhold: Promovering af politiske partier eller kandidater og støtte til politiske sager

Finansielle tjenester

An illustration representing Google

Vi vil gerne sikre os, at brugerne får de oplysninger, som de skal bruge for at kunne træffe velovervejede beslutninger vedrørende finansielle emner. Formålet med vores politikker er at give brugerne oplysninger, som gør dem i stand til at vurdere de omkostninger, der er forbundet med finansielle produkter og tjenester, og at beskytte dem mod skadelig eller svigagtig praksis. I forbindelse med denne politik er finansielle produkter og tjenester defineret som dem, der er relateret til administration eller investering af penge og kryptovalutaer. Dette omfatter også personlig rådgivning.

Når du promoverer finansielle produkter og tjenester, skal du overholde de relevante statslige og lokale bestemmelser i de områder eller lande, som dine annoncer er målrettet mod, eksempelvis ved at medtage bestemte erklæringer, som er påkrævet iht. lokal lovgivning. Du kan få flere oplysninger i vores ikke-udtømmende liste over landespecifikke krav. Vær opmærksom på, at annoncørerne forventes selv at undersøge, hvilke lovkrav der gælder de steder, som deres annoncer er målrettet mod.

Varemærker

An illustration representing Google
Der er mange faktorer, som afgør, hvornår varemærker må bruges i Google-annoncer. Disse politikker og de faktorer, der er beskrevet i vores politikcenter, gælder kun, når en varemærkeindehaver har indsendt en gyldig klage til Google.

Juridiske krav

An illustration representing Google

Du er altid ansvarlig for at sikre, at du overholder alle gældende love og regler ud over Googles annonceringspolitikker for alle de steder, hvor dine annoncer vises.

Andre virksomheder eller forretningsformål, der er underlagt begrænsninger

An illustration representing Google
For at forhindre udnyttelse af brugerne er der visse typer virksomheder, der ikke får tilladelse til at annoncere hos os, heller ikke selvom de overholder vores øvrige politikker. Som følge af vores egen løbende gennemgang og feedback fra brugere, myndigheder og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder finder vi undertiden produkter eller ydelser, som kan gøres til genstand for misbrug. Hvis vi mener, at bestemte typer virksomheder udgør en urimelig risiko for brugernes sikkerhed eller brugeroplevelsen, kan vi begrænse eller stoppe kørsel af relaterede annoncer.

Annonceformater og -funktioner, der er underlagt begrænsninger

An illustration representing Google

Der er flere faktorer, der er afgørende for, hvilke avancerede annonceformater og -funktioner der er adgang til i Google Ads. Nogle annonceformater er kun tilgængelige for annoncører, der opfylder specifikke krav eller har fuldført certificeringsprocessen.

Krav til indhold, der er lavet til børn

An illustration representing Google

Annoncører må ikke vise personligt tilpassede annoncer på indhold, der er angivet som lavet til børn. Følgende kategorier er begrænset med hensyn til annoncering i indhold, der er lavet til børn.

Redaktionelle og tekniske krav

Vi ønsker at vise annoncer, der er interessante for brugerne uden at være generende eller vanskelige at interagere med, så vi har udviklet disse redaktionelle krav for at hjælpe dine annoncer med at appellere til brugerne. Vi har også specificeret nogle tekniske krav for at hjælpe brugere og annoncører med at få mest muligt ud af de forskellige annonceformater, som vi tilbyder.

Redaktionelle krav

For at sikre en god brugeroplevelse stiller Google krav om, at alle annoncer, aktiver og destinationer lever op til nogle meget høje faglige og redaktionelle standarder. Vi tillader kun annoncer, som fremtræder tydelige og professionelle, og som fører brugerne videre til indhold, der er relevant, nyttigt og let at interagere med.

Eksempler på promoveringer, der ikke opfylder disse redaktionelle og professionelle krav:

  • Alt for generelle annoncer, der indeholder brede formuleringer såsom "Køb produkter her"
  • Popsmart brug af ord, tal, bogstaver, tegnsætning eller symboler, f.eks. GRATIS, g-r-a-t-i-s og GR4T1$!!

Krav med hensyn til destination

Vi ønsker, at kunderne skal have en god brugeroplevelse, når de klikker på en annonce, så annoncedestinationerne skal tilbyde brugerne unik værdi og være funktionelle, nyttige og nemme at navigere i.

Eksempler på promoveringer, der ikke opfylder kravene med hensyn til destination:

  • En annonceret webadresse, der ikke præcist afspejler landingssidens webadresse, f.eks. hvis "google.com" fører brugerne til "gmail.com"
  • Websites eller apps, der er under opbygning, parkerede domæner eller websites, som ikke fungerer
  • Websites, der ikke kan ses i almindeligt anvendte browsere
  • Websites, der har deaktiveret browserens tilbageknap

Tekniske krav

Annoncørerne skal opfylde vores tekniske krav for at hjælpe os med at sikre, at annoncerne er tydelige og funktionelle.

Krav til annonceformat

For at hjælpe dig med at skabe en brugeroplevelse af høj kvalitet og vise attraktive, professionelt udseende annoncer tillader vi kun promoveringer, der overholder specifikke krav for hver enkelt annonce. Gennemgå de formatspecifikke krav til alle de annonceformater, du bruger.

Bemærk! Vi tillader ikke annoncer med statussen "uegnet for børn" i billedannoncer, videoannoncer og andre annonceformater, der ikke består af tekst. Læs mere om vores politik vedrørende voksenindhold.

Eksempler på krav til annonceformat: Maksimalt antal tegn for annonceoverskriften eller brødteksten, krav til billedstørrelse, begrænsninger på filstørrelse, begrænsninger på videolængde, billedformaterOm vores politikker

Google Ads giver virksomheder af alle størrelser fra hele verden mulighed for at promovere en lang række produkter, tjenester, apps og websites på Google og hele vores netværk. Vi vil gerne hjælpe dig med at nå ud til eksisterende og potentielle kunder og målgrupper. Men for at skabe en sikker og positiv oplevelse for brugerne, lytter vi til deres feedback og bekymringer i forhold til de typer annoncer, de ser. Vi gennemgår også jævnligt ændringer i tendenser og praksisser online, branchenormer og regler. Og endelig overvejer vi også vores værdier og kultur som virksomhed samt driftsmæssige, tekniske og forretningsmæssige aspekter, når vi udarbejder politikkerne. Ud fra dette har vi udarbejdet et sæt politikker, som alle promoveringer på Google Netværket er underlagt.

Google kræver, at annoncører overholder alle gældende love og regler samt ovenstående Google-politikker. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i og løbende holder dig orienteret om disse krav for de steder, hvor din virksomhed opererer, samt andre steder, hvor dine annoncer vises. Når vi støder på indhold, der ikke opfylder disse krav, kan vi blokere og forhindre visning af det, og i tilfælde af gentagne eller ekstreme overtrædelser, kan vi stoppe din annoncering hos os.

Annoncører er ansvarlige for ikke at promovere indhold eller udvide adfærd, der risikerer at skade vores brugere, medarbejdere eller Ads-økosystemet. Hvis vi ser sådant indhold eller konstaterer en sådan adfærd, kan vi træffe relevante foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, begrænsning eller blokering af dine annoncer eller suspendering af din konto.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker

Giv din mening til kende

Send os feedback i form af en bedømmelse af, hvor nyttig denne side er:
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
false
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73067